kapubanner for mobile
Megjelent: 10 éve

Egyszerűsítő szabályok és szigorító feltételek a könyvelésben

A vállalatok számára új lehetőséget kínál a 2014 januárjától módosult számviteli törvény. E mellett az életbe lépő szigorító szabályozások átláthatóbbá teszik a cégek működését, és segítik a transzparenciát – mondta Barabás Csaba, az EY Nemzeti számviteli szakértője.

„A január elsejével életbe lépő módosítások a számviteli szabályozásra is kihatással voltak. Jó hír, hogy a változások egy része tágabb mozgásteret nyújt a vállalatok számára ügymenetük lekönyveléséhez, és racionalizál néhány eddig vitatott szabályozást. Ugyanakkor vannak bizonyos szigorító módosítások, melyek átláthatóbbá teszik a cégek működését, és segítik a transzparenciát. Fontos, hogy a vállalatok tisztában legyenek a legújabb változásokkal, hogy kihasználhassák az általuk kínált új lehetőségeket, és felkészülhessenek az esetlegesen növekvő kötelezettségekre” – mondta Barabás Csaba, az EY nemzeti számviteli szakértője.

Az új szabályozás kibővült könyvelési lehetőséget biztosít a devizában történő könyvvezetésben, illetve módosítja a könyvvezetési pénznemtől eltérő devizában fennálló tételek értékelését. Jelentősen megemeli a konszolidált éves beszámoló készítési kötelezettség értékhatárát, valamint új formában kezeli a transzferár szabályozás miatti utólagos ármódosításokat. Ezen utóbbi változás, amely a számviteli törvény egy évközi módosítása folytán már 2013. év folyamán hatályba lépett, a szakmában különösen várt lépés volt, tekintettel a korábbi szabályozás – vagy még inkább a megfelelő szabályozás hiánya – miatti értelmezési ellentmondásokra, az abból fakadó bizonytalanságra, valamint az érintett vállalkozások széles körére. További könnyítés, hogy a vállalatokra vonatkozó könyvvizsgálati kötelezettség nettó árbevételhez kötött értékhatára 200 millióról 300 millióra emelkedett.

Ugyanakkor a januárban életbe lépett törvény korlátozza a kötelező könyvvizsgálat alóli felmentést azon vállalatoknál, melyeknek az üzleti év mérlegforduló napján 10 millió forintot meghaladó, 60 napnál régebben lejárt köztartozása van. E mellett az átlátható tulajdonosi szerkezetet előtérbe helyezve szigorítja a regisztrált könyvelők továbbképzését végző szervezetek körét.

Mindezek mellett egyéb kisebb változások is életbe léptek a számviteli törvényben, melyek jellemzően fogalmi pontosítások, vagy más törvényekkel, szabályokkal való összhang céljából születő módosítások. Ilyen egyebek között a természetben fizetett osztalék pontosítása, a közbenső mérlegkészítési kötelezettség meghatározása, vagy a megszűnt tagsági jogviszonyra jutó vagyon elszámolása.


Nemzetközi egységesítésKét fontos törvénymódosítás lép életbe azon vállalatok számára, melyek működésük folytán mind a hazai, mind a nemzetközi beszámolót kötelesek elkészíteni.

A szabályozás szerint kizárólag speciális IFRS minősítéssel rendelkező személy végezheti a vállalat nemzetközi beszámolójának (IFRS) összeállítását, illetve könyvvizsgálatát. Könnyítés azonban, hogy a pénzügyi lízing fogalmának a márciusban hatályba lépő új Ptk. újradefiniálásával a magyar szabályozás lényegesen közelebb kerül a jelenlegi IFRS szerinti megközelítéshez. Bár így is lesznek lényegi eltérések, amelyek komoly további gyakorlati problémákat vethetnek fel a kétféle könyvelési módszer között, az új fogalmi leírás mégis fontos lépés az egységes nemzetközi értelmezés felé. A különbségek és kérdéses pontok tisztázására további rendelkezések, szabályozási pontosítások várhatóak a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről.
  • 2024.06.03Projektmenedzsment képzés A KÉPZÉS CÉLJA: A projektmenedzsment elméletének és gyakorlatának megismertetése a résztvevőkkel. A projektmenedzsment módszereinek begyakorlása példákon és esettanulmányokon keresztül. A résztvevők projektvezetési képességének fejlesztése és felkészítésük projektek önálló, sikeres lebonyolítására. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.05Pénzügyi kimutatások elemzése A képzés során a résztvevők megismerik és elsajátítják a beszámoló elemzés eszközeit és technikáit, képessé válnak egy vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének komplex megítélésére a nyilvánosan elérhető pénzügyi beszámolók alapján. Betekintést kapnak a vállalati beszámolók megértéséhez elengedhetetlen iparági elemzés eszközrendszerébe és technikáiba.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.10Szakemberből vezető A szerepváltás nézőpontváltással is jár, nem csak névjegykártyád változott meg. Ha szakemberből lettél vezető érdemes feltenned a kérdéseket: Mi a feladatom? Miért vagyok felelős? Mi változott? Ez a képzés abban segít, hogy tisztábban tudd megfogalmazni és megérteni a saját vezetői szerepedet, az ezzel kapcsolatos változásokat és elvárásokat.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.13Tudatos delegálás - vezetői tréning Programunk két fontos vezetői készség fejlesztésére irányul. Az egyik a tudatos delegálás, mint elengedhetetlen vezetői időfelszabadító, munkatárs-fejlesztő készség, a másik az ehhez szükséges asszertív kommunikáció, amely ezt a folyamatot segíti.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Karácsony Gergely: öt évvel növeljük a várható élettartamot Budapesten

Karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd-Zöldek - DK - MSZP fővárosi listavezetőjének fő célkitűzése, hogy újbóli megválasztása esetén... Teljes cikk

Fájdalmas menstruációval és menopauzával kapcsolatos női munkavállalói jóllétet támogató program indult

A májusban, az Európai Sokszínűségi Hónap keretein belül bevezetett program célja kifejezetten azoknak a női munkavállalóknak nyújtott támogatás,... Teljes cikk