Csatlakozz hozzánk a Viberen
Megjelent: 13 éve

Iskolakezdési támogatás adómentesen I.

Adómentes iskolakezdési támogatást a családi pótlékra jogosult szülő és/vagy a vele közös háztartásban élő házastársa kaphat a munkáltatótól, a bér kifizetőjétől a tanév első napját megelőző 60 és az azt követő 60 napon belül.

A támogatás gyermekenként évi 19 ezer forint értékig adómentes. A támogatás a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló számára nyújtható tankönyv, taneszköz, vagy ruházat formájában, illetve történhet az erről szóló számla pénzbeli megtérítésével, vagy kizárólag az említett javak vásárlására jogosító utalvány juttatásának formájában. Nézzük meg ezt részletesebben!

A támogatásra jogosultak köre
Iskolakezdési támogatásban tehát a közoktatási törvényben meghatározott gyermek, tanuló részesülhet a rá tekintettel családi pótlékra jogosult szülője vagy annak a vele közös háztartásban élő házastársa útján.

Gyermeknek az általános iskolai tanulmányait az adott tanévben megkezdő gyermeket, tanulónak az általános vagy középiskolában tanulmányokat folytató fiatalt kell tekinteni.

A családi pótlékra való jogosultság feltételeit a családok támogatásáról szóló törvény határozza meg. Családi pótlékra - többek között - a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs (továbbiakban együtt: szülő), a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő és a gyám jogosult a saját háztartásában nevelt tanköteles korú és a tanköteles kort már betöltött, de középiskolai, szakiskolai tanulmányokat folytató gyermek után. A hatályos közoktatási törvény szerint a tankötelezettség fő szabályként annak a tanévnek a végéig tart, amelyikben a tanuló betölti a 16. életévét. Ha azonban a gyermek az általános iskola első évfolyamát az 1998/1999-es tanévben, vagy ezt követően kezdte meg tanulmányait, tankötelezettsége két évvel meghosszabbodik annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizennyolcadik életévét, illetve tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a huszadik életévét.

Jó tudni!
Az iskolakezdési támogatás adómentessége nem függ attól, hogy a családi pótlékot a munkavállaló részére folyósítják vagy sem, elegendő, ha arra a törvény szerint egyébként jogosult lenne. Élettársi kapcsolatban élő magánszemély esetében a juttatás csak akkor adható adómentesen, ha a vonatkozó szabályok szerint ő maga is jogosult a családi pótlékra, azaz a gyermek közös.

A támogatott időszak
A támogatás adómentesen a tanév első napját megelőző 60 és az azt követő 60 napon belül adható. 2006-ban ez a július 2.-október 31. közötti időszakot jelenti, beleértve az időszak első és utolsó napját is.


(Folyt. köv.)

Follow hrportal_hu on Twitter