Megjelent: 5 éve

Nem optimisták a világ cégvezetői

A PwC 18. Globális Vezérigazgató Felméréséből kiderül, hogy a várt növekedési kilátásokat illetően az Egyesült Államok öt év után először megelőzte Kínát. Az orosz vezérigazgatók hangulata viszont radikálisan megváltozott, míg 2014-ben ők voltak a legbizakodóbbak, 2015-ben az utolsó helyre kerültek. A vezérigazgatók a túlszabályozottság és a világ digitális fejlődésének gyorsasága, a hasonló sebességgel változó piaci környezet is aggasztja. A felmérésben 170 magyarországi vezérigazgató vett részt.

Világgazdaság

A vezérigazgatók körében 2015-ben az előző évhez képest 44 százalékról 37 százalékra csökkent azok aránya, akik a világgazdaság növekedésében bíznak. 2014-hez viszonyítva több mint kétszeresére, 7 százalékról 17 százalékra nőtt a gazdaság csökkenésére számítók aránya. A maradék 44 százalék a gazdasági helyzet változatlanságára számít.

Az eredmények jelentős regionális eltéréseket mutatnak: az ázsiai vezetők a legoptimistábbak, 45 százalékuk vár fejlődést, őket követik a Közel-Kelet (44 százalék) és Észak-Amerika (37 százalék) vállalatvezetői. Ezzel szemben a közép- és kelet-európai vezérigazgatók csupán 16 százaléka számít gazdasági fellendülésre. A feltörekvő gazdaságokban, így Indiában (59 százalék), Kínában (46 százalék) és Mexikóban (42 százalék) bizakodóbb a hangulat, mint a fejlett gazdaságokban – például az Egyesül Államokban (29 százalék) vagy Németországban (33 százalék).

A bevételek növekedése

A világgazdaság hanyatlására vonatkozó előrejelzések ellenére az igazgatók továbbra is derűlátóak saját cégük növekedésével kapcsolatban: idén 39 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy „nagyon bizakodó” az elkövetkező 12 hónapra vonatkozó bevétel-növekedési kilátásokat illetően. Ez szinte megegyezik a tavalyi, 36 százalékos aránnyal.

Az előző évhez hasonlóan most is az ázsiai régió vezérigazgatói közül bíznak a legtöbben (45 százalék) az árbevételek növekedésében. A Közel-Kelet továbbra is az egyik legoptimistább terület, 44 százalékos értékkel, mely azonban a múlt évi 69 százalékos szinthez képest jelentős negatív eltérés. A gazdasági növekedésben bizakodó vállalatvezetők aránya Észak-Amerikában 33 százalékról 43 százalékra nőtt, ezzel szemben Nyugat-Európa (31 százalék), valamint Közép- és Kelet-Európa (30 százalék) vezérigazgatói kevésbé optimisták.

„A globális interjúkkal párhuzamosan a hazai vezérigazgatók várakozásait is felmértük az elmúlt hónapokban. Annyi már látható az előzetes adatokból, hogy a magyar vezérigazgatók hangulatának alakulása a világtrendet követi; a globális növekedésbe vetett bizalom a hazai vezetők körében is csökken, míg a saját cégük bevételeire vonatkozó várakozások kicsivel ugyan, de optimistábbak. Március elején bemutatjuk a részletes eredményeket is, amelyek hozhatnak meglepetéseket” - tette hozzá Nick Kós, a PwC Magyarország vezérigazgatója.

Az egyes országok vállalatvezetőit optimizmusuk alapján rangsorolva India áll a lista elején: vezérigazgatóinak 62 százaléka bizakodó a rövid távú növekedési kilátásokkal kapcsolatban. Ezt követi Mexikó (50 százalék), az Egyesült Államok (46 százalék), Ausztrália (43 százalék), az Egyesült Királyság és Dél-Afrika (39 százalék), Kína (36 százalék), Németország (35 százalék) és Brazília (30 százalék). A kevésbé derűlátó országok közt találjuk Franciaországot (23 százalék), Venezuelát (22 százalék), Olaszországot (20 százalék), Argentínát (17 százalék), és a lista legvégén Oroszországot, csupán 16 százalékkal. Ez igen jelentős csökkenés az előző évi 53%-hoz képest, ugyanis 2014-ben az orosz vezérigazgatók álltak a lista legelső helyén.

A kutatás eredményeire reagálva Dennis M. Nally, a PwC International vezérigazgatója a következőket mondta: „A világ gazdasági, politikai és társadalmi téren egyaránt jelentős kihívások előtt áll. A vezérigazgatók összességében továbbra is óvatosak a rövid távú világgazdasági kilátásokat és saját vállalatuk növekedési lehetőségeit illetően. Míg egyes fejlett piacok, például az Egyesült Államok újjáéledni látszanak, mások, mint például az eurózóna, továbbra is problémákkal küzdenek. Emellett, míg egyes feltörekvő gazdaságokban továbbra is gyors a növekedés üteme, másoknál ugyanakkor lassul. Továbbra is kihívást jelent a változó piaci környezetben megtalálni a növekedés fenntartásához szükséges megfelelő stratégiai egyensúlyt.

A zuhanó kőolajárak hatására jelentősen csökkent az olajtermelő országok vezérigazgatóinak bizakodása. Oroszország e tekintetben például az első helyről az utolsóra került, és a közel-keleti, venezuelai és nigériai vezérigazgatók körében is gyengült az optimizmus.”

Növekedési stratégiák

A vezérigazgatók cégük növekedési kilátásait illetően saját országukon kívül az Egyesült Államokat tartják a legfontosabbnak az elkövetkező 12 hónapra nézve, megelőzve ezzel öt év után először Kínát. Összességében a vezérigazgatók 38 százaléka szerint az Egyesült Államok a legfontosabb külföldi piac, ezt követi 34 százalékkal Kína, 19 százalékkal Németország, 11 százalékkal az Egyesült Királyság és 10 százalékkal Brazília.

A vezérigazgatók számos stratégiai tervvel készülnek megerősíteni vállalkozásuk piaci helyzetét. Összességében a válaszadók 71 százaléka tervez költségcsökkentést, 51 százaléka stratégiai szövetség vagy vegyesvállalat létrehozását, 31 százaléka valamilyen tevékenység vagy folyamat kiszervezését, és 29 százaléka országon belüli fúzió vagy felvásárlás végrehajtását.

A vezérigazgatók legfőbb aggályai

A vezérigazgatók körében továbbra is a túlszabályozás miatti aggályok a legerősebbek (78 százalék). Ez hat százalékponttal magasabb a tavalyinál, egyúttal az évek során mért eddigi legmagasabb érték. Kiemelkedően magasak a túlszabályozás miatti aggodalmak Argentínában (98 százalék), Venezuelában (96 százalék), az USA-ban (90 százalék), Németországban (90 százalék), az Egyesült Királyságban (87 százalék), és Kínában (85 százalék).

Szintén aggodalmat keltenek a következő tényezők: az alapvető fontosságú szakemberek rendelkezésre állása (73 százalék); az államháztartás hiánya és a hitelterhek (72 százalék); a geopolitikai bizonytalanság (72 százalék); a növekvő adóterhek (70 százalék); a számítógépes fenyegetések, ideértve az adatbiztonság hiányát (61 százalék) – a tavalyi évhez képest (48 százalék) megugrott értékkel. Ide tartoznak még a társadalmi instabilitás (60 százalék); a fogyasztói magatartások és kiadási szokások változása (60 százalék), valamint a technológiai változás üteme (58 százalék).

Versenykörnyezet

A vezérigazgatók harmadának vállalata nemrég lépett be vagy tervezte a belépést egy vagy több új iparágba az elmúlt három évben, és több mint felük (56 százalék) tartja valószínűnek, hogy az elkövetkező három év során a cégek egyre inkább a saját iparágukon kívül fognak versenyezni. A vezérigazgatók szerint saját iparágukon kívül a következő iparágakból érkezhet versenytárs: technológia (32 százalék), kis- és nagykereskedelmi forgalmazás (19 százalék), kommunikációs, média- és szórakoztatóipar (6 százalék).

A vezérigazgatók vegyesvállalatok, stratégiai szövetségek és informális együttműködések révén is tervezik növelni cégük versenyképességét, közösen dolgozva beszállítókkal (41 százalék), ügyfelekkel (41 százalék) és a tudományos világgal (32 százalék). Az együttműködések fő indokai az új ügyfelek elérése, az új technológiákhoz való hozzáférés, valamint az új földrajzi piacok és innovációk elérhetősége.

Együttműködés az állammal

A vezérigazgatók 67 százaléka szerint a kormányok legfőbb prioritása a versenyképes és hatékony adórendszer fenntartása kellene, hogy legyen, azonban mindössze 20 százalékuk véli úgy, hogy országuk sikerrel alakít ki ilyen rendszert. Hasonlóan fontos a vezetők 60 százalékának a szakképzett munkaerő-állomány elérhetősége, mely azonban csak 21 százalékuk szerint valósul meg országukban. Az egyéb lényeges állami prioritások közé sorolják a fizikai infrastruktúrát (49 százalék), az olcsó tőkét (29 százalék) és a digitális infrastruktúrát (28 százalék). Érdekes tény, hogy a klímaváltozás veszélyeinek mérséklése csupán a válaszadók 6 százaléka számára jelent prioritást.

A digitális kor

A digitális technológia elterjedése teljesen megváltoztatta az üzleti világot; a vezérigazgatók 58 százaléka aggódik a technológiai változás sebessége miatt, az előző évi 47 százalékhoz képest. A mobil technológiák a vezérigazgatók 81 százaléka szerint kiemelten fontosak vállalkozásuk számára, ezt követi az adatgyűjtés és -elemzés (80 százalék), a számítógépes biztonság (78 százalék), a közösségi alapon működő üzleti folyamatok (61 százalék) és a felhő alapú számítástechnika (60 százalék). A digitális technológiák leginkább a működési hatékonyság (88 százalék), az adat és adatelemzés (84 százalék) és fogyasztói élmény (77 százalék) terén hasznosulnak leginkább a vállalatoknál.

„A vállalatvezetők tudják, hogy képesnek kell lenniük a mélyreható technológiai és piaci változásokhoz való alkalmazkodásra. Az értékteremtéshez vállalataik működését technológiai alapokra kell helyezniük. Ebben az új versenykörnyezetben a sikerhez kritikus fontosságú az új gondolkodásmódok és munkamódszerek kialakítása,” - összegezte következtetéseit Dennis Nally.

A tehetség és sokszínűség kiaknázása, alkalmazkodóképesség

A vezetők fele úgy tartja, hogy cége létszáma növekedni fog a következő egy év során, míg 21 százalékuk csökkenést vár erre az időszakra (ez az arány lényegében megegyezik az előző évi adatokkal). A megfelelő munkaerő kiválasztásával kapcsolatban a vezérigazgatók 81 százaléka a készségek sokrétűségét emelte ki keresett tulajdonságként. A megkérdezett vezetők által képviselt szervezetek közel kétharmada (64 százalék) rendelkezik sokszínűségi és befogadási stratégiával – a cégek mintegy egyharmada azonban nem. Az ilyen stratégiával rendelkezők 85 százaléka szerint e stratégia javította eredményeiket.
  • 2020.06.16Gyakorlatban startol az új Tbj 2020. július 1-jétől már a mindennapos munka során alkalmazni kell a bérszámfejtés, járulékmegállapítás és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapítása során is. Elméletben már sokat tudunk róla, de mi a helyzet a gyakorlati oldalon? Részletek Jegyek
  • 2020.08.30Sämling Solution most induló online nyílt képzései! Összes képzésünk elérhető online, professzionális csapatunk profi megoldásokkal a megszokott színvonalon a következő képzéseket ajánlja figyelmébe: Virtuális csapatok menedzselése, Practical Task&Project menedzsment, Hogyan oktassunk online, Kreatív problémamegoldás, Megtartó erőim a változó időkben, Reziliencia,Virtuális interjútechnika Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Varga Mihály: háromezer milliárd forintos járványügyi alap a 2021-es büdzsében

A munkahelyek védelméhez és újrateremtéséhez 2550 milliárd forintos gazdaságvédelmi alapot hoztak létre. Teljes cikk

A vállalkozások egyharmadának csak 1-2 hónapnyi tartaléka van

A K&H felmérést készített mikro- kis- és középvállalati ügyfeleinél, hogy miként hatott rájuk a járványhelyzet miatti leállás. Teljes cikk

Minden budaörsi óvodai és bölcsődei dolgozót leteszteltek koronavírusra

A fertőzött dolgozókat két hétre karanténba helyezték - közölte a budaörsi önkormányzat. Teljes cikk