Megjelent: 15 éve

Új elnök és új vezérigazgató a Forrás Rt. élén

A Forrás Rt ma tartott közgyűlését követően az összeülő igazgatóság a társaság igazgatóságának elnökévé dr. Hidasi Emesét választotta, míg új vezérigazgatójának Zeitvogel Jánost nevezte ki.

A közgyűlésen megjelent részvényesek a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 66,78 %-át képviselték, amelynek alapján az összesen leadható szavazatok száma 3.338.886 volt.

A közgyűlés - valamennyi személy esetében a szavazatok 99,99 %-os többségével - Zeitvogel János, Nagy István, Világosi Katalin, dr. Csányi Gábor és Palkó Péter igazgatósági tagok e megbízatását 2004. szeptember 14-ei hatállyal visszahívással megszüntette /1-5/2004. (IX.14.) számú határozatok/.

A közgyűlés a Gt. 25.ő (1) bekezdésében, és a 38. ő (5) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, határozatával hozzájárult ahhoz, hogy dr. Hidasi Emese, Pereiné Kabai Bernadett és Zeitvogel János a FORRÁS Rt.-vel azonos tevékenységet végző más társaságban vezető tisztségviselői, vagy felügyelő bizottsági tagságot töltsön be (6-8/2004. (IX.14.) számú határozatok), majd 2004. szeptember 14. napjától az ötödik üzleti évet lezáró évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2009. április 30. napjáig terjedő időtartamra az igazgatóság tagjaivá választotta Zeitvogel Jánost, dr. Hidasi Emesét és Pereiné Kabai Bernadettet /9-11/2004. IX. 14.) számú határozatok/. Valamennyi fenti határozatot a közgyűlés 99,99 %-os szavazattöbbséggel hozta meg.

A közgyűlés - valamennyi személy esetében a szavazatok 99,99 %-os többségével - Reményik Kálmán, Bartha Péter, dr. Zombori Zita és dr. Csongrádi Erika felügyelő bizottsági tagságát 2004. szeptember 14-ei hatállyal visszahívással megszüntette /12-15/2004. (IX.14.) számú határozatok/.

A közgyűlés a Gt. 25.ő (1) bekezdésében, és a 38. ő (5) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, határozatával hozzájárult ahhoz, hogy Sasinszki Ágnes, Gránicz János és Hrabovszki Róbert, a FORRÁS Rt.-vel azonos tevékenységet végző más társaságban vezető tisztségviselői, vagy felügyelő bizottsági tagságot töltsön be (16-18/2004. (IX.14.) számú határozatok), majd a 2004. szeptember 14. napjától, az ötödik üzleti évet lezáró évi rendes közgyűlés napjáig terjedő időtartamra - egyhangú határozatával - a felügyelő bizottság tagjává választotta dr. Zombori Zitát, és a szavazatok 99,99 %-os többségével Sasinszki Ágnest, Gránicz Jánost és Hrabovszki Róbertet /19-22/2004. (IX. 14.) számú határozatok/.

A közgyűlés a Társaság könyvvizsgálója, a BRIKON Kft. e megbízatását, a szavazatok 99,99%-os többségével meghozott határozatával 2004. szeptember 14-ei hatállyal visszahívással megszüntette /23/2004. (IX.14.) számú határozat/, és 2004. szeptember 14. napjától kezdődően, az ötödik üzleti évet lezáró évi rendes közgyűlés időpontjáig terjedő időszakra a Társaság új könyvvizsgálójává megválasztotta az EUROFORSZ Könyvvizsgáló és Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t, és hozzájárult Garay László ügyvezető, a cég nevében eljáró, személyében is felelős könyvvizsgálóvá történő kijelöléséhez (99,99 %-os szavazattöbbség) /24-25/2004. (IX.14.) számú határozatok/.

A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság igazgatósági tagjainak új díjazását 2004. szeptember 14. napjától kezdődő hatállyal akként állapította meg, hogy az igazgatósági tagokat e megbízatásukhoz tartozó feladataik ellátása fejében díjazás nem illeti meg /26/2004. (IX.14.) számú határozat/.

A közgyűlés egyhangúlag úgy döntött, hogy 2004. szeptember 14. napjától kezdődő hatállyal a felügyelő bizottsági tagokat - függetlenül a felügyelő bizottságon belül betöltött tisztségüktől - e megbízatásukhoz tartozó feladataik fejében személyenként havi 150.000 Ft díjazás illeti meg /27/2004. (IX.14.) számú határozat/.

A közgyűlés a szavazatok 99,99%-os többségével, a Társaság könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Könyvvizsgáló és Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó Kft. díjazását a 2004-es üzleti év könyvvizsgálata fejében évi 2.000.000 Ft + ÁFA összegben, az ezt követő üzleti évek könyvvizsgálata fejében pedig évi 3.600.000 Ft + ÁFA összegben állapította meg /28/2004. (IX.14.) számú határozat/.

A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság új szövegű Alapszabályát - a Társaság honlapján már előzetesen közzétett - írásbeli előterjesztéssel egyező szöveggel állapította meg azzal a részvényesi indítványra elfogadott módosítással, hogy a tervezet 21.4 f.) pontjában, a 100 millió Ft-os értékhatár helyett, az igazgatóság, mint testület előzetes hozzájárulása szükséges az állampapírok megszerzésére és átruházására irányuló szerződésekhez, ha a szerződésben meghatározott ellenérték 300 millió Ft, vagy a több ilyen szerződés egy hónapon belüli összes ellenértéke 500 millió Ft /29-30/2004. (IX.14.) számú határozat/.

A Társaság Igazgatósága tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a Közgyűlés által elfogadott új Alapszabályt 2004. szeptember 14. napjától megtekinthetik a Társaság Részvényesi Irodájában, a Budapesti Értéktőzsde, valamint a Társaság honlapján.

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlést követően megtartott ülésén a Társaság Igazgatóságának elnökévé dr. Hidasi Emesét választotta. Palkó Péter vezérigazgató munkaviszonyát az Igazgatóság 2004. szeptember 14. napjától közös megegyezéssel megszüntette és a Társaság új vezérigazgatójául Zeitvogel Jánost nevezte ki. a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság Igazgatósága
  • 2020.03.207 Skills for Assertiveness_Egy napos nyelvi tréning A tréning nap 100%-ban gyakorlati feladatokra és a tapasztalati tanulásra épül. Egyedülálló alkalom, hogy az idegen nyelvi tudást felszínre hozzuk, gyakoroljuk, hasznos panel kifejezéseket rögzítsünk a folyékony és magabiztos megszólaláshoz Részletek Jegyek
  • 2020.03.31Vigyázz, jönnek az ellenőrök! Az ellenőrzésektől mindenki tart. Sok esetben azonban nem könnyű magunkat kiismerni a jogszabályok és az ellenőrzési folyamatok útvesztőjében. Ebben az eligazodásban szeretnénk segíteni olyan szakértőkkel, akik az ellenőrzések napi gyakorlatára látnak rá. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Új vezérigazgató a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-nél

A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint a Szőke Lászlót váltó Szűts Ildikó nyílt pályázaton nyerte el megbízatását. Teljes cikk

Új ügyvezető igazgató a Gundel élén

2020. február 1-től Polyák Norbertet nevezték ki a Gundel Kft. ügyvezető igazgatójának. A szakember az elmúlt egy évben ügyvezető... Teljes cikk

Új kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős igazgató a Bosch csoportnál

2020 januárjától Bodó Teodóra felel a Bosch csoport vállalati kommunikációjáért és a kormányzati kapcsolatokért Magyarországon, valamint az... Teljes cikk