HEFOP  NFT 
Megjelent: 13 éve

Beszámoló az NFT céljáról, munkaprogramjáról és az oktatási intézmények tájékoztatásának módjairól 2004-2006 - II.

4. A 3.2.1 intézkedés célja Az oktatás és képzés gazdasággal való kapcsolatának erősítése: - Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) korszerűsítése - A modul rendszerű képzés fejlesztése és bevezetése - Térségi integrált szakképző központok létrehozása a helyimunkaerő-piaci igényeknek való jobb megfelelés érdekében Az intézkedés első komponense a végső kedvezményezettként meghatározott Nemzeti Szakképzési Intézet (NSZI) által kidolgozott központi programon keresztül valósul meg. Az intézkedés második komponense nyílt pályázati rendszerben, konzorciumi együttműködések keretében valósul meg. A támogatott tevékenységek központi költségvetésből (25 %), valamint az Európai Szociális Alap (ESZA) által biztosított forrásokból (75%) kerülnek megvalósításra.

Az intézkedéshez tartozó projektek mindegyikére vonatkozó tervezett tevékenységek:

- A szakképző intézmények és más helyi gazdasági szereplők(gazdasági kamarák, fenntartók, szociális partnerek) közötti intézményes kapcsolat (együttműködés rendszerének) kialakítása;
- A programban résztvevők kiválasztási kritériumainak meghatározása, pályázati úton történő kiválasztása;
- A fejlesztő tevékenységekbe bevont szakképző intézmények, gazdasági kamarák, fenntartók és társadalmi partnerek szakértőivel történő együttműködés rendszerének kialakítása;
- A képzésekhez, továbbképzésekhez digitális tananyagok, szükség szerint egyéb tananyagok kidolgozása és elérhetővé tétele (a Magyarországon kidolgoztatott egységes elektronikus adatbázisrendszerbe illesztve);
- Hatékonyság- és beválás-vizsgálatok végzése, monitorozás.

Új szakképzési szerkezet (3.2.1)
- A moduláris képzési rendszer kifejlesztése módszerének kidolgozása a szakmacsoportokban szereplő szakképesítések és a foglalkozási csoportok elemzése alapján (fókuszálva a Gépészet, valamint a Kereskedelem-marketing és üzleti adminisztráció szakmacsoportokra);
- A képzési dokumentumrendszer-fejlesztés módszereinek kidolgozása;
- A gazdálkodó szervezetek szakemberei, beleértve a társadalmi partnerek szakértőit, pedagógusok, a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést végzők, intézményvezetők, intézményfenntartók, tanácsadók, programfejlesztők felkészítése, továbbképzése a komponenssel kapcsolatos módszertani, szakmai feladataikra;
- A modulok, a rész-szakképesítések és a szakképesítések rendszerének fejlesztése;
- A kiválasztott szakmacsoportok és/vagy foglalkozáscsoportok elemzése alapján kialakított új képzési modulok, részszakképesítések, szakképesítések dokumentumrendszerének fejlesztése (munkakörelemzések, feladatelemzések, kompetenciaprofilok, modultérképek; képzési programmodulok; vizsgakövetelmények; eszközjegyzék, taneszközök);
- A kompetencia alapú szakképzés és a korábban megszerzett képzési modulok értékelési és beszámítási rendszerének kialakítása, valamint az előzetes tudás mérése módszereinek kidolgozása;
- Javaslatok kidolgozása közös modulok más szakmacsoportok szakképesítéseinél történő alkalmazásra;
- Továbbképzési programok, programcsomagok kidolgozása a kialakított szakképesítésekre;

A 3.2.1 "Új szakképzési szerkezet" komponens a szakképzés tartalmának és szerkezetének - a magyar foglalkoztatási szerkezet elemzésén és a moduláris szakképzési rendszer újonnan kidolgozott programjainak a fejlesztésén alapuló - megújítását foglalja magába. A jelenlegi Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (továbbiakban FEOR) jegyzékben szereplő foglalkozások munkakörelemzésének eredményét rávetítve a jelenlegi Országos Képzési Jegyzék (továbbiakban OKJ) szakképesítésekre kialakul az új szakmastruktúra, ahol a szakmacsoportok és a foglalkozáscsoportok is egymásnak megfeleltethetőek. Lehetővé válik az OKJ-ben szereplő szakképesítések számának csökkentése, valamint módosulhat a Jegyzék szerkezete.

A fejlesztés keretében alakul ki a moduláris rendszer, amelynek előnye, hogy
- kialakítható a szakképesítések új kapcsolatrendszere,
- elősegíthető a szakképesítések közötti átjárhatóság,
- lehetővé válik a gazdaságban bekövetkező változások gyors és rugalmas követése,
- megvalósítható a képzés és továbbképzés jobb egymásra épülése,
- a szakképesítések tartalma gyorsabban és gazdaságosabban korszerűsíthető.

A szakmastruktúra moduláris rendszerű kialakítása az intézkedésen keresztül lehetőséget teremt a szakképzésből történő folyamatos ki- és belépésre mind az ifjúsági, mind a felnőttképzésben. (A "szakképzésből történő folyamatos ki- és belépés" rendszerén azt értjük, hogy az egyén tervezi a pályáját, amelyhez kiválasztja a szükséges modulok elvégzését).
Néhány modul elsajátításával a képzésben résztvevők rész-szakképesítést is kaphatnak, visszalépéskor ezek beszámításával és további modulok elsajátításával újabb, illetve magasabb szintű szakképesítéshez jutnak. (A "rész-szakképesítés" a munkaerőpiac által elismert olyan kompetenciákat ad, amely lehetővé teszi egy adott munkakörben az elhelyezkedést. A rész-szakképesítés rövidebb idő alatt megszerezhető, és biztosítja a tanulmányok folytatását - a már teljesített modulok, megszerzett és bizonyíthatóan elsajátított kompetenciák elismerésével - mind az iskolai rendszerű, mind iskolarendszeren kívüli képzésben, az egész életen át tartó tanulás részeként.) A kialakítandó rendszer létrehozásával megteremtjük az alapját a korábban formális vagy nem formális úton elsajátított ismeretanyag beszámításának is. A fejlesztés során a beszámítás működési folyamata is kidolgozásra kerül. Így az egész életen át tartó tanulás tervezetté válik.

A program keretein belül az OKJ 21 szakmacsoportja közül legalább 2 szakmacsoportba (Gépészet és Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció) sorolt szakképesítések moduljainak (egy modul a dolgozó/tanuló számára a munkakör egy adott szakmai feladatcsoportjának sikeres végrehajtásához szükséges kompetenciák összességének elsajátítását teszi lehetővé) kidolgozására és bevezetésére kerül sor, és a kidolgozott közös modulok egy része beépül a többi szakmacsoportba is. Elkészülnek a kiválasztott szakmacsoportok, illetve az azokhoz tartozó szakképesítések speciális moduljai, valamint az ezekhez tartozó képzési dokumentumok és ismerethordozók is. A kidolgozott anyagok alapul szolgálnak majd az OKJ további 19 szakmacsoportjának modulrendszerű átalakításához, az iskolarendszeren kívüli képzésekhez, valamint a távoktatáshoz is. Valamennyi kidolgozott dokumentumot az Oktatási Minisztérium jóváhagyja, jogszabályként, illetve közleményként kiadja és bevezeti az NSZI közreműködésével.

A program megvalósítását a következők indokolják:
- A foglalkozáselemzésből kiindulva kevesebb foglalkozás van, mint szakképesítés: foglalkozásigényekhez való igazítás.
- Egy foglalkozást 5-10 szakképesítéssel lehet betölteni.
- Sok a nem oktatott, illetve kis létszámmal oktatott szakképesítés az OKJ-ban.
Az EU-tagállamokban sokkal kevesebb az állam által elismert szakképesítés, és ehhez közelíteni akarunk. Naprakészebb tananyagok, tankönyvek és ezek hatékonyabb használata az elérendő cél.
  • 2020.11.17Toborzás a LinkedIn-en és a Facebook-on - ONLINE A Toborzás a LinkedIn-en és a Facebookon 1 napos workshopon délelőtt kérdést kaphat LinkenInnel kapcsolatos kérdéseire, szó lesz továbbá a vállalati oldal fontos elemeiről, karrieroldalról és oldal-analitikákról. Délután példákkal színesítve ismerkedhet meg a kampánykezeléssel, kapcsolati háló felépítésének kérdéseivel és egyéb, Facebookkal kapcsolatos funkcióval. Részletek Jegyek
  • 2020.11.23Művezető képzés A művezetők szakmai továbbképzése a vezetői feladataik eredményes és hatékony ellátására. A résztvevők vezetői, problémamegoldási és termelékenységfejlesztési készségeinek fejlesztése konkrét feladatokon, szituációs játékokon, esettanulmányokon keresztül. Részletek Jegyek
  • 2020.12.05 Teljesítménymenedzsment és motiváció A résztvevők megtanulják, beosztottjaik teljesítményére ható területek helyes menedzselését. Képessé válnak akár munkavégzés közben hatásos, rövid coaching beszélgetések levezetésére. Megismerik a teljesítmény menedzsment eszközrendszerét. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter