Megjelent: 15 éve

Mire jó az Európai Egészségbiztosítási Kártya?

Az OEP a kártya megjelenése, azaz 2005 óta több mint 500 ezer darabot bocsátott az igénylők rendelkezésére. A külföldre utazók egyre gyakrabban váltják ki az EU Egészségbiztosítási Kártyát, ám az általa igénybe vehető szolgáltatásokkal kevesen vannak tisztában. Lássuk, mi is ez a kártya, ki jogosult erre és milyen szolgáltatásokat vehetünk igénybe vele!

Az Európai Unió területén érvényes társadalombiztosítási ellátásokról szóló 1408/71-es EGK Rendelet négy alapelvének egyike az egyenlő elbánás elve. Ennek értelmében az Európai Unió területén belül az az állampolgár, aki rendelkezik járulékalapot képező jövedelemmel és járulékfizetési kötelezettségének eleget tesz, vagy más okból kifolyólag biztosítottnak minősül (pl. hallgatói vagy nyugdíjas jogviszonyban van), a lakóhelyén és tartózkodási helyén igénybe veheti a társadalombiztosítási ellátásokat.

A Magyarországon biztosítottak vagy egészségügyi ellátásra jogosultak, az Európai Unió, Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc és Horvátország területén a tartózkodásuk tervezett ideje alatt az orvosilag szükséges és sürgős egészségügyi ellátásokat az adott ország állampolgáraival egyező módon vehetik igénybe. Mindig az adott országban érvényes egészségügyi szabályozások érvényesek a kint tartózkodó magyar állampolgárokra is, vagyis ha az adott államban az ország lakójának önrészt kell fizetni, ezt a magyar jogosult is köteles saját maga viselni.

Hogyan és ki igényelheti a kártyát?

Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát a lakóhely szerinti illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnál (MEP) lehet igényelni személyesen vagy meghatalmazott útján. A kiállításhoz személyazonosságot igazoló okmány, TAJ számot igazoló okmány és jogosultságot igazoló dokumentum (pl. munkáltatói igazolás, hallgatói jogviszony-igazolás, nyugdíjas igazolvány, stb.) szükséges. Az átvétel viszont mindig személyesen történik, az átvételi elismervény aláírásával. A kártyabirtokos nyilatkozatot tesz arról, hogy a biztosítotti viszonyában bekövetkezett változásokat az egészségbiztosítási szervnek bejelenti. Alap esetben a kártya tizenkét hónapig érvényes. Öregségi nyugdíjban részesülők és kiskorúak esetében maximum harminchat hónapig, illetve ha időközben a fiatal betölti a tizennyolcadik életévét a kártya érvényességét veszti.

Ideiglenes tartózkodás esetén milyen egészségügyi ellátásra vagyunk jogosultak a kártyánkkal?

Sürgős, illetve orvosilag szükségesnek ítélt egészségügyi ellátás esetében a kártyát felmutatók ugyanolyan ellátásban részesülnek, mint az adott ország biztosítottjai, ezeket önrész nélkül állja a biztosító. A helyi jogszabályoktól függetlenül sürgős és szükséges ellátásnak minősül az Európai Bizottság szerint a terhesség/szülés, a dialízis kezelése és az oxigénterápia. Minden olyan szolgáltatás viszont, amit előjegyzés mellett lehet igénybe venni, nem finanszírozható a magyar társadalombiztosítás terhére. Az olyan spontán megbetegedés esetén, mint a gyomorrontás, vakbél-gyulladás, baleseti sérülés vagy fertőzés igénybe vehető az orvosi ellátás az Európai Kártya ellenében. Vannak azonban olyan országok, amelyekben az Európai Kártya mellett is ott kell hagynunk némi pénzt az egészségügyi szolgáltatónál:
- az országonként eltérő nagyságú vizitdíj miatt (mivel alanyi jogon és minden igénybe vevő által fizetendő általány díjról van szó);
- egyes államokban (pl. Ausztriában) minden vényre kiváltott gyógyszer után receptdíjat kell fizetnünk;
- más tagországok esetében (pl. Görögország) a gyógyszer és egészségügyi szolgáltatás bizonyos százalékát köteles az igénybe vevő megfizetni;
- Belgiumban, Franciaországban és Finnországban ún. visszatérítéses rendszer működik, melynek lényege, hogy a beteg köteles megelőlegezni az egészségügyi szolgáltatás költségeit. A visszatéríthető összeg megfizetését, pedig az illetékes társadalombiztosítási szervtől kérheti.

Azzal kapcsolatosan, hogy az adott ország területén mikor és mennyit kell fizetünk egy-egy orvosi ellátásért, érdemes felkeresni az EU információs vonalat (belföldről: 06 40 200 347 illetve külföldről: 00 36 1 412 04 31) vagy a megyei egészségbiztosítási pénztárat.

Mi történik akkor, ha nincsen Európai Egészségbiztosítási Kártyánk?

A kártya nélkül igénybe vett szolgáltatások ára eltérhet a Európai Kártyával megállapított ártól, bár ez egyes eseteket nem számítva (pl. Spanyolország) ez nem jellemző. Ha a külföldön tartózkodó magyar állampolgár nem rendelkezik kártyával, akkor önmaga kell, hogy a szolgáltatás teljes összegét a helyszínen megfizesse. Amennyiben számlát kér a szolgáltatást igénybe vevő és azt az orvosi igazolással együtt benyújtja az illetékes MEP-nek, akkor azt a részt, amit az Európai Egészségbiztosítási Kártya birtokában a biztosítottnak nem kellett volna megfizetni a társadalombiztosítási szerv utólag megtéríti. A visszafizetés a benyújtott dokumentumok és a külföldi biztosító által MEP-nek kiadott információk alapján történik

Európai Egészségbiztosítási Kártya vagy utasbiztosítás?

Az Európai Kártya és az utasbiztosítás kiegészítő, de egymástól függetlenül és más-más célból felhasználható biztosítások. Mivel eltérő szolgáltatást lehet velük igénybe venni és eltérő kötelezettségek mellett célszerű igénybe venni mindkettőt. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát már csak azért is, mert egy kis adminisztrációs időtöltést nem számítva a magyarországi biztosított ingyenesen kiválthatja azt. Nézzük, hogy pár szempontot mérlegelve mikor melyik biztosítás a kedvezőbb!

 • Egészségügyi szolgáltató: az Európai Egészségbiztosítási Kártyával csak olyan szolgáltatóhoz fordulhatunk, amellyel a magyar OEP-nek szerződéses viszonya van, máskülönben saját magunknak kell teljes mértékben az egészségügyi ellátás költségeit finanszíroznunk. Utasbiztosítással viszont magán szolgáltató ellátásait is igénybe vehetjük.
 • Például, ha a spanyol tengerparton eszméletünket vesztjük és egy magánkórházban vagy olyan egészségügyi intézménybe visz minket a mentő, amellyel a magyar társadalombiztosítási szolgáltatónak nincsen szerződése, és nincsen utasbiztosításunk, akkor bizony kénytelenek vagyunk saját erőnkből állni a szolgáltatás költségeit.
 • Ellátások köre: Egészségügyi Kártya esetében - ahogy azt a cikk elején is említettük - csak sürgős és orvosilag indokolt esetekben lehet a biztosítást használni, míg az utasbiztosítási szerződésben meghatározott összes ellátást fedezi a biztosító (általában poggyászbiztosítással van egybekötve)
 • Igénybe vehető ellátások összeghatára: A sürgős és orvosilag indokolt esetekben az árra tekintet nélkül, az adott tagállam szabályait figyelembe véve és költséghatár nélkül téríti meg a szolgáltatás költségét a társadalombiztosító. Az utasbiztosításnál viszont előre meghatározott összegig állja a kezelések finanszírozását a biztosító, függetlenül az orvosi beavatkozás jellegétől és sürgősségétől.
 • Megtérítés/ visszatérítés: Egyes tagállamok területén előfordulhat, hogy a biztosítottnak meg kell előlegeznie a társadalombiztosítás által fedezett összeget, ellenben az utasbiztosítással, ahol minden országban a biztosító fizet. Az sem mellékes, hogy a magyar OEP és a külföldi biztosító egyeztetési folyamata is elhúzódhat, ami további hátrányt jelent a kifizetésre jogosultnak.
 • Önrész: A társadalombiztosítás keretein belül vannak olyan fizetendő részek, amelyeket az igénybe vevő alanyi jogon köteles megfizetni (pl. vizitdíj) az egyenlő elbánás elve alapján. Az sem mellékes, hogy mindig olyan összeget fizet a társadalombiztosító, amennyit magyarországi ellátás során fizetett volna. Ha például az olasz tengerparton balesetet szenvedünk, és az olasz egészségügyi ellátó lényegesen magasabb áron kezel bennünket, mint a hazai, akkor a különbözetet saját magunknak kell állni, mivel mi Olaszország területén csak azon ellátásra és csak olyan mértékig vagyunk jogosultak, mint az olasz állam biztosítottai.

  Ideiglenes külföldi tartózkodás esetén érdemes mind az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, mind pedig az utasbiztosítást beszerezni és még az utazás előtt egy kicsit betekinteni a "célország" társadalombiztosítási rendszerébe, illetve a tb által fizethető ellátások és gyógyszerek körébe, nehogy meglepetés érjen bennünket. Célszerű ellátogatni az Egészségbiztosítási Pénztár honlapjára (www.oep.hu), vagy telefonos információt kérni az EU vonalon 06 40 200 347.

  Mohácsi Györgyi  • 2023.01.12Zoom Nyílt Nap - Fenntarthatósági Alapismeretek Képzés Zoom tájékoztató a 2023. február 03-án induló Fenntarthatósági Alapismeretek Képzésről. A csatlakozáshoz szükséges Zoom-linket regisztrációt követően küldjük. Reigsztráció emailben a [email protected] címen. (Hornyai Marietta client partner). Részletek Jegyek
  • 2023.02.15Hoshin Kanri képzés A Hoshin Kanri, amely a minőségi termékek és szolgáltatások biztosítása érdekében a változásmenedzsment projektek lebontásával segíti elő az egész vállalatra kiterjedő stratégiai tervezést, ezáltal megvalósítja a munkafolyamatok racionális napi menedzsment rendszerének hosszú távú kialakítását a szervezetnél. A Hoshin Kanri módszer megismerése és a stratégiai célok lebontása, célmegállapodások megkötése, erőforrás és projekttervek, akció meghatározása a célok elérése érdekében. Részletek Jegyek
  • 2023.02.16Lean black belt képzés A képzés során a résztvevő megismerhetik azokat a haladó és új lean módszereket, illetve az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó fejlesztéseket, amelyek ráépülnek és kiegészítik a korábbi lean ismereteiket, ezzel szélesebb körben tudják a szervezetüknél folyó lean bevezetést támogatni. Részletek Jegyek
  • 2023.03.03HR Basic HR feladatai vannak? Szeretné rendszerezni ismereteit, vagy szeretné összevetni saját gyakorlatát a másokéval, illetve egyszerűen csak érdeklődik a téma iránt? Nálunk megtanulhatja mit és hogyan kell hatékonyan csinálni! Részletek Jegyek