Megjelent: 14 éve

Januártól új adót kell fizetni!

Az adótörvényeket módosító javaslatot, amely az efeho bevezetéséről is rendelkezik, szeptember 28-án nyújtotta be a pénzügyminiszter a parlamentnek. Az új adónem bevezetését az adórendszer átláthatóbbá tételével, egyszerűsítésével, az adminisztrációs terhek csökkentésével indokolja a javaslat, amely szerint az adóterhelés az adók összevonása miatt nemzetgazdasági szinten nem növekszik. Nemcsak ennél az adónem van változás, hiszen változik a zöldadórendszer, illetve várhatóan módosulnak az áfa-szabályok is.

Az efeho alapja a korrigált nettó árbevétel (az iparűzési adóalap) lesz. Az efeho mértéke az egyes vállalkozásoknál a foglalkoztatottak létszámától függ: 19 fős alkalmazotti körig az adóalap 0,3 százaléka, 20-50 fő között az adóalap 0,35 százaléka, 50 fő felett pedig az adóalap 0,6 százaléka. Az efeho-alapnak az a része - legfeljebb azonban az adóalap 90 százaléka -, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik, mentes az efeha alól.

Az evasok is fizetik

Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) hatálya alá tartozók az efeho alapját az eva adóalapjának ötven százalékában is megállapíthatják. A legfeljebb ötven munkavállalót foglalkoztató vállalkozások efeho-kötelezettsége innovációs részt nem tartalmaz, a húsz fő alatti cégeké pedig rehabilitációs részt sem.

Az efeho kötelezettség a húsz személynél kevesebbet foglalkoztatók esetében száz százalékban, a húsz-ötven főt foglalkoztatóknál 86 százalékban, a több mint ötven főt foglalkoztatóknál pedig ötven százalékban teljesíthető azzal, ha a törvényben megfogalmazott feltételeknek megfelelő képzést szerveznek, finanszíroznak.

A több mint ötven főt foglalkoztató vállalkozó esetében az innovációs efeho-részből (az efeho-kötelezettség 42 százaléka) levonható a gazdasági társaság saját tevékenységi körében végzett kutatásfejlesztési tevékenység közvetlen költsége és a meghatározott szervezetektől megrendelt kutatási-fejlesztési tevékenység költsége.

Vissza is igényelhetünk belőle

Az efeho képzési, valamint innovációs részt meghaladó része (20-50 fős cégeknél az efeho 14 százaléka, 50 fő feletti cégeknél az efeho 8 százaléka) képezi a rehabilitációs részt, ami a Munkaerőpiaci Alapot illeti. Az adóhatóság az alapot megillető részen felüli összeget közvetlenül a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapnak utalja át.

Amennyiben egy cég a képzési részt kizárólag gyakorlati képzés megszervezésével teljesíti és költségei (kiadásai) önmagukban meghaladják a bruttó kötelezettséget, visszaigényelheti a különbséget, amit az alaprészből a rendelkezésre álló összeg, illetve a költségvetési törvényben jóváhagyott éves előirányzat erejéig ki kell elégíteni. A kapott visszatérítést egyéb bevételként kell elszámolni.

Az efeho nyilvántartását, beszedését, ellenőrzését az állami adóhatóság végzi. Az éves efeho összegét az adóévet követő május 31-éig kell bevallani, megfizetni, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelni a javaslat szerint.


  • 2021.10.21Delta variáns - félelmek, hiedelmek, veszélyek... Mit kell tudni a harmadik oltásról? Dr. Szlávik János a Dél-pesti Centrumkórház OHI Infektológiai osztályának osztályvezető főorvosa. Tavaszi rendezvénysorozatunk során előadásában a Covid19 járványról, a vírus terjedéséről és a megelőzésről beszélt. Mostani előadásában a DELTA variáns okozta vélt és valós félelmekről, veszélyekről, a következő időszakra előrelátható helyzetről és a harmadik oltás kapcsán felmerülő bizonytalanságokról beszél. Részletek Jegyek
  • 2021.10.23Folyamatmenedzsment képzés A képzés célja a folyamatfejlesztés lépéseinek és módszereinek áttekintése, az alapvető folyamatelemzési és folyamatfejlesztési technikák megismerése és konkrét feladatokon, esettanulmányokon keresztül történő begyakorlása. A folyamatmenedzsment képzési program 3 modulból áll: Folyamatmenedzsment alapképzés (Business Process Management), Folyamat teljesítménymérés, folyamatcontrolling (Business Process Control) és Folyamatfejlesztés (Business Process Improvement). A képzések egymásra épülnek, a képzések alapját a BPM képzés adja meg, erre épül rá a BPC, majd végül a BPI képzés. Részletek Jegyek
  • 2021.10.28Távmunka, home-office - eltérő jogi álláspontok - eltérő munkajogi gyakorlatok. Hol hibázhatunk? Rizikók és irányok. Dr. Fodor T. Gábor elismert munkajogász, munkajogi előadó hazai és nemzetközi szinten munkajogi tárgyú cikkek szerzője. Előadásában a Covid19 járványhelyzet kapcsán felmerülő kérdések, tapasztalatok, munkajogi gyakorlatok kerülnek előtérbe, ide értve a home office és távmunka sajátosságait, különbségeit, de szóba kerülnek a veszélyhelyzetet követő időszak várható munkajogi aspektusai is. Részletek Jegyek
  • 2021.11.03A transzformatív tanulás-fejlesztés mestere – november 3-10-17. Építse fel korszerű L&D folyamatát és generáljon valódi változásokat a szervezete életében, képzésünk segítségével! Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter