Megjelent: 5 hónapja

KATA bevallás

A kisadózó vállalkozásnak 2023. február 25-éig kell a 22KATA-nyomtatványt benyújtania a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). Ez az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással ez egyszerűen kitölthető és beküldhető.

Ha a kisadózó vállalkozás éves bevétele nem haladja meg a 12 millió forintot, tehát nem kötelezett a 40 százalékos mértékű adó fizetésére, akkor erről a 22KATA-bevallás főlapján kell nyilatkoznia.

Ha a kisadózó vállalkozás éves bevétele meghaladja a 12 millió forintot, azaz meg kell fizetnie a 40 százalékos mértékű adót, akkornem nyilatkozatot, hanem bevallást kell benyújtania, a 22KATA 01-es lapján.

A katás vállalkozásnak továbbra isadatot kell szolgáltatnia azoknak az üzleti partnereinek a nevéről, címéről, amelyektől a naptári évben 1 millió forintot meghaladó bevételt szerzett.

Az adatszolgáltatást a nyomtatvány 22KATA-02-es lapján kell benyújtani.

2021-től, hogy a katás vállalkozásnak adatot kell szolgáltatnia annak a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban álló szerinti kifizetőnek a nevéről, címéről és a tőle a naptári évben megszerzett bevétel összegéről, mely kifizetőnek 40 százalékos mértékű adót kellett fizetnie.

Ezeket az adatokat is a nyomtatvány 22KATA-02-es lapján kell feltüntetni, jelölve, hogy a katás vállalkozás a kifizetővel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll.

1. Mire szolgál a 22KATA jelű nyomtatvány?

A 22KATA jelű nyomtatvány ➢ az elért bevételről szóló nyilatkozatra,
➢ a megszerzett bevételről szóló adatszolgáltatásra,
➢ a 40 százalékos mértékű adó bevallására
➢ a külföldi kifizetőtől szerzett bevétel után fizetendő 40 százalékos adót bevallására,
➢ a kisadózó vállalkozás a társasági adóról szóló bevallására, valamint ezek
➢ helyesbítésére és önellenőrzésére
szolgál.

2. Kire vonatkozik?

A 22KATA nyomtatványt a kisadózó vállalkozások tételes adóját választó
➢ egyéni vállalkozó,
➢ egyéni cég,
➢ kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság,
➢ kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság,
➢ és ügyvédi iroda,
nyújthatja be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).

3. Hogyan lehet benyújtani a nyomtatványt?

A nyomtatványt papíron vagy elektronikusan lehet a NAV-hoz benyújtani.
A bevallások és adatlapok elektronikus benyújtásáról és az elektronikus kapcsolattartás
szabályairól bővebb információt a NAV honlapján (www.nav.gov.hu)
➢ az „Elektronikus űrlapok benyújtásának módja, képviselet bejelentése” című
tájékoztatóban, valamint
➢ „Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás általános szabályai adóügyekben” című
információs füzetben talál.

4. Hol található a nyomtatvány?

A 22KATA jelű nyomtatvány elektronikusan elérhető a NAV honlapján az Általános
Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK).
A bevallás ÁNYK-ban futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a
➢ www.nav.gov.hu → Nyomtatványok → Nyomtatványok ÁNYK-hoz →
Nyomtatványkereső
útvonalon található meg.

5. Mi a nyilatkozat / bevallás és az adó fizetés határideje?

Nyilatkozat / bevallás benyújtásának határideje
➢ Éves Nyilatkozat / bevallás határideje 2023. február 25.
➢ Az adóalanyiság évközi megszűnése esetén: az adóalanyiság megszűnését követő 30.
nap.
➢ A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha
2022-ben nem keletkezett bevétele. Éven átnyúló, megszakítatlan szüneteltetésnél
nem kell benyújtani nullásan a Nyilatkozatot – ha nem szerez semmilyen katás bevételt.
A nyilatkozat a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül.
Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő a legközelebbi munkanapon
jár le.
 
Az adót a következő számlaszámokra kell befizetni.
10032000-01076349 NAV Kisadózó vállalkozások adója bevételi számla 288 (adónemkód)
10032000-01076019 NAV Társasági adó bevételi számla 101 (adónemkód)
 
A bevallás összegadatait ezer forintra kerekítve ezer forintos nagyságrendben kell megadni, a mezőben előre feltüntetett „ezer” szöveg figyelembevételével.Az összegek
meghatározásánál a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni (499 forintig lefelé, 500
forinttól felfelé, például 641 500 forint esetén a beírandó összeg 642 ezer forint). A több
részletre osztott összegeknél adódó kerekítési különbséget az utolsó résztételben kell
érvényesíteni

6. Mely jogszabályokat kell figyelembe venni?

➢ a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.
törvény (Katv.),
➢ az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.),
➢ az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.),
➢ az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény,
➢ a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.),
➢ az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet
(Adóig. vhr.),
➢ az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.).
➢ a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi XCVII. törvény (Szja tv.),
➢ a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló
2019. évi CXXII. törvény (Tbj.).

(a NAV tájékoztatója nyomán)

  • 2023.01.12Zoom Nyílt Nap - Fenntarthatósági Alapismeretek Képzés Zoom tájékoztató a 2023. február 03-án induló Fenntarthatósági Alapismeretek Képzésről. A csatlakozáshoz szükséges Zoom-linket regisztrációt követően küldjük. Reigsztráció emailben a [email protected] címen. (Hornyai Marietta client partner). Részletek Jegyek
  • 2023.02.15Hoshin Kanri képzés A Hoshin Kanri, amely a minőségi termékek és szolgáltatások biztosítása érdekében a változásmenedzsment projektek lebontásával segíti elő az egész vállalatra kiterjedő stratégiai tervezést, ezáltal megvalósítja a munkafolyamatok racionális napi menedzsment rendszerének hosszú távú kialakítását a szervezetnél. A Hoshin Kanri módszer megismerése és a stratégiai célok lebontása, célmegállapodások megkötése, erőforrás és projekttervek, akció meghatározása a célok elérése érdekében. Részletek Jegyek
  • 2023.02.16Lean black belt képzés A képzés során a résztvevő megismerhetik azokat a haladó és új lean módszereket, illetve az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó fejlesztéseket, amelyek ráépülnek és kiegészítik a korábbi lean ismereteiket, ezzel szélesebb körben tudják a szervezetüknél folyó lean bevezetést támogatni. Részletek Jegyek
  • 2023.03.03HR Basic HR feladatai vannak? Szeretné rendszerezni ismereteit, vagy szeretné összevetni saját gyakorlatát a másokéval, illetve egyszerűen csak érdeklődik a téma iránt? Nálunk megtanulhatja mit és hogyan kell hatékonyan csinálni! Részletek Jegyek
További cikkek
Minimálbér 2023

2022. januártól közel 20%-kal, 200 000 forintra nőtt a minimálbér, ám novemberre a 21 százalékos infláció már elvitte ennek a hatását. Megy a... Teljes cikk

Pusztító hatása lenne a 26 százalékos minimálbér-emelésnek

Nem a bérharcnak van itt az ideje, hanem a munkahelyek megőrzésének - véli Perlusz László, a Vállalkozások és Munkáltatók Országos... Teljes cikk

Nem követtek el több száz milliárd forintos adócsalást a katások

A korábbi kormányzati becslésekkel ellentétben, amely 250-300 milliárd forintra tette a katások által okozott költségvetési kárt, mindössze 9... Teljes cikk