HEFOP  NFT 
Csatlakozz hozzánk a Viberen
Megjelent: 12 éve

Beszámoló az NFT céljáról, munkaprogramjáról és az oktatási intézmények tájékoztatásának módjairól 2004-2006 - III.

5. Kapcsolat a többi intézkedéssel: Az integrált szakképző központokba történő infrastrukturális beruházások támogatása a 4.1 intézkedéskeretében történik. A 3.1 intézkedésben kifejlesztett kompetencia-alapú képzés bevezetésre kerülhet az integrált szakképző központokban is. A felsőfokú szakképesítések (5 ISCED szint) modul rendszerű fejlesztésének megvalósítása a felsőoktatási intézmények bevonásával történik (3.3 intézkedés).

A HEFOP az emberek minél szélesebb körének képzését, továbbképzését, a versenyképes tudás és a munkaerőpiacra való sikeres beilleszkedéshez szükséges készségek fejlesztését szolgálja, és az esélykülönbségek csökkentése érdekében kiemelten támogatja a leghátrányosabb helyzetű csoportok társadalmi és munkaerőpiaci beilleszkedését segítő programokat, a szolgáltatások hozzáférhetőségét, az oktatás és a szociális ellátórendszer infrastruktúrájának javítását, területi különbségeinek csökkentését. A 3.2.1. komponens ezen célokat szem előtt tartva törekszik a program megvalósítására. A 3.2.1 komponens közvetlenül kapcsolódik a 3.2.2 komponenshez, valamint a 4.1., a 3.1. és a 3.3., valamint a 3.5.1. intézkedésekhez.

5.1 A 3.2.2 intézkedés: Térségi integrált szakképző központok létrehozása
• A térségi integrált szakképző központ kiválasztási szempontrendszerének kidolgozása és a központok kiválasztása az önkormányzatok (fenntartók), gazdasági kamarák és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat részvételével.
- Intézményfenntartók, - vezetők, tanárok, szakoktatók és tanácsadók felkészítése továbbképzések keretében a többfunkciós, egységes irányítású térségi integrált szakképző központok létrehozására, és működtetésére. (Tervezett képzési tematikák: pályaorientációs, pályaválasztási, karrier-tanácsadási feladatok; információszolgáltatás, szakképzés, vizsgáztatás; pályaorientáció és alapképzés, üzemközi tanműhelyi gyakorlati képzés, hátrányos helyzetű fiatalokat támogató szolgáltatások stb.)
- A kistérség igényeit figyelembe vevő szociál-, illetve családpedagógiai, karriertervezési programok kidolgozása és bevezetésének támogatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű fiatalokra;
- Pályatanácsadás és pályaorientáció (marketing tevékenység a szülők és a tanulók felé);
- Jó módszerek, képzésformák és oktatásszervezési eljárások adaptálása, kipróbálása, a gazdálkodó szervezeteknél folyógyakorlati képzésben;
- Pedagógusok, gyakorlati oktatók, a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati oktatást végzők, a gazdasági kamarák tanácsadóinak felkészítése és továbbképzése a moduláris képzés programok bevezetésére;
- A közös modulok oktatásának bevezetése a maximum 16 térségi integrált szakképző központban az általuk oktatott szakképesítéseknél.

Az intézkedés célcsoportja
- Vezetők, tanácsadók
- Szakképző intézmények tanárai és tanulói, felsőfokú szakképesítések esetében felsőoktatási intézmények hallgatói
- Gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati oktatást végzők
- A szakképző intézmények fenntartóinak képviselői
- A lemorzsolódással fenyegetett tanulók és családjaik
- Társadalmi partnerek és gazdasági kamarák képviselői

A projektkiválasztás kritériumai, általános kiválasztási kritériumok:
- A szakképző intézmények kiválasztásánál érvényesül a regionalitás.
- Regionális szempontok érvényesítése (regionális/térségi fejlesztési stratégiához illeszkedik-e)
- A tevékenység összhangban van az intézkedés céljaival és igazodik a célcsoport igényeihez, és a cél elérésének módjához
- Kapcsolódás az ESZA és ERFA támogatással megvalósuló projektekhez: HEF OP 3.1, 3.3, 4.1
- Horizontális szempontok érvényesítése
- Objektíven igazolható mutatók (indikátorok) megléte
- Partnerség érvényesülése (partnerségben kerüljenek megvalósításra a célkitűzések a társadalmi partnerek, gazdasági kamarák, gazdasági érdekképviseleti szervezetek, fejlesztőintézmények és a szakképző intézmények, fenntartók, önkormányzatok bevonásával)
- Menedzsment képesség és szakértelem minősége
- Megvalósítás ütemezése
- Tapasztalat a pedagógusok és a szakoktatók továbbképzésében, tanácsadói hálózat működtetésében, minőségbiztosítási rendszerek elterjesztésében
- A végső kedvezményezett által kifejlesztett központi programstratégiája összhangban legyen az Európai Foglalkoztatási Irányvonalakkal, a nemzeti és térségi fejlesztési programokkal.
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Megjelent az Új gyakornoki program pályázati felhívás

Tízmilliárd forintos keretösszeggel megjelent az Új gyakornoki program pályázati felhívás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program... Teljes cikk

Elindult a nevezés a 10. Az Év Irodája versenyre

Elindult a nevezés az immár 10. alkalommal megrendezendő Az Év Irodája versenyre, amelyen többek között keresik Az Év Irodáját, Az Év Közösségi... Teljes cikk

beneFit Prize 2019 - for Happy Employees - A vállalati egészségkultúra az új CSR

A beneFit Prize célja azon vállalatok díjazása, és bemutatása, kik a társadalmi felelősségvállaláson immár a dolgozókba fektetett egészségprogramot értik. Teljes cikk