Munkaügyi kapcsolatok - 1. oldal

10 éve Munkaügyi kapcsolatok fogalma

A munkaerőpiac két szereplője, a munkaadó és a munkavállaló, már eltérő céljai miatt is folyamatosan szemben áll (előbbit a profit, a hatékonyság, utóbbit a bér, a kényelmesebb munkakörülmények vezérlik), de a munkáltató hatalmi fölénye csak tovább mélyíti a kettejük közti szakadékot. Az alkalmazottak ilyen helyzetben csak egyvalamit tehetnek: összefognak, s közös erővel lépnek fel "elnyomóik" ellen. Teljes cikk...


10 éve A munkaügyi kapcsolatok szereplői

Munkavállalói érdekképviseletek A munkavállalói oldal legjelentősebb érdekképviseleti szervezete a szakszervezet, amely olyan önkéntesen és hosszú távra létesített munkavállalói érdekszövetség, amelyet tagjai az egyesülési szabadság alapján munkafeltételeik megóvásáért és javításáért hoztak létre. Szerveződésük jellege szerint kétféle szakszervezettípust különböztetünk meg: a horizontális irányba terülő szakmai és ágazati érdekszövetséget, illetve a vertikális irányba magasodó országos vagy regionális szintű szakszervezetet. Teljes cikk...


10 éve Kollektív szerződés és tartalma

Kollektív szerződést egyrészről a munkáltató, a munkáltatói érdekképviseleti szervezet, vagy több munkáltató, másrészről a szakszervezet, illetve több szakszervezet köthet. A kollektív szerződés úgy jön létre mint egy szerződés, de a gyakorlatban úgy működik, mint egy jogszabály, azaz jogok és kötelezettségek származhatnak belőle. A kollektív szerződés munkaviszonyra vonatkozó szabály. Teljes cikk...


10 éve A kollektív tárgyalás folyamata

A kollektív szerződés tárgyalása három elemre bontható: a tárgyalás előkészítésére, a tárgyalás lefolytatására és a tárgyalás eredményeinek elfogadására. Teljes cikk...


10 éve A kollektív tárgyalás lefolytatása

A tárgyalási folyamatnak kettős funkciója van. Egyrészt segít meghatározni a megállapodás lehetséges sávját, másrészt lehetőséget ad arra, hogy az alternatívák sokaságából a lehető legjobb variációt találjuk meg. Teljes cikk...


10 éve Tárgyalási taktikák

Tárgyalási pozíciónk megerősítéséhez számos taktika áll rendelkezésünkre. Teljes cikk...


10 éve A participáció fogalma

A participáció egy olyan intézményesen biztosított részvételi lehetőség a munkavállalók számára, amellyel a munkavállalók képviselői jogot szereznek a vállalat döntési folyamatainak meghatározásához: már a döntés-előkészítés folyamatában beleszólásuk van a szervezet működésébe, hogy közvetlenül biztosítsák a munkavállalói érdekek érvényesülését. Teljes cikk...


10 éve A participáció európai modelljei

Európában a participáció gyakorlata meglehetősen szerteágazó. Van, ahol törvényi felhatalmazással jön létre a munkavállalói képviselet (pl. Németország), van, ahol ez csupán garanciák és politikai támogatás nélküli formalitás (pl. Olaszország), de előfordul olyan is, hogy egyedi tarifaszerződések (Svájc) vagy szokásjog alapján (Nagy-Britannia) működik a munkavállalói képviselet. Teljes cikk...


10 éve Munkaügyi konfliktusok kezelése, típusai

Amennyiben a fenti módszerek (tárgyalási taktikák, participáció) nem vezetnek eredményre, konfliktuskezelő eljárásokat is alkalmazhatunk a tárgyalás folytatása érdekében. Ezek közös vonása, hogy az egymással szembenálló két fél mellé egy külső, semleges felet rendelnek, aki objektíven szemlélve az addigi eseményeket képes megállapodásra sarkallni őket. Teljes cikk...