Megjelent: 14 éve

Versenyképesebb tudást!

Decemberben az Országgyűlés elfogadta az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosítását. A törvénymódosítás célja a jobb szakemberképzés, a versenyképes gazdaság megteremtése.

images

images

A kormány kiemelt célja a tudásalapú, versenyképes gazdaság megteremtése. Ennek elengedhetetlen feltétele a szakképzés modernizációja, a felnőttkori tanulás támogatása, eredményességének növelése - jól képzett, a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakemberekre van szükség. E cél elérése érdekében a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosítását terjesztette elő, melyet a T. Ház decemberben fogadott el.

Az új kormány 2006. nyarán az SZMM feladatkörébe sorolta a szakképzés irányítását, a felnőttképzés pedig korábban is e tárca hatáskörébe tartozott. Ezért indokolt, hogy az eddig különálló szakképzés és felnőttképzés intézmény-rendszerét összehangolják, a forrásokat hatékonyabban használják fel, a két képzés rendszere átláthatóbb legyen. Ezért a módosítás nyomán a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészét és a felnőttképzési célú keretet összevonják. Ez azonban nem jelenti azt, hogy bármelyik támogatási cél hátrányt szenvedne.

A kormányzati struktúra nyári változása nyomán a Nemzeti Szakképzési Intézet az SZMM irányítása alá került. Indokolttá vált, hogy összevonják a Nemzeti Felnőttképzési Intézettel, így szakmailag hatékonyabb, illetve takarékosabb munka folyhat e központi költségvetési intézményben. Ez az intézmény elvégzi a korábban két különálló szervezet eddigi munkáját, gondoskodik a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítéséből következő bevalláskezelésről, illetve a felnőttképzési támogatások lebonyolításáról, szerződéskötési, finanszírozási, ellenőrzési jogköre lesz. Szintén a hatékonyabb, ésszerűbb munka a célja az Országos Szakképzési Tanács és az Országos Felnőttképzési Tanács összevonásának, az így kialakult új testület neve Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács.

A piacképes tudást adó szakképzés egyik záloga, ha a szakképzésben nő a gazdasági kamarák szerepe. A módosítás gondoskodik arról, hogy ezentúl növekedjen a gazdasági kamarák hatásköre a szakmai vizsgáztatásban. Ezt szolgálta, hogy Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter a szakképzési együttműködésről szóló keret-megállapodást írt alá december 8-án Parragh Lászlóval, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével.

Folyamatban van a moduláris képzés bevezetése a szakképzésben. Ebben az új rendszerben egy-egy szakma ismeretanyagát egységekre (modulokra) bontják, így lesznek olyan egységek, amelyek több hasonló szakmához is használhatók. Ez lehetőséget ad arra, hogy újabb, rokon szakma elsajátításához akár a korábban elsajátított modulok fele is hasznosítható legyen. Így a szakképzés gyorsabb és jobban alkalmazkodik a munkaerőpiac igényeihez. Ehhez az új szerkezetű szakképzéshez alkalmazkodik egy új szakmai felügyeleti rendszer. Ezért az OKJ bizottságok funkcióját a későbbiekben egy 30 tagú tanácsadó testület mintájára létrehozott bizottság veszi át. E testület munkájában az SZMM és az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM), a gazdasági és szakmai kamarák, az országos gazdasági érdekképviseletek képviselői vesznek részt, így a szakképzés területén jobban érvényesül a gazdasági szereplők és a szociális partnerek szerepe.

A törvénymódosítás átalakítja a saját dolgozók képzési támogatásának rendszerét. E változástól a kormányzat azt várja, hogy a mikro- és kisvállalkozások (hiszen a vállalkozások 80 százaléka tartozik ebbe a körbe) az eddiginél lényegesen nagyobb mértékben képezik tovább saját dolgozóikat a szakképzési hozzájárulás terhére. A mikro- és kisvállalkozások által felhasználható kötelezettséghányad emelése nyomán a jövőben 200-500 millió forinttal többet fordítanak majd erre a célra a kis cégek is.

A törvénymódosítás növeli az ún. tanulószerződések számát. A módosítási javaslat értelmében ha a központi képzési programban meghatározott, a képzési idő több mint ötven százalékában adott gyakorlati képzőnél folyik a képzés, az csak tanulószerződés alapján végezhető. Tanulószerződést a képzés megkezdését követő első féléven belül csak nagyon szigorú törvényi előírások mentén bonthat fel a gazdálkodó szervezet, ha a kamarák gondoskodnak arról, hogy más gazdálkodási szervezettel újra megköthesse a szerződést a fiatal.

Fontos változás, hogy a közoktatásban résztvevő szakképző intézmények, iskolák a korábbinál egyszerűbben kaphatják meg az akkreditációt.

A kormányzati szervezet rendszerében bekövetkezett változások miatt átalakul a Felnőttképzési Akkreditáló testület, létszámát 15 főre csökkentik úgy, hogy a szaktárcák helyett a gazdaság szereplőinek képviselete erősödjön benne.
  • 2021.06.23Visszatérés az irodába, de hogyan? Visszacsöppenni az irodai forgatagba kihívásokkal teli feladat, tudatosan megtervezett lépések mentén azonban viszonylag zökkenőmentessé tehetjük a folyamatot. Részletek Jegyek
  • 2021.06.28Minőségellenőr képzés A minőségellenőrök felkészítése a minőségellenőrzési és fejlesztési tevékenységek eredményes elvégzésére. A minőségellenőrzéshez szükséges alapvető ismeretek és módszerek készségszintű elsajátítása, a résztvevők minőségirányítási kompetenciájának fejlesztése. Részletek Jegyek
  • 2021.08.28Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter