Megjelent: 15 éve

A munkaügyi és munkabiztonsági ellenőrzések eredményei (2006.01.01 - 2006.08.31.)

Az OMMF kiadta az idei munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzéseiről szóló tájékoztatatót, melynek fontos részleteit hasznosnak vélem közölni, és néhány következtetést levonni. (kommentár és szerkesztés nélkül teljes terjedelemben az OMMF honlapján olvasható)

Munkaügy

A felügyelők az ellenőrzések folyamán csak a súlyos jogsértések feltárása során alkalmaznak - már az első esetben is - anyagi szankciót. Az enyhe szabálytalanságok következménye csak egy figyelmeztetés jellegű, anyagi szankció nélküli kötelező határozat.

A súlyos munkaügyi jogsértések köre:
- az írásba foglalt munkaszerződés és bejelentés nélküli ("fekete") foglalkoztatás,
- külföldiek engedély nélküli foglalkoztatása,
- színlelt szerződéssel történő foglalkoztatás,
- jogellenes munkaerő-kölcsönzés,
- munkaidő-nyilvántartás hiánya, kettős nyilvántartás,
- alapvető élet-és munkakörülményekkel kapcsolatos jogsértések (a munkaidő-pihenőidő, rendkívüli munkavégzés szabályainak megsértése)
- munkabér védelme
- egyéb (foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő igazolások kiállításának és kiadásának elmulasztása, az elszámolás hiánya)

Megváltoztak az ellenőrzési módszerek! A kiszámíthatatlanság érdekében a felügyelők többször, ismételten visszatérnek a helyszínre, valamint az általános munkarendtől eltérő időpontokban, pihenőnapokon - szombat, vasárnap - és éjszaka is, gyakorta társhatóság (rendőrség) közreműködésével folytatnak ellenőrzéseket.

A rendes- és rendkívüli munkaidő nyilvántartásának vizsgálatával, a gyakran tapasztalható kettős nyilvántartás kiszűrésével igyekeznek a ténylegesen ledolgozott munkaidő feltárni, a túlmunka és a kiadott pihenőidő mértékét megállapítani. Ez egyben elvezet a kifizetett munkabér és a különböző pótlékok ellenőrzéséhez is.
A tényleges visszatartó erőt nem pusztán a szankció megfogalmazása, hanem hatósági intézkedések végrehajtásának megkövetelése jelenti, amelyet utóellenőrzések keretében következetesen vizsgálnak. A feketefoglalkoztatás miatt megbüntetett munkáltatók jellemzően az ellenőrzést követően bejelentik munkavállalóikat az EMMA-rendszerbe (több esetben több hónapra, évre visszamenőleg )
Az OMMF-et törvény kötelezi, hogy 2006. 09. 23-tól honlapján közzé tegye munkaügyi jogsértéseket elkövető munkáltatókat. E munkáltatók 5 évig maradnak a nyilvántartásban.


Munkaügyi bírság példák:

- Egy nyomdaipari Kft. 105 fő munkavállalója részére a 2005. novemberi munkabéreket 2005. december 20-22. között, késve fizette ki, valamint a 2005. december havi munkabéreket az ellenőrzés időpontjáig - 2006. január 26. - nem fizette ki. További jogsértést követett el a munkáltató 1 fő esetében a munkaszerződés írásba foglalása nélküli foglalkoztatással, illetve 2 fő esetében az alkalmi munkavállalói könyvre vonatkozó jogszabályi előírások megsértésével. A súlyos - anyagi hátrányt is okozó - jogsértésekért 6 000 000 Ft munkaügyi bírság kiszabására került sor.

- Egy bútoripari Bt. összes - 33 fő - munkavállalóját, hosszú ideig - nyolc hónapon keresztül - foglalkoztatta munkaszerződés és bejelentés nélkül. A súlyos jogsértésekért 5 000 000 Ft munkaügyi bírság kiszabására került sor.

- Szőlőültetvényen egy egyéni vállalkozó által foglalkoztatott 9 fő közül 8 fő munkavállaló munkaszerződés és bejelentés nélkül végzett szőlőkötözést az ellenőrzés napján. Fenti jogsértésért 1 000 000 Ft munkaügyi bírság kiszabására került sor.

- Egy lakatosműhelyben a munkáltató 19 fő munkavállalóját bejelentés nélkül foglalkoztatta, valamint 10 fő esetében megszegte a heti munkaidő mértékét és 1 fő esetében a munkavállalót, több ízben napi 16,5 óra munkaidőben foglalkoztatta. Fenti súlyos - hosszú ideig fennálló - munkaügyi jogsértésekért a munkáltató részére 3 000 000 Ft munkaügyi bírság kiszabására került sor.

- Egy építőipari gazdasági társaság 33 főt érintően elmulasztotta az EMMA-bejelentési kötelezettségét, valamint 31 fő esetében nem tartotta nyilván a munkaidő adatokat. Fenti súlyos munkaügyi jogsértésekért a munkáltató részére 3 000 000 Ft munkaügyi bírság kiszabására került sor.

- Egy építési munkáltató 57 fővel dolgoztatott. A munkáltató 42 fő esetében nem tett eleget bejelentési kötelezettségének, 9 fő esetében megszegte a napi munkaidőre vonatkozó szabályokat, 6 fő esetében nem vezette a munkaidő adatokat, valamint 7 fő esetében nem fizette ki részükre a rendkívüli munkavégzés ellenértékeként járó munkabért és pótlékot. Fenti súlyos - anyagi hátrányt is okozó - munkaügyi jogsértésekért a munkáltató részére 5 500 000,- Ft munkaügyi bírság kiszabására került sor.


Néhány adat:

- A felügyelők 183 452 fő munkavállaló ellenőrzését végezték ez időszak alatt, 12 029 munkáltatóval kapcsolatban tettek intézkedést.
- Munkaügyi bírság határozat 67 938 fő munkavállaló súlyos szabálytalansággal történő foglalkoztatása miatt, 7 282 munkáltató esetében került kiadmányozásra, 3 077,6 mrd-Ft összegben. (Ez sajtóhiba lehet, mert így az átlagos bírságösszeg 422,6 millió forint lenne, ami a 30 milliós bírsághatár miatt lehetetlen. A helyes szám valószínűleg 3,0776 mrd Ft az átlagbírság pedig 422 eFt. lehet)
A fentiek alapján feltűnő, hogy az ellenőrzött munkáltatók majd harmadát a munkaügyi szabályok olyan súlyos megsértésével foglalkoztatták, ami bírságot indokolt!
- Kötelező határozat 17 688 fő munkavállaló enyhébb súlyú jogsértéssel történő foglalkoztatás miatt 3 178 munkáltató esetében keletkezett.
- Bejelentés és munkaszerződés nélküli foglakoztatás miatt 7 726 intézkedés született, amely 26 983 fő munkavállalót érintett.
- 355 munkáltató foglalkoztatott külföldi állampolgárt munkavállalási engedély nélkül 1013 főt érintően. A befizetésre kötelező határozatok összege: 441,4 m Ft.
- Színlelt szerződéssel 196 munkáltató foglalkoztatott, 18 főt a mezőgazdaságban, 185 főt az építőiparban, 143 főt a személy-és vagyonvédelem területén.
- A munkáltatók 1 371 fő alkalmi munkavállalót foglalkoztattak AM-könyv nélkül.
- A munkaidő adatait 2 339 munkáltató nem, vagy nem a valóságnak megfelelően vezette, 19 453 fő munkavállalót érintően. A munkabér védelmére, a minimálbérre, a bérpótlékokra vonatkozó rendelkezések vizsgálata 754 munkáltató esetében tárt fel jogsértést, 15 403 fő munkavállalót érintően. Az igazolások kiadását 675 munkáltató mulasztotta el, 3 026 fő munkavállalót érintően.


Munkabiztonság

A felügyelet vizsgálta a munkáltatók munkavédelmi tevékenységét, a munkavédelmi szakember foglalkoztatási kötelezettség megtartását, a kockázatértékelések meglétét.

Erőforrásaikat főként a súlyos jogsértések ellenőrzésére fordítják, melyek:
- súlyos veszélyeztetés,
- kollektív műszaki védelem hiánya vagy nem megfelelő kialakítása (védőburkolat, védőkorlát, stb.),
- egyéni védelem hiánya (fejvédő sisak, biztonsági hevederzet, stb.),
- kockázatértékelés hiánya,
- veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének elmulasztása, biztonsági berendezések megléte és működőképessége.

Jogszabály rendelkezik az egységes munkavédelmi ellenőrzés megteremtéséről, azaz a munkabiztonság és a munkaegészségügy egy szervezeten belüli integrálásáról. Ennek értelmében 2007. január 1-től az OMMF komplex hatáskörrel rendelkezik, hatósági feladatait kibővítve a munkaegészségügyi hatósági feladatokkal.


Munkavédelmi bírság példák:

- Az eljáró felügyelő a munkáltató faipari műhelyében tartott munkabiztonsági ellenőrzés során 4 db faipari gép (veszélyes) védőburkolatának, vagy védőberendezésének hiányát állapította meg. A gépek állapota súlyosan veszélyeztették munkavégzés közben a munkavállalókat. A két nap múlva tartott utóellenőrzés (!) során megállapította, hogy a hiányosságokat megszüntették a munkavédelmi bíráság befizetése mellett.
- Egy építési munkahelyen halálos kimenetelű balesettel kapcsolatban tartott utóellenőrzés során súlyos veszélyeztetés miatt 5.000.000,- Ft munkavédelmi bírság került kiszabásra, mivel a munkáltató a biztonságos munkafeltételeket nem teremtette meg azáltal, hogy kollektív védelmet nem biztosított és egyéni védőeszközökkel nem látta el a munkavállalókat, a leesés és beesés elleni védelmet nem biztosította 22 munkavállaló esetében.
- Egy építés kivitelezési munkahelyen 1 fő munkavállaló hegesztési tevékenységét egyedül végezte, eközben 7 m magasságból leesett és életveszélyes sérülést szenvedett. Ezen kívül a munkáltató 2 fő munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan veszélyeztette, emiatt a felügyelőség 2.000.000,- Ft munkavédelmi bírsággal sújtotta.
- Egy fröccsöntő üzemben - a fröccsöntő gép üzemeltetése közben - súlyos csonkulásos munkabaleset következett be 1 fő munkavállalót érintően. A munkáltató mulasztást követett el azzal, hogy nem teljesítette a szabvány előírásokat, így munkavállalói hosszú távon súlyos veszélyhelyzetben végezték munkájukat. A munkavédelmi bírság összege: 3.000.000,- Ft. Bírságnövelő tényezőként került figyelembe vételre, hogy a munkáltatónál 2000-ben is azonos kimenetelű munkabalesetet következett be.
- Egy áramszolgáltató társaság 5 fő munkavállaló életét és testi épségét súlyosan veszélyeztette és 1 fő villanyszerelő halálos kimenetelű munkabalesetét okozta, emiatt 4.000.000,- Ft munkavédelmi bírság kiszabására került sor. A felügyelőség bírságnövelő tényezőként értékelte, hogy a belső szabályozás hiánya, a szervezési és technikai feltételek biztosításának elmaradása huzamosabb ideje fennállt.
- Egy vegyipari társaság halálos munkabaleset bekövetkezése miatti - szerelés végzése közben egy megbontott csővezeték csonkjából kiáramló hidrogén-fluorid 1 fő munkavállalónak halálos sérüléseket okozott - ellenőrzése során megállapításra került, hogy a munkavállalók (4 fő) veszélyforrás hatásának voltak kitéve, mivel a munkáltató a hatásos védelmet -zárt technológia alkalmazását- nem valósította meg, hiányoztak a biztonsági berendezések és egyéni védőeszközökkel nem látta el a munkavállalóit, kockázatértékeléssel nem rendelkezett. A munkavédelmi bírság összege: 4.000.000,- Ft.

A 4601 db munkaeszköz-használat felfüggesztés jelentőségét akkor érthetjük meg, ha mellétesszük a példában látott két nappal később történt utóellenőrzést.


Mi is történik a gyakorlatban?

A munkáltató nem végezteti el az időszakos biztonsági felülvizsgálatot (1151 eset!), vagy az üzembe helyezés előtti vizsgálatot (1671 eset!). Emiatt nem derül fény a fennálló hiányosságokra. Munkabiztonsági ellenőrzésnél a felügyelő elrendeli a gép használatának felfüggesztését. A hiányosságokat nem lehet azonnal kijavítani, mert többnyire villamos és/vagy gépész szakember kell hozzá, és azok sem mindig tudnak másnap jönni.

Sorozatgyártásnál vagy kisüzemben, ahol csak egy olyan fajta gép van, leállna a termelés, ha nem tudnának pl. gyalulni, ezért a felfüggesztés ellenére is tovább használják a gépet, mondván, hogy "most volt itt a felügyelő, egy darabig úgysem jön megint. Ha lesz időnk/pénzünk, megcsináltatjuk". Eddig ez még nem volt olyan nagy kockázat, mert nem volt jellemző a gyors utóellenőrzés, de a gyakorlat megváltozása miatt ez már nem tartható tovább (lásd az első példa), ugyanis 100.000 Ft végrehajtási bírságot kockáztat az, aki nem hajtja végre a felfüggesztést, de ha a munkáltató a javításig tényleg felfüggeszti a gép használatát, akkor pedig a termeléskiesés lehet ugyanannyi.


Hogy tudjuk ezt elkerülni?

Először is el kell végeztetni a munkavédelmi üzembe helyezést vagy az időszakos biztonsági felülvizsgálatot a veszélyes gépekre (szakirányú alapképzettséggel rendelkező munkavédelmi szakemberrel, vagy akkreditált laborral). Az ennek során fellelt hiányosságokat ki kell javíttatni, és a gépet szabályosan üzembe kell helyezni. Ekkor öt évre meg van oldva a probléma (hacsak időközben nem "kopnak le" róla a biztonsági berendezések)


Néhány adat:
- A felügyelők 477 108 fő munkavállalót ellenőriztek, a feltárt jogsértések miatt 12 076 munkáltatóval kapcsolatban intézkedtek. 2 752 esetben került sor munkavédelmi bírság kiszabására, 873,7 mFt összegben. Az átlagos bírságösszeg ezek szerint 317 478 Ft.
- Ezenkívül 7 738 hiányosság megszűntetését előíró határozat született, amely 37 991 intézkedést tartalmazott, valamint 4 601 esetben éltek a felügyelők munkaeszköz használat felfüggesztéssel.
- A kockázatértékelések meglétének, megfelelőségének ellenőrzésével ennek elkészítését és alkalmazását vizsgálja a hatóság. A kockázatértékelés hiánya 1 007 esetben került megállapításra, jellemzően az építőipari és feldolgozóipari ágazatban.
- Munkavédelmi üzembe helyezést érintő jogsértések főleg a feldolgozóiparban, a kereskedelemben és építőiparban fordultak elő.
- A munkavédelmi üzembe helyezést 915 esetben mulasztották el a munkáltatók elvégezni, 1671 munkaeszközt érintően. Időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztására 1151 esetben intézkedtek a felügyelők.

Szerző:
Kling Péter
Munkavédelmi technikus
http://www.nefeledd.info/munkaugyitanacs.php
  • 2021.06.23Visszatérés az irodába, de hogyan? Visszacsöppenni az irodai forgatagba kihívásokkal teli feladat, tudatosan megtervezett lépések mentén azonban viszonylag zökkenőmentessé tehetjük a folyamatot. Részletek Jegyek
  • 2021.06.28Minőségellenőr képzés A minőségellenőrök felkészítése a minőségellenőrzési és fejlesztési tevékenységek eredményes elvégzésére. A minőségellenőrzéshez szükséges alapvető ismeretek és módszerek készségszintű elsajátítása, a résztvevők minőségirányítási kompetenciájának fejlesztése. Részletek Jegyek
  • 2021.08.28Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Kár érte a munkahelyén? Mire számíthat?

Körülbelül két hete járta be a sajtót a képsorozat a szentendrei áruházról, amely gyakorlatilag teljesen kiégett. Személyi sérülés szerencsére... Teljes cikk

Létrejött a Magyar Munkavédelmi Akadémia

A cél a munkavédelmi szakma értékének, presztízsének és elismertségének növelése. Teljes cikk

Mit tehet a munkáltató a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező munkavállalók esetén?

Milyen következményekkel járhat a védettségi igazolvány léte vagy hiánya a munkaviszonyban? Megszüntethető-e a védettségi igazolvánnyal nem... Teljes cikk