HEFOP  NFT 
Csatlakozz hozzánk a Viberen
Megjelent: 12 éve

Beszámoló az NFT céljáról, munkaprogramjáról és az oktatási intézmények tájékoztatásának módjairól 2004-2006 - II.

4. A 3.2.1 intézkedés célja Az oktatás és képzés gazdasággal való kapcsolatának erősítése: - Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) korszerűsítése - A modul rendszerű képzés fejlesztése és bevezetése - Térségi integrált szakképző központok létrehozása a helyimunkaerő-piaci igényeknek való jobb megfelelés érdekében Az intézkedés első komponense a végső kedvezményezettként meghatározott Nemzeti Szakképzési Intézet (NSZI) által kidolgozott központi programon keresztül valósul meg. Az intézkedés második komponense nyílt pályázati rendszerben, konzorciumi együttműködések keretében valósul meg. A támogatott tevékenységek központi költségvetésből (25 %), valamint az Európai Szociális Alap (ESZA) által biztosított forrásokból (75%) kerülnek megvalósításra.

Az intézkedéshez tartozó projektek mindegyikére vonatkozó tervezett tevékenységek:

- A szakképző intézmények és más helyi gazdasági szereplők(gazdasági kamarák, fenntartók, szociális partnerek) közötti intézményes kapcsolat (együttműködés rendszerének) kialakítása;
- A programban résztvevők kiválasztási kritériumainak meghatározása, pályázati úton történő kiválasztása;
- A fejlesztő tevékenységekbe bevont szakképző intézmények, gazdasági kamarák, fenntartók és társadalmi partnerek szakértőivel történő együttműködés rendszerének kialakítása;
- A képzésekhez, továbbképzésekhez digitális tananyagok, szükség szerint egyéb tananyagok kidolgozása és elérhetővé tétele (a Magyarországon kidolgoztatott egységes elektronikus adatbázisrendszerbe illesztve);
- Hatékonyság- és beválás-vizsgálatok végzése, monitorozás.

Új szakképzési szerkezet (3.2.1)
- A moduláris képzési rendszer kifejlesztése módszerének kidolgozása a szakmacsoportokban szereplő szakképesítések és a foglalkozási csoportok elemzése alapján (fókuszálva a Gépészet, valamint a Kereskedelem-marketing és üzleti adminisztráció szakmacsoportokra);
- A képzési dokumentumrendszer-fejlesztés módszereinek kidolgozása;
- A gazdálkodó szervezetek szakemberei, beleértve a társadalmi partnerek szakértőit, pedagógusok, a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést végzők, intézményvezetők, intézményfenntartók, tanácsadók, programfejlesztők felkészítése, továbbképzése a komponenssel kapcsolatos módszertani, szakmai feladataikra;
- A modulok, a rész-szakképesítések és a szakképesítések rendszerének fejlesztése;
- A kiválasztott szakmacsoportok és/vagy foglalkozáscsoportok elemzése alapján kialakított új képzési modulok, részszakképesítések, szakképesítések dokumentumrendszerének fejlesztése (munkakörelemzések, feladatelemzések, kompetenciaprofilok, modultérképek; képzési programmodulok; vizsgakövetelmények; eszközjegyzék, taneszközök);
- A kompetencia alapú szakképzés és a korábban megszerzett képzési modulok értékelési és beszámítási rendszerének kialakítása, valamint az előzetes tudás mérése módszereinek kidolgozása;
- Javaslatok kidolgozása közös modulok más szakmacsoportok szakképesítéseinél történő alkalmazásra;
- Továbbképzési programok, programcsomagok kidolgozása a kialakított szakképesítésekre;

A 3.2.1 "Új szakképzési szerkezet" komponens a szakképzés tartalmának és szerkezetének - a magyar foglalkoztatási szerkezet elemzésén és a moduláris szakképzési rendszer újonnan kidolgozott programjainak a fejlesztésén alapuló - megújítását foglalja magába. A jelenlegi Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (továbbiakban FEOR) jegyzékben szereplő foglalkozások munkakörelemzésének eredményét rávetítve a jelenlegi Országos Képzési Jegyzék (továbbiakban OKJ) szakképesítésekre kialakul az új szakmastruktúra, ahol a szakmacsoportok és a foglalkozáscsoportok is egymásnak megfeleltethetőek. Lehetővé válik az OKJ-ben szereplő szakképesítések számának csökkentése, valamint módosulhat a Jegyzék szerkezete.

A fejlesztés keretében alakul ki a moduláris rendszer, amelynek előnye, hogy
- kialakítható a szakképesítések új kapcsolatrendszere,
- elősegíthető a szakképesítések közötti átjárhatóság,
- lehetővé válik a gazdaságban bekövetkező változások gyors és rugalmas követése,
- megvalósítható a képzés és továbbképzés jobb egymásra épülése,
- a szakképesítések tartalma gyorsabban és gazdaságosabban korszerűsíthető.

A szakmastruktúra moduláris rendszerű kialakítása az intézkedésen keresztül lehetőséget teremt a szakképzésből történő folyamatos ki- és belépésre mind az ifjúsági, mind a felnőttképzésben. (A "szakképzésből történő folyamatos ki- és belépés" rendszerén azt értjük, hogy az egyén tervezi a pályáját, amelyhez kiválasztja a szükséges modulok elvégzését).
Néhány modul elsajátításával a képzésben résztvevők rész-szakképesítést is kaphatnak, visszalépéskor ezek beszámításával és további modulok elsajátításával újabb, illetve magasabb szintű szakképesítéshez jutnak. (A "rész-szakképesítés" a munkaerőpiac által elismert olyan kompetenciákat ad, amely lehetővé teszi egy adott munkakörben az elhelyezkedést. A rész-szakképesítés rövidebb idő alatt megszerezhető, és biztosítja a tanulmányok folytatását - a már teljesített modulok, megszerzett és bizonyíthatóan elsajátított kompetenciák elismerésével - mind az iskolai rendszerű, mind iskolarendszeren kívüli képzésben, az egész életen át tartó tanulás részeként.) A kialakítandó rendszer létrehozásával megteremtjük az alapját a korábban formális vagy nem formális úton elsajátított ismeretanyag beszámításának is. A fejlesztés során a beszámítás működési folyamata is kidolgozásra kerül. Így az egész életen át tartó tanulás tervezetté válik.

A program keretein belül az OKJ 21 szakmacsoportja közül legalább 2 szakmacsoportba (Gépészet és Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció) sorolt szakképesítések moduljainak (egy modul a dolgozó/tanuló számára a munkakör egy adott szakmai feladatcsoportjának sikeres végrehajtásához szükséges kompetenciák összességének elsajátítását teszi lehetővé) kidolgozására és bevezetésére kerül sor, és a kidolgozott közös modulok egy része beépül a többi szakmacsoportba is. Elkészülnek a kiválasztott szakmacsoportok, illetve az azokhoz tartozó szakképesítések speciális moduljai, valamint az ezekhez tartozó képzési dokumentumok és ismerethordozók is. A kidolgozott anyagok alapul szolgálnak majd az OKJ további 19 szakmacsoportjának modulrendszerű átalakításához, az iskolarendszeren kívüli képzésekhez, valamint a távoktatáshoz is. Valamennyi kidolgozott dokumentumot az Oktatási Minisztérium jóváhagyja, jogszabályként, illetve közleményként kiadja és bevezeti az NSZI közreműködésével.

A program megvalósítását a következők indokolják:
- A foglalkozáselemzésből kiindulva kevesebb foglalkozás van, mint szakképesítés: foglalkozásigényekhez való igazítás.
- Egy foglalkozást 5-10 szakképesítéssel lehet betölteni.
- Sok a nem oktatott, illetve kis létszámmal oktatott szakképesítés az OKJ-ban.
Az EU-tagállamokban sokkal kevesebb az állam által elismert szakképesítés, és ehhez közelíteni akarunk. Naprakészebb tananyagok, tankönyvek és ezek hatékonyabb használata az elérendő cél.
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Még egy hónapig lehet jelentkezni Az Év Családbarát Vállalata pályázatra

Szeptember 16-ig lehet jelentkezni a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom pályázatára. Teljes cikk

Megjelent „Az Év Felelős Foglalkoztatója 2019” pályázati felhívás

Megjelent „Az Év Felelős Foglalkoztatója 2019” pályázati felhívás. Az OFA Nonprofit Kft. 2016 óta hirdeti meg pályázatát, melynek célja, hogy... Teljes cikk

Még egy hétig lehet jelentkezni a Design Terminal őszi Mentorprogramjába

A Design Terminal őszi szemeszterén a csapatok fejlesztik vállalkozásukat és azt is elsajátítják, hogyan tudnak együttműködni vállalati partnerekkel. Teljes cikk