Személyzetfejlesztés - A coaching folyamata

1. Bizalom kiépítése Az első megbeszélés csupán az ismerkedésre szorítkozik, a coach és ügyfél között ugyanis létre kell jönnie egy olyan személyes kapcsolatnak, ami biztosítja az őszinte párbeszéd lehetőségét. Ez főként szimpátia kérdése, így ha az első találkozás során nem alakul ki a megfelelő kapocs, érdemes egy új coach-csal próbálkozni.

2. Kitapogatózás
Ebben a szakaszban már érdemi munka is folyik, a coach sorra veszi az egyes területeket, hogy kipuhatolja a klienst foglalkoztató problémákat. Sokszor már a gondok puszta megközelítésével sikerül csökkenteni a stresszt.

3. Célkitűzés
A coach a kitapogatózás során feltárt problémák, illetve célok konkrét meghatározásával érzékelteti a jelen és az elérendő állapot közti különbséget, s aktivizálja az ügyfélben a változáshoz szükséges erőforrásokat.

4. Problémamegoldás
Ez a szakasz jelenti mindkét fél számára a legnagyobb harcot, hiszen a problémák okainak felszámolásához emberfeletti kitartás szükségeltetik. A gátló tényezők részekre bontásával azonban szép lassan elérhető végső megoldás, miközben az apró sikerélmények újabb energiákkal töltik fel az ügyfelet, amik további erőfeszítésekre sarkallják.

5. Fenntartás
Fontos, hogy a coach a jövőre is gondoljon, s akkor is ugyanúgy viselkedjen ügyfele, ha ő már nem lesz ott mellette. Ebben a szakaszban történik a fenntartási technikák megtanítása, hogy a kliens a későbbiekben is képes legyen fenntartani az időközben elért állapotot.

6. Finomítás
Itt az ügyfél már szinte önállóan és sikeresen alkalmazza a tanultakat, kisebb hibák azonban időnként ekkor is előfordulnak. Az okok feltárásával ezek kiküszöbölésén dolgozik még a két fél.

7. Visszatekintés
A visszatekintés során a coach és a kliens összevetik az eredményeket a kezdeti állapottal, örülnek a fejlődésnek, s elégedetten búcsút vesznek egymástól.