Szerző: HRPortal.hu hírszerkesztő Megjelent: 13 éve

Munkajogi kisokos: tanulmányi szerződés-minta

Korábban már foglalkoztunk a tanulmányi szerződés előnyeivel és jogi hátterével. Ezúttal dr. Juhász Zoltán munkajogi szakértőt arra kértük, állítson össze egy használható szerződésmintát olvasóinknak. Figyelem: a minta nappali tagozatos, első diplomára vonatkozó képzés esetén csak némi módosítással alkalmazható.

TANULMÁNYI SZERZŐDÉS


amely létrejött (munkáltató megnevezése) (munkáltató címe) ,
mint munkáltató és (munkavállaló neve) (munkavállaló címe) ,
mint munkavállaló között az alulírott napon az alábbi feltételekkel:

1. A munkavállaló
a) vállalja, hogy tanulmányokat folytat (oktatási intézmény neve és címe) oktatási intézményben év hó napjától kezdődően és vizsgakötelezettségének legjobb tudása szerint legkésőbb év hó napjáig eleget tesz ;

b) kötelezettséget vállal arra, hogy tanulmányai sikeres befejezését követően, az ezt tanúsító okirat kiállításának napjától számított évig (megjegyzés: nem haladhatja meg az öt évet) a szerződő munkáltatónál fennálló munkaviszonyát nem szünteti meg;

c) mentesül a szerződésben vállalt kötelezettségeitől, ha a munkáltató a szerződésben vállalt támogatást - annak bármely részét - felhívás után sem biztosítja, vagy egyéb lényeges szerződésbeli kötelezettségét nem teljesíti ( pont) . (Megjegyzés: megjelölhető, hogy a szerződés mely pontját tekintik ilyennek a felek)

2. A munkáltató
a) kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavállaló számára az alábbi támogatásokat nyújtja:
(itt sorolhatók fel a nyújtott támogatások, amelyek széleskörűek lehetnek, néhány példa következik az alábbiakban)
aa) kiegészítő fizetést nyújt a tanulmányok alatt az igazolt kötelező iskolai foglalkozások miatt kieső munkaidőre;
ab) évenként nap fizetett (vagy fizetés nélküli) szabadnapot biztosít;
ac) megtéríti
- a tandíjat (vagy %-át)
- az útiköltséget (vagy %-át)
- a szállásköltséget (vagy %-át)
- a tankönyvek, taneszközök árát (vagy %-át);

b) kötelezi magát arra, hogy a munkavállaló munkaviszonyát a tanulmányok ideje alatt, valamint az oklevél kiállításának napjától számított évig fenntartja.

c) mentesül a szerződésben vállalt kötelezettségei alól, ha a munkavállaló a tanulmányait nem a megfelelő eredménnyel folytatja, a munkáltatóval fennálló munkaviszonyát a meghatározott időtartam letelte előtt megszünteti vagy egyéb lényeges szerződésszegést követ el ( pont) .(Megjegyzés: megjelölhető, hogy a szerződés mely pontját tekintik ilyennek a felek)

3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII. törvény) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

4. E szerződéssel kapcsolatban felmerül vita esetén a munkaügyi jogvitákra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

Kelt:


munkáltató munkavállaló


Megjegyzés:

Célszerű lehet megállapodni abban is, hogy mi nem minősül szerződésszegésnek. Például ilyen lehet, ha a munkavállaló egészségügyi okok miatt nem tudja tanulmányi kötelezettségeit teljesíteni, vagy ha a munkáltató rendkívüli felmondással szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát. Ezek a kikötések egy további pontját képezhetik a szerződésnek.

Ha a támogatásban részesülő tanulmányait nem megfelelő eredménnyel folytatja, nem lép a szerződés szerinti időpontban a munkáltatónál munkába, illetőleg a meghatározott időtartamot nem tölti le, vagy egyéb lényeges szerződésszegést követ el, a munkáltató követelheti a ténylegesen nyújtott támogatásnak megfelelő összeg megtérítését. Amennyiben a támogatásban részesülő a szerződésben kikötött időtartamnak csak egy részét nem tölti le, megtérítési kötelezettsége ezzel arányos. E törvényi rendelkezéstől eltérni nem lehet, tehát a szerződésbe nem szükséges beemelni, de nem árt figyelemmel lenni rá.

Egyébként a felek szabadon állapodhatnak meg mindenben, kivéve az olyan kérdéseket, amelyeket jogszabály kötelező jelleggel határoz meg.

Összeállította: dr. Juhász Zoltán, munkajogi szakértő
Follow hrportal_hu on Twitter

Több szabadságot és utazási költségtérítést akar a közmunkás mozgalom

A közmunkások sokkal kevesebbet pihennek és hátrányt szenvednek a szabadság igazságtalan elosztása miatt azokkal szemben, akik nem közmunkából élnek. Ezért a Közmunkás Mozgalom a Jövőért követeli a közfoglalkoztatási törvény érvényben lévő passzusának eltörlését. Emellett felhívják a figyelmet, hogy azokat az utazásokat is térítse meg az állam, amikor a közfoglalkoztatott igazoltan maga keres állást.tovább..

További cikkek
Több szabadságot és utazási költségtérítést akar a közmunkás mozgalom

A közmunkások sokkal kevesebbet pihennek és hátrányt szenvednek a szabadság igazságtalan elosztása miatt azokkal szemben, akik nem közmunkából... Teljes cikk

Csak a versenyképességet növelő külföldi beruházásokat fogja támogatni a cseh kormány

Bohuslav Sobotka szociáldemokrata miniszterelnök hétfőn Prágában, a külügyminisztérium gazdasági tanácsosainak értekezletén kijelentette: csak az... Teljes cikk

Csődbe megy a Takata - mi lesz a miskolci gyárral?

A légzsákokat gyártó japán Takata hétfőn csődvédelmet kérhet Japánban és az Egyesült Államokban - értesült az AP hírügynökség.... Teljes cikk

Állj fel munka közben!

Ma már sokan az ülést tartják az új dohányzásnak. A mozgásszegény életmód és a többórás ülés veszélyeire egyre többször hívják fel a... Teljes cikk

A Brexit után is maradhatnak az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok

Theresa May brit kormányfő az uniós vezetők csütörtöki brüsszeli találkozóján megígérte, hogy az Egyesült Királyság kilépése után is az... Teljes cikk

Kapcsolódó tartalmaink 1 2 3 Bezár