kapubanner for mobile
Mészáros Etelka
Megjelent: 17 éve

Esélyek az egyenlőségre

2007 az esélyegyenlőség éve, melynek feladata, hogy bemutassa, milyen előnyökkel jár a sokszínűség az emberek és az európai társadalmak számára. A megkülönböztetés törvénybe ütköző, a gazdaság és a társadalom is kárát látja. Vajon a hazánkban útnak indított esélyjavító programok valóban célba értek? Mi történt eddig e téren? Ennek jártunk utána.

Az esélyegyenlőség európai évében 27 EU- tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia vesz részt. A program része egy páneurópai tájékoztató kampány, de számos nemzeti és helyi rendezvényt tartanak valamennyi uniós tagországban. A tagállamok az esélyegyenlőség európai megteremtéséért több szervezetet is létrehoztak, amelyek meghatározzák, milyen lépések szükségesek az esélyegyenlőség megvalósulásáért. Ilyen szervezet pl. az EQUAL, amely kezdeményezés célja olyan innovatív módszerek kidolgozása és elterjesztése, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiachoz kapcsolódó diszkrimináció és egyenlőtlenségek megszüntetéséhez. A magyar EQUAL program azokat a kísérleti kezdeményezéseket támogatja, amelyek a hátrányos helyzetű emberek munkához jutását, foglalkoztatását segítik elő. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány, a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány ugyancsak az esélyek javításában működik közre.

A roma integrációtól a megváltozott munkaképességűek rehabilitációjáig

Az ifjúságpolitikában a következő évek feladata, hogy a központi és regionális intézményrendszer, valamint annak eszközei, a tudásalapú erőforrások mind szélesebb körben, minél közvetlenebbül váljanak elérhetővé a fiatalok számára. A nemek egyenlősége program a nők és a férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségét, a szakmai és a magánélet összeegyeztetését, a döntéshozatalban a két nem egyenlő arányú képviseletét irányozta elő. Célul tűzi ki továbbá a nemi bűncselekmény valamennyi formájának felszámolását, valamint a nemek közötti egyenlőség előmozdítását a politikákban.

A roma integrációs program előkészíti a romák társadalmi integrációját, koncepciókat dolgoz ki és előkészíti az ezzel kapcsolatos stratégiai döntéseket, javaslatokat, cselekvési és szakmai programokat különösen a jogegyenlőség, az életminőség javítása, az oktatás-képzés, a foglalkoztatás és a társadalmi kommunikáció területén. A kisebbségpolitika célja pedig, hogy a népcsoportok számára olyan kisebbségbarát környezetet alakítson ki, amelyben megőrizhetik és továbbörökíthetik kulturális önazonosságukat, és szabadon élhetnek törvényben biztosított jogaikkal. A foglalkoztatás program a szolgáltatások megvalósításához, segítő eszközök fejlesztéséhez nyújt támogatást, mely segíti a munkavállalót az őt ért diszkriminációs hatás felismerésében és leküzdésében. Befolyást gyakorol a vállalatok humán stratégiájára, elsősorban a munkaerő-felvétel, a gyes/gyed utáni beilleszkedés, valamint a bérezés területén előforduló diszkriminációs gyakorlatok feltárására.

Digitális középiskola romáknak

A hátrányos helyzetű csoportok számára meghatározó az információs társadalom nyújtotta lehetőség, hiszen az információkhoz való hozzáférés jelentős szerepet játszik a mindennapi életben, a munkához jutásban. Ezek a lehetőségek éppen a hátrányos helyzetből fakadó esélycsökkenést képesek ellensúlyozni. A rossz közlekedésű kistelepülésen élőknek például megszűnik a távolság, amikor ügyeiket az eMagyarország pontokon interneten keresztül intézhetik. A látássérültek teljes értékű munkát vállalhatnak számítógép és megfelelő szoftver segítségével.

Egy roma felnőtt középiskolai tanulmányokat folytathat a Digitális Középiskolában úgy, hogy csak havonta kell elutaznia egy másik településre. A területi esélyegyenlőség javítására összesen 2002 óta több mint 5 milliárd forint értékben indultak programok. Északkelet-Magyarországon Roma online középiskolai program indult, első lépcsőben roma kisebbségi önkormányzatok képviselői jelentkezhettek Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből. A képzés a hagyományos levelező gimnáziumi képzést egészíti ki és teszi hatékonyabbá az informatika és az eLearning eszközeivel.

eMagyarország Ifjúsági Program, rehabilitációs program, újabb Start kártyák

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda informatikai eszközök vásárlásának támogatását kapta. Az iroda vállalta, hogy esettanulmányokból álló jelentős adatbázisát a Nemzeti Digitális Adattár adatbázisához kapcsolja, így az egységes keresési rendszerben hatékonyabban és egyszerűbben férhetnek majd hozzá az érdeklődők. Az adatbázis ilyen módon felhasználhatóvá válik a középiskolai oktatásban a kisebbségi jogok megismertetésében. A közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő diákok számára eMagyarország Ifjúsági Program indult, amelynek célja, hogy az informatikára leginkább fogékony korban lévő fiatalokat felkészítse az információ technológia új típusú problémáira. E program fontos részét képezi eMagyarország Táborsorozat, amelyen mintegy 180 roma középiskolás térítésmentesen vehetett részt.

A megváltozott munkaképességű rokkantnyugdíjasok egy részének az úgynevezett rehabilitációs programmal kíván segíteni a kormány. A rokkantsági nyugdíj helyett rehabilitációs járadékban részesülnek, illetve kötelező részt venniük a programban. Ez a több százezer személy közül néhány tízezernek nyújt majd lehetőséget arra, hogy ismét a munkaerőpiac szereplőjévé váljon.

A munkáltatók sok esetben ódzkodnak az idősebb munkavállalók alkalmazásától. A kormány ezért többféle kedvezmény nyújtásával próbál segíteni. A munkáltatóknak például kevesebb tb-járulékot kell fizetniük 50 év feletti munkavállalók után. A Prémiumévek program mind a közszférában, mind a versenyszférában dolgozók számára méltó visszavonulásra ad lehetőséget. A programban azok vehetnek részt, akik 5 éven belül nyugdíjjogosultságot szereznek és legalább 25 évet töltöttek munkaviszonyban, így a résztvevők illetményük 70 százalékát kapják. Az 50 éven felüli tartós munkanélkülieknek szól a Start-Extra program, amely kiemelt járulékkedvezményt biztosít az őket foglalkoztató vállalkozásoknak. A cégek az első évben mentesülnek a tb-járulékfizetés alól, és a második évben is csupán 15 százalék járulékot kell fizetniük. A Start Plusz program keretében a gyes, gyed, gyet megszűnését követően, egy éven belül a munkaerőpiacra visszatérő személy, vagy a gyes mellett munkát vállaló, a gyermek egy éves kora után, és az ápolási díj megszűnését követő egy éven belül ismét dolgozni akaró édesanya alkalmazásakor részesül a munkáltató járulékkedvezményben.

Újabb lehetőségek a szakképzés, felnőttképzés terén

A versenyképes tudáshoz való ingyenes hozzáférés lehetőségét a fiatal és idősebb felnőttek számára a "Lépj egyet előre" program segíti. A programban alapfokú iskolai végzettséget szerezhetnek azok a felnőttek, akik azzal nem rendelkeznek, de a 6. osztály befejezését igazoló bizonyítványuk van. Az alapfokú iskolai végzettség megszerzése után szakképesítést adó képzésekbe is bekapcsolódhatnak. Az általános iskolát befejezettek számára mód nyílik szakképesítés megszerzésére hiányszakmákban vagy a munkáltató által igényelt munkakörhöz kapcsolódó szakmákban. A projekt során az érettségivel rendelkező felnőttek lehetőséget kapnak, hogy érettségire épülő szakmát szerezzenek. A tanulást vállaló felnőttek képzési költségét és a sikeres végzést követő juttatást - ez a mindenkori minimálbér összegének felel meg - az egyén és a Foglalkoztatási Hivatal között létrejött szerződés alapján az Európai Unió és a magyar kormány átvállalja.

A munkaügyi központ kirendeltségén tartósan állás nélkül lévő személyek foglalkoztatása érdekében a munkaügyi központ, a foglalkoztató részére bértámogatást biztosít. A támogatás azon munkaadó részére állapítható meg, aki vállalja a munkaügyi központ által kiközvetített és legalább hat (a pályakezdők és 45. életévüket betöltött álláskeresők esetében legalább három) hónapja nyilvántartott álláskeresőnek a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását. Kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás folyósításának és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a támogatott és a hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát nem szünteti meg.

Az esélyegyenlőségi év felénél tartunk, a hazai szervezetek tervezett programjaiban még a fenti példákon kívül is számtalan célkitűzés van, amit meg kellene valósítani. A kidolgozott programokról, létrejött bizottságokról, testületekről több honlapon olvashatunk, de kérdés, hogy a számtalan célkitűzést sikerül-e meg is valósítani.

Mészáros Etelka, HR Portal
  • 2024.07.10GDPR A HR-BEN: ADATVÉDELEM A MUNKAHELYEN Programunkon gyakorlati oldalról tekintjük át a munkaviszonnyal összefüggésben leggyakrabban előforduló kérdéseket, tipikus buktatókat és lehetséges hibákat, melyek az elmúlt 6 év során a GDPR szabályozás létrejöttét követően felmerültek.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.05Business Beach Conference Az Ingatlan Regatta már 8 éve köti össze az ingatlanpiac legfontosabb szereplőit egy különleges sporteseménnyel. Az idei évtől kezdve, Litkey Farkassal közös szervezésben “új” eseményként csatlakozik hozzánk a Bankár Kupa.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.26Best Practice Fórum - Roto A Fórum Célja: A Digitalizációs és Lean szemléletű folyamatfejlesztések sikeres vállalati megoldásainak, jó gyakorlatainak megosztása a fórum résztvevői között. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.10.02Tréning Kerekasztal Konferencia 2024. A 2024-es, őszi Tréning Kerekasztal Konferenciánk célja, hogy a résztvevők sokféle megközelítést kapjanak arról, a technológia hogyan épülhet be a tréningek világába.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Fedezze fel a munkaerőpiac digitális lehetőségeit és jogait!

Tudjon meg mindent a bejelentett munkaviszony lekérdezéséről, hogy biztosítva legyen a munkahelyi jogviszonyok átláthatósága. Ismerje meg az... Teljes cikk

Tudjon meg többet a munkahelyi elszámolásokról egy pillanat alatt!

Az idei évben a munkavállalók gépkocsihasználatát továbbra is az útnyilvántartás vagy kiküldetési rendelvény alapján számolják el. Az... Teljes cikk

Legyen naprakész a társadalombiztosítási jogokkal és kötelezettségekkel!

Ismerje meg a BNO kód jelentőségét az egészségügyi diagnózisok és adókedvezmények szempontjából. Használja ki a betegszabadság kalkulátor... Teljes cikk