Megjelent: 7 hónapja

Adóbevallási határidők 2019 július

2019-es adóbevallási határidők: július.

2019. július 1.

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről

Adatszolgáltatás a FATCA szabályozás hatálya alá tartozó Jelentendő Számlákról

Környezetterhelési díjelőleg

2019. július 5.

Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, valamint legalább 3 gyermek után járó családi pótlékban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásról

2019. július 10.

Adatszolgáltatás

Adatlap az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő megküldéséhez
Adatszolgáltatás: Sorszámtartományok elszámolása

2019. július 12.

Bevallás

Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről

Havi bevallás az 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról

Adatszolgáltatás

A munkáltató adatszolgáltatása a védett korban elbocsátott köztisztviselők részére kiállított igazolásokról

Adatszolgáltatás a jövedéki engedélyes kereskedő készletváltozásáról
Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatása

Befizetés

Kisadózó vállalkozások tételes adója

Egyszerűsített vállalkozói adó előlege

Átalányadó, tételes átalányadó előlege

Az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adóelőleg, a nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, továbbá a kifizetőtől származó jövedelmet szerzett (amennyiben a kifizető az adóelőleget bármely okból nem vonta le) magánszemély adóelőlegének befizetése

A biztosított mezőgazdasági őstermelő által fizetendő járulék

Szociális hozzájárulási adó

Szakképzési hozzájárulás előlege

Egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher

Háztartási alkalmazott után fizetendő regisztrációs díj

A kifizető által a magánszemélytől levont különadó

A különadó alapja utáni egészségügyi hozzájárulás

A magánszemély által fizetendő különadó

A munkáltató által levont személyi jövedelemadó-előleg

A kifizető által levont személyi jövedelemadó-előleg

A külföldi személytől levont adó

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

A munkaerő-piaci járulék

Az egészségügyi hozzájárulás

Munkáltató / kifizető által levont járulék

A Tbj. 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozó által fizetendő járulék

Társas vállalkozás által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék

A magánszemély által a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék

A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék

Július 15.

Bevallás

Bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről magánszemélyek/szervezetek részére

Havi bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről biztosítók részére

Bevallás a bevándorlási különadóról

Befizetés

Baleseti adó befizetése

Adatszolgáltatás

Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról

Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről

PTGSZLAH adatlap a pénztárgép használatra kötelezett, bizonylat-kibocsátási kötelezettségét számlával teljesítő adózók havi adatszolgáltatásához

Felhasználói engedélyes havi adatszolgáltatása a nyilvántartás zárásról (Jöt. 31. § (4) bekezdés) és éves elszámolása (Jöt. 31. § (5) bekezdés)

Július 22.

Bevallás

Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (IFRS-ek alkalmazására áttért adózók Tao. tv. 18/D. § (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatása) [naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén]

Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről

Bevallás a 2019. évben kötelezetté váló adózók innovációs járulékelőlegéről

ÁFA-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás)

Bevallás játékadóról

Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről

Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról

Bevallás a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2019. évi illetékfizetési kötelezettségről

Bevallás a reklámadóról, adóelőleg-kiegészítésről, reklámadó-előlegről, valamint a reklám-közzététel megrendelőt terhelő kötelezettségéről

Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére

Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2019. év
Bevallás a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazók és a befektetési alapok különadójáról

Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítéséről

Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

Negyedéves/éves bevallás a szociálpolitikai menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól

Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, innovációs járulék, osztalék utáni adót kiváltó adó)

Környezetvédelmi termékdíj és a gépjármű termékdíjátalány 2019. évi bevallása

Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról

Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

Adatszolgáltatás

Adatszolgáltatás a termékdíj raktárba történő be- és kiszállításról, továbbá a raktárkészletről

A bérfőzési naplókról adatszolgáltatás

Befizetés

Kisvállalati adó előlege

Biztosítási adó

Pénzügyi tranzakciós illeték

Reklámadó (reklám-közzététel megrendelőjének adókötelezettsége)

Távközlési adó befizetése

Általános forgalmi adó befizetése

Turizmusfejlesztési hozzájárulás befizetése

Társasági adó előleg befizetése (havi, és negyedéves előlegfizetési kötelezettség esetén)

Energiaellátók jövedelemadójának előlege (havi, és negyedéves előlegfizetési kötelezettség esetén)

Játékadó befizetése

A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége

Népegészségügyi termékadó befizetése

A forgalmazó és a befektetési alap különadójának első részlete (negyede)

A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése

Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adó befizetése

Cégautóadó

Innovációs járulékelőleg befizetése

Rehabilitációs hozzájárulás előlege

Környezetvédelmi termékdíj 2019. II. negyedévi kötelezettsége

2019. július 25.

Jövedéki adó előlege


Forrás: NAV


  • 2020.01.22Változásmenedzsment képzés Cél a szervezet változáskezelési képességének fejlesztése. A változási folyamat és a változás összetevőinek a megértése. Az egyének változáskezelési képességének fejlesztése konkrét gyakorlatokon keresztül. A változási programok kritikus sikertényezőinek megismerése. Részletek Jegyek
  • 2020.02.20Készülj fel a 2020-as Munka törvénykönyve változására! Hogyan kell előkészíteni munkajogi szempontból a felmondást? Hogyan működhet jogszerűen az elektronikus munkaidő nyilvántartás? Milyen változások várhatók a Munka törvénykönyvében, az elfogadott uniós irányelvek tükrében? Milyen tanulságok vonhatók le a legújabb munkaügyi bírói gyakorlatból? Részletek Jegyek
  • 2020.02.20recruiTECH Idén minden eddiginél erősebb programmal, számos külföldi (IRL, UK, PL) és hazai előadóval indítjuk útjára a recruiTECH, 2020.02.20-i eseményünket! Várjuk szeretettel a toborzási szakma színe-javát, és mindenkit, aki felelősséget érez a tehetségek megtalálásában. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Betegszabadság és táppénz különbsége

A munkavállaló keresőképtelenségének első 15 napja betegszabadság, aminek lejárta után legfeljebb egy évig jár táppénz. Teljes cikk

Táppénz mértéke

A munkavállaló betegsége esetén, ha nem tud dolgozni, először 15 nap betegszabadság jár. Ha ez az időszak lejár, akkor további keresőképtelenség... Teljes cikk

Áfacsapdába léphetnek a rosszul felkészült katások

Hiába 12 millió forint a kata és az áfamentesség éves határa, számos olyan apró részletszabály van, ami miatt nem várt meglepetések érhetik a... Teljes cikk