Megjelent: 15 éve

Fideszes EP-képviselők a munkaidő-irányelv ellen

A munkavállalók egészségének megőrzése mint fontos szempont és a gazdaság szereplőinek jogos igényei között nem találta meg a közös nevezőt a 27 uniós tagállam foglalkoztatási minisztere - hangsúlyozta Őry Csaba. A munkaidő-szabályozás immár több éve húzódó vitájában az Európai Parlament irányítása mellett további érdemi tárgyalásokra lesz szükség a kérdés megnyugtató rendezése érdekében.

A Fidesz-MPSZ európai parlamenti delegációja természetesen üdvözli azt, hogy az Európai Tanácsnak több évnyi meddő vita után végre van álláspontja a polgárokat közvetlenül érintő kérdésben. A megoldás valódi kulcsát ugyanakkor egy olyan új egyezség kidolgozásában látja, amely mind a gazdasági szereplők, mind az egészségük megőrzésében érdekelt munkavállalók legfontosabb szempontjait figyelembe veszi. Általánosságban a Magyar Néppárti Képviselőcsoport egyetért azzal, hogy más fontos területekhez hasonlóan a munkaidő-szabályozás területén is szükség van a jelenleginél némileg nagyobb rugalmasságra; helytelen megközelítésnek tekinti azonban azt, ha ezt a törekvést a tanács a munkavállalói érdekképviseletekkel történő megállapodás mellőzésével, és alapvetően az alkalmazottak kiszolgáltatottságának növelése révén akarja elérni, amint erről a legfrissebb luxemburgi tanácsi döntés is tanúskodik.

A szocialista vezetésű, kisebbségben lévő magyar kormánynak a jelek szerint nem volt elég ereje ahhoz, hogy e fontos kérdésben a bérből és fizetésből élők szempontjait szem előtt tartva egy kiegyensúlyozottabb döntést el tudjon érni. A kialakult helyzetben így már az Európai Parlamentre hárul az a nehéz és felelősségteljes döntést igénylő feladat, hogy a munkavállalók egészségének megőrzésére nézve még nem elhanyagolható veszélyeket rejtő döntést korrigálja. Erre a munkaidő-irányelv második olvasatban történő tárgyalása megfelelő lehetőséget biztosít. A Fidesz-MPSZ európai parlamenti képviselői az ősszel újra induló parlamenti jogalkotási eljárás során mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a második olvasat során egy új megállapodás jöhessen létre a szociális partnerek és az uniós jogalkotók között. Ez megfelelő módon figyelembe veszi a gazdasági szereplők érdekeit és célkitűzéseit, egyszersmind azonban garanciákat is teremt a munkavállalók egészségének védelmére és megőrzésére.

Országos Sajtószolgálat
  • 2023.04.28Vezetői Best Practice Fórum VEZETŐI ÉS SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ, MOTIVÁCIÓ A fórum célja a vezetői legjobb gyakorlatok megosztása Részletek Jegyek
  • 2023.05.10Foglalkoztatás 3.0 Nyissunk együtt a munkaerőpiac új lehetőségei felé! Hogyan lehet sikeres a 3. országból történő toborzás? Milyen munkaerőpiaci problémákat orvosolhatunk vele? Mekkora erőforrást és pénzt igényel a folyamat? Hogyan érdemes belevágni? A HR Portal és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) által közösen szervezett Foglalkoztatás 3.0 konferenciának fókuszában az Mt. 2022, év végi EU-s jogharmonizációja, valamint a 3. országbeli munkavállalók foglalkoztatása áll. Részletek Jegyek
  • 2023.05.18Lean Konferencia Lean és digitális transzformáció Lean, energiahatékonyság, folyamatfejlesztés. Részletek Jegyek