Megjelent: 8 éve

Jelentett már a cégbíróságnak? Napokon belül lejár a határidő

Ismét bővült a kötelező adatok köre. Ezeket a vállalkozásoknak legkésőbb február 1-jéig kell bejelenteniük a cégbírósághoz. Késedelem vagy mulasztás esetén a bírság 900 ezer forintra is rúghat.

A 2011. évi CXCVII. törvény módosította a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 129. paragrafusát.

A módosítás szerint a törvény hatálybalépését (2012. március 1.) megelőzően bejegyzett társaságok az adatok bejegyzését a cégjegyzékben vezetett adatok első változásakor, ennek hiányában pedig február 1-jéig kötelesek benyújtani.

A cégbíróság 50 000 forinttól 900 000 forintig terjedő pénzbírsággal (a Cégtörvény 34. paragrafusának 2. bekezdése alapján) sújtja azt, aki a részletezett bejelentési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, vagy elmulasztja. A teljesítéshez ügyvéd vagy a társaság jogtanácsosának közreműködése szükséges, aki az iratokat a cégbíróságra elektronikus úton nyújtja be - összegezte Dr. Székely Péter, a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. adótanácsadója.

Melyek ezek az adatok?

Be kell jelenteni a cég képviseletére jogosultak nevét és adóazonosító számát, természetes személy esetén a lakóhelyét, születési idejét és anyja születési nevét is.

Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknál vagy jogi személynél a bejelentési kötelezettség a székhelyre és a cégjegyzékszámra (vagy a nyilvántartási számra), valamint a képviseletre jogosultak tisztségére és a jogviszonyuk keletkezésének időpontjára is vonatkozik. Határozott idejű képviseletnél a jogviszony megszűnésének időpontját is fel kell tüntetni.

Kik az érintettek?

A bejelentés például az ügyvezetőkre, igazgatósági tagokra, cégvezetőkre és vezérigazgatókra vonatkozik. Közös tulajdonú üzletrésznél valamennyi tulajdonostársat be kell jelenteni, és a kötelezettség érinti a külföldi vállalkozások hazai fióktelepeit és kereskedelmi képviseleteit is - sorolta a Saldo szakértője.

Be kell jelenteni a cég telephelyeit, fióktelepeit is

A cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a társaság tulajdonát képezi, vagy annak használatára jogosultak. Erről a vállalkozásnak (a cég képviselőjének) nyilatkoznia kell a cégbíróság felé. A jogszabály év közben módosult, így például bérelt ingatlannál a nyilatkozaton kívül nem szükséges a bérbeadó nyilatkozata vagy a bérleti szerződés.

Külföldi tagoknál ezekre figyeljenek

A társaság külföldi tagjainál be kell jelenteni az illetőségük szerinti országban érvényes adószámukat és az adott állam országkódját. Ha a külföldi személy magyarországi lakhellyel is rendelkezik, akkor ezt is fel kell tüntetni.

A cégjegyzékben lévő magyarországi székhellyel nem rendelkező vállalkozások kötelesek kézbesítési megbízottat igénybe venni, akinek a nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét) szintén be kell jelenteniük. A megbízott feladata, hogy a hatóságok által küldött, a társaság működésével kapcsolatos iratokat átvegye és azt a megbízónak továbbítsa.

Ki lehet kézbesítési megbízott?

Bármely magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve magyarországi székhelyű szervezet, kivéve a vállalkozás tagjait.

Névadási szabályok

Azt is ellenőrizni kell, hogy a cégnév, rövidített cégnév egyértelműen különbözik-e a közhatalmi és közigazgatási szervek hivatalos és köznyelvben használt elnevezésétől. A névnek legalább 3-4 betűvel el kell térnie egy másik vállalkozás nevétől, és nem tartalmazhat helységnevet. Ha ez utóbbi mégis szerepel benne, akkor az adott önkormányzattól erre engedélyt kell kérni - tette hozzá Dr. Székely Péter.

A cégnév nem lehet azonos például törölt vállalkozások nevével, illetve azt sem lehet elfogadni, ha a (törölt és a jelenlegi) névben lévő szavakat felcserélték. Az "állami" vagy "nemzeti" kifejezés csak abban az esetben szerepelhet a névben, ha a társaságban az állam közvetlenül (vagy szervezetei útján) többségi befolyással rendelkezik, vagy a cég tartós állami befolyás alatt áll.

Ezeken kívül nemcsak a főtevékenységet kell bejelenteni, hanem a társaság valamennyi tevékenységi körét és TEÁOR számát is.
  • 2021.05.25HBLF Nemzetközi XMentor Program 4. Kick-off esemény 2021. májusában a HBLF szervezésében negyedszerre indul el díjnyertes Nemzetközi XMentor Programunk, a legbefolyásosabb magyar üzleti vezető nők és nemzetközi mentorok támogatásával. A 2017-ben indult, szervezetek és szektorok közötti programot a női vezetők támogatására hoztuk létre és immár angol és magyar nyelven is elérhető! Open Spotlight Award díjat nyert programunk az út elején járó és már úton lévő női vezetők személyes és szakmai fejlődését támogatja. Nemzetközi, befolyásos és elismert mentor hálózatunkon keresztül a mentoráltak számára vállalatok és szervezetek közötti tudás- és tapasztalatmegosztást biztosítunk, emellett önismereti és szakmai fejlődést, valamint a kapcsolatrendszer bővülését. Részletek Jegyek
  • 2021.05.28Vegyen részt Ön is az EU Sokszínűségi Hónapján! Az Európai Sokszínűségi Hónap az Európai Unió egészében felhívja a figyelmet a munkahelyeken és a társadalmon belül a sokszínűség és a befogadás fontosságára. Elismeri a szervezetek arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a munkahelyeken előmozdítsák a sokszínűséget és befogadó munkakörnyezetet alakítsanak ki. Az Európai Bizottság jogalkotási intézkedések révén hosszú ideje elkötelezetten támogatja a sokszínűség és a befogadás előmozdítását, valamint a megkülönböztetés elleni küzdelmet. Az említett intézkedések hozzájárultak az egyenlőség javításához, és emberek milliói számára tették lehetővé, hogy a lehető legjobban kibontakoztathassák a bennük rejlő lehetőségeket. Az EU Sokszínűségi Karta Magyarország - az EU kizárólagos partnerszervezeteként Magyarországon - szeretettel invitál meg mindenkit az EU Sokszínűségi Hónap ingyenes eseményeire. Részletek Jegyek
  • 2021.06.07 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikusra lehet szüksége minden olyan cégnek, amelynél kiemelten fontos a munkahelyi egészség és biztonság megvalósítása. A Munkavédelmi technikus ugyanis elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez Részletek Jegyek
  • 2021.06.19Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter