Megjelent: 14 éve

Iskolakezdési támogatás adómentesen II.

A juttatás akkor adómentes, ha annak a szülő vagy házastársa útján nyújtott összege nem haladja meg gyermekenként az évi 19 ezer forintot. Itt hívom fel a figyelmüket arra, hogy a juttatásban a jogosult, gyermek, tanuló mindkét szülője (vagy a vele közös háztartásban élő házastárs) útján részesülhet akkor is, ha a szülők azonos munkáltatónál dolgoznak, sőt több munkáltató is adhat ilyen juttatást.

Az évi 19 ezer forinton felüli érték akár pénzben, akár más formában adják, a szülőnél összevont adózás alá tartozó munkaviszonyból származó jövedelemnek számít és ennek megfelelően adózik, semmiképpen nem lehet a gyermek jövedelmeként adóztatni.

A támogatás formái
A munkáltató, a bér kifizetője a támogatást három formában nyújthatja:

tárgyi formában tankönyv, taneszköz, ruházat juttatásával,
ezen termékek vásárlásáról a munkáltató, illetve a bér kifizetője nevére szóló számla ellenértékének megtérítése formájában,
kizárólag az említett javak vásárlására jogosító utalvány formájában. (Az utóbbi esetben nem szükséges a munkáltató nevére szóló készpénzfizetési számla kiállítása, a törvényi adómentességi feltétel teljesítéséhez elegendő az utalványt forgalmazó társaság számlája.).
A taneszköz fogalmára nem találunk utalást a törvényben. Általánosságban megfogalmazva taneszköznek tekinthető minden olyan tartós vagy gyorsan elhasználódó tárgy, eszköz, amely a tanuláshoz általában szükséges. Ilyen például a füzet, rajzlap, ceruza, toll, festék, stb., de ide sorolható az íróasztal vagy a tanulószék is.

Ruházat alatt bármilyen, iskolában hordható ruhaneműt lehet érteni, mint például nadrág, szoknya, ing, póló, blúz, cipő, kabát, tornacipő, tornaruha, stb.

Tankönyvnek a közoktatásban használt tankönyv minősül, amely szerepel az adott tanévre érvényes tankönyvjegyzékben. A segédkönyvek, a tanulási segédletek és a tanári kézikönyvek nem tartoznak ide!

A támogatáshoz kapcsolódó nyilvántartási kötelezettség
A munkáltatónak (a bér kifizetőjének) az adómentes iskolakezdési támogatás összegéről magánszemélyenként - az adóazonosító jel, valamint a magánszemély útján adómentes iskolakezdési támogatásban részesített gyermekek, tanulók adóazonosító jelének, (ennek hiányában a természetes azonosító adataiknak) feltüntetésével - nyilvántartást kell vezetnie, és azt az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig meg kell őriznie.

A támogatás juttatásával kapcsolatos nyilvántartás rendjét a munkáltató maga alakíthatja ki. Tanácsos viszont a dolgozótól olyan igazolást kérni, amely bizonyítja, hogy a magánszemély megfelel az adómentesen adható támogatás feltételeinek, vagyis jogosult-e családi pótlékra, illetve a gyermek jár-e iskolába.
A nyilvántartásnak arra vonatkozóan is kell adatot tartalmaznia, hogy a dolgozó a támogatás három formája közül melyiket vette igénybe.
Ha az iskolakezdési támogatást a munkáltató nevére szóló, a kedvezményezett termékek megvásárlását igazoló számlák értékének utólagos megtérítése formájában adják, tanácsos a számlákat munkavállalónként elkülönítve megőrizni.

Jó tudni!
Természetesen az iskolakezdési támogatás értéke is része a munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatási körnek és az adómentes 400.000 Ft-os éves keretnek. Ennek megfelelően a keretet meghaladó kifizetés, juttatás esetén a juttatót 2006. augusztus 31-ig 44 %-os, 2006. szeptember 1-től 54 %-os adó terheli, amelyet a juttatási érték járulékkal növelt összege után kell megfizetni.

  • 2020.03.207 Skills for Assertiveness_Egy napos nyelvi tréning A tréning nap 100%-ban gyakorlati feladatokra és a tapasztalati tanulásra épül. Egyedülálló alkalom, hogy az idegen nyelvi tudást felszínre hozzuk, gyakoroljuk, hasznos panel kifejezéseket rögzítsünk a folyékony és magabiztos megszólaláshoz Részletek Jegyek
  • 2020.03.31Vigyázz, jönnek az ellenőrök! Az ellenőrzésektől mindenki tart. Sok esetben azonban nem könnyű magunkat kiismerni a jogszabályok és az ellenőrzési folyamatok útvesztőjében. Ebben az eligazodásban szeretnénk segíteni olyan szakértőkkel, akik az ellenőrzések napi gyakorlatára látnak rá. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Új adómentes juttatási lehetőség: közösségi autómegosztás

Az szja törvény szerint adómentes a kifizető (például munkáltató) által biztosított személygépkocsi magánhasználata. A törvény... Teljes cikk

Nyugdíjasok foglalkoztatása és az új cafeteria-kosár

Az idei adójogszabályi változásokat nem mennyiségi, hanem inkább minőségi jellemzőkkel lehet leírni. A módosítások javarészt finomhangolásokat... Teljes cikk

2020 is a SZÉP-kártya éve lehet

A BDO Magyarország elemzése szerint a Széchenyi Pihenőkártya jövőre is nagyon népszerű lesz. Teljes cikk