HEFOP 
Megjelent: 13 éve

A HEFOP stratégiája

Ahhoz, hogy a kijelölt úton mindenki bírja az iramot, a lemaradóknak olyan "edzésprogramot" kell kialakítani, amely elősegíti, hogy minél előbb segítség nélkül is boldoguljanak. A kitűzött célok teljesítéséhez felkészült trénerekre, megfelelő edzőpályákra és -eszközökre van szükség. Kiválasztásukkal dől el, milyen stratégiát követünk.

Mivel a helyzetelemzésből kitűnt, hogy az edzéshez részben hiányoznak a feltételek, fejlesztésre szorul például a trénerek tudása és az infrastruktúra is, mindezek pótlása is része lett az edzésprogramnak. Mielőtt döntöttek róla, a HEFOP kidolgozói megvizsgálták a kiinduló helyzet előnyeit és hátrányait, a kiaknázható lehetőségeket és az elhárítandó veszélyeket.

Helyzeti előnyök és hátrányok, lehetőségek és veszélyek

Előnyök

A jelenlegi helyzet előnyei főként az oktatás és képzés lendületes fejlődéséből erednek. Egyre többen tanulnak a közép- és a felsőfokú oktatásban, nő az emberek átlagos képzettségi szintje, több szakma képviselőinek nemzetközi szinten is versenyképes a tudása. A világ fejlettebb feléhez hasonlóan egyre többen a szolgáltatásban dolgoznak az ipar és a mezőgazdaság helyett. Fontos, hogy kiépült a munkanélküliek ellátását és a munkához jutás esélyének növelését is biztosító foglalkoztatási szolgálat. Állnak a szociális, a gyermekvédelmi, a családtámogatási, a fogyatékkal élők esélyeit növelő és a munkába való visszatérést segítő ellátórendszerek pillérei. A döntések meghozatalában egyre nagyobb részt kérnek és kapnak a szakmai és az érdekképviseleti szervezetek.

Hátrányok

A jelenlegi helyzet hátrányai főként az oktatás és a szakképzés rugalmatlanságából és nem megfelelő színvonalából, valamint abból ered, hogy régiónként, sőt azokon belül térségenként is jelentősen eltérnek az emberek esélyei, mivel jelentősen eltérően épültek ki az oktatás, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás stb. intézményei. Gond, hogy miközben a fejlettebb térségekben hiány van képzett szakemberekből, az elmaradottabb térségekben egyre többen tartósan munkanélküliek, mégsincs módjuk - képességeik vagy az áttelepülés gátjai miatt - az üres álláshelyek betöltésére. Főként a nők esélyeit rontja, hogy a gyermek- és az idősgondozás, valamint rugalmas (részidős, táv-) foglalkoztatás hiányában nehéz összeegyeztetniük a családi életet és a munkát. Az emberek általánosan rossz egészségi állapota miatt jóval kevesebben munkaképesek, a betegeskedés rontja a munkahely megtartásának esélyeit. Súlyos probléma, hogy az esélyek közötti különbségek nem mérséklődtek, sőt egyes térségekben és főként a halmozottan hátrányos helyzetű romáknál átöröklődik az ifjabb nemzedékekre.

Lehetőségek

A jelenlegi helyzetben rejlő lehetőség, hogy
hatékonyan használhatók fel az emberek munkaesélyeit javító fejlesztésekre fordítható pénzösszegek,a tudásközpontú iparágak növekedése felértékelheti az oktatást és a képzést, az emberek egész életen át tartó, folyamatos tanulása növelheti versenyképességüket és csökkentheti a társadalmi esélykülönbségeket, az EU-normák betartása csökkentheti a szakmai ártalmakat, javíthatja a munkahelyi balesetek megelőzését, az erősödő civil szervezetek növelhetik a közhasznú szolgáltatások rugalmasságát és hatékonyságát,
az előítéletek elleni küzdelem növelheti a kirekesztett csoportok társadalmi beilleszkedésének esélyét, a (mobil)telefon, a számítógép és az internet elterjedése hozzáférhetőbbé teheti a minőségi szolgáltatásokat.

Veszélyek

A jelenlegi helyzetből fakadó veszély, hogya drága munkaerő miatt a munkaadók más országokban keresnek olcsóbb munkaerőt, a munkahelyek hiánya miatt romlik a foglalkoztatás szintje, nő a tartósan munkanélküliek aránya, ha az országban továbbra is kevesebb ember születik, mint ahány meghal, tovább csökken a munkaképes korú emberek aránya és száma, a nyitottabb munkaerőpiac fokozza a magasan képzett szakemberek elvándorlását, főként az egészségügyből,
a munkahelyi képzés hiánya miatt az emberek kevésbé tudnak alkalmazkodni az új elvárásokhoz, különösen azok, akik kis- és középvállalkozásoknál dolgoznak, a fiatalok munkanélkülisége a tartós munkanélküliség újratermelődéséhez vezet, ha tovább nőnek a társadalmi különbségek, akkor fokozódik az előítéletesség, különösen a romákkal szemben, ha nem javulnak a szegények boldogulásának esélyei, öröklődnek a társadalmi feszültséget gerjesztő egyenlőtlenségek.

A HEFOP stratégiája

Új munkalehetőségek teremtésével és a gazdaság igényeinek megfelelő szakképzéssel javítható a foglalkoztatási helyzet. Munkahelyet az teremt, akinek (viszonylagosan olcsó képzett munkaerő, adókedvezmények, támogatások stb. miatt) megéri, és biztonságban érzi magát, mert kiszámítható a pénzügyi és a jogi környezet. Ehhez foglalkoztatásbarát gazdasági környezetre van zsükség. Sok munkalehetőség rejlik még a szolgáltatási ágazatban, amelyek kiaknázhatók a mikro-, kis- és középvállalkozások erősítésével, valamint a nők vállalkozóvá válásának segítésével.

A jelenleg nem dolgozók (munkanélküliek, inaktívak) munkába segítésével növelhető a foglalkoztatottság. Ehhez a megfelelő képzések, továbbképzések mellett személyre szabott szolgáltatásokra és a foglalkoztatási szolgálat hatékonyságának növelésére is szükség van.

A munkaerőpiac átalakulása miatt a munkaadók a képzetlen embereknek kevesebb, a képzetteknek több munkalehetőséget kínálnak, ezért növelni kell az emberek képzettségét a gazdaság igényeinek megfelelően, és már az általános iskolában el kell sajátítaniuk az egész életen át tartó folyamatos tanuláshoz szükséges képességeket. Ezekhez javítani kell az oktatás és a képzés feltételeit és minőségét.

Fontos, hogy az emberek egészségesebbek legyenek, csökkenjen az emberek esélyeinek régiók és térségek közötti különbsége. Ehhez - főként az elmaradottabb régiókban - fejleszteni kell az oktatás, a szociális és az egészségügyi ellátás infrastrukturáját.

A leghátrányosabb helyzetű emberek - főként a romák és a fogyatékkal élők - társadalmi beilleszkedését legjobban a problémáik összetettségére is ügyelő - részben helyi és kistérségi - programok szolgálhatják. A HEFOP kiemelten figyel a romák esélyeinek növelésére.Mindez összhangban áll a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT I) stratégiájával, amelynek átfogó célja az EU-átlaghoz viszonyított jövedelemkülönbség csökkentése, amely öt operatív program - köztük a HEFOP - segítségével, négy elsődleges célkitűzés mentén valósul meg:

versenyképesebb termelés,
magasabb szintű foglalkoztatás és képzettebb munkaerő (leginkább ezt szolgálja a HEFOP),
jobb infrastruktúra és tisztább környezet,
megerősített regionális és helyi lehetőségek.

További információ: http://www.hefop.hu/page.php?MenuID=37 címen érhető el.
  • 2020.09.24Adókonferencia Jöjjön el a SALDO Adókonferenciájára és ismerje meg az új TB törvény szabályait, valamint a külföldi partnereivel kötött szerződések ÁFA előírásait! Szerezzen biztos tudást, kreditpontokat, tájékozódjon szakértőinktől. Országosan 7 helyszínen várjuk. Részletek Jegyek
  • 2020.10.06Vigyázz, jönnek az ellenőrök! Az ellenőrzésektől mindenki tart. Sok esetben azonban nem könnyű magunkat kiismerni a jogszabályok és az ellenőrzési folyamatok útvesztőjében. Ebben az eligazodásban szeretnénk segíteni olyan szakértőkkel, akik az ellenőrzések napi gyakorlatára látnak rá. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Diáklányoknak kínál ígéretes IT-karriert a Morgan Stanley

Az egész országból jelentkezhetnek az érdeklődő diáklányok a Morgan Stanley és a NATE matematikai és programozási foglalkozásaira. A Smartiz... Teljes cikk

Már csak néhány napig jelentkezhetnek az akár 1 millió forintos támogatásra a vidéki idegenvezetők

A vidéken élő idegenvezetők augusztus 7-ig jelentkezhetnek a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vissza nem térítendő pályázatára. Teljes cikk

Családbarát munkahely pályázat: hétfőn jár le a beadási határidő

Hétfőig lehet jelentkezni a Családbarát munkahely pályázatra, amelyen akár ötmillió forint támogatást is kaphatnak a cégek családbarát... Teljes cikk