A személyzetfejlesztés fogalma

A személyzetfejlesztés olyan szervezett tanulást valósít meg az alkalmazottak körében, amely képessé teszi őket saját viselkedésük megváltoztatására, hogy munkaköri követelményüknek megfelelően nyújthassák az elvárt teljesítményt. Mind a munkakörelemzés, -tervezésnek, mind a teljesítmény-értékelésnek a kiindulópontjául szolgálhat, de a tökéletlen kiválasztásból eredő hiányosságokat is korrigálja.

Alkalmazásakor azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a szellemi tőke megújítását célzó intézkedéseket nem csak a piaci változások diktálják, a dolgozók meglátásai is lényegesek, hiszen megfelelő személyzetfejlesztési módszer kiválasztásával őket is jobban fűti a bizonyítási vágy. Az egyéni és a szervezeti célok összehangolása a felmerülő költségek szempontjából is létfontosságú, egy kevésbé lelkes alkalmazottnál ugyanis sokkal később, illetve kisebb hatásfokkal jelentkezhetnek a fejlesztés eredményei.

A személyzetfejlesztés alapkérdései:

– Mit fejlesszünk? (Tudás, képesség, készség, magatartás, hozzáállás.)

– Kit fejlesszünk? (Alkalmazottak, vezetők.)

– Milyen módszerrel? (Képzéssel, helyzetgyakorlattal, kombinált módszerekkel.)

– Ki végezze a fejlesztést? (Külső vagy belső munkatárs.)

– Mi alapján és hogyan értékelhető a fejlesztés eredménye? (Controlling.)