Szervezetfejlesztés - 1. oldal

14 éve Szervezetfejlesztés fogalma, célja

A szervezetfejlesztés fogalma az angol "Organization Development" (OD) kifejezésből származik, meghatározását R. Beckard foglalta össze a legjobban: a szervezetfejlesztés tervszerű, a szervezet egészére kiterjedő, felülről szervezett törekvés, amely a szervezet hatékonyságának és életképességének növelését célozza a szervezeti folyamatokba való tervszerű beavatkozás útján, magatartástudományi ismeretek felhasználásával. Teljes cikk...


14 éve Szervezetfejlesztés - A 4EL modell

Egy-egy új rendszer bevezetése előtt mindig érdemes mérlegelni, milyen előkészítéssel tudnánk megkönnyíteni annak elfogadását, illetve jövőbeni alkalmazását, hiszen az emberek általában "a legkisebb ellenállás irányába haladnak", ami többnyire mindenfajta változás ellen irányul. Erre kiváló módszer a 4EL modell, amely a folyamatot külön szakaszokra bontva próbálja szép lassan meggyőzni az alkalmazottakat az új rendszer létjogosultságáról. Teljes cikk...


14 éve Szervezetfejlesztés módszerei - Egyénre ható módszerek

A szervezetfejlesztésben az egyénre és a struktúrára ható módszereket különböztetjük meg. Előbbi kizárólag az alkalmazottak fejlődését célozza (az eredmény közvetve nyilvánul meg a szervezet teljesítményében), míg az utóbbi a munka tartalmára is kihat a dolgozók közötti viszony újraértelmezése közben. Teljes cikk...


14 éve Szervezetfejlesztés módszerei - Struktúrára ható módszerek

A szervezetfejlesztésben az egyénre és a struktúrára ható módszereket különböztetjük meg. Előbbi kizárólag az alkalmazottak fejlődését célozza (az eredmény közvetve nyilvánul meg a szervezet teljesítményében), míg az utóbbi a munka tartalmára is kihat a dolgozók közötti viszony újraértelmezése közben. Teljes cikk...


14 éve A szervezetfejlesztés folyamata I.

1. Előkészítés A szervezetfejlesztés folyamata a szervezeti működés problémáinak észlelésével kezdődik, amikor szakértők, illetve tanácsadó cégek segítségével körvonalazódnak a szervezetfejlesztés céljai és keretei. Ehhez pontosan meg kell határozni, hogy a vezetőség milyen változás hatására kíván módosítani szervezeti struktúráján, illetve kultúráján, hiszen csakis a probléma tisztázásával jelölhető ki a szervezetfejlesztés követendő iránya. Teljes cikk...


14 éve A szervezetfejlesztés folyamata II.

3. Beavatkozás A diagnózis alapján végre megtörténhet a beavatkozás megtervezése, illetve megvalósítása, amely a fejlesztés nagyságától függően érintheti az egész szervezetet (jövőtervező workshopok felállítása, stratégiai műhelymunkák létrehozása, szervezeti kultúrafejlesztés, változásmenedzsment stb.), vagy a kisebb csoportokat is (együttműködést javító workshopok, programok, csapatépítő tréningek az egymással kapcsolatban álló vezetők, beosztottak, illetve vegyes kultúrájú csoportok számára). Teljes cikk...


14 éve A szervezetfejlesztési modell

Ugyan a humán erőforrás módszerek többsége alkalmas a szervezeti változások kezelésére (pl. munkakörtervezés, akciótervezés, teljesítményértékelés), létezik egy náluk sokkal komplexebb modell is e célra, nevezetesen a szervezetfejlesztési modell (Organizational Development - OD). Teljes cikk...


14 éve A szervezeti változások megvalósítása

A változás folyamatát elemezve megfigyelhetjük, hogy a változásra ható erőket kétfelé csoportosíthatjuk: a változás irányába és a változás ellen ható erőkre. Előbbibe a technológiaváltás, a tudásgyarapodás, a munkaerő-állomány változása, az életminőség változása, a gazdasági rendszerváltás vagy például a tulajdonosváltás tartozik, míg az utóbbit főként az újtól való félelem, a szokásokhoz való ragaszkodás, a másoktól való függés, a megélhetésért való aggódás, a pozícióféltés, a szervezeti struktúra, az erőforráskorlátok, a szervezeten belüli egyezségek és a korábbi befektetés hatásai alkotják. A cél természetesen mindig az, hogy a változás irányába ható erőket erősítsük, az azt fékező erőket pedig gyengítsük. Teljes cikk...


14 éve Változásmenedzsment taktikák I.

A szervezeti változásokból eredő problémák megoldására számos vezetési módszer létezik, bár meg kell jegyezni, némelyiket szélsőséges jellemzője miatt (pl. hatalmi, manipulatív taktika) inkább csak egy másikkal tompítva érdemes alkalmazni: Teljes cikk...


14 éve Változásmenedzsment taktikák II.

A szervezeti változásokból eredő problémák megoldására számos vezetési módszer létezik, bár meg kell jegyezni, némelyiket szélsőséges jellemzője miatt (pl. hatalmi, manipulatív taktika) inkább csak egy másikkal tompítva érdemes alkalmazni: Teljes cikk...