Szerző: HRPortal.hu hírszerkesztő Megjelent: 14 éve

Munkajogi kisokos: tanulmányi szerződés-minta

Korábban már foglalkoztunk a tanulmányi szerződés előnyeivel és jogi hátterével. Ezúttal dr. Juhász Zoltán munkajogi szakértőt arra kértük, állítson össze egy használható szerződésmintát olvasóinknak. Figyelem: a minta nappali tagozatos, első diplomára vonatkozó képzés esetén csak némi módosítással alkalmazható.

TANULMÁNYI SZERZŐDÉS


amely létrejött (munkáltató megnevezése) (munkáltató címe) ,
mint munkáltató és (munkavállaló neve) (munkavállaló címe) ,
mint munkavállaló között az alulírott napon az alábbi feltételekkel:

1. A munkavállaló
a) vállalja, hogy tanulmányokat folytat (oktatási intézmény neve és címe) oktatási intézményben év hó napjától kezdődően és vizsgakötelezettségének legjobb tudása szerint legkésőbb év hó napjáig eleget tesz ;

b) kötelezettséget vállal arra, hogy tanulmányai sikeres befejezését követően, az ezt tanúsító okirat kiállításának napjától számított évig (megjegyzés: nem haladhatja meg az öt évet) a szerződő munkáltatónál fennálló munkaviszonyát nem szünteti meg;

c) mentesül a szerződésben vállalt kötelezettségeitől, ha a munkáltató a szerződésben vállalt támogatást - annak bármely részét - felhívás után sem biztosítja, vagy egyéb lényeges szerződésbeli kötelezettségét nem teljesíti ( pont) . (Megjegyzés: megjelölhető, hogy a szerződés mely pontját tekintik ilyennek a felek)

2. A munkáltató
a) kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavállaló számára az alábbi támogatásokat nyújtja:
(itt sorolhatók fel a nyújtott támogatások, amelyek széleskörűek lehetnek, néhány példa következik az alábbiakban)
aa) kiegészítő fizetést nyújt a tanulmányok alatt az igazolt kötelező iskolai foglalkozások miatt kieső munkaidőre;
ab) évenként nap fizetett (vagy fizetés nélküli) szabadnapot biztosít;
ac) megtéríti
- a tandíjat (vagy %-át)
- az útiköltséget (vagy %-át)
- a szállásköltséget (vagy %-át)
- a tankönyvek, taneszközök árát (vagy %-át);

b) kötelezi magát arra, hogy a munkavállaló munkaviszonyát a tanulmányok ideje alatt, valamint az oklevél kiállításának napjától számított évig fenntartja.

c) mentesül a szerződésben vállalt kötelezettségei alól, ha a munkavállaló a tanulmányait nem a megfelelő eredménnyel folytatja, a munkáltatóval fennálló munkaviszonyát a meghatározott időtartam letelte előtt megszünteti vagy egyéb lényeges szerződésszegést követ el ( pont) .(Megjegyzés: megjelölhető, hogy a szerződés mely pontját tekintik ilyennek a felek)

3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII. törvény) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

4. E szerződéssel kapcsolatban felmerül vita esetén a munkaügyi jogvitákra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

Kelt:


munkáltató munkavállaló


Megjegyzés:

Célszerű lehet megállapodni abban is, hogy mi nem minősül szerződésszegésnek. Például ilyen lehet, ha a munkavállaló egészségügyi okok miatt nem tudja tanulmányi kötelezettségeit teljesíteni, vagy ha a munkáltató rendkívüli felmondással szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát. Ezek a kikötések egy további pontját képezhetik a szerződésnek.

Ha a támogatásban részesülő tanulmányait nem megfelelő eredménnyel folytatja, nem lép a szerződés szerinti időpontban a munkáltatónál munkába, illetőleg a meghatározott időtartamot nem tölti le, vagy egyéb lényeges szerződésszegést követ el, a munkáltató követelheti a ténylegesen nyújtott támogatásnak megfelelő összeg megtérítését. Amennyiben a támogatásban részesülő a szerződésben kikötött időtartamnak csak egy részét nem tölti le, megtérítési kötelezettsége ezzel arányos. E törvényi rendelkezéstől eltérni nem lehet, tehát a szerződésbe nem szükséges beemelni, de nem árt figyelemmel lenni rá.

Egyébként a felek szabadon állapodhatnak meg mindenben, kivéve az olyan kérdéseket, amelyeket jogszabály kötelező jelleggel határoz meg.

Összeállította: dr. Juhász Zoltán, munkajogi szakértő
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Szexuális zaklatás elleni tanfolyamot vezetnek be az amerikai képviselőházban

Ennek értelmében a képviselőház valamennyi irodai dolgozójának kötelező lesz részt venniük a tanfolyamon. A politikusokra ugyanakkor nem vonatkozik... Teljes cikk

Egyszerűsített foglalkoztatás

Az egyszerűsített foglalkoztatás hatálya alatt foglalkoztatható, aki alkalmi vagy szezonális munkát végez. Az egyszerűsített foglalkoztatást a Munka... Teljes cikk

Jogsértő volt a Népszabadság megszüntetése

A munkaügyi bíróság ítélete szerint jogsértően működött a Mediaworks, amikor bezáratta a Népszabadságot - írja az Index. Teljes cikk

Januártól csak új, arcképes igazolvánnyal lehet taxit üzemeltetni a fővárosban

2018 január elsejétől már csak új, arcképes személyszállító-vezetői igazolvány birtokában lehet taxiszolgáltatást nyújtani - írja az MTI. Teljes cikk

Városi kertek és tricikli-kávézó - társadalmi startupok találkoznak Budapesten

A kelet-közép-európai régió huszonöt legígéretesebb társadalmi startupja versenyez jövő héten Budapesten. A megmérettetésre az SAP szoftvercég... Teljes cikk

Kapcsolódó tartalmaink 1 2 3 Bezár