Szerző: Molnár Marianna
Megjelent: 8 éve

A szexmunkás is csak munkás - ha hagyják

Az elsősorban önként szexmunkát vállaló férfiak és nők helyzetének javításával, kilépésük támogatásával foglalkozó Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete (SZEXE) készítette a prostituáltakra vonatkozó árnyékjelentést, amely alapján az ENSZ CEDAW Bizottsága, amely nők elleni diszkrimináció felszámolásával foglalkozik, elmarasztalta hazánkat a szexmunkásokat érő hátrányos megkülönböztetés miatt. Ezt az anyagot ismertette pénteki konferenciáján a Magyar Nők Szövetsége.

Fedorkó Boglárka, a SZEXE projektmenedzsere elmondta, Magyarország 1992-ben csatlakozott az ENSZ CEDAW egyezményéhez, amely a nőkkel szembeni diszkrimináció felszámolásával foglalkozik. A CEDAW Bizottság egyaránt fogadja az állami és civil szféra információit, így juthatott a SZEXE árnyékjelentése idén februárban a bizottság elé.

A SZEXE megkülönbözteti azoknak az ügyeit, akik önkéntesen dolgoznak szexmunkásként, azokétól, akik bármilyen erőszak vagy emberkereskedelem áldozatává válnak. "Ezzel egyet is értett az ENSZ bizottsága, és külön olyan ajánlásokat is megfogalmazott a Magyarországnak szánt dokumentumban, amelyek az önként szexmunkát vállalókra vonatkoznak." Emiatt a dokumentumot nagy előrelépésnek tartják a szexmunkások magyarországi jogainak történetében.

A szexmunkásoknak is jár a biztonságos munkahely

Kevés a menedék, veszélyes az utca

Az ENSZ jelentése az emberkereskedelemmel egy címszó alatt tárgyalja a prostituáltak kizsákmányolását. A jelentés dicséri, hogy az emberkereskedelem árnyaltabb kifejtést kapott a Büntető törvénykönyvben, aggasztónak tartja azonban, hogy az áldozatok számára elégtelen számú menedékház és átmeneti otthon áll rendelkezésre, és a kártalanításuk sincsen megoldva. Az áldozatoknak további védelemre és jogi- illetve reintegrációs segítségre is szükségük volna. A bizottság azt is javasolja, hogy az állam ratifikálja az Európa Tanács emberkereskedelem elleni egyezményét.

A bizottság hiányolta az Emberkereskedelem Elleni Küzdelemről szóló 2013-2016 közötti Nemzeti Stratégiáról szóló kormányhatározat tervezetből a nő- és lánykereskedelem gyökerét célzó teendőket. A Magyar Nők Szövetségének elnöke, Alföldi Andrea a konferencián ugyanezzel a tervezettel kapcsolatban kifogásolta, hogy elkészítésekor nem hallgatták meg a civil szervezeteket, holott a velük való együttműködésről sok szó esik benne.

A CEDAW Bizottság azt is kifogásolta, hogy a szexuális kizsákmányolás gyermekkorú áldozatai gyakran alanyai stigmatizálásnak. Javasolták a magyar törvényhozásnak, hogy a prostitúción ért gyermekeket semmiképp se kezeljék elkövetőként, hanem minden esetben tekintsék őket áldozatnak.
A CEDAW Bizottságnak szemet szúrt a női szexmunkások diszkriminációja, valamint a kilépési programok hiánya is - ez utóbbit egyébként igyekszik pótolni az emberkereskedelem elleni nemzeti stratégia tervezete egy áldozatsegítő pilot programmal.

A legutolsó magyarországi program, amely a prostituáltak kilépését támogatta, 2006-ban valósult meg uniós forrásból. Azóta nincs olyan törekvés, amely célzottan segítené azokat a szexmunkásokat, akik más megélhetési forrást keresnek - emlékezetett Fedorkó Boglárka.

Az ENSZ bizottsága úgy vélte, az állam nem tesz meg mindent azért, hogy biztonságos munkakörnyezetet teremtsen a szexmunkások számára - amihez egyébként az Alaptörvény szerint minden állampolgárnak joga van. Javasolták, hogy az állam tegyen olyan lépéseket, amelyek megelőzhetik a szexmunkások diszkriminációját, és biztosítsák, hogy a helyi és nemzeti szintű törvényhozás is tartsa tiszteletben a biztonságos munkakörülményekhez fűződő jogaikat.

Biztonságos munkakörülmények: türelmi zónák

Ezek a biztonságos munkakörülmények az árnyékjelentést benyújtó Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete szerint a türelmi zónák kijelölését jelentenék elsősorban, vagyis a már létező törvényt kellene betartatni az önkormányzatokkal. A prostitúció 1993-as dekriminalizációja után 1999-ben hoztak törvényt arról, hogy minden 50 ezer léleknél nagyobb településnek kötelezően türelmi zónát kell kijelölnie. Mind ez idáig mindössze egy ilyen állandó területet jelöltek ki az országban, azt is több mint tíz évvel később, 2010-ben Tiszavasváriban. A törvény meghatároz védett övezeteket iskolák, temetők és templomok közelében, azokon kívül a felajánlkozás elvben legális. A valóságban viszont a területhatárok átláthatatlanok, így az utcai prostituáltaknak a folyamatos bizonytalanság marad, ahol az éppen intézkedő rendőr ítéli meg, hogy megfelelő helyen állnak-e.

Ártalmas a rossz viszony a rendőrséggel

Dr. Árva Tamás 12 éve dolgozik a SZEXE jogsegély programjában. Az ügyvéd úgy véli, a szexmunkások alkotják a magyar társadalom egyik legkiszolgáltatottabb csoportját, akik az ügyvédi kapcsolatban nap mint nap számolnak be a velük szembeni megalázó rendőri fellépésről - ami miatt nem bíznak a hatalomban. Példaként említ egy esetet, amelyben a megvert szexmunkást kihallgatása közben kigúnyolták az egyenruhások.

A SZEXE adatai szerint a rendőri visszaélések itt nem állnak meg: nem reprezentatív felmérésükből kiderült, hogy a megkérdezett szexmunkások tizedétől kért már rendőr ingyen szexuális szolgáltatást, 43 százalékuk pedig tapasztalt már fizikai vagy szóbeli erőszakot a hatóság részéről. Ez a konfliktusos kapcsolat súlyosan veszélyezteti a prostituáltak biztonságát - áll a jogvédők jelentésében.

A prostituáltak legtöbbször akkor kerülnek kapcsolatba a karhatalommal, amikor a rendőrség ellenőrzi őket. Árva Tamás elmondta, közterületen az érvényes egészségügyi igazolást ellenőrzik, illetve azt, hogy megfelelő helyen ajánlkoznak-e föl. Lakásban dolgozó szexmunkás esetén a bérleti szerződést is ellenőrzik, mert a törvény kizárja, hogy szexmunka céljából adjanak ki lakóingatlant. Az ügyvéd szerint ez azt jelenti, hogy a jogszabályt szorosan értelmezve csak saját tulajdonú lakásban nyújtható szexuális szolgáltatás. A bérlésre vonatkozó feltételek megváltoztatását is javasolta a SZEXE jelentése.

Árva Tamás szerint diszkriminatív és indokolatlan az amúgy vélhetően legális körülmények között dolgozó szexmunkások szúrópróbaszerű ellenőrzése. Úgy tudja, a magyar rendőrségnek külön csoportja van arra, hogy az online hirdető, lakásban dolgozó nőket ellenőrizzék. A jogász a gyakorlat zaklató jellegét azzal érzékelteti, hogy ügyvédeket sem keres fel a hatóság azért, hogy szúrópróbaszerűen megvizsgálják ügyvédi igazolványaikat, nehogy zugirászkodást kövessenek el.

Az ellenőrzésre szerinte ugyan lehet kriminalisztikai indokokat adni, például hogy ne válhassanak a prostituáltak emberkereskedelem áldozatává, de szerinte a gyakorlatban nem ez a cél. A rendőrség szerinte egy könnyen felderíthető és lezárható ügyet keres, ami javítja a statisztikáikat.

Ezek miatt kérte jelentésében az egyesület, hogy a kormány lépjen fel a szexmunkások elleni erőszakkal szemben, biztosítsa, hogy véget érnek a bírságolások, letartóztatások és őrizetbe vételek. Az egyesület azt is szeretné elérni, hogy a kormány számolja fel a tágan értelmezhető, önkényeskedést lehetővé tevő joghézagokat.

Még manapság is börtönbe mennek

Annak ellenére, hogy a magyar jogrendben a szexmunka alapvetően nem büntetendő, a SZEXE árnyékjelentésében arról számol be, hogy több olyan nővel is van kapcsolatuk, akik akár egy évet is börtönben töltöttek a foglalkozásuk miatt. Ők a szabálysértési törvény áldozatai, amely lehetővé teszi a pénzbírság letöltendő szabadságvesztésre váltását.

Az ENSZ-nek küldött anyagukban említenek egy nőt, akit hat hónap alatt több mint 80-szor bírságoltak meg a járőrök, így több mint négymillió forint bírságot gyűjtött össze. A vagyonnal nem rendelkező prostituált, mivel 5000 forint bírságot válthat egy napi elzárásra, így három év börtönnel nézett szembe.

"Adófizető állampolgárok mint bármelyikünk"

Földi Ágnes, a jogvédő egyesület elnöke a HR Portal kérdésére elmondta, a szexmunkások között nagyon sikeresen indították el 2006-ban a vállalkozóvá válás programját, amelyet szerinte végül a rendőrség lehetetlenített el.

"Nagyon sok szexmunkás kiváltotta a vállalkozói igazolványát, mert adófizető állampolgárok szerettek volna lenni. Azonban gyakran egy hónapban kétszer-háromszor három napot bent voltak a rendőrség zárkájában, mert a rendőrség vitatta, hogy jó helyen ajánlkoztak-e föl. Annak ellenére, hogy a bíróság a szexmunkásoknak adott igazat, ők egy idő után anyagilag ellehetetlenedtek, mert amíg a fogdán van valaki, addig nem tud pénzt keresni, és azt a nem csekély adót nem tudja befizetni."

"Sajnos az lett a tapasztalatunk, hogy az utcai szexmunkásoknak több mint 82 százaléka visszaadta a vállalkozói igazolványát a rendőrség miatt. A lakásban dolgozó szexmunkások közül viszont még mindig nagyon soknak, bár nem elégnek van vállalkozói igazolványa. Olyanról is tudunk, aki már öt éve vállalkozóként űzi ezt a tevékenységet és ugyanolyan adózó mint bármelyikünk, viszont a jogai még mindig nem érvényesülnek. Pont egy olyan hölggyel fordult elő, aki már öt éve adófizető állampolgár, hogy rárontott a rendőrség, mert a szomszéd szokás szerint feljelentette, és lefoglalta a munkaeszközeit: a vállalkozása mobiltelefonját és a laptopját. Akinek pedig elveszik a munkaeszközét, az nehezen tudja a következő hónapban az adóját befizetni" - sorolja Földi Ágnes szélmalomharcuk állomásait.

A szexmunkások tételes adója

A SZEXE könyvelési és adótanácsot is ad a szexmunkásoknak, lépésről lépésre elmagyarázzák a cégalapítást, és nagyon büszkék arra, amikor a szexmunkások visszajeleznek, hogy "sikerült, vállalkozó vagyok!". A legújabb sláger a szexmunkásoknál az új adónem, a kisadózók tételes adója (kata), amelyben gyakorlatilag csak a bevételeket kell bevallani, az adók és járulékok pedig egységesen 50 ezer forintot tesznek ki. Az egyesület könyvelőket is ajánl, de a kata például akár könyvelő segítsége nélkül is intézhető.

Aki nem vállalkozó, annak javasolják, hogy legalább fizesse maga után a társadalombiztosítást, hiszen ebben a szakmában nagyobb az esély a balesetekre vagy betegségekre.

A munkavégzéshez szükséges orvosi igazolást negyedévente kell kiállíttatni, ezért, mint minden foglalkozás-egészségügyi igazolásért fizetni kell az orvosnak, az OEP nem finanszírozza. A szexmunkás-csomag ára a SZEXE egyesületnél a legalacsonyabb, 23 ezer forint, a legmagasabb pedig egy vidéki városban, 66 ezer forint - tudtuk meg Földi Ágnestől.

A moralizálás nem segít senkin

Dr. Tamási Erzsébet kriminológus a konferencián kifejtette, míg az ő tudománya nem ítélkezhet a tárgya felett, csupán a fennálló állapotot próbálja leírni, addig a prostitúciót a politikai diskurzus morális alapon közelíti meg. A hatalom pedig a saját ideológiájának megfelelő tudományos eredményeket és civil partnereket találja meg. Ez az érzelmektől átitatott hozzáállás pedig megakadályozza a közös álláspontok létrehozását, a viták süketek párbeszédére emlékeztetnek.

A kutató elmondta, az összes európai szabályozási forma áttekintése után arra jutott, hogy a prostitúció rezisztens a törvényi keretekre vagyis ellenáll a szabályozásoknak: végleges megoldást még sehol sem találtak. A szervezett bűnözéssel kapcsolatos része akkor is jelen van, ha munkaként tekintünk rá, mint a németek, vagy ha a klienst büntetjük, mint a svédek. Másrészt a szigorú tiltás ellenére például Norvégiában folyamatosan növekszik az utcai prostituáltak száma. Azonban az ártalomcsökkentésre koncentráló kezelésben van két hatékony módszer: ez egyik, hogy az érintetteket, a szexmunkásokat be kell vonni a szabályozás megalkotásába. Ez még Németországban sem történt meg, ahol a dolog teljesen legális.

A másik, "legfontosabb dolog, hogy a törvényeket be kell tartani: ha ezt nem teszik, bármi megtörténhet. Ha egyszer ki kell jelölni egy türelmi zónát, akkor ki kell jelölni." Az európai példák szerint pedig, ha a budapesti belvárosban nincs olyan hely, ahol türelmi zóna jöhetne létre, akkor vigalmi negyedet kell létrehozni, ahol garantálhatóak a megfelelő egészségügyi és biztonsági körülmények.

"Ha ezt nem tesszük meg, és álságosan becsukjuk a szemünket mondván, még csak az hiányzik, hogy mi legyünk Európa kuplerája, ha a szőnyeg alá söpörjük a problémát, az nem lesz jó senkinek. Szabályozatlanul is létezni fog a prostitúció, a lányok pedig teljesen ki lesznek szolgáltatva mindennek és mindenkinek. A lakosságnak sem lesz ezzel jobb. A legkisebb ártalmat kell keresnünk és a valósággal kell számolnunk" - foglalt állást a kriminológus.

Földi Ágnes a SZEXE elnöke szerint az utcai szexmunkát nem lehet egy vigalmi negyeddel sem megszüntetni, azonban a vigalmi negyedben könnyebben lehetne támogató, ártalomcsökkentő vagy kilépést segítő szolgáltatásokat nyújtani a szexmunkásoknak.
  • 2021.05.12SAP Human Experience Summit Miért fontos, hogy a vállalatok a munkavállalókat helyezzék tevékenységük középpontjába? Hogyan növelhető a kollégák hatékonysága és elkötelezettsége egy világméretű járvány idején? Ezekre a kérdésekre is választ ad az SAP Human Experience Summit. A közép-kelet-európai régió HR-eseinek szóló rendezvény interaktív virtuális élményt kínál független és SAP szakértők előadásaival, valamint vállalatok vezetőinek kerekasztal-beszélgetéseivel. A konferencia ingyenes, csupán regisztálni kell. Csatlakozik? Részletek Jegyek
  • 2021.05.13 Humán controlling mutatószámok a gyakorlatban Olyan vezetőknek és (kulcs) munkatársaknak, (HR) controllereknek, HR-eseknek, pénzügyi szakembereknek ajánljuk a képzést, akik a HR munka hatékonyságát, eredményét mérni, számolni, és ezt begyakorolni szeretnék. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik a munkaerő elemzésének, értékelésének vállalati standardizálását, és mérésének elvét és gyakorlatát megismerni szeretnék. Részletek Jegyek
  • 2021.06.07 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikusra lehet szüksége minden olyan cégnek, amelynél kiemelten fontos a munkahelyi egészség és biztonság megvalósítása. A Munkavédelmi technikus ugyanis elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez Részletek Jegyek
  • 2021.06.19Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Sofőr feladatai

A sofőr feladatai a gépjárművezetőével, gépkocsivezetőével megegyeznek. Hozzájuk hasonlóan személygépkocsit vagy tehergépjárművet vezetnek... Teljes cikk

Már gyerekként az ügyvédi irodába ment „haza” - így telik egy nemzetközi ügyvéd egy napja

Koppány Olivér, ügyvéd tavaly tért vissza az Egyesült Államokból Magyarországra, mert úgy érezte felkészült a feladatra, hogy néhány éven... Teljes cikk

„Az elején tartottam a feszültségektől” - így dolgozik egy házaspár a Praktikernél

Fügediné Szidor Bernadett lassan 18 éve, míg férje Fügedi Zsolt 12 éve dolgozik a Praktiker barkácsláncnál. Bernadett a szerszám-, míg Zsolt a... Teljes cikk