kapubanner for mobile
Megjelent: 5 éve

Itt vannak a legjobb munkahelyek

Eredményt hirdetett kedden este az Aon Hewitt “Legjobb Munkahely" felmérésén. Az 1000 főnél többet foglalkoztató vállalatok kategóriájában a Provident Pénzügyi Zrt., a 250-1000 főt foglalkoztatók közül az FGSZ Földgázszállító Zrt., míg a 250 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztatók közül a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. nyerte el a díjat. A legjobbakat egyébként a biztonság, a perspektívát nyújtó jövőkép és a hatékony felső vezetés miatt is kedvelik a munkavállalók.

A mintegy 100 vállalat 30 ezer munkavállalója és 500 felsővezetője körében készült felmérés fontos tanulsága, hogy a munkahelyeiket általánosságban pozitívan jellemző munkavállalók sem maradéktalanul elégedettek helyzetükkel, körülményeikkel. Ehelyett a válaszadók körében elég erőteljesen eluralkodott egyfajta “nosztalgiahangulat". A gazdasági nehézségek miatt számos munkavállaló a 2000-es évek elejét tartja a valódi aranykornak. "Mindez a "tejjel-mézzel folyó vállalatok", az extra juttatások, az impozáns tréninghelyszínek és típusok, az akkor még dinamikusabban fejlődő egyéni karrierépítési lehetőségek miatt van így"- érzékelteti a munkavállalók aktuális hangulatát Steigerwald Zsuzsa, a Legjobb Munkahely felmérés szakmai vezetője.


Minden hatodik magyar tart állása elvesztésétől


Nem véletlen, hogy a "hőskorszakhoz" és az elmúlt évekhez viszonyítva most állásuk elvesztésétől is többen tartanak. Mára mindenhatodik magyar munkavállaló kockázatként tekint a munkahely elvesztésének lehetőségére. Közel felük komolyan aggódik amiatt is, hogy hasonló helyzetben nehezen találnának maguknak új állást. A Legjobb Munkahelyeken dolgozók 60 százaléka ezzel szemben egyáltalán nem tart állása elvesztésétől.


Ők a győztesek


Magabiztosabbak és piacképesebbnek tartják magukat


A felmérésből az is kiderült, hogy a munkavállalók csupán 30 százaléka - jobbára a férfiak és a fiatalabb korosztály tagjai - biztosak abban, hogy egy esetleges állásvesztés esetén is rövid időn belül újra találnának maguknak állást. Jelentős különbség érzékelhető az átlagos munkahelyek és a “legjobb munkahelyek" dolgozói között saját piacképességük értékelésekor és megítélésekor. "A legjobb munkahelyek alkalmazottai közül 87, míg az átlagos munkahelyeken dolgozók közül mindössze 67 százaléknyian érzik magukat megfelelő mértékben piacképeseknek" - magyarázza Steigerwald Zsuzsa. Hasonló eredményeket mutat a munkavállalók elkötelezettségének vizsgálata is: míg a “legjobb munkahelyeken" dolgozók 87, addig az átlagos cégeknél dolgozók legfeljebb 58 százaléka érzi magát kellőképpen elkötelezettnek a cége felé.


Fizetés: a munkavállalók 63 százaléka többet akar(na)


A legtöbb munkavállaló életében kritikus pont a bér, a fizetés, az egyéni teljesítmények elismerése vagy hiánya: ez a Legjobb Munkahely felmérés résztvevői között sincs másként. Így a megkérdezettek mindössze 37 százaléka tartja elvégzett munkájával és a rábízott felelősséggel arányosnak havi fizetését. 41 százalékuk megfelelően versenyképesnek is érzi azt - ám kevesebb, mint felük gondolja úgy, hogy szervezeti egységükben megfelelő erkölcsi elismerést és anyagi díjazást kapnának munkájukért.


További fájó pont a munkavállalóknál - a legjobb és az átlagos munkahelyeken egyaránt - a gépiesség, az emberközpontú megközelítés hiánya és a személytelenség. "Sokan panaszkodnak arra, hogy munkáltatójuk mindössze egy adatsort, Excel-tábla rubrikát vagy költségvetési plusz tételt lát bennük." Emellett legalább ennyire rosszul élik meg a munkavállalók a bátorító visszajelzések, a pozitív visszacsatolások hiányát is.


10 felsővezetőből 9 optimistán tekint a jövőbe


Mindenesetre a munkavállalók a nehézsége(i)k ellenére is viszonylag derülátók és optimisták a jövőt illetően. "A legjobb és az átlagos munkahelyeken dolgozók kétharmada egyaránt biztos abban, hogy vállalatuk állja majd a sarat és hatékonyan meg tud majd birkózni a jövő kihívásaival - például a kedvezőtlen gazdasági helyzettel és a folyamatos változásokkal, amit a verseny, - és a közszféra is naponta a bőrén érzékel" - magyarázza. A felsővezetők e tekintetben magabiztosabbak: 89 százalékuk határozottan úgy látja, sikeresen veszik majd az akadályokat a közeljövőben. Mindössze 41 százalékuk tart attól, hogy képtelenek lesznek majd a legjobb embereik megtartására. Ugyanennyien vannak azok is, akik 3 éves időtávlatban nem tartanak valószínűnek komolyabb forrásnövekedést sem a cég életében.


Átlagos munkahely: a dolgozók fele szerint rossz úton haladnak a vezetők


A “legjobb munkahelyeken" a munkavállalók összességében elégedettek a vezetők tevékenységével. 86 százalékuk szerint a vezetés maximálisan megteszi a tőle telhetőt a hatékonyság érdekében - emellett a munkatársak tájékoztatása és a velük folytatott kommunikáció is megfelelőnek, színvonalasnak mondható. Az átlagos munkahelyeken foglalkoztatottaknak már lesújtóbb a vezetőségről alkotott véleménye: itt csupán a megkérdezettek alig több, mint fele (52%) tartja a felső vezetés munkáját jónak. Ennél is kevesebben (45 százalékban) gondolják úgy, hogy a vezetés nyitott feléjük és őszintén kommunikál.


Legjobb Munkahely: "ami van"


A gazdasági nehézségek egyébként még a “legjobb munkahely" fogalmát is némiképp átértelmezték hazánkban. "Régebben a "Milyen a legjobb munkahely?" kérdésre csupa pozitív jelző említésével válaszoltak a munkavállalók és az álláskeresők. Ma viszont azt mondják, a legjobb, ha egyáltalán van"- jegyezte meg a díjátadón Czomba Sándor. A foglalkoztatáspolitikai államtitkár ezzel együtt kiemelte, hogy az álláspiacon továbbra is érzékelhető egyfajta kiegyensúlyozatlanság a szakmák iránti piaci kereslet-kínálat területén. Mindez a munkahely-teremtési szándékkal érdeklődő külföldi befektetők hozzá intézett kérdéseiből is egyértelműen kiderül. "Korábban elsősorban az infrastruktúra, a körülmények, a beruházáshoz igényelhető támogatások érdekelték leginkább a befektetni szándékozókat. Ma már az az elsődleges szempont a számukra, hogy a főbb hiányszakmákból vajon lesz-e elegendő munkaerő a tervezett beruházásaikhoz."


A Legjobb Munkahely Felmérés 2012-ben díjazott cégei


1000 fő feletti vállalatok


1. Provident Pénzügyi Zrt.
2. Magyar Telekom
3. Ericsson Magyarország Kft.


250 -1000 fő közötti vállalatok


1. FGSZ Földgázszállító Zrt.
2. Microsoft Magyarország Kft.
3. Novartis Hungária Kft.


250 fő alatti vállalatok


1. Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
2. Mars Magyarország Értékesítő Bt.
3. InterContinental Budapest


Iparági győztesek 2012


IT/Telekommunikáció Microsoft Magyarország Kft.
Termelés Mars Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft.


Takács Gabriella, 2012. október 17.

  • 2024.06.03Projektmenedzsment képzés A KÉPZÉS CÉLJA: A projektmenedzsment elméletének és gyakorlatának megismertetése a résztvevőkkel. A projektmenedzsment módszereinek begyakorlása példákon és esettanulmányokon keresztül. A résztvevők projektvezetési képességének fejlesztése és felkészítésük projektek önálló, sikeres lebonyolítására. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.05Pénzügyi kimutatások elemzése A képzés során a résztvevők megismerik és elsajátítják a beszámoló elemzés eszközeit és technikáit, képessé válnak egy vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének komplex megítélésére a nyilvánosan elérhető pénzügyi beszámolók alapján. Betekintést kapnak a vállalati beszámolók megértéséhez elengedhetetlen iparági elemzés eszközrendszerébe és technikáiba.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.10Szakemberből vezető A szerepváltás nézőpontváltással is jár, nem csak névjegykártyád változott meg. Ha szakemberből lettél vezető érdemes feltenned a kérdéseket: Mi a feladatom? Miért vagyok felelős? Mi változott? Ez a képzés abban segít, hogy tisztábban tudd megfogalmazni és megérteni a saját vezetői szerepedet, az ezzel kapcsolatos változásokat és elvárásokat.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.13Tudatos delegálás - vezetői tréning Programunk két fontos vezetői készség fejlesztésére irányul. Az egyik a tudatos delegálás, mint elengedhetetlen vezetői időfelszabadító, munkatárs-fejlesztő készség, a másik az ehhez szükséges asszertív kommunikáció, amely ezt a folyamatot segíti.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Sofőrállás

Sokféle sofőr állás létezik, nézzünk, milyen lehetőségek kínálkoznak a különböző közlekedési eszközök vezetőinek. Teljes cikk

Minisztériumi állás

A minisztériumi állások betöltői közigazgatásban dolgozó állami alkalmazottak. A munkavállaláshoz szükséges feltételek eltérhetnek az egyes... Teljes cikk

Home office munka

A home office (otthoni munka) lehetővé teszi, hogy a dolgozók a saját otthonukból végezzék el a munkájukat, anélkül, hogy a vállalat székhelyén... Teljes cikk