kapubanner for mobile
Megjelent: 3 hete

Nyelvvizsga

Nyelvtudás nélkül jelentősen beszűkülnek a lehetőségek a munkaerőpiacon. A versenyszférában a valós nyelvtudás számít, ám ehhez nagy segítséget és motivációt jelent egy nyelvvizsga. Egyetemi tanulmányokhoz plusz pontot jelent, az állami szférában pedig plusz pénzt. Milyen szintek vannak? Mit jelentenek ezek? Mennyibe kerül egy nyelvvizsga? Hogyan és kinek lehet a vizsgadíjat visszaigényelni?


A nyelvtudás szintjét Európa-szerte a Közös Európai Referenciakerettel határozzák meg.

A Közös Európai Referenciakeret a nyelvtanulókat három nagy csoportba sorolja, amelyeket hat szintre lehet bontani:

A Alapszintű nyelvhasználó (Basic User)
A1 Minimumszint (Breakthrough)
A2 Alapszint (Waystage)
B Önálló nyelvhasználó (Independent User)
B1 Küszöbszint (Threshold)
B2 Középszint (Vantage)
C Mesterfokú nyelvhasználó (Proficient User)
C1 Haladó (Effective Operational Proficiency)
C2 Mesterfok (Mastery)

A korábbi magyar nyelvvizsgarendszerben a B1 szint felelt meg az alapfoknak, a B2 a középfoknak, míg a C1 a felsőfokú nyelvvizsgának, nyelvtudásnak.

A1 szint: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy hajlandó a mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel is megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit.

Nyelvvizsga szintek jelentése

A2 szint: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen. Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről.

B1 szint: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit.

B2 szint: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét. Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, az érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.

C1 szint: Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keresi a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyedén és hatékonyan használja a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni. Világosan és részletesen tud leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon, egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be.

C2 szint: Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy biztonsággal alkalmaz sajátos kifejezéseket és különböző nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza át a mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik. Világosan és folyamatosan, stílusát a helyzethez igazítva írja le vagy fejti ki bármit, előadását logikusan szerkeszti meg; segíti a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze.

Nyelvvizsga díj

Megnéztük, hogy mennyibe kerül egy komplex (szóbeli és írásbeli nyelvvizsga 2024-ben két nyelvvizsgaközpontban.

BME Nyelvvizsga
B1 (alapfokú) komplex nyelvvizsga: 38 ezer forint
B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga: 49 ezer forint
C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga: 51 ezer forint

ELTE Origó Nyelvi Centrum
B1 (alapfokú) komplex nyelvvizsga: 45 900 forint
B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga: 54 900 forint
C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga: 56 900 forint

Nyelvpótlék

Kormánytisztviselőknél az angol, francia, német, arab, kínai és orosz nyelvek tekintetében a pótlék alanyi jogon jár, amelynek mértéke nyelvvizsgánként

komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 100%-a, komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében az illetményalap 60%-a, komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 15%-a.

Az illetményalap 38 650 forint 2024-ben is. Más nyelvekből csak akkor, ha az a munkakör betöltéséhez szükséges. Itt komplex felsőfoknál az illetményalap 50, középfoknál 30 százaléka, alapfoknál nem jár.. Ha csak egyiket (például szóbeli) teszi le, akkor a százalék feleződik.

Közalkalmazottaknál (Kjt. 74. paragrafus)  a pótlék középfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap ötven százaléka, felsőfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap száz százaléka. Közalkalmazottaknak pótlék csak akkor jár, ha olyan munkakört tölt be, amelyben idegen nyelv használata szükséges. Nem fizethető idegennyelv-tudási pótlék a nyelvtanári, tolmácsi, valamint a fordítói (revizor-fordítói) munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak.

Visszaigénylés

Az első sikeres nyelvvizsgához állami támogatás vehető igénybe. A részletek a Magyar Államkincstár weboldalán találhatóak.

Néhány fontos részlet:
- A 2018. január 1. után letett első nyelvvizsgára vehető igénybe.
- 35 év alattiak vehetik igénybe (cseden, gyeden levők 35 év felett is)
- A támogatás maximuma a mindenkori minimálbér 25 százaléka,2024-ben 66 700 forint.
- Közép- és felsőfokú nyelvvizsgákat, illetve azzal egyenértékű emelt szintű nyelvi érettségiket támogat az állam.
- A támogatás iránti kérelem 1 éven belül terjeszthető elő.
- Támogatott nyelvek: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, bolgár, görög, horvát, lengyel, örmény, roma/cigány (romani/lovári, illetve beás), román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, latin, portugál, arab, héber, japán, kínai, holland, finn, ha a vizsga nyelve az érintett személy állampolgársága szerinti ország hivatalos nyelvétől eltérő, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)  39. § (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott nem magyar állampolgárságú személy esetén a magyar nyelv.

Itt az elektromos űrlap.

 

  • 2024.04.30NewLeadership – Vezetői eszköztár bővítése Önmaguk fejlesztését is fontosnak tartó középvezetőknek, frissen kinevezett döntéshozóknak szóló komplex és intenzív vezetőfejlesztő program sok gyakorlattal. Különlegessége, hogy a résztvevők átgondolhatják és megoszthatják egymással aktuális kihívásaikat és még a kritikus vezetői helyzetek megoldásáról is tanulhatnak egymás jó gyakorlatából is!info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.02Munkaviszony létesítése és megszűntetése – Dr. Berke Gyula Pannon Munkajogi Akadémia - Pannon Munkajogi Akadémia előadás-sorozatunkat, melyben kiváló és elismert szakmai előadók támogatásával ismerhetjük meg a munkajog különböző területeit, ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék ismereteiket bővíteni, gyakorlati megközelítésben szeretnék az alkalmazott jogi hátteret megismerni.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.09Egy jól működő csapat titka – Vezetői reziliencia fejlesztése A vezetői reziliencia fejlesztése képzésünk arra világít rá, hogyan lehet úgy tekinteni a tényekre, hogy relativizáljuk őket, kezelhető megvilágításba helyezzük a nehézségeket és igyekezzünk megőrizni a racionalitásunkat, hogy ebben a nehéz helyzetben is fejlődni tudjon a csapatunk. Segítve a csapattagoknak abban, hogy a problémalátásukat a megoldás keresés fókusza váltsa fel és megváltozzon az interakcióik minősége.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.09Munkaidő, pihenőidő – Dr. Takács Gábor Pannon Munkajogi Akadémia - Pannon Munkajogi Akadémia előadás-sorozatunkat, melyben kiváló és elismert szakmai előadók támogatásával ismerhetjük meg a munkajog különböző területeit, ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék ismereteiket bővíteni, gyakorlati megközelítésben szeretnék az alkalmazott jogi hátteret megismerniinfo button Részletek ticket button Jegyek