Megjelent: 13 éve

A pályázatírás fortélyai

Alábbiakban tanácsokat találhat a pályázatíráshoz. A pályázatírás során a legkönnyebb feladatnak a cégbemutatás, a tevékenységek bemutatása tűnik. Erre természetesen - a hétköznapi értelemben - mindenki könnyedén tud válaszolni.

Egy pályázati dokumentációban történő cégbemutatás során azonban nem feltétlenül azokat a pontokat ill. erősségeket kell kiemelnünk, amelyeket általában szoktunk: a hiteles bemutatás érdekében ki kell térnünk a vállalkozás tevékenységeire, a tevékenységek mennyiség és minőségi mutatóira, az alkalmazotti létszámra és a munkatársak feladatköreire, beosztásukra, a telephelyekre és vonzáskörzetekre, gazdasági tevékenységünk fejlődési ívére, a piaci pozíciónkra és a versenytársak szerepére.

A pályázatírás legfőbb momentumai:
- projektgenerálás,
- pályázatírás,
- a pályázatokhoz kapcsolódóan - és igény esetén attól függetlenül is - tanulmányok elkészítése,
- monitoring,
- projektellenőrzés,
- projektmenedzsment.

Nagyon fontos tovább a pénzügyi stabilitásnak bemutatása, valamint a tulajdonosi kör megemlítése. A vállalkozás jelenlegi helyzetének és jövőbeni - kedvező - lehetőségeinek számba vételét teszi lehetővé, ha egy SWOT analízist készítünk, amelyben szövegesen is kifejthetjük a vállalkozás jelenlegi erősségeit, nehézségeit, valamint a vállalkozás által nem befolyásolható gazdasági lehetőségeket, veszélyeket. A versenyképesség növelését célzó pályázati kiírások esetében figyelembe kell venni, hogy fontos kritérium a vállalkozás működésének fennállásnak időtartalma, a pénzügyi mutatók stabilitása, a pályázó eddig gazdálkodása. Mindig törekedünk kell arra, hogy valós információkkal alátámasztva tudjuk bemutatni vállalkozásunk életképességét.

A projektgazda szerepe

Minden pályázatba foglalt projekt megvalósításáért egy projektvezető felel. Az ő felelőssége, hogy a beruházás, a fejlesztés vagy bármilyen egyéb tevékenység a kidolgozott feltételeknek megfelelően, követhetően, időben és eredményesen befejeződjön. Kisebb projektek esetében felvetődhet bennünk a kérdés, hogy vajon miért is van arra szükség, hogy részletesen bemutassuk a projektvezetőt? Hiszen egy "kinézett" gép beszerzésével kapcsolatban nem sok feladata van a vezetőnek. Nagyobb projektek esetében viszont több vezető is szükséges. A szakértők, munkatársak megfelelő tapasztalata, valamint aktív közreműködésük biztosítja a projekt sikeres megvalósítását. A projekt menedzser személyét, illetve az őt segítő vezetőket, projekt asszisztenseket részletesen be kell mutatni (iskolai végzettség, korábbi munkahelyek, hasonló területen, projektben szerzett tapasztalatok, a vállalkozás igényeinek ismerete, koordinációs és egyéb képességek, képesítések). Az itt szereplő személyek életrajzát megadott formátumban gyakran a pályázathoz kötelezően csatolni kell.

Annak érdekében, hogy fejlesztési elképzelésünket pályázat útján finanszírozni tudjuk, nem elegendő csupán elnyerni a pályázatot, az elnyert pályázati pénzt le is kell tudni hívni.

A vissza nem térítendő támogatás folyósítását kifizetett számlák, vagy egyéb, gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok benyújtásával - első alkalommal a támogatási szerződés hatályba lépését követő három hónapon belül - kell kezdeményezni, a támogatási szerződésben a vissza nem térítendő támogatás igénybe vételérA monitoring adatok szolgáltatásának rendje

A Kedvezményezett - a Támogatási Szerződés mintában foglalt gyakorisággal és tartalommal - adatokat köteles szolgáltatni a projekt megvalósulásáról előrehaladási jelentés formájában. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettség megszegésének minősül, ezért ez esetben Támogató a szerződéstől eláll. A pontos adatszolgáltatási igények és időpontok a támogatási szerződésben kerülnek rögzítésre.


A kifizetés igénylési dokumentációnak tartalmaznia kell:

a Kedvezményezett nevére kiállított, a teljesítéseket igazoló számlák, vagy egyéb, gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok egy eredeti és egy másolati példányát;
a számlákon a Kedvezményezettnek cégszerű aláírásával kell igazolnia a vásárolt termék átvételét, használatba vételét vagy a szolgáltatás igénybevételét és feltüntetnie a támogatási szerződés számát;a számlamásolaton ezen kívül a Kedvezményezettnek cégszerű aláírásával kell igazolnia az eredeti számlával való egyezőséget;idegen nyelvű számla esetén annak, a Kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátott magyar nyelvű fordítását is mellékelnie kell; EU tagállamokból származó beszerzés esetén a Kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a beszerzéshez kapcsolódó ÁFA-t befizette; a nem EU tagállamokból származó import beszerzés esetén a vámáru-nyilatkozat és a vámhatározat másolatát is csatolnia kell;
egy eredeti és egy másolati példányban az adott számlák pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatokat; átutalás esetén bankszámla-kivonatot, vagy banki igazolást; készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylatot; a megfelelően kitöltött, cégszerűen aláírt és mérlegképes könyvelő által ellenjegyzett Rendelkező levelet, a Költségösszesítőt, a Számlaösszesítőt, valamint a teljesítési jegyzőkönyvet; a tervezői és vállalkozói szerződések, megrendelések másolatát és az esetleges egyéb kifizetéseket dokumentáló megbízásokat, szerződéseket (ezek eredeti példányát is be kell mutatni);
a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat.

Alapvetően kijelenthető, hogy amennyiben a Kedvezményezett neki fel nem róható okból a szerződésben vállalt, számszerűen megállapított kötelezettségeit csak részben (legalább 75 %-os arányban) teljesíti, a támogatást arányosan csökkenteni kell. Ha a Kedvezményezett a szerződésben vállalt, számszerűen megállapított kötelezettségeit neki felróható okból nem teljesíti, vagy 75 %-nál kisebb arányban teljesíti, az igénybe vett támogatás egészét a támogatás igénybevételének időpontjától számítva a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 88. paragrafus 3. bekezdése szerinti jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelve kell visszafizetnie.

A helyszíni ellenőrzések fajtái

 • előzetes helyszíni szemle,
 • közbenső ellenőrzés: a pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamatában végzett ellenőrzés,
 • a projekt pénzügyi lezárását megelőző, a pénzügyi beszámolóhoz kapcsolódó ellenőrzés,
 • projekt lezáró ellenőrzés.

  Az előzetes ellenőrzések fajtái:

 • döntést megelőző helyszíni ellenőrzés,
 • szerződéskötést megelőző helyszíni ellenőrzés


  • 2020.06.16Gyakorlatban startol az új Tbj 2020. július 1-jétől már a mindennapos munka során alkalmazni kell a bérszámfejtés, járulékmegállapítás és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapítása során is. Elméletben már sokat tudunk róla, de mi a helyzet a gyakorlati oldalon? Részletek Jegyek
  • 2020.08.30Sämling Solution most induló online nyílt képzései! Összes képzésünk elérhető online, professzionális csapatunk profi megoldásokkal a megszokott színvonalon a következő képzéseket ajánlja figyelmébe: Virtuális csapatok menedzselése, Practical Task&Project menedzsment, Hogyan oktassunk online, Kreatív problémamegoldás, Megtartó erőim a változó időkben, Reziliencia,Virtuális interjútechnika Részletek Jegyek
  Follow hrportal_hu on Twitter
  További cikkek
  Meghosszabbították az Employer Branding Award 2019 nevezési határidejét

  Április 13-ig várják a pályaműveket a munkáltatói márkaépítési gyakorlatokat jutalmazó elismeréshez. Teljes cikk

  A gyerekek újra megnézhetik, hol dolgoznak szüleik

  A #mutiholdolgozol kampányhoz már több mint 10 cég csatlakozott, és további vállalatok jelentkezését várják. Teljes cikk

  Tedd még izgalmasabbá a tudományt!

  Megnyílt a jelentkezés a SCIndikátor kommunikációs mentorprogramra, tudományos területen kutató és dolgozó fiatalokat várnak. Teljes cikk