Megjelent: 18 éve

Adjunk esélyt a romáknak!

Megállapodást kötött az FMM és az OCÖ, hogy közös erőfeszítéssel segítsék a romák foglalkoztatását.

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (FMM) és az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) megállapodást kötött 2005. április 29-én, amelynek célja, hogy a romákat érintő munkaerő-piaci feszültségeket kezeljék, erőfeszítéseket tegyenek a romák foglalkoztatási szintjének emelésére, az inaktivitás csökkentésére, a felnőttképzésben való részvételük elősegítésére.

 • A tárca tájékoztatja az OCÖ-t és véleményezésre megküldi a roma integrációt segítő éves foglalkoztatáspolitikai irányelveket, a roma munkavállalókat közvetlenül érintő jogszabályváltozások tervezetét, OCÖ-szakértők delegálását támogatja a döntés-előkészítő tárcaszintű, régiós és uniós ügyekkel foglalkozó bizottságokban.
 • Az FMM szorgalmazza, hogy a megyei munkaügyi központokban roma foglalkoztatás-szervező koordinátorok segítsék a megyei roma foglalkoztatási projekteket, támogatja a roma civil szervezetek, cigány kisebbségi önkormányzatok munkaerő-piaci integrációjával foglalkozó szakembereinek képzését, az OCÖ foglalkoztatást, felnőttképzést érintő programjaihoz továbbképzést, szakmai felkészítést szervez.
 • Az FMM kezdeményezi az Oktatási Minisztériumnál az OKJ-s szakmák belépési szintjeinek felülvizsgálatát és azt, hogy a hátrányos helyzetű romák nagyobb arányban szerezzenek általános iskolai végzettséget, annak érdekében, hogy a roma munkanélküliek - akár hosszabb gyakorlati időre alapozva - piacképes szakmát szerezhessenek.
 • Az OCÖ országos módszertani irodái 2005 végéig a megyei munkaügyi központokkal szakmai együttműködési megállapodást kötnek, az elvégzett munkáról negyedévenként írásos tájékoztatást küldenek a Foglalkoztatási Hivatalnak. A kistérségekben folyó, a romák foglalkoztatását, felnőttképzését érintő központi és területi programok tervezésében, végrehajtásában, ellenőrzésében részt vesz, a roma munkavállalók foglalkoztatásának előmozdítása érdekében lakossági fórumokat, régiós szintű szakmai rendezvényeket szervez.

  A kormány célja, hogy a romák boldoguljanak, legyen esélyük a munkaerőpiacon. A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (FMM), az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) 2004-ben a 1021/2004. kormányhatározatban, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervben foglaltak szerint végezte feladatát. A kormányhatározat értelmében a megyei munkaügyi központok félévente értékelik a munkanélküli romák foglalkoztatási helyzetének javítását, úgy, hogy ebben az értékelésben az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) és a Roma Programok Titkársága képviselteti magát.

  A legfontosabb cél a romák foglalkoztatási helyzetének javítása. Ez hosszabb távú cél, és elsősorban a roma emberek képzettségének fejlesztésével valósítható meg. Örvendetes tény, hogy egyre kiterjedtebb, összehangoltabb a kapcsolat a cigány kisebbségi önkormányzatokkal és a roma civil szervezetekkel, hiszen nem lehet képzésükről, munkába helyezésükről az ő megkérdezésük, beleegyezésük nélkül, "a fejük fölött" dönteni. Jól mutatja a szépen fejlődő kapcsolatokat, hogy 2003-ban a munkaügyi központoknak és kirendeltségeiknek a cigány kisebbségi önkormányzatokkal 437, a civil szervezetekkel 30 megállapodása volt érvényben. 2004-ben a megkötött megállapodások száma 540, illetve 104 volt. 2004 szeptemberétől a munkaügyi központokban diplomás roma foglalkoztatás-szervezők dolgoznak, ők segítik a területen végzett munkát.

  A munkaerőpiacon értékesíthető szakképzettség megszerzése érdekében számtalan felzárkóztató (itt általános iskolai végbizonyítványt szerezhettek a résztvevők), valamint szakképesítést nyújtó programot szerveztek a romáknak országszerte. Baranya, Békés, Borsod, Hajdú-Bihar, Pest, Somogy és Tolna megyékben folytak ilyen jellegű képzések. Több helyen indult olyan képzési, foglalkoztatási program, amelynek során a résztvevők képzés és gyakorlatszerző foglalkoztatás keretében szakmai végzettséget és gyakorlatot szereznek. 2004-ben a megyei munkaügyi központok a romák munkaerő-piaci helyzetének javítására mintegy 4,4 milliárd forintot használtak fel, becslések szerint az érintett létszám 22.500 fő. A munkaügyi központok adatai szerint a romák a képzést követő hat hónap utáni elhelyezkedési aránya 40 százalékra tehető.

  A romák esélyeit növeli az EQUAL, az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht., a PHARE, a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program is, valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány öt programcsomagja is. A felsorolt programok pályázatok formájában teszik lehetővé a romáknak, hogy képzettséget szerezzenek, jártasak legyenek az informatikában, hogy közösségi vállalkozások szervezésével adjanak munkalehetőséget a roma embereknek, hogy eredményesen küzdhessenek a kirekesztés ellen. (A mellékelt táblázat pontos áttekintést mutat arról, mekkora összegek jutottak a felsorolt célokra.)

  A cél az, hogy a romák tartósan megtarthassák megszerzett munkahelyüket. Átmeneti, mégis fontos lehetőség a közmunka. 2004-ben a közmunka programokban országszerte körülbelül 4500 roma munkanélküli vett részt, a rájuk eső forrás megközelítőleg 2 milliárd forint volt. A közmunka nemcsak átmenetileg - hat-hét hónapra - segített a résztvevőknek, de közmegítélésüket is javította az a tény, hogy a településeken mindenki szeme láttára tették rendbe a környezetet. A Közmunka Tanács ülésein mindig részt vesz az ÖCO képviselője, a közmunka programokat a helyszínen monitorozza.

  Sokat tettünk eddig a romák foglalkoztatásának javításáért, így adódott néhány fontos tanulság. A roma programok sikerének egyik kulcsa, hogy kiket választunk be a programokba és hogyan tudjuk fenntartani motivációjukat. Figyelembe kell venni azt az alapvető tényt, hogy a tanulással kapcsolatban a többségnek csak rossz élményei, emlékei vannak. Ezért a romák a tanulási folyamat során több személyes odafigyelést, törődést igényelnek, az elméleti tudnivalók mellett jelentősége van a pszichés és szociális segítségnek is. Éppen ezért, ezekben az ügyekben elengedhetetlen, hogy a kapcsolat minél élőbb legyen az OCÖ-vel, a romák civil szervezeteivel.
  • 2023.06.06Napi, heti pihenőidő és az új visszaélés-bejelentési törvény A workshop második felében azzal foglalkozunk, hogy az Európai Unió Bírósága 2023. márciusában egy magyar ügy kapcsán kimondta, hogy a heti és a napi pihenőidőt elkülönítve kell kiadni. Ez a magyar „általános munkarend” alapulvételével azt jelenti, hogy a szombati és vasárnapi naptári napokra eső heti két pihenőnap előtt kell kiadni a 11 órás napi pihenőidőt, tehát péntek 13.00 óra után munka már nem végezhető. Részletek Jegyek
  • 2023.06.27IFRS Halasztott adó képzés Élő, interaktív, online képzés a nemzetközi beszámolókészítési elvek szerint az adózás számviteli kezeléséről. Fő cél: - a halasztott adó fogalmának megismertetése: mitől halasztott? - a halasztott adó elszámolásának célja és jelentősége - a számítás esetei és gyakorlati példákon keresztüli bemutatása. Részletek Jegyek
  További cikkek
  Hatezerrel nőtt a külföldön dolgozók száma - megérkeztek a foglalkoztatottsági adatok

  A munkakeresés átlagos időtartama 9,4 hónap volt, a munkanélküliek 33,8 százaléka legalább egy éve keresett állást. Teljes cikk

  Dolgozóinak 90 százalékát elbocsátja egy zalai vállalat

  Egyelőre nem tudni, hogy mi áll a leépítés hátterében. Teljes cikk

  Többlet béremelést kaphatnak a pedagógusok a legleszakadottabb térségekben

  2024-ben 126 milliárd forinttal több lesz a költségvetésben tanárbérre, mint idén. Teljes cikk

  Kapcsolódó hírek

   Kapcsolódó tartalmaink 1 2 3 Bezár