HEFOP  NFT 
Csatlakozz hozzánk a Viberen
Megjelent: 12 éve

Beszámoló az NFT céljáról, munkaprogramjáról és az oktatási intézmények tájékoztatásának módjairól 2004-2006

1. Az NFT HEFOP átfogó célja A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Humánerőforrás fejlesztése Operatív Program (HEFOP) célja a foglalkoztatás szintjének emelése, a munkanélküliség csökkentése. A munkaerőpiaci reintegráción belül különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiacra való belépésének segítésére, s ezzel társadalmi kirekesztésük mérséklésére. Az Operatív Program támogatja továbbá a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztését az iskolarendszeren belüli és kívüli képzéssel, az alkalmazkodóképesség és a vállalkozói készségek erősítésével, illetve a munkaerőpiaci szolgáltatások korszerűsítésével. A képzés, oktatás, illetve a munkaerőpiaci szolgáltatások infrastrukturális alapjainak erősítése kiemelt beavatkozási terület.

2. A szakképzési rendszer modernizációja

Magyarországon a szakképesítések iskolai rendszerű képzési ideje (1-2 év,) és a gyakorlati képzés aránya alacsony. A szakképzésből kikerülők sokszor nem rendelkeznek piacképes tudással, a szakképzési idő alatt nem szereznek elegendő gyakorlatot a munkába álláshoz. "A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése" című intézkedés segíti elő a fenti probléma megoldását. Az intézkedés 2006 végéig 42,64 millió euró támogatást tesz hozzáférhetővé.

Az intézkedés célja a gazdaság szereplőinek bevonásával az OKJ-ben szereplő szakképesítések megújítása rugalmas, moduláris képzési rendszer kifejlesztésével két szakmacsoportban, továbbá többfunkciós, térségi integrált szakképző központok létrehozása, amely mintaként szolgál a szétaprózott szakképzési intézményrendszerből következő problémák lehetséges megoldási módjára.

A fenti célok kapcsán a Nemzeti Szakképzési Intézet központi program során a gépészet, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportok dokumentumrendszerének fejlesztését, oktatók felkészítését, a jogszabályi környezet és a finanszírozási feltételek kialakítását végzi el,. Az intézkedés második komponensének keretében pályázatok nyújthatóak be a térségi szakképző központok létrehozására.

Az intézkedés céljainak eléréséhez összesen 42,64 millió euró áll rendelkezésre. A fejlesztések nem igényelnek önrészt. Az első komponens keretében felhasználható összeg 25,6 millió euró, míg a második komponens esetében a támogatás mértéke minimum 400 000, maximum 4 000 000 euró.

3. Az NSZI NFT-ben játszott szerepe, feladatai és a 3.2 intézkedés komponensei

NFT Humánerőforrás fejlesztése Operatív Program (HEFOP)
3.2. intézkedés: A szakképzési rendszer modernizációja
3.2.1. komponens : Új szakképzési szerkezet
3.2.2. komponens: Térségi integrált szakképző központok létrehozása

A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) HEFOP 3 prioritás (Egész életen át tartó tanulás) 2. intézkedés (A szakképzési rendszer modernizációja) 1. komponensének (Új szakképzési szerkezet) végső kedvezményezettje, a program végrehajtója a Nemzeti Szakképzési Intézet.

Az intézkedés a munkaerő - piaci igényeket rugalmasan követő szakképzési rendszer fejlesztésével készíti fel a fiatalokat az egész életen át tartó tanulásra.
Az első komponens a szakképzés tartalmának és szerkezetének a magyar foglalkoztatási szerkezet elemzésén és a moduláris szakképzési rendszer újonnan kidolgozott programjainak a fejlesztésén alapuló megújítását foglalja magába. Amennyiben a kiválasztott két szakmacsoporton és/vagy foglalkozáscsoporton kívül további szakmacsoportok fejlesztését támogatja az intézkedés, azokból kimaradnak a felsőfokú szakképesítések. A második komponens keretében a már meglévő 2,3,4,5 ISCED szinten szakképzést folytató intézmények integrációjával 16 szakképző központlétrehozására kerül sor. Ezek a központok együttműködnek a térségképzési kínálatának összehangolásában és szélesítésében, és vállalják az1. komponensben kidolgozott moduláris képzési rendszer, továbbá az általuk oktatott szakképesítések esetében a közös modulok bevezetését. Emellett a központok a vállalkozásokkal együttműködve támogatják a gyakorlati képzés (a tanulószerződések) fejlesztését is. Az integrált központok valójában hat-nyolc szakképző intézmény szoros együttműködése alapján egy intézmény vezetésével jönnek létre a régiónak egy körülbelül 25 km sugarú területén. Az intézmények a vezető partner (ha szükséges, akkor új vezetési rendszer) irányításával tevékenységüket összehangolják, és racionalizálják. A tizenhat központ (7x2 plusz 2 a fővárosban) azokon a területeken kerül kiválasztásra, amelyek a helyi munkaerő-piaci igényekre rugalmasabban reagálni képesek.
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Még egy hónapig lehet jelentkezni Az Év Családbarát Vállalata pályázatra

Szeptember 16-ig lehet jelentkezni a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom pályázatára. Teljes cikk

Megjelent „Az Év Felelős Foglalkoztatója 2019” pályázati felhívás

Megjelent „Az Év Felelős Foglalkoztatója 2019” pályázati felhívás. Az OFA Nonprofit Kft. 2016 óta hirdeti meg pályázatát, melynek célja, hogy... Teljes cikk

Még egy hétig lehet jelentkezni a Design Terminal őszi Mentorprogramjába

A Design Terminal őszi szemeszterén a csapatok fejlesztik vállalkozásukat és azt is elsajátítják, hogyan tudnak együttműködni vállalati partnerekkel. Teljes cikk