Megjelent: 13 éve

Aktuális változások a személyi jövedelemadóban

A Parlament által már elfogadott, a személyi jövedelemadót érintő változásokról olvashatnak az alábbiakban a Sodexho Pass összefoglalójában.

Változások 2007. január 1-jét követően

A munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás adója 44 százalékról 54 százalékra emelkedik, hasonlóan a természetbeni juttatás adójához, melynek mértéke már tavaly szeptember 1-jétől emelkedett. További változás, hogy az értékhatár túllépését követően kell megállapítani a fizetendő adót. A Cafeteria rendszerekben alkalmazott szorzó itt 1,9866-ra emelkedik. Mivel a bankszámlaköltség-térítés adómentessége megszűnik, ezért a keretbe beszámítandó juttatások felsorolásából ez kiesik.

Szja tv. 71. §
(4) A munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás adója az (1) bekezdés szerint számított adóalap 54 százaléka.
(5) A munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás után az adót a munkáltató az (1) bekezdésben meghatározott értékhatár túllépését követően az említett juttatás napjára – a munkaviszony évközben történő megszűnésekor az (1) bekezdés szerinti arányosított értékhatár túllépése esetén a munkaviszony megszűnése napjára – állapítja meg, és az adózás rendjéről szóló törvénynek a kifizetőre irányadó rendelkezései szerint fizeti meg és vallja be.


Csekély értékű ajándék juttatása tekintetében a jogosultak köre szűkült, kizárólag a törvényben meghatározott személyi körnek juttatható, tehát 2007. január 1-jétől már nem adható bármely magánszemélynek adómentesen.
A jogosultak köre a következő:
munkáltató munkavállalójának;
szakszervezet a tagjának;
a nyugdíjasnak, ha a volt munkáltató vagy annak jogutódja a juttató;
fentiek közös háztartásban élő közeli hozzátartozóinak;
az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának;
szakképző iskolai tanulónak;
a hallgatónak kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt.
Az adómentesség továbbra is a minimálbér 10 százalékát meg nem haladóan három alkalommal juttatott ajándékra vonatkozik.


Szja tv. 1. számú melléklet
8.19. a) a szakszervezet által a tagjának, nyugdíjas tagjának, az említett személlyel közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának, továbbá a munkáltató által a munkavállalójának, a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának, valamint a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak, továbbá – ha a volt munkáltató vagy annak jogutódja a juttató – a nyugdíjban részesülő magánszemélynek és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának legfeljebb évi három alkalommal adott termék, szolgáltatás, illetve az ezekre szóló utalvány értékéből alkalmanként az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékát meg nem haladó rész; az adómentes juttatást a kifizető (szakszervezet, munkáltató) csekély értékű ajándékként tartja nyilván.

Az adómentes üdülési csekk juttatásánál – 2007. január 2-tól - a jogosultak köre megváltozott. A munkáltató a munkavállalójának, a volt munkáltató nyugdíjasának, a gazdasági társaság a személyesen közreműködő tagjának, a szövetkezet a tagjának és a szakszervezet a tagjának nyújthatja az üdülési csekket adómentesen valamint a fent említettek közeli hozzátartozóinak is. Az üdülési csekket adómentesen kaphatják a szociálisan rászorulók is, pályázat alapján, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványtól. A felhasználhatóság köre is változott. Az üdülési csekk ezentúl kizárólag belföldi üdülési, pihenési, kikapcsolódási, egészségmegőrzési, betegségmegelőzési, szabadidősport szolgáltatásra váltható be.

Szja tv. 1. számú melléklet
8.3. az ugyanazon belföldi illetőségű magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk (a továbbiakban: üdülési csekk) formájában, legfeljebb évente az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegét meg nem haladó értékben juttatott bevétel, feltéve, hogy a juttatást
a) a munkáltató a munkavállalójának, a munkavállalója közeli hozzátartozójának, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának, valamint a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak, továbbá - ha a volt munkáltató vagy annak jogutódja a juttató - a nyugdíjban részesülő magánszemélynek és közeli hozzátartozójának,
b) a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázat alapján a szociálisan rászorulónak,
c) a gazdasági társaság a személyesen közreműködő tagjának, a szövetkezet, a szakszervezet a tagjának, e juttatók a nyugdíjas tagjuknak, az említett magánszemélyek közeli hozzátartozójának, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának nyújtja, és feltéve, hogy az üdülési csekk kizárólag belföldi üdülési, pihenési, kikapcsolódási, egészségmegőrzési, betegségmegelőzési, szabadidősport szolgáltatásra váltható be, azzal, hogy az üdülési csekk kibocsátója az igénybe vehető szolgáltatások körét az alapítói jogokat gyakorló miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter előzetes egyetértésével határozza meg.Az önkéntes pénztárakba a magánszemély javára fizetett munkáltatói hozzájárulás adómentes összege is változik 2007. január 1-jétől.
Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba fizetett hozzájárulás a minimálbér 50 százalékáig;
az önkéntes kölcsönös egészség- és/vagy önsegélyező pénztár(ak)ba fizetett hozzájárulás a minimálbér 20 százalékáig számít adómentesnek.


Szja tv. 7. §
(1) A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket:
k) azt az összeget, amelyet a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései szerint tagdíj fizetésére kötött támogatási megállapodás alapján a magánszemély helyett más fizet meg, valamint amelyet a munkáltató a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései szerint a magánszemély tagdíjának kiegészítéseként egyoldalú kötelezettségvállalás alapján a magánnyugdíjpénztárba fizet, továbbá a magánszemély javára munkáltatói hozzájárulásként önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba történő befizetés esetén együttesen legfeljebb a tárgyhónap első napján érvényes havi minimálbér 50 százalékát meg nem haladóan fizetett összeget, és/vagy önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)/önsegélyező pénztár(ak)ba történő befizetés esetén együttesen legfeljebb a tárgyhónap első napján érvényes havi minimálbér 20 százalékát meg nem haladóan fizetett összeget;


2007. január 1-jétől hatályba lépett az a kormányrendelet is, amely szerint a minimálbér összege 65 500 forint.

316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
2. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege a teljes munkaidő teljesítése és havibér alkalmazása esetén
a) 2006. január 1-jétől havi 62 500 forint,
b) 2007. január 1-jétől havi 65 500 forint,
c) 2008. január 1-jétől havi 69 000 forint.  • 2020.01.22Változásmenedzsment képzés Cél a szervezet változáskezelési képességének fejlesztése. A változási folyamat és a változás összetevőinek a megértése. Az egyének változáskezelési képességének fejlesztése konkrét gyakorlatokon keresztül. A változási programok kritikus sikertényezőinek megismerése. Részletek Jegyek
  • 2020.02.20Készülj fel a 2020-as Munka törvénykönyve változására! Hogyan kell előkészíteni munkajogi szempontból a felmondást? Hogyan működhet jogszerűen az elektronikus munkaidő nyilvántartás? Milyen változások várhatók a Munka törvénykönyvében, az elfogadott uniós irányelvek tükrében? Milyen tanulságok vonhatók le a legújabb munkaügyi bírói gyakorlatból? Részletek Jegyek
  • 2020.02.20recruiTECH Idén minden eddiginél erősebb programmal, számos külföldi (IRL, UK, PL) és hazai előadóval indítjuk útjára a recruiTECH, 2020.02.20-i eseményünket! Várjuk szeretettel a toborzási szakma színe-javát, és mindenkit, aki felelősséget érez a tehetségek megtalálásában. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Cafeteria 2020 - munkáltatói tervek

Bár 2019. november elején a 2020-as adótörvények végleges állapota még nem volt ismert, a munkáltatók nagy része már tervezi, hogy milyen ... Teljes cikk

Alternatív juttatások bevezetésével növelhető a dolgozók elégedettsége

2019-től több változás is történt a béreket érintő közterhek és kedvezmények szabályozásában. Az előírások megfelelő alkalmazásával... Teljes cikk

Kisebb cafeteria keretben gondolkodnak a cégek 2019-ben

Csak kis mértékben csökkentek a vállalatok cafeteria keretei, mert aki eddig adott, nem gondolta meg magát hirtelen 2019-re. Legfeljebb másként adta ki... Teljes cikk