Megjelent: 7 éve

Jön a tél, ilyenkor is kötelező a védőital?

Az emberi szervezet mintegy 50-60 százalékban vízből áll. A víz, mint alkotóelem jelentős szerepet játszik egészségünk megőrzésében. Az életkor növekedésével és a testsúly gyarapodásával egyre nagyobb mennyiségű vízre van szükségünk. A vízszükséglet az átlagoshoz képest megnövekszik bizonyos esetekben, pl. a külső hőmérséklet emelkedésével vagy megnövekedett fizikai igénybevétellel.

Nem csak fizikai munka végzése során elengedhetetlen a vízveszteség megfelelő pótlása, ugyanez a helyzet, ha túl magas a külső hőmérséklet. Ha kánikulával örvendeztet meg minket az időjárás, akkor bármilyen munkakört is tölt be a munkavállaló, a napi munkavégzés megnövekedett igénybevétellel és folyadékszükséglettel jár az emberi szervezetre nézve.

Magánszemélyként is oda kellene figyelnünk a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre, de ezzel kapcsolatban a jogszabályaink kötelezettségeket írnak elő a munkáltatók részére is.


Mit mond a törvény?A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) 51. § (1) bekezdése a munkáltató kötelezettségeként határozza meg többek között a munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítását. Munkavégzési feltételek alatt értjük a megfelelő munkaeszközöket, s mindazokat a körülményeket, amelyek elengedhetetlen feltételei a munkavégzésnek, de ide tartozik a munkatevékenységhez szükséges tájékoztatás, valamint ismeretek és továbbképzések biztosítása is. Továbbá a munkáltató köteles biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit (Mt. 51.§ (4)).

Az egészséges és biztonságos munkavégzési feltételek megvalósítása érdekében a munkáltató egyik kötelezettsége a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban Mvt.) és annak végrehajtásáról kiadott 5/1993. (XII.26) MüM rendelet betartása. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak nem adhat. (Mvt. 18.§ (2)) A munkavédelemről szóló törvény alapján minden munkavállaló részére biztosítani kell megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet (Mvt. 24.§ (1) a)).

Az Mvt. 33.§ (1) bekezdés alapján a munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségi, egészséget nem károsító levegőt és klímát kell biztosítani.

Ha az előírt minőségű levegő vagy klíma biztosítása műszakilag megoldhatatlan, a munkavállalók egészségének megóvása érdekében szervezési intézkedéseket kell tenni, egyéni védőeszközt alkalmazni, illetőleg védőitalt juttatni (Mvt. 33.§ (2)).

A szabadtéri munkahelyen - a munkavégzés jellegének és a munkakörülmények megfelelő műszaki megoldásokkal, munkaszervezéssel, egyéni védelemmel, melegedési lehetőséggel, védőitallal - gondoskodni kell a munkavállalók időjárás elleni védelméről. (Mvt. 34.§)

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 7.§ (10) bekezdésében a jogalkotó úgy rendelkezik, hogy ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen a 24 Celsius-fok (K) EH értéket meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14-16 Celsius-fok hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy amely mesterséges édesítőszerrel ízesített.


Hidegnek minősülő munkahelyekA rendelet 7.§ (11) bekezdés alapján a hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállalók részére +50 oC hőmérsékletű teát kell kiszolgáltatni. A tea ízesítéséhez a (10) bekezdésben előírtak figyelembe vételével cukrot, illetve édesítőszert kell biztosítani.

A 7.§ (8) bekezdés szerint a munkahely hidegnek minősül, ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 50 százalékánál hosszabb időtartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 oC-ot, illetve zárttéri munkahelyen a +10 oC-ot nem éri el. A 7.§ (12) bekezdés alapján a védőital és a tea elfogyasztásához legalább a dolgozók létszámát elérő mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. A védőital, valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények betartása mellett történhet. A fentiekben leírtak alapján a jogalkotó a munkáltató kötelezettségei közé rendeli a munkahelyi klímától függően a munkavállalók részére történő védőital biztosítását.


Milyen ital legyen a védőital?Az emberi szervezet számára a legjobb szomjoltó a víz. Az elfogyasztott víz átjárja az emberi testet, ezért fontos, hogy milyen tisztaságú, minőségű és összetételű vizet fogyasztunk. A legtöbb városi víz iható minőségű, de a palackozott víz biztonságos és a szabványoknak megfelelő. Jó választás lehet vízszűrő beszerzése is. A munkáltatók közül azonban sokan biztosítanak ásványvizet vagy egyéb frissítő italokat a munkavállalóik számára.

A védőitalról szóló előírásnak megfelelő italok, ivóvíz, palackozott víz, ballonos víz, ásványvizek, alkoholmentes frissítőitalok vagy tea térítésmentes fogyasztása adómentes juttatás, mely után sem a munkavállalót, sem a munkáltatót nem terheli adó- és/vagy járulékfizetési kötelezettség.

Az adómentességről a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja tv.) 4.§ (2a) bekezdés a) pontja rendelkezik, miszerint nem keletkezik bevétel valamely személy által a tevékenységében közreműködő magánszemély részére biztosított a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek az Mvt. előírásai szerint a munkáltató felelősségi körébe tartozó biztosítása során, abban az esetben sem, ha a dolog, a szolgáltatás személyes szükséglet kielégítésére is alkalmas. Az Szja törvény további rendelkezését az 1. számú melléklet 8.8 alpontjában találhatjuk, mely alapján a nem pénzben kapott juttatások közül adómentes a jogszabály által előírt használatra tekintettel juttatott védőeszköz.


A kávé és a cukros üdítő nem adómentesAmennyiben a foglalkoztató által juttatott ital nem felel meg a védőital jogszabály által meghatározott követelményeinek, azaz például kávé, energiaital vagy túlzottan édesített üdítőital fogyasztását biztosítja a tevékenységében részt vevőknek (akik lehetnek munkavállalók, megbízásos jogviszonyban állók, díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók) vagy üzleti partnereinek, vendégeinek, ebben az esetben az ital az Szja tv. 70.§ alapján egyes meghatározott juttatás lesz, s a kifizetőt a juttatás értékének 1,19-szerese után 16 százalék személyi jövedelemadó és 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli.

Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a fent leírtak alapján tehát a magánszemélyek számára ingyenesen biztosított italfogyasztás esetén az adózási szabályok megfelelő betartása végett külön kell választani a vizeket, teát, az erősen cukrozott üdítőitalokat, kávét és egyéb frissítő italokat, mivel a védőitalnak nem minősülő egyes italok után a foglalkoztatót személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy munkavállalói vagy üzleti partnerei részére történik a juttatás.

Kovács Krisztina
UCMS Group Hungary
www.ucmsgroup.hu
  • 2021.10.28Távmunka, home-office - eltérő jogi álláspontok - eltérő munkajogi gyakorlatok. Hol hibázhatunk? Rizikók és irányok. Dr. Fodor T. Gábor elismert munkajogász, munkajogi előadó hazai és nemzetközi szinten munkajogi tárgyú cikkek szerzője. Előadásában a Covid19 járványhelyzet kapcsán felmerülő kérdések, tapasztalatok, munkajogi gyakorlatok kerülnek előtérbe, ide értve a home office és távmunka sajátosságait, különbségeit, de szóba kerülnek a veszélyhelyzetet követő időszak várható munkajogi aspektusai is. Részletek Jegyek
  • 2021.11.03A transzformatív tanulás-fejlesztés mestere – november 3-10-17. Építse fel korszerű L&D folyamatát és generáljon valódi változásokat a szervezete életében, képzésünk segítségével! Részletek Jegyek
  • 2021.11.23Folyamatmenedzsment képzés A képzés célja a folyamatfejlesztés lépéseinek és módszereinek áttekintése, az alapvető folyamatelemzési és folyamatfejlesztési technikák megismerése és konkrét feladatokon, esettanulmányokon keresztül történő begyakorlása. A folyamatmenedzsment képzési program 3 modulból áll: Folyamatmenedzsment alapképzés (Business Process Management), Folyamat teljesítménymérés, folyamatcontrolling (Business Process Control) és Folyamatfejlesztés (Business Process Improvement). A képzések egymásra épülnek, a képzések alapját a BPM képzés adja meg, erre épül rá a BPC, majd végül a BPI képzés. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Gyomorforgató körülmények a vágóhídon: még kézmosási lehetőség sem volt

Azonnali hatállyal felfüggesztették egy Hajdú-Bihar megyei sertésvágóhíd működését, amelynél a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal... Teljes cikk

Suzuki Vitarákon érkeznek a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrök

A munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzésekhez negyven darab Suzuki Vitarát vásárolt a kormány bruttó 254 millió forintért - jelentette be Bodó... Teljes cikk

12 órás vagy hatórás munkanap?

Extrémek? Miközben nem egyszer írtunk már arról, hogy egyre több helyen kísérleteznek a négynapos munkahéttel, a rövidebb munkaidővel, a világon... Teljes cikk