Megjelent: 6 éve

Bírságot kockáztat, ha nem költ munkavédelemre

Az első és legfontosabb feladata az 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban munkavédelmi törvény) előírása szerint a munkáltatónak, hogy minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelje a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

A kockázatértékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket kell tennie, amelyek javítják a munkakörülményeket. Tóth Attila munkavédelmi szakértő segítségével összefoglaltuk, melyek a munkáltató legfontosabb munkavédelmi kötelezettségei, mennyibe kerül ezek betartása, és milyen bírságok járnak mulasztásukért.

Munkavédelmi szakemberek foglalkoztatása

A munkavédelmi feladatok ellátására munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakképesítésű személyeket kell foglalkoztatni. Ez havonta nagyjából 20-25 ezer forintjába kerülhet a munkaadónak. Emellett a munkavállalók létszámát és tevékenységét figyelembe véve foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást is kell nyújtania. Pontosabban: megbízni egy üzemorvost, aki kiállítja, lepecsételi a dolgozók egészségügyi kiskönyvét a munkaköri alkalmassági vizsgálatok keretében, azaz rendszeres időközönként felülvizsgálja munkára való alkalmasságukat. A szolgáltatás díja munkavállalónként 10-15 ezer forint évente.

A munkáltató legfontosabb feladatai
Tartson munka-és tűzvédelmi oktatásokat a munkavállalói részére
Bízzon meg szakembereket a munkavédelmi szaktevékenység ellátására
Rendszeresen ellenőrizze a munkaeszközöket
Vizsgáltassa ki a munkabalesetet, foglalkozási megbetegedéseket
Készíttesse el a kockázatértékelést munkavédelmi szakemberrel
Hozzon megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket a meghatározott kockázatokra
Értékelje, és a jövőben szüntess meg a fennmaradó kockázatot
Egyéni védőeszközök biztosítása


A munkavégzés körülményeihez igazodó, veszélyeit figyelembe vevő, megfelelő munkaeszközöket kell a munkavállalók rendelkezésére bocsátani. A munkáltatóknak gondoskodniuk kell a védőeszközök rendeltetésszerű használatáról, a védőképesség meglétéről, azok kielégítő higiénés állapotáról, a szükséges tisztításról, karbantartásról, pótlásról. Eltérésnek nincs helye, azaz sem a munkáltató, sem a munkavállaló érdemben nem mondhat le a feladatok elvégzéséről és az egyéni védőeszköz alkalmazásáról. A munkavédelmi törvény mindezt csak akkor írja elő, ha más műszaki megoldással nem lehetett a kockázatokat megszüntetni, illetve az elfogadható szintre csökkenteni. A gyakorlatban tehát a védőeszközök biztosítása nem menti fel a munkáltatót a kockázatok minimalizálása/megszüntetése alól.

Munkavédelmi oktatás, gépek üzembe helyezése

Új technológiák bevezetése előtt kellő időben (legkorábban a tervezési szakaszban) egyeztetni kell a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel ezeknek az egészségre és biztonságra kiható következményeiről. A munkáltatónak a gépeket üzembe kell helyeztetnie mind műszakilag, mind munkavédelem tekintetében, megtartatnia a munka- és balesetvédelmi oktatást az új technológia/gép/berendezés alkalmazásáról. Tűzoltó készülékeket is kell telepíteni, és azokat rendszeres időközönként felül kell vizsgáltatni tűzvédelmi szakemberrel. A készülékek, az oktatáshoz szükséges naplók megvásárlása és a szakemberek díja együtt mintegy 50–100 ezer forint.

Munkabalesetek kivizsgálása

A munkáltatónak kötelessége a tudomására jutott rendellenességet, a munkaegészséget veszélyeztető és nem biztonságos végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni. Intézkednie kell, értesíteni az érintetteket, és közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani. A munkabalesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel is muszáj foglalkozni. Gyakori tévhit, hogy a kisebb sérüléssel járó munkabaleseteket nem kell kivizsgálni, ha a dolgozó ugyanúgy folytatja a munkáját. Valójában azonban a munkáltatóknak ezeket is ki kell vizsgálni, és dokumentálni, hogy a későbbiekben ne forduljon elő hasonló.

SOKBA KERÜL A MULASZTÁS
A munkáltatónak háromévente el kell készíteni a kockázatértékelés dokumentumát, illetve azonnal, ha valami változik a munkabiztonságot illetően. A dokumentumot legalább öt évig kell megőrizni. Amennyiben a munkáltató e kötelezettségének nem tesz eleget, telephelyenként 50 ezer forinttól 10 millió forintig terjedő munkavédelmi bírságot szabhatnak ki rá. A megbírságolt vállalkozást két évig nyilvántartják, így eleshet pályázati pénzektől, megrendelésektől, nem vehet részt közbeszerzéseken.


Munkahely kiürítése veszély esetén

Veszély esetén a munkáltató köteles megtenni minden indokolt intézkedést a munkahely kiürítésének érdekében. A tűz- és katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához jelöljünk ki alkalmas munkavállalókat, készítésük fel őket, és biztosítsuk a mentéshez szükséges eszközöket. Fontos előírás, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást nem adhat a munkavállalónak.

Kémiai kockázatbecslés és veszélyes anyagok bejelentése

Kötelező, ha a vállalat veszélyes – mérgező, rákkeltő, irritatív stb. – anyaggal dolgozik. A kockázatbecslés elvégzéséért a munkáltató felel. Ha nincs alkalmazott a vállalkozásban, csak akkor kell elkészíteni a dokumentumot, ha a veszélyes anyagokkal érintkezhetnek a látogatók, vásárlók, járókelők. A munkáltatónak be kell jelentenie a veszélyes anyagok használatát az ÁNTSZ-nek, beszereznie – letöltenie –, és lefűznie a veszélyes anyagokhoz tartozó biztonsági adatlapokat, és 7800 forintot fizetnie a hatóságnak.
  • 2021.04.23Szervezetfejlesztő (OD) Tanácsadó képzés Egyesítettük a Sämling Solution, a FranklinCovey és vendégelőadóink tudását és tapasztalatát, hogy a résztvevők „soft” és „hard” típusú fejlesztések koordinálására és támogatása is képesek legyenek. Mindazoknak akik Belső munkatársként vagy Külső tanácsadóként vezetnek vagy támogatnak szervezetfejlesztési folyamatokat. Részletek Jegyek
  • 2021.04.252 Napos Scrum Master képzés online, élő videokonferenciás Az agilis működés motorja a Scrum Master, aki biztosítja a hatékony csapatmunkát és kezeli az átalakulás során kialakuló feszültségeket, konfliktusokat. Minden iparágban célszerű átállni agilis működésre, nem csak a szoftverfejlesztésben. Képezze ki kollégáit Scrum Masterré. Részletek Jegyek
  • 2021.05.10 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikusra lehet szüksége minden olyan cégnek, amelynél kiemelten fontos a munkahelyi egészség és biztonság megvalósítása. A Munkavédelmi technikus ugyanis elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez Részletek Jegyek
  • 2021.05.13 Humán controlling mutatószámok a gyakorlatban Olyan vezetőknek és (kulcs) munkatársaknak, (HR) controllereknek, HR-eseknek, pénzügyi szakembereknek ajánljuk a képzést, akik a HR munka hatékonyságát, eredményét mérni, számolni, és ezt begyakorolni szeretnék. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik a munkaerő elemzésének, értékelésének vállalati standardizálását, és mérésének elvét és gyakorlatát megismerni szeretnék. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Ismét az első ülések kordonozásával védik a sofőröket

A héten ismét bevezetik az első ülések kordonozását a BKV-nál. Az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) korábban már követelte, hogy a... Teljes cikk

Orbán Viktorhoz fordult a PDSZ, a digitális oktatás elrendelését kérik

Levélben kéri Orbán Viktor miniszterelnököt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) Országos Választmánya, hogy rendelje el a digitális... Teljes cikk

Csökkent a halálos kimenetelű balesetek száma az építőiparban, de van még hová fejlődni

2021-ben is folytatódik az építőipar fokozott munkavédelmi ellenőrzése. A munkavédelmi hatóság tavaly 137 ügyben összesen több mint 16 millió... Teljes cikk