Mészáros Etelka
Megjelent: 12 éve

Mit tehetünk az ittas dolgozóval?

Amennyiben egy cég elhatározza, hogy alkohol- vagy drogteszt programot vezet be, számos szabályt kell előtte tisztáznia. Ismernie kell a vonatkozó alkotmányos jogszabályokat, a programot össze kell egyeztetnie a vállalati politikával, meg kell határoznia, hogy miért is vezeti be a tesztet, és ezt kommunikálnia kell a dolgozók felé. Világosan tudatnia kell, hogy mi a célja a programnak. Ilyen cél lehet az alkoholista és drogfogyasztó dolgozók beazonosítása, rehabilitálása, az, hogy tudatosodjon a probléma veszélyessége a munkavállalókban, valamint csökkenteni a szenvedély betegséggel küzdő alkalmazottak számát.

A munkahelyi alkohol- és drogtesztelésnek számos formája van, mint például munkába állást megelőző teszt, feltételezhető gyanú esetén, véletlenszerűen való tesztelés, más munkakörbe áthelyezés esetén végzett tesztelések. A lelki egészség és a munkahely kapcsolata kiemelten fontos tényező, mert a szerhasználatnak maga a munkahely, a munka jellege, szervezése, a munkakörnyezet is kiváltó oka lehet. Ezért elengedhetetlenül szükséges a megfelelő munkahelyi alkohol- és drogpolitika kialakítása, melybe integrálni kell az esetleges alkohol és drogtesztelést, hiszen annak "elrettentésként", önmagában történő alkalmazása nem célravezető. Az alkohol túlzott fogyasztása okozta munkahelyi tünetek nem specifikusak, de korán felhívhatják a figyelmet a problémára. Például az átlagosnál gyakoribb munkahely változtatás, nagyobb számú munkahelyi baleset, csökkenő igényszint és ambíció, hangulatzavarok. Az alkoholfogyasztással összefüggésbe hozhatók továbbá a viselkedési tünetek, gyakori késés, indokolatlan hiányzás, ingadozó munkahelyi teljesítmény, a reagáló képesség hiánya illetve lassulása.

Az ittasság megállapítására alkohol szondát vagy vérvételt alkalmazhatnak. Amennyiben a dolgozó a mérésnél kijelenti, hogy nem fogyasztott alkoholt, ennek ellenére a teszt pozitív, a mérést meg kell ismételni. A második mérés eredményét már el kell fogadnia a munkavállalónak, és viselnie kell ennek a következményeit, ami lehet figyelmeztetés vagy azonnali felmondás.

Vannak olyan munkahelyek, ahol a legkisebb mértékben sem engedhető meg az alkohol vagy drog használata. Az ilyen cégeknél jogszerűen szondáztathatnak akár minden nap a foglalkoztatók. Ez olyan munkakörök esetében fordulhat elő, amelyeknél jogszabály, munkaköri leírás, vagy belső szabályzat írja elő a józanságot. Például a sofőröket, a tanárokat, az egészségügyi dolgozókat bármikor tesztelhetik a munkáltatók. Ők nem tagadhatják meg a vizsgálatot, alá kell vetniük magukat minden alkalommal, és ha kiderül, hogy alkoholt fogyasztottak, akkor eltilthatják őket a munkavégzéstől vagy rendkívüli felmondással akár el is bocsáthatják.

Mégis mit tehetünk, ha a dolgozó ittasan jön a munkahelyre?

Egyértelmű szabály, hogy az ittas dolgozót a munkahelyéről haza kell küldeni. A munkaidőn kívüli italfogyasztásba a munkáltatónak viszont nincs joga beleszólni, hacsak ez másnap nem vezet betegséghez, esetleg váratlan hiányzáshoz. Ez utóbbi esetben a munkahelyi vezető feladata aggályait nyíltan megbeszélni a dolgozóval, és megkérdezni, hogy mi a szándéka a jövőben. Ha a dolgozó a munka folytatását választja, ésszerűnek látszik erre lehetőséget adni, de a követelményeket világosan megfogalmazva. Ha a probléma megismétlődik, akkor megegyezés alapján kell eljárni. Valószínűleg az alkoholizmus gyógyulásának is ezzel a következetes magatartással lehet a legnagyobb szolgálatot tenni. A munkahely elveszítése a beteget krízishelyzetbe sodorhatja, rákényszerítve őt arra, hogy komolyan szembenézzen a sorsával, és ha van ereje, ilyenkor változtathat rajta. Amíg nem muszáj, úgysem fog változtatni. A munkahelyen az alkoholproblémával legtöbbször azonban nem ebben a tiszta helyzetben találkozunk. Sokkal gyakoribb az, hogy valaki a munkáját elég rendesen ellátja, viszont tudni róla, hogy munkaidőn kívül többet iszik a kelleténél.

Amennyiben alkohol tesztet vezetünk be a munkahelyen, akár állandóan vagy időszakosan, a 24 pontos Michigan alkoholszűrő tesztet célszerű alkalmazni. A teszt kitér az illető viszonyára az alkohollal, rákérdez az emlékező tehetségre, a környezet panaszaira, agresszivitásra, munkahelyi problémákra. A válaszokat pontozással mérik, minden kérdésre az igen felelet 1 pontot ér. Akinek a 24 kérdésből 10 igen felelete van, alkoholfüggőség miatt orvosi ellátásra szorul.

Az alkoholista dolgozóval való bánásmód mondhatni egyszerű egy drogfogyasztó munkavállalóval való eljárással szemben. Európában a különös biztonsági kockázattal járó tevékenységet végző munkavállalókra vonatkozó szabályokon kívül a munkahelyi drogtesztek alkalmazása nem megengedett, illetve az ellenőrzés folyamata a munkavállaló érdekében több garanciális szabállyal korlátozott. Természetesen más a megítélése azoknak a munkaköröknek, amelyeknél törvényi felhatalmazás alapján a drogteszt alkalmazása az érintettek egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának minősítésénél kötelező. A Magyar Honvédségnél például az egészségi alkalmasság megítéléséhez a drogszűrés eredménye is kötelező.

Több szervezet tiltakozik a munkahelyi drogtesztek bevezetése ellen. Véleményük szerint a drogteszt, mint prevenciós eszköz hatékonysága tudományosan egyáltalán nem bizonyított, sőt, az elvégzett vizsgálatok arra mutatnak, hogy a tesztelés drága, igazságtalan, és egyáltalán nem hatékony. A drogtesztek alkalmazása ellen szóló egyik legfontosabb érv, hogy a kereskedelemben kapható, sőt a laboratóriumi felhasználásra kerülő tesztek - az alkoholos befolyásoltság mérésére szolgáló kettős vérvételtől eltérően - nem alkalmasak a tesztelt személy drogbefolyásoltságának mérésére. A tesztek csak arra képesek, hogy bizonyítékot szolgáltassanak arra nézve, vajon a tesztelt személy fogyaszthatott-e tiltott szert az elmúlt 2-3, 4-5 vagy 14-18 napban. Szakértői vélemények szerint az egyes anyagok szervezetből való ürülési sebessége nincs kapcsolatban az egyes szerek káros hatásaival. A megbízhatóság kérdését érinti, hogy némely gyógyszer fogyasztása is pozitív teszteredményt hozhat. A tesztkészülékek nem feltétlenül képesek a fogyasztott drogok mennyiségét, valamint a fogyasztás óta eltelt időt meghatározni.

Szintén problémás az alkalmi és rendszeres fogyasztás elválasztása, valamint az úgynevezett könnyű és kemény drogok súlyozása. A különbségek az egyes anyagok szervezetből való ürülési sebességétől függnek. Ráadásul az ürülési sebesség semmilyen kapcsolatban sincs az egyes szerek függőségi potenciáljával vagy káros hatásaival.

Felmerül az a kérdés is, hogy - mivel a hatályos jogi szabályozás értelmében a kábítószerrel összefüggő cselekmények általában bűncselekménynek minősülnek - milyen következményei lehetnek akár munkavállalói, akár munkáltatói részről egy pozitív teszteredménynek?

A munkahelyi drogtesztek alkalmazása, illetve az ahhoz kötődő adatkezelés általános jelleggel megkérdőjelezhető. Vajon hozzájárul-e a teszteléshez a munkavállaló, valamint a tesztelés személyiségi jogokat is sérthet. Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség szerint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény nem jogosítja fel sem a munkavédelmi felügyelőket, sem a területi felügyelőséget a munkavállalók esetleges kábítószeres befolyásoltságának vizsgálatára. Kivételt képez az olyan munkakör, amelyeknél törvényi felhatalmazás alapján a drogteszt alkalmazása az érintettek egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának minősítésénél megengedett, vagy egyenesen kötelezően igénybe veendő eszköz.

A drogtesztekkel kapcsolatosan is szigorú a szabályozás. Szintén csak az olyan munkakörökben alkalmazható, mint az alkohol teszt. Kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező üzemorvos végezhet ilyen vizsgálatot, de ő is csak akkor, ha új dolgozó érkezik a céghez, és fel kell mérni a munkaalkalmasságát, illetve ha a munkáltató soron kívüli munkaalkalmasság vizsgálatot ír elő. Egyéb esetekben a dolgozó megtagadhatja a vizsgálatot. A teszt eredményeinek elemzését kizárólag szakember végezheti, mert a tesztek jelentős része - elsősorban az illegális szereket kimutatók - a napokkal, hetekkel korábbi szerfogyasztást is kimutatja.

Az, hogy valaki mikor fogyasztott droghatású készítményt, nehezen állapítható meg. Az aktuális befolyásoltság fennállása további vizsgálatokkal szűrhető ki. Másrészt nem ritkák az ál-pozitív eredmények sem, pl. egyes anti-depresszánsok vagy gyulladásgátlók szedése esetén. A megbízhatóság kérdését érinti, hogy némely gyógyszer fogyasztása is pozitív teszteredményt hozhat. A tesztkészülékek nem feltétlenül képesek a fogyasztott drogok mennyiségét, valamint a fogyasztás óta eltelt időt meghatározni. Szintén problémás az alkalmi és rendszeres fogyasztás elválasztása, valamint az úgynevezett könnyű és kemény drogok súlyozása.

Van, ahol terhességi tesztet is "bevetnek"

A személyzeti tanácsadók tudják, hogy a vállalatok ugyan nem mondják ki, de a női munkavállalók alkalmazásakor mérlegelnek a gyerekvállalás kérdésével is. Egy harminc év körüli nő esetében, amennyiben még nincs gyereke, a családtervezésre is rákérdeznek. Ez diszkriminációnak számít, ezért a munkáltatók inkább a személyzeti tanácsadóra bízzák ezt a kérdést. Olyan esetről is hallottunk, amikor a 37 éves gyermektelen női munkavállaló kiváló szakmai tudással rendelkezett, és azért nem vették fel az adott pozícióra, mert féltek, hogy hamarosan szülni fog.

Egy német napilap írta, hogy a női munkavállalóknál a munkaszerződés határozatlan időre változtatását negatív terhességi teszthez kötötte. A cég ugyan cáfolta ezt, de elismerte, hogy 110 esetben terhességi tesztet készíttetett a dolgozókkal. Állításuk szerint ez a munkavállalók kifejezett beleegyezésével készült, semmi esetre sem vállalati nyomásra és nem is kötötték a határozott időre szóló szerződés határozatlanná változtatását ehhez a vizsgálathoz. A cégvezető azzal indokolta a terhességi teszt felajánlását, hogy a húsüzemben, hideg környezetben tartósan kell dolgozni, ami a terhes munkavállalókra veszélyes lehet.

A magyar jogszabályok szerint a dolgozó a megfoganás pillanatától védett állapotban van. A határozatlan idejű szerződés esetén nem jelent előnyt a munkaadónak, ha kideríti a terhességet, ez a munkavállaló védettségére nincs hatással. Határozott idejű szerződés határozatlanná alakítása előtt viszont érdekelt lehet benne, ugyanis határozott idejű szerződés lejárta után már nem védett a terhes dolgozó. A határozatlan idejű szerződésnek Magyarországon sem lehet kitétele a negatív terhességi teszt. Az üzemorvos jogsértést követ el, ha a dolgozó kifejezett beleegyezése nélkül mondja meg a munkáltatónak, hogy terhes a munkavállaló. Az üzemorvos csak azt jelentheti, hogy a munkavállaló munkára alkalmas-e vagy sem.

Mészáros Etelka, HR Portal
  • 2021.05.12SAP Human Experience Summit Miért fontos, hogy a vállalatok a munkavállalókat helyezzék tevékenységük középpontjába? Hogyan növelhető a kollégák hatékonysága és elkötelezettsége egy világméretű járvány idején? Ezekre a kérdésekre is választ ad az SAP Human Experience Summit. A közép-kelet-európai régió HR-eseinek szóló rendezvény interaktív virtuális élményt kínál független és SAP szakértők előadásaival, valamint vállalatok vezetőinek kerekasztal-beszélgetéseivel. A konferencia ingyenes, csupán regisztálni kell. Csatlakozik? Részletek Jegyek
  • 2021.05.13 Humán controlling mutatószámok a gyakorlatban Olyan vezetőknek és (kulcs) munkatársaknak, (HR) controllereknek, HR-eseknek, pénzügyi szakembereknek ajánljuk a képzést, akik a HR munka hatékonyságát, eredményét mérni, számolni, és ezt begyakorolni szeretnék. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik a munkaerő elemzésének, értékelésének vállalati standardizálását, és mérésének elvét és gyakorlatát megismerni szeretnék. Részletek Jegyek
  • 2021.06.07 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikusra lehet szüksége minden olyan cégnek, amelynél kiemelten fontos a munkahelyi egészség és biztonság megvalósítása. A Munkavédelmi technikus ugyanis elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez Részletek Jegyek
  • 2021.06.19Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Mit tehet a munkáltató a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező munkavállalók esetén?

Milyen következményekkel járhat a védettségi igazolvány léte vagy hiánya a munkaviszonyban? Megszüntethető-e a védettségi igazolvánnyal nem... Teljes cikk

Nem kerülhetnek előrébb az oltási sorban a pedagógusok

Sok pedagógus életkoránál és betegségeinél fogva már megkapta az oltást, és továbbra is a legveszélyeztetetttebbek, az idősek és krónikus... Teljes cikk

Ismét az első ülések kordonozásával védik a sofőröket

A héten ismét bevezetik az első ülések kordonozását a BKV-nál. Az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) korábban már követelte, hogy a... Teljes cikk