laissez faire, laissez passer

Az államnak a gazdasági életbe tőrténő mindennemű beavatkozását elvető, vagyis az egyes tőkés kizsákmányolási szabadságát korlátozni nem óhajtó klasszikus gazdasági liberalizmus jelmondata (a. m. hagyja csinálni, hadd menjen minden a maga útján) http://www.kislexikon.hu/