HEFOP 
Megjelent: 12 éve

HEFOP - Intézményrendszer

Irányító Hatóság A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága HEFOP IH 2002 nyarán a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium szervezeti kereti között jött létre. Az Irányító Hatóság feladata az EU által társfinanszírozott Humán erőforrás-fejlesztés Operatív Program HEFOP és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés szabályos és hatékony megvalósítása. Ennek keretében az IH közreműködik az Operatív Program (OP) véglegesítésében, irányítja az Operatív Program

Programkiegészítő Dokumentum (PD) kidolgozását, és közreműködő szerepet vállal e dokumentumoknak az Európai Bizottsággal történő tárgyalásaiban. Az IH részt vesz továbbá a HEFOP pénzügyi és költségvetési tervezésében, valamint Közreműködő Szervezetek bevonásával irányítja a HEFOP keretében meghirdetett pályázatok és központi programok végrehajtását.

Feladatok

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság főigazgatójának feladatai:

 • az Irányító Hatóság (IH) vezetőjeként a 1260/1999 számú EK Tanácsi rendelet (és különösen annak 34. cikke) szerint felelős az EU által társfinanszírozott beavatkozások a Humán-erőforrás Fejlesztési Operatív Program (HEF OP) és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés (EKK) operatív programjai szabályos és hatékony megvalósításáért. Ezen belül különösen:
 • megköveteli a kedvezményezettől, hogy a szerződéskötés, ellenőrzés, kifizetés munkafolyamatai során az előírt megfelelő minőségű anyagot nyújtsa be végső határidőre;
 • ellenőrzi, hogy a HEFOP IH és a közreműködő szervezetek betartják-e az eljárási határidőket és késedelem, vagy késedelem veszélye esetén intézkedik a munkafolyamatok felgyorsítása érdekében;
 • kidolgozza a HEFOP és EQUAL programok közreműködő szervezetei közötti együttműködési eljárásokat és ellenőrzi azok betartását. Eltérés esetén intézkedik az együttműködés érdekében;
 • kidolgozza a végrehajtásban résztvevő közreműködő szervezetek által készített anyagok tartalmi követelményeit és ellenőrzi azok betartatását. Intézkedik, hogy a minőségi követelményeknek meg nem felelő anyagokat és dokumentumokat kijavítsák.
 • kialakítja azt az IH belső struktúráját és a működési szabályokat, amely biztosítja az IH irányítását oly módon, hogy a program tartalmi irányítása és a pénzügyi tevékenység, valamint a feladatok elvégzésének ellenőrzése egymástól független felelősségi rendben történhessen;
 • ellátja az IH belső szervezeti egységei munkájának irányítását, koordinációját és felügyeletét;
 • gondoskodik a minisztérium honlapján a szakterületével kapcsolatos tartalom folyamatos aktualizálásáról, a munka során az e-módszerek fejlesztéséről,
 • szervezi az IH működési rendszerének igények szerinti továbbfejlesztését, módosítását.
 • kialakítja és működteti a programok felhasználóival, a pályázókkal való kommunikáció rendszerét és irányítja az IH rendszeres párbeszédét a civil szervezetekkel,
 • felelős a HEF OP és az EKK folyamatos adatszolgáltatásáért és értékelési rendszerének kialakításáért.  • 2020.01.22Változásmenedzsment képzés Cél a szervezet változáskezelési képességének fejlesztése. A változási folyamat és a változás összetevőinek a megértése. Az egyének változáskezelési képességének fejlesztése konkrét gyakorlatokon keresztül. A változási programok kritikus sikertényezőinek megismerése. Részletek Jegyek
  • 2020.02.20Készülj fel a 2020-as Munka törvénykönyve változására! Hogyan kell előkészíteni munkajogi szempontból a felmondást? Hogyan működhet jogszerűen az elektronikus munkaidő nyilvántartás? Milyen változások várhatók a Munka törvénykönyvében, az elfogadott uniós irányelvek tükrében? Milyen tanulságok vonhatók le a legújabb munkaügyi bírói gyakorlatból? Részletek Jegyek
  • 2020.02.20recruiTECH Idén minden eddiginél erősebb programmal, számos külföldi (IRL, UK, PL) és hazai előadóval indítjuk útjára a recruiTECH, 2020.02.20-i eseményünket! Várjuk szeretettel a toborzási szakma színe-javát, és mindenkit, aki felelősséget érez a tehetségek megtalálásában. Részletek Jegyek
  Follow hrportal_hu on Twitter