Megjelent: 2 éve

Projektmunka fázisai

A szervezeten belül működő projektfolyamatnak meghatározott fázisai vannak, melyek szabályozottságának követésével a projektcél elérése biztosítható, s az esetleges sikertelenség kiküszöbölhető.

A projekt első, kezdeményező szakaszában (1) körvonalazódik az elérendő cél, megfogalmazásra kerülnek az elvárások és az igények, majd megvalósíthatósági tanulmány készül a projekt tényleges tartalmáról.

Ezután a definiálási folyamat (2) zajlik, melyben kitűzésre kerülnek a célok, a sikerkritériumok; sor kerül a főbb feladatok és a szükséges erőforrások specializálására.

A projekt tervezési (3) szakaszában készülnek el a feladatlebontások, az időterv, a kommunikációs terv, a kockázati tényezők elemzése. Meghatározásra kerülnek a teljes folyamat mérföldkövei.

A végrehajtási szakasz (4) a feladatok folyamatos elvégzése mellett magában foglalja a projekt monitoringját, az ellenőrzési pontok kontrollját, a változáskezelést.

A projekt záró, értékelő (5) részében folyik a záródokumentumok elkészítése, lezáró értekezletek /prezentációk tartása, a tapasztalatok összegzése, valamint az utókövetés, karbantartás.

  • 2023.05.31Jövő Vezetője Díj - nevezés Keressük a Jövő vezetőit, segíts megtalálni őket! A közép- és felsővezetők elismerését célzó ‘Jövő vezetője’ díj idén is kiosztásra kerül. Nevezd a vezetődet! Részletek Jegyek
  • 2023.06.06Napi, heti pihenőidő és az új visszaélés-bejelentési törvény A workshop második felében azzal foglalkozunk, hogy az Európai Unió Bírósága 2023. márciusában egy magyar ügy kapcsán kimondta, hogy a heti és a napi pihenőidőt elkülönítve kell kiadni. Ez a magyar „általános munkarend” alapulvételével azt jelenti, hogy a szombati és vasárnapi naptári napokra eső heti két pihenőnap előtt kell kiadni a 11 órás napi pihenőidőt, tehát péntek 13.00 óra után munka már nem végezhető. Részletek Jegyek
  • 2023.06.27IFRS Halasztott adó képzés Élő, interaktív, online képzés a nemzetközi beszámolókészítési elvek szerint az adózás számviteli kezeléséről. Fő cél: - a halasztott adó fogalmának megismertetése: mitől halasztott? - a halasztott adó elszámolásának célja és jelentősége - a számítás esetei és gyakorlati példákon keresztüli bemutatása. Részletek Jegyek