Megjelent: 14 éve

Pályázati felhívás a Vas megyei Munkaügyi Központ igazgatói munkakörének betöltésére

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (1054. Budapest, Alkotmány u 3.) pályázatot hirdet a Vas megyei Munkaügyi Központ igazgatói munkakörének betöltésére.

Ellátandó főbb feladatok:

A Vas Megyei Munkaügyi Központ tevékenységének irányítása, jogszerű működésének biztosítása a hatályos jogszabályokban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint; a szakmai irányító szervezetek útmutatásai alapján.
A megyei sajátosságoknak megfelelő munkaerő-piaci programok kezdeményezése és működtetése.
Együttműködés és kapcsolattartás a térség munkaadóival, önkormányzataival, valamint a munkaerőpiac egyéb szereplőivel.
Közreműködés a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos szakmai anyagok előkészítésében és véleményezésében.
Részvétel a Vas Megyei Munkaügyi Központ feladat- és hatáskörével összefüggésben létrehozott szakmai bizottságok és más testületek munkájában.

Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
"A köztisztviselők képesítési előírásairól" szóló 9/1995. (II.3.) Korm.rendelet 3.sz. melléklet 43. vagy 44. pontja szerinti szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség.

Előny jelent:
foglalkoztatáspolitika, munkaügy területén szerzett szakmai tapasztalat,
közigazgatási gyakorlat, közigazgatási szakvizsga,
többéves vezetői gyakorlat,
intézményirányításban szerzett gyakorlat,
angol, német, vagy francia nyelv legalább középfokú ismerete,
részvétel vezetőképző programokon.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes szakmai önéletrajzot,
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
egyetemi és / vagy főiskolai és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
rövid szakmai, vezetői programot.
A megyei munkaügyi központ igazgatója "A köztisztviselők jogállásáról" szóló 1992. évi XXIII. törvény és "A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról" szóló 1991. évi IV. törvény alapján minisztériumi főosztályvezetői besorolású köztisztviselő.

A munkakör fontos és bizalmas munkakörnek minősül, betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása és vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése szükséges.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstől számított 15 nap.

A pályázatot zárt borítékban, egy példányban a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánpolitikai Főosztályának címezve (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) kell benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: "Vas Megyei Munkaügyi Központ igazgatói pályázat".

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül kerül sor.

A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálástól számított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel együtt visszaküldjük.
A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát bizalmasan kezeljük.
A munkakör a nemzetbiztonsági ellenőrzés eredményes befejezését követően azonnal betölthető.

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánpolitikai Főosztályán Lévai Zoltán főosztályvezetőtől a 473-8152-es telefonszámon.
  • 2020.06.16Gyakorlatban startol az új Tbj 2020. július 1-jétől már a mindennapos munka során alkalmazni kell a bérszámfejtés, járulékmegállapítás és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapítása során is. Elméletben már sokat tudunk róla, de mi a helyzet a gyakorlati oldalon? Részletek Jegyek
  • 2020.08.30Sämling Solution most induló online nyílt képzései! Összes képzésünk elérhető online, professzionális csapatunk profi megoldásokkal a megszokott színvonalon a következő képzéseket ajánlja figyelmébe: Virtuális csapatok menedzselése, Practical Task&Project menedzsment, Hogyan oktassunk online, Kreatív problémamegoldás, Megtartó erőim a változó időkben, Reziliencia,Virtuális interjútechnika Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter