Megjelent: 15 éve

Munkanélküliek regionális megoszlása Magyarországon

A Foglalkoztatási Hivatal 2004-es, munkanélküliekről szóló, átfogó összegzése megdöbbentő adatokat hozott nyilvánosságra. A felmérés elsősorban arra kereste a választ, hogy a magyarországi régiók állástalan lakossága milyen oktatási megoszlást tükröz.

Ennek keretében a következő osztályokba sorolták a munkanélkülieket:
- 8 általánosnál kevesebb,
- általános iskola,
- szakmunkásképző,
- szakiskola,
- szakközépiskola,
- technikum,
- gimnázium,
- főiskola,
- egyetem és
- speciális iskola.

Ezekbe a csoportokba külön sorolták a 20 év alattiakat, illetve a 20. életévét betöltött állástalanoktól kezdve 4-éves közönként sorolták be a munkanélküliek alapsokaságát. Lássuk az eredményt régiónként!


Dél-Dunántúl

Ebben a régióban 2004-ben összesen 86.649 fő munkanélkülit jegyeztek, akik közül kirívóan sokan képviselték a 20-24, illetve 25-29-es korosztályt. Míg az alig egy-két évvel 20 után járó állástalan fiatalok korcsoportja összesen 15.742 főt tett ki, addig nem sokkal maradt el e-mögött a 30-as életkor felé járók tábora. Ők 15.065-en voltak.

A legsúlyosabb munkaügyi helyzetben lévő 20-24 éves korosztályból a legtöbben -4452 fő- szakmunkásképzőt végzett, de nem sokkal maradt le az általános iskolát végzettek csoportja sem. Ezt követte a gimnáziumot végzettek aránya -1771 fővel-, majd a technikumot végzett állástalan fiatalok csoportja. Az összesítő adatok szerint a Dél-dunántúli régió szakiskolát, speciális szakiskolát és egyetemet végzett fiatal korosztálya meglehetősen jó munkaügyi mutatókat produkált az elmúlt év során.

A régió munkaképes korú, állástalan lakosságának iskolai végzettségét tekintve magasan vezet az általános iskolát végzett munkanélküliek száma, 29.036 fővel, majd szintén kimagaslóan követi a szakmunkásképzőt végzettek tábora 28.848 fős létszámmal. Az átfogó adatok szerint e régióban is az egyetemet -1043 fő- és a speciális szakiskolát végzettek -88 fő- számára a legkedvezőbbek az elhelyezkedési esélyek.


Dél-Alföld

E régió már jóval nagyobb munkanélküli létszámmal rendelkezik. Itt 2004-ben összességében 113.081 fő munkanélkülit tartottak nyilván és az előzőektől eltérően itt már nem csak a 20-24 és 25-29-es korosztályt, de a 30-34 éves korcsoportot is kiemelkedően rossz munkaügyi helyzet jellemezte. A 30-34-es korcsoportból összesen 14.672 munkanélkülit jegyeztek. Közülük legtöbben általános és szakmunkásképző iskolát végzettek. A 20-24 éves korosztály ezen felül a szakközépiskolát végzettek között is sok -összesen 3915 fő- munkanélkülit tartottak nyilván, de nem maradt el sokkal -összességében 2593 fő- a gimnáziumot végzettek száma sem.

A felmérés érdekessége, hogy a 35-54 éves korosztályban tavaly a speciális szakiskolát végzett munkavállalók közül egyetlen munkanélküli sem volt, míg szintén kevés volt a szakiskolát végzett aránya - átlagosan 150 fő. Az 59 év felettiek közül 390-en voltak munkanélküli státuszban, közülük 167-en általános iskolai végzettséggel. Az összesített adatok alapján megállapítható, hogy e régióban az általános és szakmunkásképző iskolát végzettek aránya kimagaslik. E kettő csoport összesen körülbelül 73.000 munkanélkülit tett ki 2004 során.


Észak-Alföld

Ebben a régióban a leginkább az általános iskolát végzettek arányát mutatták ki - ők összességében 52.613 főt jelentettek az amúgy 150.384 fős munkanélküliek táborából. Szintén említésre méltó a 45.416 fős szakmunkásképzőt végzettek aránya, majd ezt követte jóval lemaradva 15-, illetve 13.000 fővel a szakközépiskolát és gimnáziumot végzett munkanélküliek sora. Érdekes tanulsága a felmérésnek, hogy e régióban a 35-39 éves korosztály is csatlakozott a fiatalok kedvezőtlen munkaügyi mutatóihoz. Ők 18642 fővel követték a 21 ezres 30-34 éves munkanélkülieket, illetve az első helyen debütáló 20-24, 25-29 éves korosztály 27 fős állástalan létszámát. Leginkább kirívó adat, hogy a 25-29 évesek közül 8348 szakmunkásképzőt végzett fiatal, míg a 30-34 éves korosztályból 8248 fő általános iskolát végzett munkavállaló volt állás nélkül. Ilyen magas adatra a régió összesítésében sehol máshol nem találunk példát.

A nyolc általánosnál kevesebb iskolázottsággal rendelkező munkanélküliség a 30-34 évesek között volt a legmagasabb, majd ezt követte a 45-49 éves munkanélküliek csoportja. A magas, egyetemi kvalifikációval rendelkező állástalan munkavállalók legtöbbje a 25-29 éves korcsoportból került ki, ezután jött az 1816 főiskolát végzett 20-24 éves fiatalok csoportja.


Észak-Magyarország

Itt az előzőektől eltérően jóval egyenletesebb eloszlás van az egyes korcsoportok között. Valójában a hatezer fős munkanélküli létszám jellemzi a 20-tól 40 éves korcsoportig bezárólag az általános iskolát és szakmunkásképzőt végzetteket egyaránt. A felmérés tanulsága mindazonáltal, hogy a 20 év alattiak 6733-mas létszámából 383 gimnáziumot végzett és 562 szakközépiskolát végzett állástalan fiatalt tartottak nyilván, követve ezzel az igen magas, 3653 fős állástalan, általános iskolát végzett fiatalt.

A régió 45-49 és 55-59 éves korosztályát tekintve majdhogynem háromszoros adatot mutattak ki. Míg az előbbi korosztályban 15.424 fő munkanélküli volt, addig ez a szám a tíz évvel idősebbek között csupán 5321 volt.


Közép-Dunántúl

A régió települései jóval alacsonyabb munkanélküliségi mutatókkal rendelkeznek, hiszen itt csak 75.873 fő munkanélkülit jegyeztek. Az előbbiekhez képest kedvezőbb munkaügyi helyzetet jól tükrözi, hogy a speciális szakiskolát végzettek közül a 35 évtől induló korosztályok közül valamennyiben nulla volt az állástalanok létszáma, míg az összesítő adatok alapján az egyetemet és speciális szakiskolát végzettek száma összességében sem haladta meg az ezeregyszáz főt.

A régió sajátságos adatok sorát mutatja: az 59 év felettiek közül például csupán egy fő szakiskolát végzett állástalant jegyeztek tavaly, de a 20 év alatti állástalan, technikumot végzettek aránya is igen csekély - 21 fő. Szintén ebben a korosztályban 74 fő szakiskolát végzett munkanélkülit tartottak nyilván és a korábban felsorolt más régióktól eltérően a 20-24 éves, általános-, illetve szakmunkásképző iskolát végzett korosztály legmagasabb létszáma sem haladja meg a 3633 főt. Mindezek ellenére a régióban a legmagasabb munkanélküliségi arány a korábbiaknak megfelelően a szakmunkásképzőt végzettek között volt - összesen 24.465 fő.


Közép-Magyarország

Ez a régió 90.548 fő munkanélkülivel a középmezőnyben helyezkedik el. Legtöbb munkanélkülije a 25-29 éves korosztályból került ki -16.154 fő-, ezen belül is az általános és szakmunkásképző iskolát végzettek közül. Érdekes adat, hogy a 20 év alatti fiatalok közül csupán 1834 főt regisztráltak munkanélküliként és az 59 év felettiek közül is csak 527-en élnek állás nélkül.

Az egyetemet végzettek táborából legtöbben -535 fő- a 25-29 évesek közül kerültek ki és szintúgy ebből a táborból van a legtöbb főiskolát végzett munkanélküli is 1073 fővel.


Nyugat-Dunántúl

75.495 munkanélküli, közülük 6000 gimnáziumot, 3969 főiskolát és 1132 egyetemet végzett állástalan jellemzi ezt a régiót. A listavezető korosztály itt szintén a 20-24 éves korosztály 13.491 fővel, majd ezt követi nem sokkal utána 13.143 fővel a 25-29-es korosztály. A legtöbb egyetemet -403 fő- és főiskolát végzett -hozzávetőlegesen 1000 fő- munkanélküli itt is a 25-29 éves korcsoportból került ki, nem sokkal megelőzve a 20-24 éveseket.


Garai Katalin
  • 2019.12.05Adatvédelmi Tisztviselő /DPO Képzés – Dr. Kulcsár Zoltánnal /12. 05-06./ Az adatvédelmi tisztviselő képzés célja, hogy a résztvevők pontosan megismerjék az adatkezelők adatvédelmi kötelezettségeit, kialakuljon bennük az a szintű adatvédelmi tudatosság, amely alkalmassá teszi őket a GDPR szerinti adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatok ellátására. Részletek Jegyek
  • 2020.01.18 ICF akkreditált Jungiánus coach féléves továbbképzés Magyarországon először a nemzetközileg sikeres Jungian Coaching School továbbképzése, ami ICF krediteket ad, 2020 januártól júiusig, havonta egy hétvégén. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter