kapubanner for mobile
Megjelent: 1 éve

A Samsung, a BT és a Mercedes-Benz a legvonzóbb hazai munkaadók: Randstad kutatás

Megvannak a Randstad Award globális munkáltatóimárka-kutatás hazai győztesei. A Samsung lett a legvonzóbb hazai munkáltató, a második helyen a BT (British Telecommunications) végzett, a harmadik helyet pedig a Mercedes-Benz szerezte meg. A legismertebb a telekommunikációs szektor, de továbbra is az IT a legvonzóbb a munkavállalók számára, és a munkahelyválasztáskor az attraktív fizetés mellett a nem anyagi juttatásoknak is fontos szerep jut.

Randstad award munkáltatói márka employer branding-

Idén tizedik alkalommal díjazták Randstad Awarddal hazánk legnépszerűbb munkáltatóit. A világ legnagyobb, 32 országban zajló független munkáltatói márkakutatása, a Randstad Employer Brand Research – melynek adatfelvétele 2023 januárjában zajlott – eredményei alapján 2021 után ismét a Samsung a legvonzóbb hazai munkáltató, a BT ezüstérmes lett, a Mercedes-Benz pedig megvédte dobogós helyezését. Idén egy jubileumi díj is kiosztásra került: az elmúlt tíz év legtöbbször dobogón álló munkaadóját díjazták, így a Mercedes-Benz két elismerést zsebelt be, hiszen tíz év alatt kilencszer állt dobogón.

Saját szektorában különdíjat érdemelt ki az IKEA, a Magyar Nemzeti Bank, a MOL, a Richter Gedeon, az Accor-Pannonia Hotels, a Coca-Cola, a McKinsey & Company, a Magyar Telekom, a Wizz Air, a Microsoft, valamint a Market Építő Zrt. A legismertebb munkaadó az IKEA lett.

A magyar munkavállalók az IT-szektort tartják a legvonzóbbnak (ez az egyetlen szektor, amely több százalékot is tudott nőni vonzerőben tavalyhoz képest), amelyet az üzleti szolgáltatási szektor (BSS) és a telekommunikációs ágazat követnek – már a harmadik éve ez a TOP 3. Ugyanakkor csökken a tíz legvonzóbb szektor közötti távolság, azaz nő a verseny a munkáltatói márkák között a tehetségek megszerzésében és megtartásában.

Továbbra is fontos szempont munkahelyválasztáskor a vonzó fizetés és juttatási csomag, de hasonló fontossággal bírnak a nem anyagi juttatások is, amelyet a munkaadóknak be kell építeniük a kínálatukba, figyelve a munkavállalók igényeire.

Mit akar a munkavállaló?

Magyarországon a munkahelyválasztást befolyásoló legfontosabb öt tényező nem változott az elmúlt három évben.
A Randstad friss kutatása szerint a legfontosabb továbbra is a vonzó munkabér és juttatási csomag, a magyarok számára az európai átlaghoz képest is fontosabb driver ez (az európia átlag index 154, a magyarországi 174.). A második legfontosabb szempont a kellemes munkahelyi légkör, amely szintén nagy eltérést mutat az európai átlaghoz képest (Európa 140, Magyarország 166), tehát a magyar munkavállalók számára különösen fontos, hogyan érzik magukat a munkahelyükön, hogyan bánik velük a vezetőjük.A nehezen kiszámítható gazdasági környezetben tavalyhoz képest jelentősen nőtt a munkaadó pénzügyi stabilitásának a fontossága, a felmért európai országok között a magyar index lett a legmagasabb (Európa 109, Magyarország 153). A TOP5 munkahelyválasztás befolyásoló tényező között találjuk még az állás hosszú távú biztonságát, valamint a munka-magánélet egyensúlyát.

Nem mindenhol a fizetés a legfontosabb mozgatórugó: Németországban a munkahely biztonsága, Olaszországban és Angliában a work-life-balance, Norvégiában a kellemes munkahelyi légkör került idén az első helyre.

A felmérésből az is látszódik, hogy a hazai dolgozóknak kevésbé fontos a munkakör tartalma. Nemcsak az európai 91-es átlag indexnél sokkal alacsonyabb a magyarországi érték (68-as index), de tavaly óta is jelentősen csökkent ennek a mozgatórugónak a fontossága. Ez egyébként Európában Hollandiában kapta a legmagasabb értéket, 140-et.
A férfiak számára fontosabb a pénzügyileg stabil munkahely és a modern technológiák használata, a nőknek pedig a lokáció és a home office lehetősége nyom többet a latban munkahelyválasztáskor. De például a magasabb végzettségűek a távmunka lehetőségét többre értékelik, mint a munkahely elhelyezkedését. A szellemi dolgozóknak a home office a fontos, a fizikai dolgozóknál pedig a munkahelyi légkör és a lokáció fontossága emelkedik ki. Az egyes mozgatórugók között korcsoportok szerint is találunk különbségeket, más-más szempont áll a generációk fókuszában.

A Randstad munkáltatói márka és munkavállalói preferencia felmérésének elmúlt tíz évében mért eredményei alapján az látszódik, hogy az a vállalat, amely a fizetés tekintetében nem tudja tartani az ütemet a piaccal, a számos szakmában tapasztalható fokozódó jelölthiány mellett lemarad, hiszen fizetés és a juttatások tíz éve a legfontosabb mozgatórugója a hazai munkavállalóknak.


Az elmúlt tíz év trendjeit nézve az is megállapítható, hogy a 2009-es gazdasági válság kiheveréséig a munkahely biztonsága a második helyen állt, majd 2017-ben, ahogy a munkaerőpiac jelöltvezérelt piaccá alakult, a kellemes munkahelyi légkör egyre fontosabb lett, és átvette a második helyet a fontos mozgatórugók között. A munkaadó pénzügyi stabilitása fontossága évről évre növekedett, a munkavállalók pedig tudják, hogy van választási lehetőségük, így évek óta nem félnek munkahelyet váltani.

 

Elvárások vs. felkínált értékcsomag

A munkahelyválasztást befolyásoló legfontosabb tényezők és a megkérdezett munkavállalók jelenlegi munkahelye által kínált értékek sorrendje nem fedi egymást. Tehát a munkavállalók vágyai és a munkaadók által kínált értékcsomag között szakadék van, a munkáltatói márkaépítéshez pedig fontos megértenie a vállalatoknak ezt a szakadékot.

Míg a munkavállalók a vonzó munkabért és juttatási csomagot tartják a legfontosabb vonzerőnek, a jelenlegi munkaadójuk értékajánlatát tekintve ez csak a 9. helyen áll. A Randstad év eleji HR Trends kutatása és gap analízise is rámutatott, hogy a munkaadók nem tudták és terveik alapján nem képesek követni a munkavállalók fizetésemelési igényének mértékét az inflációs környezetben.

A fizetés mellett fontos tényező a karrierlehetőség is, a jelenlegi munkaadót azonban nem emiatt értékelik leginkább. A munkavállalók a jelenlegi munkaadójuknál a munkahely kényelmes lokációját értékelik a legtöbbre, egy ideális munkaadó esetében pedig a kényelmes elhelyezkedés mindössze a 7. helyen áll. Úgy tűnik ebből, a lokáció és a megközelíthetőség fontosabb a munkáltató választásakor, mint gondolnánk, a valós döntések során is jelentős szerepet játszik.

A munkahelyválasztáskor azonban nem csak az anyagi juttatások fontosak, hasonló súllyal esnek latba a nem anyagi juttatások is, amit a munkaadóknak egyénre szabottan szükséges integrálniuk az ajánlatukba. A válaszadók 85%-a tartja fontosnak az anyagi juttatásokat és 81% szerint a nem anyagi juttatások is fontosak. Különösen a nőkre igaz ez (85%), de a férfiakat tekintve is magas az arány (76%). A magyarok a kollégákkal (70%) vagy a managerekkel (67%) való jó kapcsolatot tartják a legfontosabb nem anyagi juttatásnak, mindkettőt inkább a nők értékelik fontosnak.

A Randstad felméréséből az is kiderült, azok a szempontok, amelyek leginkább érdeklik a munkavállalókat, a legkevésbé érhetőek tetten – legalábbis a rendelkezésre álló információ szintjén – az ország meghatározó munkaadóinál.

Váltás: a fizetés mellett a nem anyagi juttatások is fontosak

A munkahelyváltási hajlandóság nem változott jelentősen az elmúlt egy évben. 2022 második felében a magyar munkavállalók 14%-a váltott munkahelyet, és 29% tervez váltani a következő fél évben. Ezek a számok hasonlóak a tavalyi évben mértekhez. A Z-generáció nagyobb hajlandóságot mutat a munkahelyváltásra, mint más korcsoportok, az elmúlt hat hónapban közel 20%-uk váltott. Fontos megemlíteni azt is, hogy 7% a munkahelyén belül váltott és 7% a munkahelyén belül tervez váltani, ami jelzésértékű a cégek belső karriertervezése kapcsán.

Ha a fizikai és a szellemi munkakörben dolgozókat nézzük,a kékgallérosok nagyobb arányban váltottak és terveznek váltani. 2022 második felében a szellemi dolgozók 12%-a váltott, 4%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban, és 3%-kal, 24%-ra csökkent tavalyhoz képest azok száma is, akik 2023 első felében terveznek váltani. A kékgalléros munkavállalók számai minimálisan változtak a tavalyi felméréshez képest: 18% váltott és 30% tervez váltani.

2022-höz hasonlóan a munkavállalók 16%-a fél, hogy elveszíti a munkáját. A munkahely elvesztésétől való félelem erősebb az alacsonyabb végzettséggel rendelkezőknél (négyből egy tart ettől), magasabb is közöttük a potenciálisan váltók aránya. A munkahely elvesztésétől félők 41%-a tervez váltani 2023 első felében, de azoknak a 20%-a is tervez váltani, akik jelenleg biztonságban érzik munkájukat. Ugyanakkor a Randstad 2023 márciusában publikált Workmonitor kutatása arra enged következtetni, hogy ez az érték akár magasabb is lehet, az akkor megkérdezett magyar válaszadók 58%-a félt attól, hogy a világgazdasági helyzet hatással lesz a munkahelyük biztonságára, és 34%-uk félt, hogy elveszíti az állását.

A magyarországi válaszadók 59%-a megélhetési költségek emelkedésének fényében a túl alacsony fizetést említette a munkahelyváltás okának – és a jelenlegi munkaadójukat a fizetést tekintve alacsonyan értékelték. De nem szabad alábecsülni a nem anyagi juttatások fontosságát sem: a munka-magánélet egyensúlyát a válaszadók harmada (32%) említette, és közel negyedük azt mondta, hogy a managerükkel való rossz kapcsolat (23%) vagy a karrierépítés lehetőségének hiánya (22%) miatt mondanak fel.

A munkaadóknak a fentiek fényében mérlegelniük kell jelenlegi ajánlatukat, és ügyelniük kell arra, hogy vonzó pénzügyi és nem anyagi juttatási csomagot is hozzanak létre jelenlegi alkalmazottaik számára, ezzel versenyelőnyt szerezve a piacon.

Karrierépítés és személyi fejlődés: a lehetőségek megtartó erővel bírhatnak?

A karrierépítés a magyarok 66%-a szerint lényeges szempont a munkahely-választás során. A Z-generáció körében pedig ez még inkább igaz, közel 80%-uk mondta, hogy fontosnak tartják (és 60%-uk úgy érzi, biztosítva is van számukra ez). Ugyanakkor a magyar dolgozóknak kevesebb mint fele számolt be arról, hogy biztosítva van számára ez a fejlődési lehetőség, 22% szerint egyáltalán nincs lehetőségük karrierépítésre.

A karrierépítés lehetőségéhez hasonlóan a dolgozók kétharmada (62%) fontosnak tartja az átképzést vagy továbbképzést, a 18-34 évesek fejezték ki nagyobb mértékben az erre való igényüket (68%). A jelenlegi munkahelyükön belül a továbbképzés általánosságban fontosabb a megkérdezett munkavállalók számára, mint az átképzés, ami lehetőséget biztosít a munkaadók számára, hogy olcsó és hatékony fejlődési utakat kínáljon részükre, ezzel megtartó értéket teremtve számukra.
A magyar munkaadóknak bőven van lehetősége fejlesztési kínálatuk fejlesztésére, hiszen jelenleg nagy a szakadék a munkavállalói igény és a munkaadók kínálata között. Ennek javítása egyre inkább személyre szabott megközelítést igényel, mivel az egyéni igények egyenként változnak, bár kétségkívül általánoságban is akad javítanivaló.

 

A távmunka a jövőben is velünk marad

Ahogy tavaly, most is a munkavállalók negyede dolgozik részben vagy teljes munkaidejében távmunkában, az arányokban figyelhető meg különbség: csökkent a teljes, és nőt a részleges távmunka aránya.

A magasabb végzettséggel rendelkezők többen dolgoznak távmunkában (37%), a középfokú vagy alapfokú végzettséggel rendelkezőkre ez kevésbé jellemző (14%). Különbség figyelhető meg Magyarország régiói között is, a teljes vagy részleges home office lehetősége a fővárosban jóval inkább elérhető, mint vidéken. A távmunka a legelterjedtebb az ICT (információ- és kommunikációtechnológia), a pénzügyi és a biztosítási szektorban, ahol az alkalmazottak több mint fele (részben) távolról dolgozik.

Ahogy a Randstad korábbi kutatásaiból is kiderült, a rugalmas munkavégzés továbbra is különösen fontos juttatás a munkavállalók számára. Az idei első Workmonitor felmérésben megkérdezett magyarok 72%-a számára fontos a munkavégzés helyének rugalmassága, illetve 31%-uk számára kizáró ok, ha nem biztosítja ezt a munkaadó.
A távmunka a jövőben is velünk marad, azonban a munkáltatóknak világos stratégiával kell rendelkezniük arra vonatkozóan, hogyan építik ezt be az ajánlatukba. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venniük, hogy a távmunkában dolgozók kétharmada csak részben dolgozik távolról, így az ajánlatukban a munka-magánélet egyensúlyának és a kellemes munkahelyi légkörnek is szerepet kell szánni.

A mentális egészség és jóllét fontosabb, mint a befogadó légkör és sokszínűség

A mentális egészséggel és jólléttel kapcsolatos juttatások fontosabbak, mint a befogadó és sokszínű vállalati kultúra. A megkérdezettek több mint fele (53%) olyan cégnél szeretne dolgozni, amely mentális egészséggel és jóléttel kapcsolatos juttatásokat kínál, de 37%-uk fontosnak tartja azt is, hogy munkaadójuk aktívan támogassa a méltányosságot, sokszínűséget, befogadást. A befogadó és sokszínű vállalati kultúrának a fiatalok körében van nagyobb jelentősége: a 18-24 évesek 45%-ának fontos, ami azt vetíti előre, hogy ez a jövőben fontosabbá válik, és a vállalatoknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk fejlesztésére.

 

A top 3 legvonzóbb munkáltató Magyarországon 2023-ban a Randstad Employer Brand Research toplistája szerint:

Samsung, BT és Mercedes-Benz

A 10 év legtöbbször dobogón álló munkaadója: Mercedes-Benz

Különdíjak szektoronként

Legismertebb munkaadó: IKEA
Kiskereskedelem: IKEA
Pénzintézet: Magyar Nemzeti Bank
Energetika és közműszolgáltatás: MOL
Gyógyszer- és vegyipar: Richter Gedeon
HORECA: Accor-Pannonia Hotels
FMCG: Coca-Cola
Szolgáltatások: McKinsey & Company
Telekommunikáció: Magyar Telekom
Szállítmányozás és logisztika: Wizz Air
Információ Technológia: Microsoft
Ingatlan- és építőipar: Market Építő Zrt.

  • 2024.04.30NewLeadership – Vezetői eszköztár bővítése Önmaguk fejlesztését is fontosnak tartó középvezetőknek, frissen kinevezett döntéshozóknak szóló komplex és intenzív vezetőfejlesztő program sok gyakorlattal. Különlegessége, hogy a résztvevők átgondolhatják és megoszthatják egymással aktuális kihívásaikat és még a kritikus vezetői helyzetek megoldásáról is tanulhatnak egymás jó gyakorlatából is!info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.02Munkaviszony létesítése és megszűntetése – Dr. Berke Gyula Pannon Munkajogi Akadémia - Pannon Munkajogi Akadémia előadás-sorozatunkat, melyben kiváló és elismert szakmai előadók támogatásával ismerhetjük meg a munkajog különböző területeit, ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék ismereteiket bővíteni, gyakorlati megközelítésben szeretnék az alkalmazott jogi hátteret megismerni.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.09Egy jól működő csapat titka – Vezetői reziliencia fejlesztése A vezetői reziliencia fejlesztése képzésünk arra világít rá, hogyan lehet úgy tekinteni a tényekre, hogy relativizáljuk őket, kezelhető megvilágításba helyezzük a nehézségeket és igyekezzünk megőrizni a racionalitásunkat, hogy ebben a nehéz helyzetben is fejlődni tudjon a csapatunk. Segítve a csapattagoknak abban, hogy a problémalátásukat a megoldás keresés fókusza váltsa fel és megváltozzon az interakcióik minősége.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.09Munkaidő, pihenőidő – Dr. Takács Gábor Pannon Munkajogi Akadémia - Pannon Munkajogi Akadémia előadás-sorozatunkat, melyben kiváló és elismert szakmai előadók támogatásával ismerhetjük meg a munkajog különböző területeit, ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék ismereteiket bővíteni, gyakorlati megközelítésben szeretnék az alkalmazott jogi hátteret megismerniinfo button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Mentális munkahelyi jóllétet támogató programokra vágynak a munkavállalók

Bár a magyarok többsége szerint fontos lenne a mentális egészséggel többet foglalkozni, hazánkban nem kap elég figyelmet a téma. Mekkora szerepet... Teljes cikk

Top Employers Hungary 2024: ők most Magyarország 10 legjobb munkáltatója az alkalmazottak véleménye alapján

A Munkahelyeink.hu nemzetközi karrier platform nyilvánosságra hozta a legkedveltebb munkaadók toplistáját. A Top Employers Hungary jelenleg az egyetlen... Teljes cikk

Ezek a cégek nyerték el a legjobb munkáltatói minősítést

16 vállalat kapta meg a Top Employer Magyarország 2024 minősítést a Top Employers Institute-tól. A felmérés hat HR területet fed le, köztük az... Teljes cikk