kapubanner for mobile
Szerző: HRPortal.hu hírszerkesztő - Forrás: MTI
Megjelent: 12 éve

Körkép a bölcsődei gondozási díjakról

Április elsejétől sok bölcsődében gondozási díjat is kérnek a szülőktől az étkezési térítés mellett. A szociális államtitkárság arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az önkormányzatoknak és más intézményfenntartóknak eddig az időpontig kell dönteniük arról, hogy bevezetik-e a díjat.

Az MTI tudósítóinak körképéből az derül ki, hogy több önkormányzat az utolsó napokra hagyta a döntést, több helyen pedig már jelezték, hogy nem élnek a lehetőséggel, illetve a jogszabályban megengedett felső összeghatárnál kevesebbet kérnek. Van, ahol egységesen napi száz forintban állapították meg a díjat, másutt a szülők anyagi helyzetét veszik figyelembe. Aki nem ad be jövedelemigazolást, attól egyes településeken a maximumot kérik, napi ezer forintot.

Egy tavaly elfogadott törvény értelmében a bölcsődékben január elsejétől már nemcsak az étkezésre, hanem a gondozásra is kérhető térítési díj. A személyi térítési díj (gondozási díj) összegét az intézményvezető az intézményi térítési díj alapján állapítja meg. Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete, tehát az az összeg, amelyet a fenntartó az ellátáshoz biztosít, vagy saját kiegészítésként, vagy térítési díjakból. Térítésmentes a bölcsődei gondozás a három vagy több, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családoknak.

A fővárosban hat kerületi önkormányzat döntött úgy, hogy április elsejétől gondozási díjat kér a szülőktől. Több városrész is jelezte, hogy a számításkor figyelembe veszik a szülők szociális helyzetét, a rászorulóknak bizonyos esetekben kevesebbet kell fizetniük, mint eddig étkezési hozzájárulásként.

Az I. kerületben a térítési díj legmagasabb összege napi 500 forint lesz; Terézvárosban 200 forintban állapították meg a napidíjat, ugyanakkor az étkezési hozzájárulást 95 forinttal csökkentették. Józsefvárosban a gondozási díj felső határa napi 210 forint lesz, itt a kedvezményeket figyelembe véve sok esetben csökken a szülők által fizetendő összeg.

Újbudán az egy főre jutó 45 ezer forintos jövedelem alatti sávban nem kell fizetni, 57 ezer forintig pedig 100 forintot naponta. A 142,5 ezer forintos egy főre jutó jövedelem felett napi 1000 forint lesz a térítési díj. Az alacsonyabb jövedelmi sávokban felére csökken az étkeztetési díj, így a rászorulók összességében jobban járnak.

A rákosmenti önkormányzat havi értékben állapította meg a térítési díjat, ez nem lehet az egy főre jutó havi nettó jövedelem 10 százalékánál magasabb. A városrészben az alacsonyabb keresetűeknek az étkezési hozzájáruláshoz képest változatlan marad a fizetendő összeg.

Pesterzsébeten az egy főre jutó 40 ezer forintos jövedelem alatt nem kell fizetni, 100 ezer forintos jövedelem felett pedig havi 4400 forintot. Óbudán a jövő héten várható döntés gondozási díjról, a tervezet napi 180 forintos összeggel számol. A XII. kerületi önkormányzat arról tájékoztatta az MTI-t, hogy tervezik a gondozási díj bevezetését, de csak szeptembertől.

Győr önkormányzata úgy döntött, hogy az étkezési díjon felül semmilyen egyéb térítési díjat nem szed az önkormányzati fenntartású bölcsődékben, hogy így is támogassa a szülőket. Sopronban a városházán azt közölték: sem az nem dőlt el, bevezetik-e a díjat, sem az, hogy ha igen, mekkora lenne ez az összeg.

Székesfehérvár önkormányzata a mostani, nyárig tartó gondozási időszakban nem él a gondozási díj bevezetésének lehetőségével. A szakmai szervezetekkel, a szülői képviseletekkel és az intézményvezetőkkel egyeztetnek majd arról, hogy a szeptemberi új gondozási időszaktól éljen-e - s ha igen, milyen feltételekkel - a lehetőséggel az önkormányzat.

Dunaújvárosban még nem vezették be a gondozási díjat, folynak a számítások, hogy megfelelően előkészített szakmai anyag alapján dönthessenek. Békés megye három városában lesz bölcsődei költségtérítés, a közgyűlések március végéig hoznak döntést a díjak összegéről.

Gyula a térítési díjat kényszerből vezeti be, mert a jelenlegi normatíva a kiadások 45-50 százalékát fedezi. A határozati javaslat szerint a költségtérítés összege napi száz forint lesz egy gyermek után, ez egy hónapban 2200 forint többletkiadást jelent a szülőknek, maximum 4400 forintot, a három gyermeket nevelők mentesülnek a díjfizetés alól. Orosháza polgármesteri hivatala is napi száz forint költségtérítési díjat tervez. Békéscsabán az önkormányzati bizottságok a napokban kapják kézhez a bölcsődei térítésről szóló anyagot, a költségtérítés tervezett összege gyermekenként szintén napi száz forint.

Debrecen önkormányzati bölcsődéiben napi 150 forint gondozási díjat vezetett be március 1-jével a városi közgyűlés. Rácz Julianna, a polgármesteri hivatal családvédelmi osztályának vezetője korábban elmondta: a város 13 tagintézménnyel működő egyesített bölcsődei intézményében 1025 bölcsődei hely van teljes kihasználtsággal, emellett folyamatban van két bölcsődei fejlesztés, egy új, 72 férőhelyes bölcsőde építésére pedig pályáztak. Berettyóújfaluban csak étkezési díjat szednek a jövőben is a bölcsődékben, mint ahogy Polgáron is.

Zalaegerszegen már korábban döntöttek az egységes bölcsődei térítési díj bevezetéséről. A megyeszékhely bölcsődéiben - a 403 forintos napi étkezési díjon felül - napi 240 forintos gondozási díjat kell fizetni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szülők, illetve a nagycsaládosok 50 százalékos kedvezményt kapnak a gondozási díjból.

A nagykanizsai közgyűlés március 29-i ülésén tervez dönteni a térítési díjról, és április 1-jével vezetnék be. A közgyűlési előterjesztés szerint egységesen napi 200 forintot kellene majd fizetniük a szülőknek gyermekeik gondozásáért.

Kecskeméten az önkormányzat bölcsődéiben továbbra sem tervezik a térítési díj kiterjesztését. Szekszárdon számításokat végeztek a gondozási térítési díjból várható bevételekről, a közgyűlés elé eddig nem terjesztettek be a bevezetéséről szóló javaslatot.

Tatabánya önkormányzata a bölcsődékben az étkezési díjon túl kért térítési díjat napi 170 forintban határozta meg. A díjat azért kellett bevezetni, mert idéntől az étkezési díjba már nem lehetett beleszámolni a rezsiköltségeket, és ez a megyeszékhelyen nyolcmillió forintos kiesést jelentett az önkormányzatnak. Tatabányán az önkormányzati bölcsődék 413 kisgyermeket látnak el, közülük 126-nak az ellátásáért a jogszabályi feltételek miatt nem kell fizetni.

Komárom-Esztergom megye nagyobb városai közül Esztergomban, Oroszlányban és Komáromban nem vezettek be bölcsődei térítési díjat. Dorogon 240 forint a díj, Tatán a következő hónaptól fizetni kell a bölcsődei ellátásért, de az összeg még nem ismert.

Pécsen áprilisban lépnek érvénybe az új térítési díjak. Az önkormányzat a szülők jövedelmi viszonyaitól függően ad kedvezményeket. Alapesetben a gondozási díj 250 forint, az étkezési nyersanyagnorma tavalyi összegét pedig csökkentették; így összességében a tarifa nem változik áprilistól, azaz továbbra is napi 656 forint lesz. A kedvezményeket fenntartják, sőt lesznek, akik idén még jobban is járnak, függően a család jövedelmétől. Pécsen mintegy nyolcszáz bölcsődei hely van. Amióta a jogszabály nagyobb csoportlétszámokat tesz lehetővé, csaknem százzal több kicsit tudnak fogadni az intézmények. Szigetváron a bölcsődei ellátás ingyenes, és az is marad. Komlón nem tervezik az új modellt bevezetni, sőt a közelmúltban csökkentették a térítési díjakat.

Nyíregyháza közgyűlése eddig nem vette napirendjére a bölcsődei térítési díjakat. A csengeri önkormányzat képes működtetni a bölcsődei rendszert, így egyelőre nem tervezik a gondozási díj bevezetését.

Kaposváron még nem került a közgyűlés elé, hogy az önkormányzat bölcsődéiben a szülők jövedelmétől függően kérnek-e gondozási díjat. A város által üzemeltetett bölcsődékben jelenleg csak az étkezési térítési díjat kell fizetni. A város öt bölcsődéjében 278 gyermeket tudnak fogadni, jelenleg 271-nek az ellátásáról gondoskodnak. A teljes térítési díj napi 510 forint, de rászorultságtól függően kedvezmény, akár teljes mentesség adható.

A somogyi megyeszékhelyhez közeli Hetesen nem kérnek gondozási díjat, csak a napi négyszeri étkezést kell megfizetni. Noha szűkös költségvetésből gazdálkodnak, egyelőre nem tervezik, hogy emeljék a napi 600 forint hozzájárulást. Siófokon is csak az étkeztetéshez járulnak hozzá a szülők. A városban száz bölcsődést gondoznak, utánuk márciustól naponta 380 forintot, a korábbinál 15 forinttal többet fizetnek a szülők az alapanyagok drágulása miatt.

Szombathelyen a februári közgyűlés döntött a gondozási díjról; a szülők jövedelmének arányában kell fizetni, a rendelet szerint a díj havonta nem lehet több 18.900 forintnál. A bölcsődébe járó gyermekek kétharmadának szülei fizetnek gondozási díjat, egyharmaduk valamilyen jogcímen mentesül a díjfizetés alól. A szülők 75 százaléka havonta 5-10 ezer forint közötti összeget fizet, ezen belül 53 százalékuk havi ötezer forintnál is kevesebbet. A megyeszékhely a kistérség 39 településével társulásban látja el a gyermekek napközbeni ellátását, hét tagbölcsődében, összesen 538 férőhellyel. Az önkormányzat számítása szerint a bölcsődei gondozási díjból befolyó összeg évente 7-8 millió forint.

Szegeden április elsejétől naponta 100 forintos gondozási díjat fizetnek majd a szülők bölcsődékben, de rászorultsági alapon mentesülhetnek ez alól. A szülők 98 százaléka a jövedelmi helyzet vizsgálata nélkül vállalta a havi 2000-2200 forintos többletet.

Szentesen március 30-án kerül a javaslat a képviselő-testület elé; a tervek szerint nem kell majd gondozási díjat fizetni. Hódmezővásárhelyen sávosan, a családok egy főre eső jövedelme alapján határozta meg az önkormányzat az áprilisban életbe lépő, a gondozási díjat is magában foglaló bölcsődei napidíjat. Összege a korábban csak étkezésért fizetettnél csak azoknak a családoknak az esetében lesz magasabb, amelyekben az egy főre jutó jövedelem megközelíti vagy meghaladja a 100 ezer forintot. Makón jövő szerdán tárgyal a képviselő-testület a bölcsődei díjakról. A tervek szerint napi 100 forint lenne a gondozási díj az étkezési díj mellett, és szociális alapon mentesülhetnek a díjfizetés alól a szülők.

Érd két önkormányzati bölcsődéjében 204 gyermek szüleit érinti a változás. Szociálpolitikai megfontolások miatt csak a családok negyedétől kérnek pénzt, legfeljebb havi 10 ezer forintot. Gödöllő összesen 170 gyermeket befogadó három bölcsődéjében a képviselő-testületi határozat alapján négy kategória szerint kérik majd a díjat szeptembertől. Az 57 ezer forintnál kevesebb egy főre eső jövedelemmel rendelkezők mentesülnek, míg a többi családnak havi 2100, 4200, illetve 6300 forintos havi díjjal kell számolnia. Aki nem kíván jövedelemigazolást benyújtani, napi 1000 forintot fizet.

Vácon a mentességet élvező körön kívül eső családoknak egységesen napi 350 forintos gondozási díjat kell fizetniük. A változás három önkormányzati bölcsődét érint.

Aszódon március 29-én döntenek. Ha bevezetik a gondozási díjat, akkor az 57 ezer forintot nem meghaladó egy főre eső jövedelemmel rendelkezőktől nem kérnek pénzt, míg a jobb anyagi helyzetű családoknak napi 200-400 forintos tarifára kell felkészülniük.

Kerepesen is csütörtökön döntenek. Szentendrén és Budaörsön egyelőre nem vették napirendre a kérdést, míg Nagykőrös és Százhalombatta vezetése kizárta a gondozási díj bevezetését.
  • 2024.06.03Projektmenedzsment képzés A KÉPZÉS CÉLJA: A projektmenedzsment elméletének és gyakorlatának megismertetése a résztvevőkkel. A projektmenedzsment módszereinek begyakorlása példákon és esettanulmányokon keresztül. A résztvevők projektvezetési képességének fejlesztése és felkészítésük projektek önálló, sikeres lebonyolítására. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.05Pénzügyi kimutatások elemzése A képzés során a résztvevők megismerik és elsajátítják a beszámoló elemzés eszközeit és technikáit, képessé válnak egy vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének komplex megítélésére a nyilvánosan elérhető pénzügyi beszámolók alapján. Betekintést kapnak a vállalati beszámolók megértéséhez elengedhetetlen iparági elemzés eszközrendszerébe és technikáiba.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.10Szakemberből vezető A szerepváltás nézőpontváltással is jár, nem csak névjegykártyád változott meg. Ha szakemberből lettél vezető érdemes feltenned a kérdéseket: Mi a feladatom? Miért vagyok felelős? Mi változott? Ez a képzés abban segít, hogy tisztábban tudd megfogalmazni és megérteni a saját vezetői szerepedet, az ezzel kapcsolatos változásokat és elvárásokat.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.13Tudatos delegálás - vezetői tréning Programunk két fontos vezetői készség fejlesztésére irányul. Az egyik a tudatos delegálás, mint elengedhetetlen vezetői időfelszabadító, munkatárs-fejlesztő készség, a másik az ehhez szükséges asszertív kommunikáció, amely ezt a folyamatot segíti.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Nagy Márton: foglalkoztatási kérdéskörben csakis uniós forrásokat használ a kormány

A kormány a mostani 80 százalék körüli szintről 85 százalékra kívánja növelni a foglalkoztatási rátát 2030-ra, a cél elérése érdekében az... Teljes cikk

NAV: online is kérhető igazolás az adóazonosító jelről

Május 9-től a NAV új digitális szolgáltatásaként elektronikusan is lekérhető az igazolás az adóazonosító jelről a NAV Ügyfélportálon (ÜPO) -... Teljes cikk

Varga Mihály: 184 milliárd forint uniós forrás érkezett a tanárok és óvónők fizetésemeléséhez

Varga Mihály pénzügyminiszter szerdai Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy 184 milliárd forint uniós forrás érkezett Magyarországra a tanárok... Teljes cikk