Változásmenedzsment taktikák II.

A szervezeti változásokból eredő problémák megoldására számos vezetési módszer létezik, bár meg kell jegyezni, némelyiket szélsőséges jellemzője miatt (pl. hatalmi, manipulatív taktika) inkább csak egy másikkal tompítva érdemes alkalmazni:

Hatalmi taktika

A hatalmi taktika elsősorban a kényszerítés eszközét alkalmazza a változások elérése érdekében, hogy lerövidítse a megújuláshoz szükséges időt, és csökkentse a változáshoz szükséges erőfeszítéseket. Ezeket az előnyöket azonban alaposan meg kell fizetni: egyszerre kell gondoskodni a közreműködők, illetve a "behódolók" jutalmairól és a "lázadók" büntetéséről. Ez utóbbira ráadásul akár többször is sor kerülhet, hiszen a dacosabb egyének hajlamosak újból és újból az ellenállás eszközéhez folyamodni, komoly szervezeti konfliktusokba taszítva a vállalatot. Az ily módon kikényszerített változások esetén azonban a változás iránti elkötelezettség alacsony fokú marad, minek következtében a változások eredményei továbbra is csak kényszerítés útján őrizhetők meg. Amennyiben ez bármilyen okból kifolyólag elmarad, számolni kell az eredeti állapot visszaállásával.

A hatalmi taktikát akkor érdemes alkalmazni, amikor kevés idő áll rendelkezésre, nekünk pedig mindenképpen áttörést kell elérnünk a változást illetően. Ez fakadhat abból, hogy az idő múlásával komoly ellenállásba ütköznénk, vagy hogy vezetőként az első változás előnyeivel kívánjuk felkelteni az alkalmazottakban a változás igényét. A szűkös erőforrások szintén a hatalmi játszmákat hívják életre, elvégre ha nincs miből a változásra "pazarolni", kizárólag a gyors és egyszerű megoldás lehet a nyerő.


Beavatkozási technika

Ennek a módszernek a lényege, hogy a vezető egyszemélyben próbálja kitalálni és levezényelni a változás folyamatát. A követelményrendszer megváltoztatásával felkelti az érintettekben a változás igényét, hogy nekik is érdekük fűződjön a változáshoz, az újjal való azonosuláshoz. A vezető közben felhívja a figyelmet a jelenlegi helyzet gyenge pontjaira, hogy teljesítményhiányra hivatkozva folyamatosan demonstrálhassa a változás szükségességét. Elősegíti a problémák megoldását célzó ötletek megszületését, rendszerezi őket, majd kész terv formájában előterjeszti azokat.


Részvételi technika

A részvételi technika esetén a vezető csupán a változás alapvető irányát határozza meg, részletes kidolgozását és végrehajtását már inkább egy speciálisan összeállított csoportra bízza. Két fajta ember kap helyet e csoportban: olyan, akit érintenek a változások, és olyan, aki ért is az adott területhez. A résztvevők nagy száma biztosítja a hasznos ötletek megszületését, arról nem is beszélve, hogy még a változtatási terv elfogadtatása is könnyebbé válik.


Szakértői megegyezésen alapuló technika

E módszer nevéből adódóan főként külső tanácsadói véleményekre támaszkodik, aminek köszönhetően meglepően mély szakmai javaslatok látnak napvilágot. A terv végrehajtása azonban már a vezető feladata (így születnek a vállalati operációkutatási programok vagy a különböző szervezetfejlesztési projektek), habár előfordulhat, hogy a biztonság kedvéért (kompetenciahiány vagy felelősséghárítás végett) ezt a feladatot is a tanácsadóra bízza.