2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, Harmadik rész, A munkaügyi kapcsolatok, XIX. fejezet, Általános rendelkezések

230. § A munkavállalók szociális és gazdasági érdekeinek védelme, továbbá a munkabéke fenntartása érdekében e törvény szabályozza a szakszervezet, az üzemi tanács és a munkáltatók, vagy érdek-képviseleti szervezeteik kapcsolatrendszerét. Ennek keretében biztosítja a szervezkedés szabadságát, a munkavállalók részvételét a munkafeltételek alakításában, meghatározza a kollektív tárgyalások rendjét vagy a munkaügyi konfliktusok megelőzésére, feloldására irányuló eljárást. tovább..

  2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, Második rész, A munkaviszony, XV. fejezet, A munkaviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályok

  83. A határozott idejű munkaviszony 192. § (1) A határozott idejű munkaviszony tartamát naptárilag vagy más alkalmas módon kell meghatározni. A munkaviszony megszűnésének időpontja nem függhet kizárólag a fél akaratától, ha a felek a munkaviszony tartamát nem naptárilag határozták meg. Ez utóbbi esetben a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkaviszony várható tartamáról. tovább..

   További cikkek
   2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, Második rész, A munkaviszony, XII. fejezet, A munka díjazása

   65. Az alapbér 136. § (1) Alapbérként legalább a kötelező legkisebb munkabért kell meghatározni. Teljes cikk

   2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, Második rész, A munkaviszony, XI. fejezet, A munka- és pihenőidő

   46. Fogalmak 86. § (1) Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó... Teljes cikk

   2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, Második rész, A munkaviszony, IX. fejezet, A munkaszerződés módosítása

   58. § A felek a munkaszerződést közös megegyezéssel módosíthatják. A munkaszerződés módosítására a megkötésére vonatkozó szabályokat kell... Teljes cikk

   2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, Második rész, A munkaviszony, VIII. fejezet, A munkaszerződés teljesítése

   29. Alapvető kötelezettségek 51. § (1) A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint... Teljes cikk