Megjelent: 14 éve

Családbarát munkahelyek

Csizmár Gábor szakminiszter a Magyar Tudományos Akadémián tartott ünnepélyes rendezvényen adta át a Családbarát munkahely idei pályázatának díjait.

Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai miniszter és dr. Rauh Edit az esélyegyenlőségért felelős tárca helyettes államtitkára adta át a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében a Családbarát Munkahely 2006. pályázat legjobbjainak a díjakat és okleveleket. Az ünnepélyes díjátadó rendezvényen az 50 beérkezett pályázatból bíráló bizottság által kiválasztott cégek képviselői vehették át a megtisztelő címet.

Ebben az évben a szaktárca két pályázattal is segíti a munka és a magánélet összeegyeztetését. Az egyik a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett, "a családi élet és a munkahelyi kötelezettségek összehangolásának elősegítése" című program. Célja, hogy széleskörű szakértői tanácsadással, szolgáltatások nyújtásával segítse a vállalkozások, költségvetési intézmények és non-profit szervezetek számára a családbarát intézkedések bevezetését. A nyertes pályázó nem részesül közvetlen pénzbeli támogatásban, hanem jogosulttá válik az előzetesen kiválasztott szakértő tanácsadó konzorcium szolgáltatásainak igénybevételére. A pályázatban saját hozzájárulás ugyan nem szükséges, de vállalni kell a tanácsadókkal való együttműködéshez szükséges humánerőforrás biztosítását, a kialakított intézkedések bevezetését.

A másik pályázati lehetőség pedig a családbarát munkahely cím elnyerését teszi lehetővé. A hetedik alkalommal meghirdetett Családbarát munkahely pályázat keretében 50 rugalmas, vállalkozó szellemű cég és intézmény vállalta a megmérettetést. A Minisztérium ezzel az évente meghirdetésre kerülő pályázattal törekszik ráirányítani a gazdálkodó szervek figyelmét a téma fontosságára. Fő törekvés: azoknak a már meglévő intézkedéseknek a bemutatása, amelyek vállalatvezetési szinten is megjelentek azzal a deklarált céllal, hogy a vállalati alkalmazottakat segítse a munka és családi élet összehangolásában.

Ismeretes, hogy nem könnyű megteremteni a megfelelő egyensúlyt a munkahelyi elvárások és a családi élet között. A hetedik éve töretlenül zajló program jó bizonyíték arra, nem csupán illúzió, hogy egy munkahely családbarát intézkedéseket hoz létre és vezet be úgy, hogy az egyben eszköze a szervezet fejlesztésének, a versenyképesség megtartásának és növelésének. A beérkezett pályázatok azt bizonyítják, hogy a munkáltatók körében érzékelhető a törekvés a családbarát intézkedések bevezetésére. Ugyanakkor még a szükségesnél kevesebb számú gazdasági szervezet tesz érte eleget. Ezért fontos az e területen meglévő a jó gyakorlat elismerése, megismertetése, jó példát állítva ezzel a többi vállalat és szervezet számára is.

Az idei pályázatok egyértelműen igazolják, hogy a humán erőforrás felértékelődik. A cégek elismerik az emberi tényezőnek a hatékonyság és a versenyképesség növelésében betöltött különleges szerepét. A pályázatok jól tükrözik azokat a folyamatokat, melyekkel a munkaadók törekednek a munkaerő megtartására.

A megfelelő munkakörülmények és -feltételek, a rendezett munkaügyi kapcsolatok a munkavállalót nagyobb fokú elkötelezettségre késztetik. Ösztönzik továbbá arra, hogy készségeit fejlessze, képességeit pedig a leghatékonyabb módon használja. Ma már nemcsak nemzetközi felmérések, hanem a pályázaton szereplő hazai cégek is bizonyítják, hogy az "emberi tőkébe" való beruházás nemcsak az alkalmazottak és családjuk számára előnyös, hanem hatékonyan növeli a vállalat versenyképességét is.

Számos pályázat igazolja, hogy ott, ahol a család és a munka összeegyeztetése vállalatvezetési szempont és ez beépül a mindennapok folyamataiba, ott nő az alkalmazottak motivációja, munkavégzési hatékonysága és megelégedettsége, kevesebb a stressz, csökken a fluktuáció, illetve a betegség miatti távolmaradás. A pályázók számára fontos a jól kvalifikált, elkötelezett munkaerő megtartása, mert ez biztosítja hosszú távon a versenyképességet, az eredményességet. A pályázók közül valóban sokan igazi hitvallásnak tekintik a munkavállalókról való sokoldalú gondoskodást és igényeik figyelembevételét.

Az ország minden tájáról érkezett pályázatok között 60-40 százalékos arányban képviseltette magát a költségvetési- és a versenyszféra. Széles spektrumot ölel fel a vállalatok és intézmények tevékenysége és mérete is. A pályázat résztvevői közt ugyanúgy megtalálható a néhány fős kisvállalkozás, mint a 2600 főt foglalkoztató nagyvállalat, a költségvetési szervezetek között pedig egészségügyi- és gyermekintézmények, polgármesteri hivatalok, rendvédelmi szervek és közigazgatási hivatal is.

A családbarát munkahely kialakításának egyik fontos tényezője a munkaidő rugalmas kezelése. Ezen a területen számos, már kidolgozott és világszerte alkalmazott munkaidőmodell található, mint például a rugalmas- vagy részmunkaidő, a távmunka. A pályázók körében jelentőséggel bír a munkaidő hagyományostól eltérő meghatározása és a munkaidők közötti átjárhatóság támogatása. Ezeket a lehetőségeket elsősorban nők és azon belül is leginkább a kisgyermekes anyák és az ápolást végzők veszik igénybe.

A mai gyorsan fejlődő gazdaságban kiemelten fontos szerepet kap a szakmai továbbképzés. A cégek a versenyképesség zálogának tekintik a munkavállalók szaktudásának növelését, ismereteinek aktualizálását. Nem mindegy azonban, hogy ezek a továbbképzések milyen formában kerülnek lebonyolításra. A családbarát szemlélet ebben a tekintetben azt jelenti, hogy a családos munkavállalónak nem kell elszakadnia családjától - vagy mert munkaidőben történik a képzés, vagy mert az családi programokkal van egybekötve.

A beérkezett pályázatok arra is rávilágítanak, hogy a cégek mennyire fontosnak tartják a munkakörülmények javítását, a rendezett munkaügyi kapcsolatokat. Külön említést érdemel, hogy számos cég rendelkezik egészség-megőrzési stratégiával, melynek alappillére a prevenció. Néhány vállalat az egészséges munkahely megteremtésében és a foglalkozás-egészségügy magas szinten való alkalmazásában példamutató munkát végez.

A díjazottak listáján megtalálható nemzetközi multinacionális cég, hazai kis-, közepes és nagyvállalat egyaránt. Elmondható az is, hogy a pénz nem minden. Míg az egyik vállalatnál elsősorban az emberi erőforrás-gazdálkodás, a magas szintű juttatások, és egészségmegőrzés biztosítása bír jelentőséggel, a másik cégnél nagyobb hangsúly helyeződik a baráti légkörre, a munkatársak közötti összetartásra, az egymás segítésére, a vezető humánus gondolkodására. Van, ahol a - jelentősebb anyagi ráfordítást nem igénylő - mélyebb emberi kapcsolatok kialakítása, a megértés, odafigyelés, elkötelezés a családbarát stratégia részei.

Természetes, hogy a családbarát foglalkoztatási formák minden vállalatnál és intézménynél történő bevezetése nem történhet máról holnapra. Ez már csak azért sem lehetséges, mert ezen intézkedések bevezetése és alkalmazása minden esetben függ a vállalat méretétől, tevékenységétől, piaci helyzetétől és még egy sor egyéb tényezőtől. Tény viszont az, hogy tudatos vállalatvezetési és személyzeti politikával, valamint a vállalaton belüli kommunikáció segítségével igenis megtalálhatók a család és a munka összehangolásának lehetőségei.

A jövőt tekintve a tárca folytatni kívánja a családi élet és a munkahelyi kötelezettségek összehangolását elősegítő politikák alkalmazását és fejlesztését. A téma az Unióban is magas szintű prioritást élvez az elkövetkezendő időszakban. Az Európai Bizottság elnöke elkészítette a növekedésről és a foglalkoztatásról szóló éves értékelő jelentését. A Bizottság a foglalkoztatás bővítése érdekében öt prioritást határoz meg a tagállamok számára. Ezek közül az egyik kiemelt cél a nemek közötti munkahelyi esélyegyenlőség javítása és a munka-magánélet viszony jobb kiegyensúlyozását elősegítő foglalkoztatási politikák alkalmazásának szükségessége.

Forrás: FMM Sajtófőosztály
  • 2020.08.30Sämling Solution most induló online nyílt képzései! Összes képzésünk elérhető online, professzionális csapatunk profi megoldásokkal a megszokott színvonalon a következő képzéseket ajánlja figyelmébe: Virtuális csapatok menedzselése, Practical Task&Project menedzsment, Hogyan oktassunk online, Kreatív problémamegoldás, Megtartó erőim a változó időkben, Reziliencia,Virtuális interjútechnika Részletek Jegyek
  • 2020.09.17HR Basic képzés HR feladatai vannak? Szeretné rendszerezni ismereteit, vagy szeretné összevetni saját gyakorlatát a másokéval, illetve egyszerűen csak érdeklődik a téma iránt? Nálunk megtanulhatja mit és hogyan kell hatékonyan csinálni. Jöjjön el képzésünkre és sajátítsa el – évek helyett 11 napban – az operatív HR munka legfontosabb eszközeit! Részletek Jegyek
  • 2020.10.06Vigyázz, jönnek az ellenőrök! Az ellenőrzésektől mindenki tart. Sok esetben azonban nem könnyű magunkat kiismerni a jogszabályok és az ellenőrzési folyamatok útvesztőjében. Ebben az eligazodásban szeretnénk segíteni olyan szakértőkkel, akik az ellenőrzések napi gyakorlatára látnak rá. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter