kapubanner for mobile

Nem-verbális kommunikáció

Az interperszonális kommunikáció során a kommunikációban részt vevő felek nemcsak a közlés tartalmi oldaláról cserélnek információt, hanem testbeszédükkel (mely magában foglalja a testtartást, gesztikulációt, mimikát) erősíthetik vagy gyengíthetik a verbális közlés kijelentéseit.

Kutatók vizsgálatai alapján az interperszonális kommunikáció információtartalmának átadása 85%-ban nem verbális jellegű.
A nem-verbális jegyek a kommunikáció érzelmi közvetítéseinek elsődleges hordozói, mivel folyamatos információt szolgáltatnak a kommunikációban részt vevők által megélt érzésekről.
A testtartás, a hangszín, az intonáció, a ritmus, a távolság, az arcjáték, mind fontos információt közölhetnek, amelyek "kódrendszerének" elsajátítása megtanulható, használata fejleszthető és jelentősen javíthatja a hatékonyságot.