HEFOP  NFT 
Megjelent: 13 éve

Beszámoló az NFT céljáról, munkaprogramjáról és az oktatási intézmények tájékoztatásának módjairól 2004-2006

1. Az NFT HEFOP átfogó célja A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Humánerőforrás fejlesztése Operatív Program (HEFOP) célja a foglalkoztatás szintjének emelése, a munkanélküliség csökkentése. A munkaerőpiaci reintegráción belül különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiacra való belépésének segítésére, s ezzel társadalmi kirekesztésük mérséklésére. Az Operatív Program támogatja továbbá a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztését az iskolarendszeren belüli és kívüli képzéssel, az alkalmazkodóképesség és a vállalkozói készségek erősítésével, illetve a munkaerőpiaci szolgáltatások korszerűsítésével. A képzés, oktatás, illetve a munkaerőpiaci szolgáltatások infrastrukturális alapjainak erősítése kiemelt beavatkozási terület.

2. A szakképzési rendszer modernizációja

Magyarországon a szakképesítések iskolai rendszerű képzési ideje (1-2 év,) és a gyakorlati képzés aránya alacsony. A szakképzésből kikerülők sokszor nem rendelkeznek piacképes tudással, a szakképzési idő alatt nem szereznek elegendő gyakorlatot a munkába álláshoz. "A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése" című intézkedés segíti elő a fenti probléma megoldását. Az intézkedés 2006 végéig 42,64 millió euró támogatást tesz hozzáférhetővé.

Az intézkedés célja a gazdaság szereplőinek bevonásával az OKJ-ben szereplő szakképesítések megújítása rugalmas, moduláris képzési rendszer kifejlesztésével két szakmacsoportban, továbbá többfunkciós, térségi integrált szakképző központok létrehozása, amely mintaként szolgál a szétaprózott szakképzési intézményrendszerből következő problémák lehetséges megoldási módjára.

A fenti célok kapcsán a Nemzeti Szakképzési Intézet központi program során a gépészet, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportok dokumentumrendszerének fejlesztését, oktatók felkészítését, a jogszabályi környezet és a finanszírozási feltételek kialakítását végzi el,. Az intézkedés második komponensének keretében pályázatok nyújthatóak be a térségi szakképző központok létrehozására.

Az intézkedés céljainak eléréséhez összesen 42,64 millió euró áll rendelkezésre. A fejlesztések nem igényelnek önrészt. Az első komponens keretében felhasználható összeg 25,6 millió euró, míg a második komponens esetében a támogatás mértéke minimum 400 000, maximum 4 000 000 euró.

3. Az NSZI NFT-ben játszott szerepe, feladatai és a 3.2 intézkedés komponensei

NFT Humánerőforrás fejlesztése Operatív Program (HEFOP)
3.2. intézkedés: A szakképzési rendszer modernizációja
3.2.1. komponens : Új szakképzési szerkezet
3.2.2. komponens: Térségi integrált szakképző központok létrehozása

A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) HEFOP 3 prioritás (Egész életen át tartó tanulás) 2. intézkedés (A szakképzési rendszer modernizációja) 1. komponensének (Új szakképzési szerkezet) végső kedvezményezettje, a program végrehajtója a Nemzeti Szakképzési Intézet.

Az intézkedés a munkaerő - piaci igényeket rugalmasan követő szakképzési rendszer fejlesztésével készíti fel a fiatalokat az egész életen át tartó tanulásra.
Az első komponens a szakképzés tartalmának és szerkezetének a magyar foglalkoztatási szerkezet elemzésén és a moduláris szakképzési rendszer újonnan kidolgozott programjainak a fejlesztésén alapuló megújítását foglalja magába. Amennyiben a kiválasztott két szakmacsoporton és/vagy foglalkozáscsoporton kívül további szakmacsoportok fejlesztését támogatja az intézkedés, azokból kimaradnak a felsőfokú szakképesítések. A második komponens keretében a már meglévő 2,3,4,5 ISCED szinten szakképzést folytató intézmények integrációjával 16 szakképző központlétrehozására kerül sor. Ezek a központok együttműködnek a térségképzési kínálatának összehangolásában és szélesítésében, és vállalják az1. komponensben kidolgozott moduláris képzési rendszer, továbbá az általuk oktatott szakképesítések esetében a közös modulok bevezetését. Emellett a központok a vállalkozásokkal együttműködve támogatják a gyakorlati képzés (a tanulószerződések) fejlesztését is. Az integrált központok valójában hat-nyolc szakképző intézmény szoros együttműködése alapján egy intézmény vezetésével jönnek létre a régiónak egy körülbelül 25 km sugarú területén. Az intézmények a vezető partner (ha szükséges, akkor új vezetési rendszer) irányításával tevékenységüket összehangolják, és racionalizálják. A tizenhat központ (7x2 plusz 2 a fővárosban) azokon a területeken kerül kiválasztásra, amelyek a helyi munkaerő-piaci igényekre rugalmasabban reagálni képesek.
  • 2020.08.30Sämling Solution most induló online nyílt képzései! Összes képzésünk elérhető online, professzionális csapatunk profi megoldásokkal a megszokott színvonalon a következő képzéseket ajánlja figyelmébe: Virtuális csapatok menedzselése, Practical Task&Project menedzsment, Hogyan oktassunk online, Kreatív problémamegoldás, Megtartó erőim a változó időkben, Reziliencia,Virtuális interjútechnika Részletek Jegyek
  • 2020.09.17HR Basic képzés HR feladatai vannak? Szeretné rendszerezni ismereteit, vagy szeretné összevetni saját gyakorlatát a másokéval, illetve egyszerűen csak érdeklődik a téma iránt? Nálunk megtanulhatja mit és hogyan kell hatékonyan csinálni. Jöjjön el képzésünkre és sajátítsa el – évek helyett 11 napban – az operatív HR munka legfontosabb eszközeit! Részletek Jegyek
  • 2020.10.06Vigyázz, jönnek az ellenőrök! Az ellenőrzésektől mindenki tart. Sok esetben azonban nem könnyű magunkat kiismerni a jogszabályok és az ellenőrzési folyamatok útvesztőjében. Ebben az eligazodásban szeretnénk segíteni olyan szakértőkkel, akik az ellenőrzések napi gyakorlatára látnak rá. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Már lehet jelentkezni a Szerethető Munkahelyek díjra

Idén a legszerethetőbb álláskeresőt is díjazzák, és erdélyi vállalkozások is indulhatnak a Szerethető Munkahelyek címért. Teljes cikk

Családbarátnak maradni kihívások között is

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom 2020. június 23-án elindította Az Év Családbarát Vállalata 2020 pályázatát, amelynek célja... Teljes cikk

Indul az idei kerékpárbarát munkahely pályázat

Július 15-ig lehet pályázni az idei kerékpárosbarát munkahely címre. A koronavírus-járvány ebben az évben különös jelentőséget ad ennek a közlekedési formának. Teljes cikk