Megjelent: 15 éve

Pályázati felhívás a foglalkozási rehabilitációs szakértők Munkaügyi Szakértők Országos Névjegyzékébe történő felvételére

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (FMM) pályázatot hirdet az FMM által vezetett országos szakértői nyilvántartásba vételről foglalkozási rehabilitáció szakterületen.

Szakértőként az a természetes személy működhet, aki részére az FMM Humánpolitikai Főosztálya a szakértői tevékenység folytatását - meghatározott szakterületen, illetve egy szakterületen belül több részterületen - engedélyezte, és ennek alapján a Munkaügyi Szakértők Országos Névjegyzékébe bejegyezte. Az engedély a kiadásától számított 5 évig érvényes, és - kérelem alapján - többször is meghosszabbítható.


I. A foglalkozási rehabilitáció szakterület részterületei:
A foglalkozási rehabilitáció szakterületen történő szakértői tevékenység az alábbi részterületek engedélyezhető:
a foglalkozási rehabilitáció szabályai, jogi kerete és támogatási rendszere,
a foglalkozási rehabilitációt segítő szolgáltatások,
a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának ergonómiai, műszaki, technikai körülményei (akadálymentesítés),
a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának foglalkozás-egészségügyi szabályai,
a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációja,
a szociális foglalkoztatás.

II. Ellátandó főbb feladatok:
a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjára irányuló eljárásban szakértőként történő közreműködés,
az akkreditált munkáltatóknál az akkreditációs követelmények teljesítésének ellenőrzése,
a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható támogatások iránti kérelmek, pályázatok elbírálásakor szakértői tevékenység kifejtése,
közreműködés a támogatásban részesülő munkáltatók ellenőrzésében,
a foglalkozási rehabilitációs feladatokat meghatározó jogszabályok végrehajtásához kapcsolódó tapasztalatok összegzése elemzése, közreműködés a jogszabályok előkészítésében.
A II. pont 1-5. alpontjában megjelölt feladatok ellátására az a szakértő kérhető fel, aki részére a szakértői tevékenység folytatását a foglalkozási rehabilitáció szakterületen az I. pont 1. alpontjában, és emellett a 2-6. alpontjának valamelyikében megjelölt részterületen engedélyezték.


III. A kérelem benyújtása


Az engedély iránti kérelmet a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium ügykörét érintő szakterületeken a szakértői tevékenység szabályozásáról szóló 10/2003. (VII. 31.) FMM rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell eljuttatni 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban).


2005. október 20-áig
az alábbi címre:

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
Humánpolitikai Főosztály
Budapest
Alkotmány u. 3.
1054

A kérelemhez csatolni kell:
- három hónapnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát - közjegyző által hitelesített - (külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél esetén annak hiteles magyar fordítását, valamint a honosításról szóló iratot),
- részletes szakmai önéletrajzot, a végzett tudományos tevékenységet igazoló dokumentumot,
- a témához kapcsolódó cikkek, tanulmányok jegyzékét,
- a kérelem benyújtásának időpontjában közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, egyéb szolgálati jogviszonyban álló személy esetén a munkáltató ajánlását,
- ha a kérelmező más, vagy korábbi szakértői nyilvántartásban szerepel, annak megnevezését, a nyilvántartásba vétel számát, kérelmező szakmai tevékenységét értékelő referenciát a kérelmezett szakterületre,
- a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatainak [nevének, elérhetősége címének és telefonszámának, az engedélyezett szakterület(ek)nek, részterület(ek)nek, az engedély érvényességi idejének, az engedély visszavonásának] névjegyzékben történő közzétételéhez, valamint szolgáltatott egyéb adatainak kezeléséhez,
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló eredeti bizonylatot.

A szakmai alkalmasságról az engedélyező szerv - a minősítő bizottság véleményének figyelembe vételével - dönt. A minősítő bizottság a kérelmezőt - előre megjelölt időpontban - meghallgatja.

Az igazgatási szolgáltatási díj egy szakterületre 5000,- Ft (függetlenül a részterületek számától), amelyet a minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00285568-00000000 számú számlájára kell utalni. A díj a kérelem elutasítása esetén nem kerül visszafizetésre.
  • 2020.06.16Gyakorlatban startol az új Tbj 2020. július 1-jétől már a mindennapos munka során alkalmazni kell a bérszámfejtés, járulékmegállapítás és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapítása során is. Elméletben már sokat tudunk róla, de mi a helyzet a gyakorlati oldalon? Részletek Jegyek
  • 2020.08.30Sämling Solution most induló online nyílt képzései! Összes képzésünk elérhető online, professzionális csapatunk profi megoldásokkal a megszokott színvonalon a következő képzéseket ajánlja figyelmébe: Virtuális csapatok menedzselése, Practical Task&Project menedzsment, Hogyan oktassunk online, Kreatív problémamegoldás, Megtartó erőim a változó időkben, Reziliencia,Virtuális interjútechnika Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Online programozásversenyt szervez a Neumann Társaság és az ELTE IK

Április 1-ig jelentkezhetnek általános és középiskolás diákok a kibertérben zajló Nemes Tihamér Online Programozási Versenyre három korcsoportban. Teljes cikk

Meghosszabbították az Employer Branding Award 2019 nevezési határidejét

Április 13-ig várják a pályaműveket a munkáltatói márkaépítési gyakorlatokat jutalmazó elismeréshez. Teljes cikk

A gyerekek újra megnézhetik, hol dolgoznak szüleik

A #mutiholdolgozol kampányhoz már több mint 10 cég csatlakozott, és további vállalatok jelentkezését várják. Teljes cikk

Kapcsolódó hírek