Megjelent: 5 éve

Munkavédelem a közfoglalkoztatásban

A közfoglalkoztatottak biztonságáért, testi épségéért, egészségüket nem veszélyeztető munkakörülményekért a munkáltató felelős, csakúgy, mint a többi, „hagyományos” munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló esetében. Erre szeretné felhívni a munkaadók figyelmét a Nemzetgazdasági Minisztérium „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” című kiemelt projekt keretében.

images

images

A közfoglalkoztatás során ugyanazokat a munkavédelmi szabályokat kell betartani, mint bármely más munkavállaló foglalkoztatása esetén, így természetesen a közmunkástól sem lehet megkövetelni, hogy egészsége vagy testi épsége veszélyeztetésével végezzen munkát (pl. közúti forgalom mellett) vagy fizikai képességein felül teljesítsen, mint ahogy azt sem, hogy olyan munkát végezzen, amihez nincs megfelelő képesítése (pl. bizonyos gépek használata). A közmunkásnak ugyanúgy jár a rendszeres pihenő védett helyen, a tisztálkodási lehetőség, valamint szükség esetén egyéni védőeszközök vagy védőruha. Kedvezőtlen munkahelyi klímakörülmények vagy meteorológiai viszonyok mellett (pl. túl meleg, túl hideg), egészségügyi riadók vagy rosszullét esetén pedig ugyanúgy meg kell szakítania a munkát, mint a többi munkavállalónak. Munkába lépéskor a munkáltatónak vagy megbízottjának (pl. a munka irányítójának) munkavédelmi oktatást kell tartania az új munkavállalók részére, ahol többek között beszélnie kell nekik a munkaszervezés, munkairányítás kérdéseiről, ismertetnie kell a munkaeszközök és a munka során felhasznált anyagok biztonságos használatát, a munkavégzés módját, a rendkívüli esetekre vonatkozó eljárásokat, illetve a munka- és pihenőidők szabályait, ugyanakkor meg is kell győződnie arról, hogy a munkavállalók elsajátították ezeket az ismereteket. A munkáltatónak tehát ebben az esetben is gondoskodnia kell – már munkakezdés előtt – a munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési feltételeiről.

A közfoglalkoztatónak is el kell végeznie, vagy el kell végeztetnie a munkavégzésre vonatkozó kockázatértékelést, amelyben fel kell mérnie a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására, továbbá nagy hangsúlyt kell fektetnie a lehetséges vészhelyzetek megelőzésére.

Azért is fontos a gondos felkészülés, mert a közfoglalkoztatásba belépők gyakran hosszabb időre kiestek a munkából, az ellátandó feladathoz nem mindig van megfelelő ismeretük és gyakorlatuk. A számukra gyakran merőben új munkafeladat és az új környezet pedig megoszthatja figyelmüket. Emellett egészségi állapotuk is igen változó, ezért van különösen nagy jelentősége azoknak az előzetes orvosi vizsgálatoknak, amelyeknek célja, hogy megállapítsa, van-e olyan tevékenység, amit a munkavállaló csak korlátozással vagy egyáltalán nem végezhet. További speciális kockázatot jelenthet a közfoglalkoztatottak eltérő motivációja is: előfordulhat, hogy egyesek nem szívesen végzik az adott munkát, mások viszont éppen a bizonyítási kényszer miatti túlzott, meggondolatlan felelősségvállalásuk miatt kerülhetnek veszélyhelyzetbe. Fontos tehát, hogy a munkáltatók a szokásosnál is jobban átgondolják a munkakörülményekhez, a munkakörnyezethez alkalmazkodó óvintézkedéseket.

A munkáltató felelős ugyanis az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés követelményeinek megteremtéséért, és nem háríthatja át a munkavállalóra sem a felelősséget, sem a munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket. Ugyanakkor nem minden foglalkoztató van tisztában azzal, hogy több munkáltatói feladat esetében is szükség van munkavédelmi, illetve munkaegészségügyi szakember közreműködésére.

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb jogszabályok a www.ommf.gov.hu honlapon érhetőek el. Ezek közül néhány speciális előírás (biztonsági szabályzat) a közfoglalkoztatással leginkább érintett tevékenységekre vonatkozik, érdemes ezeket átolvasni a közfoglalkoztatottak alkalmazása előtt. A munkáltatók, a munkavállalók és érdekképviseleti szervek tájékoztatást és tanácsadást kérhetnek a területi munkavédelmi hatóságtól vagy a szakmai irányító szervtől is. Ezt megtehetik anonim módon is, telefonon, e-mailben, levélben, vagy akár személyesen a Fővárosi/Megyei Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályain. A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztálya által működtetett Munkavédelmi Információs Szolgálat a 06 80 204 292 zöld számon és a munkafelugy-info@ngm.gov.hu e-mail címen, a bányászati munkabiztonság területén pedig a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a 06 80 204 258 zöld számon és a munkavedelem@mbfh.hu e-mail címen nyújt tájékoztatást.

A cikk a TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” című kiemelt projekt keretében, az Európai Unió Szociális Alapjának támogatásával készült.
  • 2020.12.05 Teljesítménymenedzsment és motiváció A résztvevők megtanulják, beosztottjaik teljesítményére ható területek helyes menedzselését. Képessé válnak akár munkavégzés közben hatásos, rövid coaching beszélgetések levezetésére. Megismerik a teljesítmény menedzsment eszközrendszerét. Részletek Jegyek
  • 2020.12.10Vezetői képzés - Emberek vezetése modul (C) A vezetői képzés célja az elméleti és gyakorlati vezetői tudás és kompetenciák fejlesztése. A résztvevők a képzésen megismerik a csapat és szervezetépítés és a munkatársak fejlesztésének, vezetésének és értékelésének alapvető vezetői eszközeit. A képzés résztvevői elsajátítják azokat a gyakorlatban alkalmazható technikákat, amelyek segítségével javítható a munkatársak elkötelezettsége és teljesítménye. Részletek Jegyek
  • 2021.01.25HR Üzleti Vezető Mentoring és Workshop online program Inspirációt és támogatást nyújt HR vezetőknek és a jövő HR vezetőinek az üzleti vezetővé válásuk útján. Ajánlom minden olyan HR vezetőnek, aki szeretné a HR funkciót üzletközpontúbbá tenni, meghatározó hatással lenni üzletre, stratégiára, döntésekre, nagyobb bizalmat, hitelességet és befolyást szerezni a felsővezetésben. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Vigyázz, jönnek az ellenőrök!

Hogyan húzhatja magára egy cég a munkaügyi hatóságot? Miként lehet elcsúszni egy mondattal a munkaszerződésben? Minimálbért vagy garantált... Teljes cikk

Koronavírusos egy munkatársam. Mi lesz most?

Úgy tűnik a koronavírus-járvány második hulláma elérte Magyarországot is. Ahogy a közösségekben elkezdett terjedni a fertőzés, az iskolákban is... Teljes cikk

Így biztonságos egy rendezvény járványhelyzetben

Az utóbbi fél évben szinte teljesen eltűntek a személyes találkozásokon alapuló rendezvények az üzleti életből. A koronavírus-járvány ezt is... Teljes cikk