Gyimóthy Éva
Szerző: Gyimóthy Éva
Megjelent: 11 éve

Érdemes-e kiszervezni a munkavédelmi feladatokat?

A félreértések elkerülése végett jó tisztázni, hogy a munkavédelmi vezető és a munkavédelmi képviselők nem egymás szinonimái. Előbbi a munkáltatót, utóbbi a munkavállaló érdekeit képviseli és egészen más jogszabályok érvényesek rájuk.

Munkavédelmi segítő (szakember) a munkáltató oldalán

A Munkavédelmi Törvény minden munkáltató részére előírja a legalább középfokú munkavédelmi végzettségű szakemberek foglalkoztatását 2004 május elsejétől. A vállalati létszámtól és veszélyességi kategóriától függ azonban, hogy hány órában és milyen iskolai végzettséggel (munkavédelmi technikus vagy munkavédelmi szakmérnök végzettség) kötelező ellátni a munkavédelmis feladatokat (lásd keretes írásunkat), de a kevésbé veszélyes tevékenységet folytató, alacsonyabb létszámmal (1-49 fő) rendelkező vállalkozásoknál a cégvezető maga is betöltheti ezt a munkakört.

- De csak abban az esetben, ha rendelkezik a szakmai tevékenységre vonatkozó ismeretekkel, készséggel és jártassággal. Kivéve az I. veszélyességi osztályban, ott csak kilenc főig van erre mód. A munkabiztonsági szaktevékenységeket (pl. kockázatértékelés) azonban ezen feltételek teljesülése esetén sem végezheti el a cégvezető, csak munkavédelmi szakember - emeli ki Kling Péter. A veszélyes tevékenységet folytató nagyvállalatokra azonban pont az ellenkezője az igaz, ahol komplett munkavédelmi osztályok működnek. - Ha a foglalkoztatotti létszám és a tevékenység indokolja, fel kell venni egy felsőfokú végzettségű, gyakorlott munkavédelmi szakembert. Ez ötszáz fő felett jellemző - igazolja vissza Kling Péter. Ezen vállalatoknak ugyanis nem csak az a céljuk, hogy megfeleljenek a törvény betűjének.

Outsourcing útján is biztosítható a munkavédelem

Ha a vállalat nem tud az előírt alkalmassági feltételeknek megfelelő szakembert alkalmazni, akkor kiszervezheti a munkavédelmi feladatok ellátását. - Erre a jogszabály lehetőséget nyújt, a munkavédelmi törvény végrehajtási utasítása azonban nem kerülhető meg - nyomatékosítja Borhidi Gábor. Sok cégvezető ugyanis nincs tisztában azzal, vagy elbagatellizálja azt, hogy a cég első számú vezetőjének felelősségét nem lehet a feladattal - például munkavédelmi szemle, dolgozók oktatása - együtt átruházni egyetlen külső vállalkozóra sem. Garanciális szabályként rögzíti ugyanis a törvény, hogy e foglalkoztatás-----– függetlenül a formájától - nem mentesíti a munkáltatót az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért a regulában meghatározott felelőssége alól.

Kapcsolt munkakör - csak átképzéssel

Sok helyen egy belsős munkatársra bízzák a munkavédelem irányítását a főállású munkavédelmi vezető alkalmazása vagy a feladatok kiszervezése helyett, aki egyéb feladatai mellett ezt is ellátja. Erre egy- vagy kétéves munkavédelmi technikusi tanfolyam elvégzése után nyílik lehetőség, méghozzá azon középvállalkozásoknál, ahol elég napi hat vagy négy órában foglalkozni a munkavédelmi feladatokkal. Míg Borhidi Gábor szerint ezzel a megoldással nem esik csorba a munkavédelem minőségén, Kling Péter több kifogással élt a kapcsolt munkakörrel szemben. Elsősorban azért nem ajánlja ezt a gyakorlatot, mert a munkavédelem gyakran "mostohagyerek" marad az illető fő feladata mellett. - Továbbá egy jól kiválasztott külső szolgáltató sokkal felkészültebb lehet és a saját kolléga is a profittermelő feladatára koncentrálhat - teszi hozzá a munkavédelmi szakmérnök.
Kategóriák
Legalább az alábbi időtartamokban köteles munkavédelmi tevékenységre foglalkoztatni valakit.
I. veszélyességi osztály
Középfokú munkavédelmi végzettségű szakembert kell megbíznia:
- 1-9 fő létszámnál heti két órában
- 10-49 fő létszámnál napi két órában
- 50-500 fő létszámnál napi négy órában
Efelett már napi 8 órában felsőfokú munkavédelmi szakemberre van szükség, 1000 fő felett pedig további 600 főnként középfokú végzettségűekre.
II. veszélyességi osztály
Középfokú munkavédelmi végzettségű szakembert kell megbízni:
- 1-9 fő létszámnál heti két órában
- 10-49 fő létszámnál napi két órában
- 50-500 fő létszámnál napi négy órában
- 501-1000 fő létszámnál napi nyolc órában
Efelett már napi 8 órában felsőfokú munkavédelmi szakemberre van szükség és további 800 főnként középfokú végzettségűekre.
III. veszélyességi osztály
Középfokú munkavédelmi végzettségű szakembert kell megbízni
- 1-9 fő létszámnál heti egy órában
- 10-500 fő létszámnál napi egy órában
- 501-1000 fő létszámnál napi négy órában
Efelett már napi 8 órában felsőfokú munkavédelmi szakemberre van szükség.

Forrás: www.munkavedelem.biz/
Kling Péter munkavédelmi szakembernek az alábbi linken tehet fel kérdéseket: www.hrportal.hu


Borhidi Gábor azonban ott látja inkább a gondot, hogy a munkáltatók nem nagyon tartják be ezt a jogszabályi előírást és nem kezelik a helyén a munkavédelmet. Hozzátette: mindig vannak kivételek, ahol megfelelően kezelik a munkabiztonsági kérdéseket. A jogszabályi rendelet teljesen korrekt módon rendezi ezt a kérdést, az már azonban más kérdés, teszi hozzá Borhidi Gábor, hogy a munkáltató betartja-e azt vagy sem. Ha a munkavédelmi felügyelő ellenőrzi a munkakört betöltő személy végzettségét, és nem felel meg a jogszabályi előírásnak, akkor ezt észrevételezheti.

Belül vagy kívül jobb?

Vegyes a kép hazánkban a munkavédelmi feladatok elvégzését illetően. Az OÉT Munkavédelmi Bizottsága munkavállalói oldalának ügyvivője szerint a kiszervezés leginkább a kisebb cégeknél fordul elő, a multinacionális vállalatoknál ritka gyakorlat. Sőt, a nagyvállalatoknál komplett munkavédelmi osztályt üzemeltetnek a feladat nagysága vagy a tevékenység veszélyes volta miatt. Így tesz a General Motors Powertrain-Magyarország Kft. is. Bár a vállalat kisszervezte létszáma egyharmadát, a karbantartási tevékenységet továbbra is belsős dolgozók végzik.

Borhidi Gábor a munkavédelmi feladatok vállalaton belül történő elvégzése mellett állt ki, melyet azzal indokolt, hogy egy belső dolgozó jobban ismeri a körülményeket és azonnal tud reagálni, ha probléma adódik. Egy külső cég nyilvánvalóan több vállalat munkavédelmi helyzetéért felel, amelyeket időközönként meg kell látogatnia.

Az azonban a külső cégek javára írható - ismeri el Borhidi -, hogy szakmailag magasabb szinten tudják ellátni a munkát, mint egy átképzett munkavállaló, akinek ez csak másodlagos feladata rendes munkája mellett. Az "üzemi vakság" jelensége is a kiszervezés mellett szól, hiszen lehet, hogy egy külső cég munkatársa előbb észrevesz egy hiányosságot, mint egy évtizedek óta ott dolgozó. Kling Péter is a naprakészséget emelte ki a külső cégek fő erényeként. - Mindkettőnek megvan az előnye, hátránya - mondja Borhidi Gábor. Egy munkáltatónak azt kell mérlegelnie, miként alakul a munkavédelmi statisztika, például több-e a munkahelyi baleset,a táppénzes napok száma, ennek alapján dönti el, megéri-e az adott befektetés (egy külső cég alkalmazása vagy egy belsős dolgozó átképzése) vagy sem.

Ha kiszervezünk...

Kling Péter nem ajánlja egyes résztevékenységek (pl. kockázatértékelés) kiszervezését, hiába tűnik első hallásra logikusnak, mert a munkavédelem nem csak ebből áll. Úgy véli, a munkavédelmi feladatok egyszeri rendbetétele sem a legideálisabb megoldás, azt csak a néhány fős mikrovállalkozásoknak ajánlja. Véleménye szerint a kis- és közepes vállalkozásoknál a munkavédelmi szakember rendszeres látogatása akkor is jobb megoldás, ha ez csak ritkábban havonata-negyedévente történik.

Kihagyják az egyeztetésekből a cégek a munkavédelmi képviselőket

Munkavédelmi képviselőt kell választani a Mtv. 70/A § szerint azoknál a vállalatoknál, amelyek a Munka törvénykönyve hatálya alá tartoznak - kivéve intézmények, kórházak stb. - és ötven főnél több embert foglalkoztatnak. Az ennél kevesebb munkavállalót alkalmazó cégeknél csak akkor kötelező a megválasztásuk, ha a vállalatnál működő szakszervezet, vagy üzemi tanács, vagy dolgozók többsége kezdeményezi azt - mondja Borhidi Gábor. A munkavédelmi képviselő társadalmi munkában, munkaidejének - a törvény szerint - minimum tíz százalékában látja el feladatát: felügyeli, ellenőrzi a munkavédelmi feladatok megvalósulását és segíti a munkavédelmi vezető - állami alkalmazott - munkáját.

Egy korábbi munkavédelmi konferencián kritikaként fogalmazódott meg a munkaadókkal szemben a munkavállalók részéről, hogy nem vonják be a munkavédelmi képviselőket az egyeztetésekbe, nem segítik a munkájukat és hiányzik a problémák kellő időben történő megvitatása is. Pedig ha a képviselő csak egy munkabalesetet is megelőz, akkor már megérte, hogy megválasztották, valamint az évi egyszer kötelező továbbképzés és a 10 százalékos munkaidő-kedvezmény bizonyos költségterheket jelent a munkáltatónak is - nyomatékosítja Borhidi Gábor.

Munkavédelmi helyzet a válság előtt és után

Borhidi Gábor is visszaigazolta Dr. Dudás Katalin, az OMMF korábbi elnökének szavait, miszerint a válság valóban rányomta a bélyegét a munkavédelemre. Ez alatt nemcsak azt értették, hogy a munkavédelmi szakemberek elbocsátása, a feladatok kiszervezése miatt romlott a cégek munkavédelmi helyzete, hanem az egyéni védőeszközök hiányát is. Sok cég ugyanis ezen a tételen spórolt, melyet az egyéni védőfelszereléseket gyártó és forgalmazó cégek forgalmának visszaesése is bizonyít.

A munkavállalók képviselője szerint azonban 2011-ben visszaáll a rend, főként akkor, ha a gazdaság beindul. A Munkavédelmi törvény módosítása azonban mindenképpen időszerű Borhidi szerint, ahogy az önálló munkahelyi balesetbiztosítási rendszer bevezetése is, amely révén a munkáltatókat gazdaságilag érdekeltté lehetne tenni a munkakörülmények fejlesztésében. A munkavédelmi helyzeten csak ezek révén lehetne érdemben javítani. Szintén jelentős előre lépést jelentene - tette hozzá -, ha a munkavédelmi képviselők kötelező választásánál az ötvenfős foglalkoztatott létszámkorlátot leszállítanánk húsz főre. Ez már csak azért is indokolt lenne, mivel a munkavédelmi problémák elsősorban a mikro- és kisvállalkozásoknál jelentkeznek.
  • 2022.02.01Munkaügyi adatvédelem (GDPR HR-eseknek) Blended képzésünk során a tananyag általános elméleti részét, mely tartalmazza az alapfogalmak, jogalapok és törvények összefoglalását először e-learning videó formában sajátíthatja el. A videó megtekintése után egy fél napos konzultáció keretein belül, feldolgozásra kerül a tananyag további része, melyet online vagy tantermi formában hirdetünk meg. Részletek Jegyek
  • 2022.02.04Sikeres évem lesz! Csoportos coaching az eredményes évért 2022 első heteit éljük. Álmodozunk és tervezgetünk; mi mindent akarunk megvalósítani az idén? Aztán elröppennek a hetek és a hónapok, és azt vesszük észre, hogy sehol sem tartunk ezekkel a tervekkel. Ilyekor elgondolkodunk: hogy lesz ebből sikeres év?! Lehet, hogy veled is megtörtént már ez. Ha azt akarod, hogy az idén másképp legyen, érdemes felkészülni rá! Jelentkezz az eseményre, ahol eszközöket és inspirációt kapsz a tudatos évtervezéshez! Találkozunk? Részletek Jegyek
  • 2022.03.07Hetes Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. A képzés 3 héten keresztül, 2 hétköznap este valósul meg. Igény esetén 3 munkanapra is szervezhető. Részletek Jegyek
  • 2022.04.22BEMUTATKOZIK A teamwork2022 Képzelj el egy olyan kétnapos csapatépítő képzést, amely minden részletében a Te vállalati csapatodról szól. Jelentkezzetek az ország első csapatépítő eseményére, amelyre háromfős vállalati csapatokat várunk! Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Járvány: Zárnak a börtönök is, látogatási tilalmat rendeltek el

A fogvatartottak és a börtöndolgozók egészségének megóvása érdekében hétfőtől, november 8-ától ideiglenesen újra szünetel a... Teljes cikk

Vállalati covid szűrés - hogyan válasszunk tesztet?

Ahogy a koronavírusról egyre többet tudunk és tapasztalatot szerzünk az újabb mutánsokról, úgy fejlődik a tesztelés is. A piacon ma már számos... Teljes cikk

Növekszik a halálos munkahelyi balesetek száma, ezek a legveszélyesebb területek

Minden ötödik dolgozó a fővárosban és Pest megyében szenvedett munkahelyi balesetet - derül ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium adataiból. Teljes cikk