kapubanner for mobile
Megjelent: 9 éve

Bírságot kockáztat, ha nem költ munkavédelemre

A munkavédelmi előírásokkal a legtöbb induló vállalkozás vagy nincs tisztában, vagy felesleges költségnek érzi. Addig, amíg a baj be nem következett. A törvény nem tesz különbséget cégek között sem méret, sem tevékenység szerint, és a pénzbírság mellett más büntetéseket is kiszabhatnak a hatóságok.

Az első és legfontosabb feladata az 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban munkavédelmi törvény) előírása szerint a munkáltatónak, hogy minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelje a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

A kockázatértékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket kell tennie, amelyek javítják a munkakörülményeket. Tóth Attila munkavédelmi szakértő segítségével összefoglaltuk, melyek a munkáltató legfontosabb munkavédelmi kötelezettségei, mennyibe kerül ezek betartása, és milyen bírságok járnak mulasztásukért.

Munkavédelmi szakemberek foglalkoztatása

A munkavédelmi feladatok ellátására munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakképesítésű személyeket kell foglalkoztatni. Ez havonta nagyjából 20-25 ezer forintjába kerülhet a munkaadónak. Emellett a munkavállalók létszámát és tevékenységét figyelembe véve foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást is kell nyújtania. Pontosabban: megbízni egy üzemorvost, aki kiállítja, lepecsételi a dolgozók egészségügyi kiskönyvét a munkaköri alkalmassági vizsgálatok keretében, azaz rendszeres időközönként felülvizsgálja munkára való alkalmasságukat. A szolgáltatás díja munkavállalónként 10-15 ezer forint évente.

A munkáltató legfontosabb feladatai
Tartson munka-és tűzvédelmi oktatásokat a munkavállalói részére
Bízzon meg szakembereket a munkavédelmi szaktevékenység ellátására
Rendszeresen ellenőrizze a munkaeszközöket
Vizsgáltassa ki a munkabalesetet, foglalkozási megbetegedéseket
Készíttesse el a kockázatértékelést munkavédelmi szakemberrel
Hozzon megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket a meghatározott kockázatokra
Értékelje, és a jövőben szüntess meg a fennmaradó kockázatot
Egyéni védőeszközök biztosítása


A munkavégzés körülményeihez igazodó, veszélyeit figyelembe vevő, megfelelő munkaeszközöket kell a munkavállalók rendelkezésére bocsátani. A munkáltatóknak gondoskodniuk kell a védőeszközök rendeltetésszerű használatáról, a védőképesség meglétéről, azok kielégítő higiénés állapotáról, a szükséges tisztításról, karbantartásról, pótlásról. Eltérésnek nincs helye, azaz sem a munkáltató, sem a munkavállaló érdemben nem mondhat le a feladatok elvégzéséről és az egyéni védőeszköz alkalmazásáról. A munkavédelmi törvény mindezt csak akkor írja elő, ha más műszaki megoldással nem lehetett a kockázatokat megszüntetni, illetve az elfogadható szintre csökkenteni. A gyakorlatban tehát a védőeszközök biztosítása nem menti fel a munkáltatót a kockázatok minimalizálása/megszüntetése alól.

Munkavédelmi oktatás, gépek üzembe helyezése

Új technológiák bevezetése előtt kellő időben (legkorábban a tervezési szakaszban) egyeztetni kell a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel ezeknek az egészségre és biztonságra kiható következményeiről. A munkáltatónak a gépeket üzembe kell helyeztetnie mind műszakilag, mind munkavédelem tekintetében, megtartatnia a munka- és balesetvédelmi oktatást az új technológia/gép/berendezés alkalmazásáról. Tűzoltó készülékeket is kell telepíteni, és azokat rendszeres időközönként felül kell vizsgáltatni tűzvédelmi szakemberrel. A készülékek, az oktatáshoz szükséges naplók megvásárlása és a szakemberek díja együtt mintegy 50–100 ezer forint.

Munkabalesetek kivizsgálása

A munkáltatónak kötelessége a tudomására jutott rendellenességet, a munkaegészséget veszélyeztető és nem biztonságos végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni. Intézkednie kell, értesíteni az érintetteket, és közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani. A munkabalesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel is muszáj foglalkozni. Gyakori tévhit, hogy a kisebb sérüléssel járó munkabaleseteket nem kell kivizsgálni, ha a dolgozó ugyanúgy folytatja a munkáját. Valójában azonban a munkáltatóknak ezeket is ki kell vizsgálni, és dokumentálni, hogy a későbbiekben ne forduljon elő hasonló.

SOKBA KERÜL A MULASZTÁS
A munkáltatónak háromévente el kell készíteni a kockázatértékelés dokumentumát, illetve azonnal, ha valami változik a munkabiztonságot illetően. A dokumentumot legalább öt évig kell megőrizni. Amennyiben a munkáltató e kötelezettségének nem tesz eleget, telephelyenként 50 ezer forinttól 10 millió forintig terjedő munkavédelmi bírságot szabhatnak ki rá. A megbírságolt vállalkozást két évig nyilvántartják, így eleshet pályázati pénzektől, megrendelésektől, nem vehet részt közbeszerzéseken.


Munkahely kiürítése veszély esetén

Veszély esetén a munkáltató köteles megtenni minden indokolt intézkedést a munkahely kiürítésének érdekében. A tűz- és katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához jelöljünk ki alkalmas munkavállalókat, készítésük fel őket, és biztosítsuk a mentéshez szükséges eszközöket. Fontos előírás, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást nem adhat a munkavállalónak.

Kémiai kockázatbecslés és veszélyes anyagok bejelentése

Kötelező, ha a vállalat veszélyes – mérgező, rákkeltő, irritatív stb. – anyaggal dolgozik. A kockázatbecslés elvégzéséért a munkáltató felel. Ha nincs alkalmazott a vállalkozásban, csak akkor kell elkészíteni a dokumentumot, ha a veszélyes anyagokkal érintkezhetnek a látogatók, vásárlók, járókelők. A munkáltatónak be kell jelentenie a veszélyes anyagok használatát az ÁNTSZ-nek, beszereznie – letöltenie –, és lefűznie a veszélyes anyagokhoz tartozó biztonsági adatlapokat, és 7800 forintot fizetnie a hatóságnak.
  • 2024.06.03Projektmenedzsment képzés A KÉPZÉS CÉLJA: A projektmenedzsment elméletének és gyakorlatának megismertetése a résztvevőkkel. A projektmenedzsment módszereinek begyakorlása példákon és esettanulmányokon keresztül. A résztvevők projektvezetési képességének fejlesztése és felkészítésük projektek önálló, sikeres lebonyolítására. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.05Pénzügyi kimutatások elemzése A képzés során a résztvevők megismerik és elsajátítják a beszámoló elemzés eszközeit és technikáit, képessé válnak egy vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének komplex megítélésére a nyilvánosan elérhető pénzügyi beszámolók alapján. Betekintést kapnak a vállalati beszámolók megértéséhez elengedhetetlen iparági elemzés eszközrendszerébe és technikáiba.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.10Szakemberből vezető A szerepváltás nézőpontváltással is jár, nem csak névjegykártyád változott meg. Ha szakemberből lettél vezető érdemes feltenned a kérdéseket: Mi a feladatom? Miért vagyok felelős? Mi változott? Ez a képzés abban segít, hogy tisztábban tudd megfogalmazni és megérteni a saját vezetői szerepedet, az ezzel kapcsolatos változásokat és elvárásokat.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.13Tudatos delegálás - vezetői tréning Programunk két fontos vezetői készség fejlesztésére irányul. Az egyik a tudatos delegálás, mint elengedhetetlen vezetői időfelszabadító, munkatárs-fejlesztő készség, a másik az ehhez szükséges asszertív kommunikáció, amely ezt a folyamatot segíti.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Új kihívások előtt a munkavédelem 2024-ben - támogatási programot is indítanak

A kormány elköteleztetett a foglalkoztatás bővítése mellett, hogy minél több munkavállaló dolgozhasson, de csak egészséget nem veszélyeztető,... Teljes cikk

Komáromi akkumulátorgyár: nem volt veszélyes anyag, nem tudják, miért fájt a fejük a kórházba került dolgozóknak

Nem volt veszélyes anyag a levegőben a komáromi akkumulátorgyár területén. Március 31-én fejfájásos panaszok miatt nyolc alkalmazottat kórházba... Teljes cikk

Megújult honlapról érhető el a munkavédelmi szakemberek adatbázisa

Új struktúrával, modernebb megjelenéssel érhető el a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatás-felügyeleti és munkavédelmi... Teljes cikk