Megjelent: 9 éve

Magánpénztárak halála: végre befejeztük

A hazai "nyugdíjak megvédése" előtt 3,1 millió magánnyugdíjpénztári tag vagyonát 18 pénztár kezelte. Mára a tagok száma 100 ezer alá esett - így értelemszerűen több kassza válaszút elé érkezett. A nyugdíjreform miatt többen elvéreztek és volt, aki megkönnyebbült, hogy itt a vég.

Kényszerű átalakulásban a pénztárpiac

A magánkasszák működéséhez 2000 fős taglétszám szükséges, így a nyugdíjreform egyik nagy kérdése az volt, hogy hányan maradnak az egyes kasszáknál, vagyis, hányan tudják majd tovább folytatni tevékenységüket. A számok tükrében már látható: hét "áldozata" van a pénztárválasztás szabadságáról szóló, tavaly elfogadott törvénynek. A vagyonátadás után ugyanis 7 pénztárnak kellene megszüntetni működését. Több kassza azonban úgy döntött, nem vész el, csak átalakul - a magánynyugdíjpénztárak piaca tehát tovább koncentrálódik.

A jogszabály szerint a magánnyugdíjpénztáraknak tevékenységük folytatásához 2000 taggal kell rendelkezniük. A vagyonátadás után azonban több kassza is akad, ahol a törvényes limit alatt maradt a taglétszám. Számukra két alaplehetőség adódik: vagy belátható időn belül elérik a 2000 főt, vagy mint önálló pénztár megszűnnek. A Privátbankár.hu ezért körbenézett a pénztárak piacán, ki milyen formában folytatja tevékenységét. Már ha folytatja egyáltalán.

Nem lesz könnyű dolga azoknak sem, akik maradnak a piacon. Az első tagi befizetések majd csak 2012 januárjában érkeznek be, addig a meglévő működési célú forrásaikból kell fedezniük költségeiket a kasszáknak - tudtuk meg a Stabilitás Pénztárszövetségtől.

Kassza-limbó

Volt olyan kassza, ahol nagyon rezget a léc, a Generali például 93 embernek köszönheti, hogy fent tudott maradni. Öt magánpénztár tud 10 ezer főnél nagyobb taglétszámot felmutatni egyelőre, ők a megmaradt vagyon 80%-át kezelik. A közel 3000 milliárdos vagyon kevesebb mint a tizedére olvadt: 233,5 milliárd forintot kezelnek jelenleg a pénztárak.

A Dimenzió (1438 maradó tag), az Életút (153), a Honvéd (609), a Postás (499), a Quaestor (179), a Vasutas (221) és az egykori VIT-ből átalakult Pannónia (870) válaszút elé érkezett, a 2000 fő alatti taglétszám ugyanis nem jelent automatikusan megszűnést, ezt pedig többen is igyekszenek kihasználni. Megindult a mozgolódás: többen összeolvadnak, mások megszüntetik tevékenységüket.

A kisebb pénztárak a reálhozamok tekintetében nagyon is jól teljesítettek, létük mégis veszélybe került, többen meg is szüntetik tevékenységüket. A reálhozamokról szóló hírek azonban félrevezetőek is lehetnek: a nagy összegek mögött nem árt megnézni, mekkora vagyon van a kifizetés mögött - hívták fel rá a figyelmünket a Stabilitás Pénztárszövetségnél. Nem mindegy például, hogy egy 100 ezer forintos reálhozam-kifizetés mögött másfélmilliós vagy hárommilliós egyenleg van-e.

"5-6 éve egyetlen szakmai döntést nem hozott a jogalkotó"

Az Életút Magánnyugdíjpénztárnál - látva a jogszabályi ellehetetlenülést - már tavaly decemberben meghozták a döntést arról, hogy a magánnyugdíjpénztári üzletágat végelszámolással megszüntetik, ezt a februári közgyűlésen be is jelentették. A nyugdíjreform következtében a kasszának 153 tagja maradt, így nem is lett volna értelme a további működésnek.

Barzsó Pál, az Életút pénztárak ügyvezető igazgatója a Privátbankár.hu-nak elmondta, az elmúlt évek jogszabályi változásait figyelembe véve könnyebbségként élik meg az üzletág megszüntetését. A vezető szerint ugyanis rosszabbnál-rosszabb jogszabályi intézkedések jellemezték a jogalkotót elmúlt évekbeli ténykedését, ami nagyon megnehezítette a pénztárak működését. "Az előző ciklusban is volt fenyegetettség, akkor nyugdíjbiztosítókat akartak létrehozni, most meg, nincs mit szépíteni ezen, államosították a szektort" - mondta Barzsó. Az Életútnál ezen folyamatot látva döntöttek úgy, hogy erről a piacról kivonulnak, a csoport azonban önsegélyező és önkéntes nyugdíjpénztári kasszájával, valamint egészségpénztárával továbbra is jelen kíván lenni a hazai pénzügyi piacon. Önkéntes pénztárában továbbra is közel 20 ezren vannak az Életútnál.

Barzsó szerint az üzletág megszüntetése volt a praktikus döntés részükről, erről időben értesítették is a megmaradt tagokat, akik ezek után választhattak: vagy új pénztárat választanak maguknak, vagy visszalépnek az állami rendszerbe. Sőt, az Életútnál voltak olyan ügyfelek is, akik kvázi menekülő útvonalként épp a végelszámolás miatt léptek át az elmúlt hónapokba a pénztárba, hogy a törvényes határidő után így még plusz időhöz jutva ebben a fázisban térjenek vissza a tb rendszerébe.

A maradók egy főre jutó vagyona a 2000 főt el nem érő pénzáraknál

Hasonló döntést hozott a Quaestor magánnyugdíjpénztára is "tekintettel a nagy számú visszalépőre". A kassza február végi közgyűlésén döntöttek úgy, hogy 179 taggal nincs értelme a piacon maradás lehetséges útjait feltérképezni, márciusban már a végelszámolót is kiválasztották, méghozzá Zászkaliczky Pált, a pénztár korábbi ügyvezető igazgatóját. A Quaestortól 4322-en igazoltak át az állami rendszerbe, számukra a pénztár 380 millió forintot utal át, vagyis 10,75%-os reálhozammal búcsúznak az egykori tagok.

A rendvédelmi dolgozókat összefogó ágazati magánkassza, a Honvéd Magánnyugdíjpénztár közel nyolcezres tagsága olvadt 609 főre. Balla Zsuzsa, a pénztár gazdasági igazgatóhelyettese érdeklődésünkre elmondta, hogy a magánnyugdíjpénztári ágazatot megszüntetik, de önkéntes kasszaként továbbra is folytatják tevékenységüket 43 ezres tagságukkal. Nem tudni még pontosan, mikor kezdenek neki a végelszámolásnak, mert hogy vegyes kassza lévén, a Honvédnál is ez lesz a menetrend. A Privátbankár.hu kérdésére Balla kizártnak nevezte, hogy valamely más pénztárral összeolvadjon a Honvéd magánpénztári üzletága. Jelentkező pedig éppenséggel lenne.

Simonné Dr. Szabó Katalin, a Vasutas Magánnyugdíjpénztár ügyvezetője elmondta, a végelszámolást fontolgatják ők is, valószínűleg az év végén megszüntetik a magánnyugdíjpénztárat és önkéntes kasszaként működnek tovább. Erről a végső szót majd a közgyűlés mondja ki, mely még nem ült össze.

Keresik még az új dimenziókat

A Dimenzió 1438 taggal zárta a nyugdíjreform első hullámát, így elvileg nem folytathatná, a jövő viszont nagyon is kérdéses. Megkeresésünkre Paczolay Szabolcs ügyvezető igazgató elmondta, egyelőre a reálhozamok kifizetése a legfontosabb feladatuk. A folytatásról azonban még nem született döntés, hogy a Dimenzió marad-e piacon egyáltalán, arról majd az augusztus végére vagy szeptember elejére összehívott küldöttgyűlés fog dönteni. Paczolay nem kívánt nekünk arról nyilatkozni, hogy a pénztárat megkeresték-e más piaci szereplők egy esetleges összeolvadás miatt.

Jelenleg van olyan, a taglétszáma alapján megszűnésre ítélt kassza, amely megmenthetné a Dimenziót a magánnyugdíjpénztári tevékenység megszüntetésétől. Ne feledjük, hogy a piacon most igencsak aktív Pannónia is léphet még - a Dimenziónál maradt vagyon közel 6 milliárd forint.

Nem vesztett lendületéből a Pannónia

A hosszú távú megtakarítások piacán egyre hangsúlyosabban jelen akar lenni a CIG Pannónia Biztosító, mely az egykori VIT Magánnyugdíjpénztárral szövetkezve a magánpénztárak piacán is megvetette a lábát. A nyugdíjreform és a VIT-ről Pannóniára átkeresztelt kasszánál maradó csupán 870 tag sem jelenti a lendület végét: a Pannónia összeolvad ugyanis Postás és az Évgyűrűk magánnyugdíjpénztárával. A Postás egy intenzívebb tagtoborzást követően tavaly 27 ezresre bővítette tagságát, amely a reformhevületben pillanatok alatt elpárolgott.

"Munkáltatói támogatás hiánya, a fogyóban lévő működési tartalék, a 457 fős taglétszám és a 0,9%-os működési hányad együttes hatását reálisan nem lehet túlélni" - olvasható a Postás 2010-es üzleti jelentésében. Az igazgatótanács tavasszal döntött arról, hogy a hasonló befektetési politika és értékrend miatt beolvad a VIT-be, vagyis a Pannónia Nyugdíjpénztárba.

Csak most kezdődik a tánc

A Pannónia Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének döntése alapján a Pannónia Nyugdíjpénztár mint "átvevő" pénztár, az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár és a Postás Magánngyugdíjpénztár pedig mint beolvadó pénztár vesz részt a fúzióban. A Pannónia lesz a jogutód pénztár, az Évgyűrűk és a Postás megszűnik önálló pénztárként működni. A beolvadás eredményeként a Pannónia Nyugdíjpénztár közel 3400 taggal és 7 milliárd vagyonnal fog rendelkezni.

A Pannóniánál megkeresésünkre elmondták, a pénztár elegendő tartalékkal rendelkezik 2-5 év távlatában a működéshez. A Pannóniánál 2-3 éven belül a feltételek változására számít, amely helyzetben a növekedési lehetőségek is más megvilágításba kerülhetnek. "Célunk az egyébként is erősebb önkéntes ágazatunk további megerősítése, a taglétszám intenzív bővítése, amelyet leginkább az segít elő, hogy a hozamok és a díjterhelési mutató tekintetében is piacvezető a pénztár" - tudtuk meg a kasszától.

A magán- és önkéntes nyugdíjpénztári piac 2010-es átalakítása alapjaiban változtatja meg a társadalmi gondoskodás állami szerepvállaláson alapuló dominanciája mellett megmaradó öngondoskodás szerepét Magyarországon. A Pannóniánál éppen ezért a magánnyugdíjpénztári rendszer szerepének csökkenését követően, valamint az állami nyugdíjellátás finanszírozásának kihívásaira tekintettel a társadalom előtakarékosság iránti fokozódó igényére számít. A CIG céljai egyértelműek, a régiós terjeszkedés mellett a hazai pénztárpiac meghatározó szereplője kíván lenni.
  • 2021.01.25HR Üzleti Vezető Mentoring és Workshop online program Inspirációt és támogatást nyújt HR vezetőknek és a jövő HR vezetőinek az üzleti vezetővé válásuk útján. Ajánlom minden olyan HR vezetőnek, aki szeretné a HR funkciót üzletközpontúbbá tenni, meghatározó hatással lenni üzletre, stratégiára, döntésekre, nagyobb bizalmat, hitelességet és befolyást szerezni a felsővezetésben. Részletek Jegyek
  • 2021.01.30Videokonferenciás 2 napos Scrum Master képzés A két napos intenzív, gyakorlat-orientált tréning szerepjátékokon és szimulációkon keresztül segít a résztvevőknek megérteni, hogyan alkalmazhatóak a legkülönbözőbb projektekben a Scrum alapelvei. Kitérünk arra is, hogy mikor érdemes használni a Scrumot, és mikor nem. Részletek Jegyek
  • 2021.02.04Stratégiai- és teljesítmény controlling A vezetők elmondása alapján a controlling gyakran utókalkuláció fókuszú, célja a pénzügyi számvitel kiszolgálása. Ez a kutatás is rávilágít arra, hogy kimutathatóan sikeresebbek azok a vállalatok, ahol a vezetők támaszkodhatnak a controller tevékenységére. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
A magyar Bosch átlagosan 8 százalékkal emeli a béreket

A bónuszokkal és cafetéria-elemekkel együtt átlagosan 8 százalék körüli béremelést hajt végre a Bosch a hatvani, miskolci és maklári egységében. Teljes cikk

Kétmilliárddal támogat meg a kormány 3 japán autóipari céget

Három japán vállalat összesen 6,5 milliárd forint összegű autóipari beruházást hajt végre Magyarországon, ehhez a kormány 2 milliárd forint... Teljes cikk

A Heineken is kapott a munkahelyvédő beruházási támogatásból

465 munkahely megőrzését vállalta a Heineken Hungária, amely 270 millió forintos állami támogatással valósít meg egy 540 milliós beruházást. Teljes cikk