kapubanner for mobile
Megjelent: 15 éve

Csak egy idegen nyelvet tanulunk középiskolában

Általában csak egy idegen nyelvet tanulnak a szakközépiskolákban és szakiskolákban a diákok; az adatok nem felelnek meg a nemzeti alaptanterv követelményeinek és messze elmaradnak az európai nyelvpolitikai alapelvektől.

Az oktatási tárca által készített felmérés célja az volt, hogy a nyelvtanárok és a tanulók véleményének feltárásával, valamint osztálytermi megfigyelésekkel és dokumentumok elemzésével átfogó képet adjanak a szakközépiskolákban és szakiskolákban folyó nyelvoktatásról, a diákok nyelvtanulási lehetőségeiről, az eredményekről és a problémákról.

Egymilliárdért tanulnak nyelveket EU-diplomatáink A szakképző intézményekben a nyelvoktatás helyzetének felmérése két fordulóban történt, a 2007/2008-as tanév tavaszi félévében. A felmérés első szakaszában a megkeresett 922 intézmény fele töltött ki elektronikus adatlapot és internetes kérdőívet, s az iskolák 12.390 nyelvi csoportról szolgáltattak adatokat, amelyekben összesen 167.983 diák tanult idegen nyelvet. A második fordulóban egy 67 intézményből álló reprezentatív mintát választottak ki.

Csak egy nyelvet tanulnak

Az összegzés szerint az érintett intézményekben egyetlen idegen nyelvet tanulnak a diákok, a szakközépiskolások közül is mindössze minden 10. diák tanul két idegen nyelvet. Ezek az adatok nem felelnek meg a nemzeti alaptantervben rögzített követelményeknek és messze elmaradnak az európai nyelvpolitikai alapelvektől, amelyek szerint felnőtt korra az anyanyelv mellett két idegen nyelvet kell tudnia használni minden európai polgárnak.

A megkérdezett diákoknak a szakiskolákban közel a harmada, a szakközépiskolákban a kétötöde tanulna két idegen nyelvet, ami egyértelműen meghaladja azt, amit az intézmények nyújtanak. A szakiskolások közül minden ötödik, a szakközépiskolások közül minden tizedik nem tanulna egy idegen nyelvet sem, ha tehetné.

A szakközépiskolákban a diákok közel 60 százaléka angolul, 40 százaléka pedig németül tanul, a szakiskolások esetében az arány fordított: többségük a német nyelvet tanulja. A többi nyelvet kizárólag második idegen nyelvként tanítják, minimális számban. Az eredmények azt mutatják, hogy a szakiskolákban több mint kétszer annyian vannak azok, akik angolul tanulnának, mint azok, akik németül. A szakközépiskolások esetében a németül tanulók száma közel kétszer akkora, mint ahányan ezt a nyelvet választanák. Az angol lényegesen népszerűbb a tanulók körében, mint a német, és jelentős azok száma, akik nem azt a nyelvet tanulják, amit szeretnének.

Angolt szívesebben tanulnak

Ezek az adatok hűen tükrözik a hazai és nemzetközi motivációs vizsgálatokban jelentkező egyértelmű trendeket, amelyek az angol világnyelvvé válásának hatására egyre erősebben érvényesülnek: az angol nyelv tanulása jobban motiválja a diákokat. Ez a tény nagy valószínűséggel jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a válaszadó intézmények és nyelvtanárok egyaránt első helyen emelik ki a szakképző intézmények problémái között a diákok motivációjának alacsony szintjét. Ugyanakkor a diákok válaszaiból magasabb szintű motivációra lehet következtetni, mint amit az iskolák és a nyelvtanárok megfogalmaznak. Ennek egyik oka, hogy a diákok nem azt a nyelvet tanulják, amelyiket szeretnék.

A megoldás a felmérés készítői szerint kézenfekvő: ha két nyelvet tanulnak a diákok, akkor az angol és a német mellett más nyelvek is felkerülnek a szívesen választott nyelvek listájára. A felmérésben részt vevő intézményekben az első két évfolyamon nem tanulnak a diákok szaknyelvet és a felsőbb évfolyamokon is igen alacsony az arány: mindössze a nyelvi csoportok 28 százalékában érhető el a szaknyelv, igen alacsony óraszámban, többnyire a 13. évfolyamon, az érettségit követően.

A szaknyelvet nyelvtanárok tanítják, alacsony azoknak a szakoktatóknak a száma, akik tudnak idegen nyelven, és elenyészően kevesen vállalnak részt a nyelvtanításban.
E kérdésben a tanulók véleménye ellentétes volt a nyelvtanárok álláspontjával. Bár a nyelvtanárok szerint a szakmai nyelv iránt diákjaik alig érdeklődnek és a szakmai tárgyak célnyelven történő tanítását alig támogatják, a szakiskolai tanulóknak a fele, a szakközépiskolásoknak közel a háromnegyede válaszolta azt, hogy túl keveset foglalkoznak az iskolában a szaknyelv tanulásával.

Megfelelőek a körülmények

Az intézmények túlnyomó többségében a nyelvtanulás körülményei többnyire megfelelőnek mondhatóak. A diákok átlagosan 13 fős csoportokban tanulnak idegen nyelvet - a szakiskolákban heti közel 3 órában, ez némiképpen elmarad az előírt legalább 3 órától, míg a szakközépiskolákban az átlagos heti óraszám 4, ami megfelelő.

Az intézmények infrastrukturális ellátottsága többnyire jó: CD-, illetve DVD-lejátszó, projektor, számítógépterem és internet szinte mindenhol van, de az óramegfigyelések tapasztalatai szerint a tanárok kevéssé használják ezeket. A válaszok alapján nem ismerik fel az ezekben rejlő lehetőségeket és diákjaik számára sem adnak olyan feladatokat, amelyekkel azok önállóan fejlődhetnének.

Sok iskolában nincs nyelvi szaktanterem, s az iskoláknak közel a felében hiányosnak tartják a tankönyvellátottságot. A legtöbb intézményben a nyelvoktató programok, a nyelvi szaktanterem és a könyvtár fejlesztését igénylik. Korlátozottak az iskolák nemzetközi kapcsolatai, ezen a területen a német nyelv előnyösebb helyzetben van, de alig minden 5. intézmény szervez diákcserét, és igen alacsony a közös projektek aránya, holott az internet segítségével napjainkban ezek megvalósítása nem lehetetlen. Ezek a lehetőségek a nyelvtanulási motivációnak és az önálló nyelvtanulási stratégiák fejlesztésének is hatékony eszközei lehetnek.
  • 2024.06.05Pénzügyi kimutatások elemzése A képzés során a résztvevők megismerik és elsajátítják a beszámoló elemzés eszközeit és technikáit, képessé válnak egy vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének komplex megítélésére a nyilvánosan elérhető pénzügyi beszámolók alapján. Betekintést kapnak a vállalati beszámolók megértéséhez elengedhetetlen iparági elemzés eszközrendszerébe és technikáiba.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.10Szakemberből vezető A szerepváltás nézőpontváltással is jár, nem csak névjegykártyád változott meg. Ha szakemberből lettél vezető érdemes feltenned a kérdéseket: Mi a feladatom? Miért vagyok felelős? Mi változott? Ez a képzés abban segít, hogy tisztábban tudd megfogalmazni és megérteni a saját vezetői szerepedet, az ezzel kapcsolatos változásokat és elvárásokat.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.13Tudatos delegálás - vezetői tréning Programunk két fontos vezetői készség fejlesztésére irányul. Az egyik a tudatos delegálás, mint elengedhetetlen vezetői időfelszabadító, munkatárs-fejlesztő készség, a másik az ehhez szükséges asszertív kommunikáció, amely ezt a folyamatot segíti.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.10.02Tréning Kerekasztal Konferencia 2024. A 2024-es, őszi Tréning Kerekasztal Konferenciánk célja, hogy a résztvevők sokféle megközelítést kapjanak arról, a technológia hogyan épülhet be a tréningek világába.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Így viszonyulnak az európaiak a nyelvtanuláshoz

A megkérdezettek szerint több munkalehetőség közül válogathat, aki megtanul egy új nyelvet. Teljes cikk

Ingyenes akkreditált továbbképzés indul tanároknak

Díjmentes, online elvégezhető, akkreditált pedagógustovábbképzési lehetőség nyílt a KRÉTA egyre népszerűbb Idegennyelvi Felkészítő Moduljához... Teljes cikk

Siófokon nyitja meg új campusát a Debreceni Egyetem

Siófokon nyitja meg új campusát a Debreceni Egyetem (DE), az erről szóló megállapodást pénteken írták alá a felsőoktatási intézmény és a város vezetői. Teljes cikk