Megjelent: 2 éve

Agilis vállalatok, agilis kompetenciák fejlesztése

Felgyorsult, kiszámíthatatlan, sérülékeny világban élünk, ahol a cégek napi szinten kényszerülnek üzleti tevékenységeik felülbírálatára, átszervezésére, újra szervezésére. Mindezt úgy, hogy közben a növekvő fluktuációval és az állandó munkaerőhiánnyal is meg kell küzdeniük. Egy kérdés motoszkál a legtöbb felsővezető fejében: Hogyan lehet így túlélni? A régi, jól ismert kérdésre új, innovatív megközelítéssel tudunk válaszolni: agilis szemléletű vezetők és csapatok fejlesztésével, valamint a piaci igényekre gyorsan reagálni képes üzleti keretrendszerek fejlesztésével. De hogyan kezdjen ehhez hozzá a vállalat? Érti egyáltalán a vezető, érti a HR, hogy mi az agilis mindset?

Sajnos számtalan tévhiedelem kering az agilitással kapcsolatban. Gyakran a vezetők és a HR egy vállalaton belüli gyors átszervezésben gondolkodnak, látványosan új szerepkörök kiosztásával, újszerű ceremóniákkal, de a lényegi kérdés vizsgálata elmarad: Mitől lesznek jobbak az üzleti mutatók az agilis működés révén? Mi a garancia arra, hogy egyáltalán megéri a vállalatnak áttérni az agilis keretrendszerek használatára és átszervezni a munkafolyamatokat, mindezt úgy, hogy  nem veszítjük el közben a legértékesebb munkaerőnket? Az agilis átalakulás sok nehézséggel jár, és nem ritka, hogy közben felerősödik a fluktuáció.

Kezdjük egy kis kitekintéssel. Az agile mindset középpontjában az Agile Manifesto áll, amelyet 17 szoftverfejlesztő fogalmazott meg több, mint 20 évvel ezelőtt az USA-ban, miután elegük lett a merev termékfejlesztési folyamatokból, a silókban való működésből, a rengeteg félreértésből, ami az egyes fejlesztő szakemberek közötti kommunikációhiányból és túlbürokratizált folyamatszabályozásból adódott, és mindenek előtt abból, hogy a fejlesztő csapatok nem értették, ki az az ügyfél, ki a valódi megrendelő, ki, mire szeretné használni a terméket, amelyen dolgoznak. A leszállított termékek sokszor nem tükrözték az ügyfél elvárásait, az ügyfél csalódott volt, nem vette át a megrendelt munkát és ez a fejlesztő csapatok számára is csalódást és frusztrációt okozott. Felmerült a kérdés, hogy lehetne mindezt másképp csinálni? Hol csúszott el ennyire a teljes termékfejlesztési folyamat? Itt jön be a képbe az agilitás.

A fent említett 17 szoftverfejlesztő az alábbi fő elvek alkalmazását ajánlotta a jövendő fejlesztéseknél, Agile Manifesto néven:

1. A fejlesztésben résztvevő szakemberek között interakció és közvetlen kommunikáció szükséges. 2. A munkának legyen eredménye, azaz legyen működő termék. 3. Az ügyféllel való együttműködés fontos a fejlesztés során, hogy ne túl későn szembesüljön a munka eredményével, legyen beleszólása az alakuló termék fejlesztésébe, funkcióiba. 4. Legyen képes a cég gyorsan reagálni a megváltozott ügyféligényekre.

Az agile mindset lényege tehát az ügyfélközpontú, eredmény-orientált, dinamikusan módosítható termék vagy szolgáltatás fejlesztés a külső piaci és ügyféligények alapján, miközben a munkát végző egyének keresztfunkcionális csapatban dolgoznak, szakmai felhatalmazással, bizalmat kapva, és lehetőséget arra is, kísérletezzenek új megoldásokkal. Mindezt olyan csapatban tehetik, ahová jó tartozni, ahol számít az ember és az egyéni kezdeményezése, és ahol nem fél a csapat bemutatni a rendszeres, rövid fejlesztési ciklusok végén az elvégzett munkát a termékgazdának és a külső megrendelőnek, hogy közvetlen visszajelzést kaphasson a leszállított munka kapcsán és legyen alkalma tanulni a hibákból.

Mindez nem csak a termékfejlesztésnél, hanem a szolgáltatások fejlesztésénél is legalább ilyen fontos.

Agilis az, ahol azt érzi a vásárló, az ügyfél, hogy ő számít. Sallangok nélkül, körbe udvarlás nélkül. Egyszerűen csak el tudja intézni az ügyet, amiért jött, értelmesen szervezett kiszolgáló folyamatokkal találkozik, feltorlódás, várakoztatás nélkül. Ha egy megvásárolt szolgáltatás vagy termék használata élményt nyújt a felhasználónak, mert úgy érzi, neki szól, intuitív, könnyen használható, azt nyújtja, amire neki szüksége van, nem többet és nem kevesebbet, akkor az a szolgáltatás fejlesztés vagy  termékfejlesztés agilis volt, és elérte a célját: magasabb ügyfél élményt nyújtott.

Az agilis gondolkodás középpontjában tehát egyrészt a UX – User Experience áll, azaz a magas felhasználói élmény megteremtése. De kik azok, akiken múlik mindezek megteremtése? A munkavállalókon. Éppen ezért legalább ilyen fontos az EX – Employee Experience, azaz a munkavállalói élmény megteremtése. Ez már a HR és a vezetők közös feladata.

De hogyan kezdjünk hozzá az agilis szemlélet kialakításához? Mindenekelőtt a vezetői szemléletet fontos fejleszteni, mivel felsővezetői elköteleződés nélkül nem lesz sikeres a szervezeti átalakítás. 

A vezetők Design Thinking képzés keretében tapasztalhatják meg azt, hogy mit jelent az ügyféligények empatikus megértése, miért fontos az ügyfél fájdalompontok beazonosítása, és hogy ezen fájdalompontokra adott szolgáltatás és termékválaszok jelentik a hosszú távú profitabilitás alapját. A Stanford Business School közel 20 éve dolgozta ki a Design Thinking módszerét, és azóta világszerte sikerrel alkalmazzák vezetői és csapat tréningeknél.

design

Ha megvan a vezetői elköteleződés a változásra, akkor érdemes körülnézni a piacon vagy saját cégünkön belül, hogy megkeressük vagy kineveljük azokat az agilis transzformáció vezetőket, akik rendelkeznek az alábbi kompetenciákkal: átfogó agilis módszertani ismeretek, szervezetfejlesztői és változáskezelési ismeretek, projektvezetői tapasztalatok, szektor specifikus üzleti ismeretek, adott szektorban használatos technológia ismerete, mentori, oktatói, facilitátori ismeretek, továbbá business coach ismeretek. Mindezt úgy hívja a piac, hogy Agile Coach szerepkör, ami nem tévesztendő össze a Coach szerepkörrel, hiszen annál jóval több üzleti, szervezetfejlesztői és agilis módszertani kompetenciát igényel.

Nem véletlen, hogy nagyon nehéz találni olyan szakembereket, akik ezen interdiszciplináris készségekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek.

agile

A HR viszont pont abban tud szerepet vállalni, hogy egyrészt ő maga is megismerkedik az agilis mindsettel, ebben részt vállal, másrészt belső tovább- és átképzések szervezésével, az egyéni karriercélokat és a szervezeti igényeket is figyelembe véve, sokrétű agilis tudást nyújt a vezetőknek és munkavállalóknak, skálázott módon. Fontos, hogy olyan módszertani képzéseket rendeljen meg a HR magának és a dolgozóknak, ahol gyakorlati agilis tapasztalattal rendelkező, sok éve agilis keretrendszerekkel dolgozó, módszertanilag magas szinten képzett Agile Coachok dolgozták ki a képzési anyagokat és nem csupán elméleti tudással bíró trénerek.
Az AgileExamCenter e-learning képzési anyagai teljesítik ezen kritériumokat.

Miért fontos, hogy minden munkavállaló értse, miről szól az agilis átalakulás? Miért fontos, hogy a dolgozó ne egy újabb vezetői nyomásként élje meg a munkájában bekövetkező változásokat, ne egy felülről vezérelt rossznak tekintse, amely elől inkább jobb menekülni? Minden ismeretlen félelmet és ellenállást hoz. De ha fokozatosan és szisztematikusan készítjük elő az agilis szemléletmód elsajátítását, egyedi igények és időbeosztás szerint végezhető e-learning agilis képzésekkel, akkor a HR sokat tett azért, hogy ne érje felkészületlenül a szervezetet az agilis szervezeti átalakítás.

scrum

Ne felejtsük el, nem elég a vezetőket fejleszteni, legalább ilyen fontos a munkavállalók bevonása is, hiszen dolgozói elköteleződés és bevonódás nélkül nem lesz sikeres az átalakítás. Érdemes ezért alkalmazni a Kurt Lewin óta ismert Kiolvasztás – Változtatás – Megszilárdítás folyamatot, amelyen szervezetfejlesztők nemzedékei nőttek fel. Alapozó agilis képzésekkel és szemléletformálással indítsunk, melyet széles körben elérhetővé teszünk, ez jelenti itt a kiolvasztást. Mire eljön a szervezeti átalakítás, legyen fogalma a munkavállalóknak arról, miért, kinek, hogyan jó az agilis működés, beleértve saját magukat is. Akik látnak ebben fantáziát, motiválja őket az agilis működés, nos, őket érdemes agilis szerepkörökbe helyezni: Product Owner, Scrum Master, Kanban Expert,  Agile Coach.

owner

Csak velük, ezen véleményvezetőkkel sikerülhet az operatív napi munkában érvényesíteni az agilis szemléletet és hitelessé tenni az önszerveződő, felhatalmazott csapatok munkáját. Szükségünk lesz olyan, belső motivációtól hajtott, az agilitásban hinni tudó szakemberekre, akiknek fontos az ügyfél elégedettsége, szeretnének büszkék lenni a jól végzett munka eredményére, szakmailag fejlődni kívánnak, jó minőségű szolgáltatások és termékek fejlesztésében érdekeltek, ezáltal magas elköteleződéssel képesek a nehézségek ellenére is vezetni az agilis átalakulást.

kaban

 

Az agilitás soha nem lehet öncélú. Sokkal inkább arról szól, hogyan tudja egy cég az új, innovatív termék kifejlesztésével járó üzleti és technológiai kockázatot csökkenteni, mind az ügyfél érdekében, mind a saját maga érdekében, és eközben tanuló szervezetté válni.

Éppen ezért javasoljuk, hogy egy átfogó képzési program keretében, ütemezetten,  a munkavállalók széles köre végezze el az agile mindsetet jelentő agilis képzéseket, melyek ideális esetben e-learning formában, videós felmondással, magyarul érhetők el, miközben megtartjuk az angol szaknyelvi kifejezéseket.
Az AgileExamCenter kiváló színvonalú e-learning képzési anyagokat kínál Design Thinking, Product Owner, Scrum Master, Kanban Expert, Agile Transformation Leader szakmai területeken.
A teljesen zárt Learning Management Systemben (LMS) kontakt óra nélkül képezheti a HR osztály a munkavállalókat, mind egyéni, mind csoportos tanulás keretében, kedvező áron. Rugalmasan végezhetők a képzések, végtelen számú visszanézhetőséggel, időkorlát nélkül. A képzések mellé térítésmentesen agilis workshopot is biztosítunk, a saját élmények és az iparági tapasztalatok megosztása céljából. A képzések végén zárt rendszerű, online vizsga tehető.

A vállalati e-learning képzésekre egyedi kedvezményeket tudunk nyújtani.
Ajánlatot honlapunkra kattintva kérhet, a Kapcsolat mezőben megadott elérhetőséginken.

A cikk az AgileExamCenter gondozásában jelent meg: https://www.agileexamcenter.com/

  • 2024.09.05Business Beach Conference Az Ingatlan Regatta már 8 éve köti össze az ingatlanpiac legfontosabb szereplőit egy különleges sporteseménnyel. Az idei évtől kezdve, Litkey Farkassal közös szervezésben “új” eseményként csatlakozik hozzánk a Bankár Kupa.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.26Best Practice Fórum - Roto A Fórum Célja: A Digitalizációs és Lean szemléletű folyamatfejlesztések sikeres vállalati megoldásainak, jó gyakorlatainak megosztása a fórum résztvevői között. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.10.02Tréning Kerekasztal Konferencia 2024. A 2024-es, őszi Tréning Kerekasztal Konferenciánk célja, hogy a résztvevők sokféle megközelítést kapjanak arról, a technológia hogyan épülhet be a tréningek világába.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.10.02JOBVERSE Állásbörze Állásbörze nem csupán egy esemény, hanem egy lehetőség, ahol céged kiemelkedhet a tömegből és személyesen találkozhatsz a legígéretesebb jelentkezőkkel. info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
L-Soft Bérszámfejtés GDPR szolgáltatással

Miért éri meg kiszervezni hozzánk a bérszámfejtésedet? Nem tudod tartani a határidőket? A bérszámfejtő csapatban folyamatos a fluktuáció, ami... Teljes cikk

Felértékelődő értékesítők: verseny indult a legjobbakért

A nehéz gazdasági helyzet miatti nyomás hatására felértékelődik az értékesítők szerepe a vállalatoknál. A turbulens gazdasági helyzetre a cégek... Teljes cikk

Így alakult a munkaerő-kölcsönzés és -közvetítés 2024 első harmadában

A munkaerőpiac állandóan formálódó közeg, amelynek változásai a munkaerő-kölcsönzés és -közvetítés területére is kihatnak. Az év első... Teljes cikk