kapubanner for mobile
Megjelent: 5 éve

Kétfajta tréningprogram van: jó és hosszú

A tréning meghódította képzési piacot - mondja Ocskay Szilárd, a NEXON ügyvezető igazgatója, aki a magyar tréningpiac trendjeinek alakulásáról mesélt. Interjú.A magyar tréningpiacon milyen lényeges trendek voltak 2019-ben?OSz: A gyorsan változó világ megérintette a tréningek piacát is, előtérbe kerültek az online megoldások és short programok. Minap kapott például egyik kollégám egy kérést, hogy végezzen el egy IT-biztonsághoz kapcsolódó képzést, amelyhez a következő kommentárt fűzték: „The training program should take around 60 minutes”. A kolléga képernyője előtt ülve, közel egy óra alatt sikeresen elvégezte a „tréninget”. A mi tréningjeink persze nem ilyen rövidek, de a korábbi 3 nap helyett mi is két napban ajánljuk a Változásmenedzsment programunkat. A tréningpiacon egyre inkább eluralkodik az a nézet és gyakorlat, hogy kétfajta tréningprogram van: jó és hosszú.

Milyen trendek várhatók 2020-ban?OSz: A digitalizáció, az online megoldások és a mobil applikációk további integrációját valószínűsítem. Egy két klikkelés, s dőlnek ránk a tréningprogramok, amelyek segítségével bárki részt vehet az irányított önfejlesztésben. Egy tréningcéghez kötött online program segítségével a résztvevő - az adott intézmény irányításával és támogatásával - haladhat saját belső fejlődési útján. A hatékony tudásátadásban gondolkodó tréningcégek már a személyre szabott fejlesztést preferálják. Mi a kurzusainkat online és jelenléti formában is elérhetővé tesszük. Ennek során a résztvevőnek nem kell lemondani a trénerről sem, mert a formális képzés keretei között - időt és pénzt megtakarítva - egy skype-os vagy videótelefonos személyes konzultációban bármikor megegyezhetnek.

Melyek voltak önöknél a legnépszerűbb tréningek 2019-ben?OSz: Ebben az esztendőben a vezetői kommunikációs és mentori tréningek iránt érdeklődtek a leggyakrabban. Reneszánszát éli a szóbeli kommunikáció. Hiába öntjük - komoly mennyiségű erőforrást felhasználva - írott formába, különböző szabályzatokba szervezeti kultúránk lényegesebb elemeit vagy a munkafolyamatok főbb tevékenységeit, ezeket a dokumentumokat gyakorlatilag senki nem forgatja. Régi közmondás: szóból ért az ember.. Ezért aztán nem lepődhetünk meg azon, hogy - különösen a vezetők és az IT-fejlesztők körében - megnőtt az igény a hatékony kommunikációhoz szükséges drillek elsajátítását célzó tréningek iránt.

Melyek lehetnek a legnépszerűbb tréningek 2020-ban?OSz: A tehetséges, kvalifikált munkavállalókból nagy hiány van az IT-intenzív szolgáltatások piacán. A cégek azonban nem állhatnak meg a tehetségek megszerzésénél, mert annál sokabb nagyobb kihívást jelent a tehetséges munkavállalók megtartása és fejlesztése. Különösen a jó munkaerő-piaci pozícióval rendelkező tehetséges munkavállalók körében terjedt el az a karrierút, amelyet a job-hopping, a munkahelyről munkahelyre ugrálás jellemez. Népszerűek lehetnek tehát azok a tréningprogramok, amelyek a tehetségek megszerzését, különösen azok megtartását és fejlesztését próbálják meg támogatni.

A vezetők, talán én magam is, türelmetlenek vagyunk, ha egy új belépőt kell a szervezetbe beillesztenünk. Egy jó mentor azonban segítheti az új munkavállalót azokkal a tapasztalatokkal, életszemlélettel, amit ő már megszerzett. Mentornak, mesternek azonban senki nem születik. A mentori tudás és legfontosabb kompetenciák elsajátításában egy tréning nagyon sokat segíthet. Nagy lehetőséget látunk, a fordított (reverse) mentorlás oktatásában is, amely során a tapasztalt és idősebb munkatársak vagy vezetők - a fiatal/kezdő munkatársak segítségével - új, számukra addig ismeretlen digitális fórumokhoz és információk juthatnak hozzá.

Milyen ágazatoknak van/lehetne a legnagyobb szüksége a tréningekre 2020-ban?OSz: Bármely termelő vagy szolgáltató ágazatban szükség lehet arra, hogy rövid idő alatt kell a munkavállalóknak elsajátítani/fejleszteni/kitalálni olyan viselkedésformákat és skilleket, amelyek révén alkalmassá válnak az állandóan változó feltételek közötti munkavégzésre. Az egyes ágazatok közötti különbségeket inkább a tréningek finanszírozásához szükséges források előteremtésében látom.

Hol vannak még feltáratlan forrásai a tréningcégeknek? (ágazatok szerint, cégméret szerint, pl. mikrók, kkv-k stb., külföld)OSz: Mivel a kisebb társaságok sokszor csak pályázati forrásból tudják finanszírozni fejlesztő programjaikat, ezért a tréningcégek jól teszik, ha már a pályázatok elkészítésénél segítik őket. A nagyobb cégeknél már komoly személyzeti apparátus segíti a projektek kialakítását, s ahhoz szükséges esetleges pályázati források megszerzését is. A tréningek megszervezéséhez így gyakran csak egy-egy, speciális képességekkel rendelkező trénert igényelnek, mert minden más kondícióval rendelkeznek.

Milyen a szakma állapota, mennyire hatékonyak a magyar trénerek?OSz: A tréning meghódította képzési piacot. Ma már szinte minden képzési formát tréningnek nevezünk, sokszor egy motivátor frontális előadására is ekként tekintünk. A tréning alapvetően különbözik - az oktatásban megszokott - osztálytermi szituációtól, és komoly előkészítést igényel. A szakma egyik gyengeségét éppen abban látjuk, hogy az előkészítésre kevés figyelem és energia jut, így az elvárások, a fejlesztendő kompetenciák nem mindig alaposan tisztázottak.

Mi magunk olyan tréningek szervezésére törekszünk, amelyek az elméleti ismeretek mellett gyakorlati tudást is nyújtanak, hozzájárulnak új kompetenciák létrehozásához, amelyek segítségével a résztvevők képessé válnak a problémák felismerésére és a megoldások kidolgozására. Szeretnénk azt is elérni, hogy egy tréning sikeres elvégzését követően a résztvevő képes legyen először meggyőződni arról, hogy létezik-e a probléma, mielőtt hozzá látna annak megoldásához.

Milyen területeken képzik magukat azok a trénerek, akiket önök szakmailag jónak tartanak?OSz: Preferáljuk azokat a trénereket, akik kiemelkedő IT ismereteket is képesek felmutatni, illetve képezik magukat az online képzéshez szükséges eszközök és módszerek használatára. Így azokhoz a munkavállalókhoz is eljuttathatók az ismeretek és jó gyakorlatok, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy részt vegyenek egy-egy költséges, jelenlétet igénylő csoportos tréningen.
Az online képzésnek és vizsgáztatásnak más programokban is nagy jelentőséget tulajdonítunk. Ilyen formában szervezzük például a - a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a NAV támogatását is élvező - Országos Bérügyviteli Bajnokságot is. A társadalmi felelősségvállalásunkat is jól reprezentáló bajnokság fordulói - a moodle segítségével - online formában zajlanak, elősegíti a résztvevők szakmai ismereteinek bővítését, az adó- és munkaügyi jogszabályok változásainak követését és helyes alkalmazását, valamint a társadalom adótudatosságának növelését és az önkéntes jogkövetés megszilárdulását.
Azt szeretnék, ha az OKJ szerinti és más szakmai képzésekben is nagyobb teret nyerne az online képzés és vizsgáztatás.

Mik voltak 2019-ban a legmeglepőbb megrendelői kérések, és sikerült-e teljesíteniük?OSz: Egyik világhírű partnerünk a folyton változó, turbulens környezetben elérhető kimagasló teljesítmény fenntartására irányuló programot szervezett, amelyet egy világrekorder sportoló saját élményű beszámolójával terveztek megnyitni. Tőlünk a változó környezethez, az amerikai üzleti kultúrához való alkalmazkodást elősegítő, az asszertív kommunikációs és az együttműködési kompetenciák fejlesztését célzó tréninget kértek. Mindent sikerült jól előteremteni és előkészíteni, beleértve az ország egyik legjobbnak tartott trénerét is. Amkor eljött az „igazság pillanata”, akkor szólt a cég HR-se, „bocs, de a nyári szabadságolások időszakában az illetékes kolléga elfelejtett szólni, hogy a programot az amerikaiak lefújták”. Így - egy kis/nagy bosszankodás után - nem tudtunk mást tenni, mint alkalmazkodtunk a megváltozott környezethez, s kölcsönösen nagyobb hangsúlyt helyeztünk az együttműködési kompetenciák jövőbeni fejlesztésére.

A cafeteria rendszer megvágása volt valamilyen kedvező hatással a tréningpiacra? (Más jelentős gazdasági tényezőkre is gondolhatunk!)OSz: Nem látok sok összefüggést a „cafeteria rendszer megvágása” és a tréningpiac állapota között. Azt viszont sok év óta fájlaljuk, hogy eltörölték a szakképzési hozzájárulás saját dolgozók képzésére irányuló felhasználási lehetőségét. Pedig már egészen jól működött, a cégek számára egy tervezhető pénzügyi erőforrást jelentett, amelyet tréningek szervezésére fordítottak.
  • 2024.06.03Projektmenedzsment képzés A KÉPZÉS CÉLJA: A projektmenedzsment elméletének és gyakorlatának megismertetése a résztvevőkkel. A projektmenedzsment módszereinek begyakorlása példákon és esettanulmányokon keresztül. A résztvevők projektvezetési képességének fejlesztése és felkészítésük projektek önálló, sikeres lebonyolítására. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.05Pénzügyi kimutatások elemzése A képzés során a résztvevők megismerik és elsajátítják a beszámoló elemzés eszközeit és technikáit, képessé válnak egy vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének komplex megítélésére a nyilvánosan elérhető pénzügyi beszámolók alapján. Betekintést kapnak a vállalati beszámolók megértéséhez elengedhetetlen iparági elemzés eszközrendszerébe és technikáiba.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.10Szakemberből vezető A szerepváltás nézőpontváltással is jár, nem csak névjegykártyád változott meg. Ha szakemberből lettél vezető érdemes feltenned a kérdéseket: Mi a feladatom? Miért vagyok felelős? Mi változott? Ez a képzés abban segít, hogy tisztábban tudd megfogalmazni és megérteni a saját vezetői szerepedet, az ezzel kapcsolatos változásokat és elvárásokat.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.13Tudatos delegálás - vezetői tréning Programunk két fontos vezetői készség fejlesztésére irányul. Az egyik a tudatos delegálás, mint elengedhetetlen vezetői időfelszabadító, munkatárs-fejlesztő készség, a másik az ehhez szükséges asszertív kommunikáció, amely ezt a folyamatot segíti.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Visszajelzéssel a megtartásért

A magyar munkavállalók körében végzett kutatások alapján a munkahelyválasztást és a munkahellyel való elégedettséget döntően befolyásoló... Teljes cikk

Plusz juttatások, home office és kis távolság - Ilyen elvárásokkal vállalnak munkát a diákok 2024-ben

Ha nyár, akkor diákmunka. De mit lehet tudni 2024-ben a fiatalok munkavállalási szokásairól, és mi jellemzi jelenleg a hazai munkaerőpiac ezen... Teljes cikk

A HR technológiai trendjei: Milyen új technológiák formálják át a HR területet a közeljövőben?

A koronavírust követő években a HR területén tapasztalható robbanásszerű technológiai fejlődés, - mely még 2024-ben is újabb és újabb ajtókat... Teljes cikk